در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > کارت رای دهی است یا خویش خوری؟

کارت رای دهی است یا خویش خوری؟

محمد الله کوشانی
يكشنبه 13 اكتبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

سالی که نیکوست از بهارش پیداست؛ قسمیکه از روند توزیع کارت رای دهی در مراکز معینه توزیع کارت دیده میشود، انتخاب سال آینده عاری از تقلب، چال، فریب وتذویر نخواهد بود و شیوه توزیع کارت نشان میدهد که در پشت پرده دست هایی در کاراند که انتخاب ریاست جمهوری را با چال ونیرنگ به نفع یک کاندیدای ویژه ویا یک گروه مشخص بچالش بکشند. درانتخابات پارلمانی گذشته وزارت معارف درین راستا رول برازنده داشت و امسال هم توزیع کارت های انتخاباتی اکثرآ در مکاتب صورت میگیرد.

چشم دید من از مراکز توزیع کارت رای دهی در مکتب صوفی اسلام الدین مین که در سمت غربی پو هنتون کابل ولیسه بی بی ساره که در خیر خانه موقیعت دارد، این است که پروسه توزیع کارت بسیار بطی و خسته کن است. قرار بر این است که کارمندان مؤظف ساعت 8 صبح بوظیفه شان حاضر و به توزیع کارت های رای دهی شروع نمایند. این کارمندان عمومآ، ساعت 9 صبح حاضر و بعد از دید ووادید همکاران، نوشیدن چای ورفع خستگی ساعت ده بجه شروع به کار مینمایند. در ابتدا یک نمره میدهند و بعد میگویند که به ساعت یک بجه حاضر شوید. مراجعین درین مرکز اکثرآ محصلین اند که عمومآ وقت بیشتر ندارند تا ساعت ها در صف استاده شوند. در لین هم نوبت مراعات نمی شود و یک عده مردم بنام سیاه سر، مدیر صاحب واین و آن داخل اتاق ها میشوند و کارت خودرا اخذ و متباقی مجبور میشوند که یا از اخذ کارت منصرف شوند و یا اینکه ساعت ها در لین استاده بمانند تا کارت رای دهی را اخذ نمایند. بصورت عموم روزانه درین مراکز به شکل علنی بیش از صد کارت توزیع نمیگردد وپشت پرده معلوم نیست که به چه تعداد کارت توزع می شود.

البته مانند سالهای گذشته، برای منسوبین مکاتب وزارت معارف چانس مساعد است که متعلمین واجد شرایط و معلمین را جبرآ وادار نمایند تا کارت های رای دهی را اخذ و بعد ها به یک کاندیدای مشخص رای بدهند. در انتخابات پارلمانی گذشته دیده شد که چندکاندیدای که به مقامات بلند پایه وزارت معارف ارتباط داشتند برنده وبه پا رلمان راه یافتند. چنین معلوم میشودکه در انتخاب رئیس جمهور آینده نیز ازین منبع استفاده بیشتر صورت خواهد گرفت.

واژه های کلیدی
انتخابات در افغانستان
آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

  • جناب کوشانی ، در افغانستان انتخابات همیشه انتصابی بوده نه انتخابی وهر کس مربی داشت مرحبا می خورد در غیر ان ؟.
    تخته شطرنج همان است صرف جای مات کیش می نشیتد و بس کدام تغیر به وجود نمی اید ، می اید اما اندکی که برای طرفین قناعت بخش باشد .
    رهی ها قبلا خریداری شده است فرقی نمی کند که احمد و محمود چند سالش باشد فقط ادم باشد و یک جای از کره زمین را اشغال کرده باشد.

جستجو در کابل پرس