صفحه نخست > دیدگاه > این معامله ها به نماینده گی از قوم هزاره آیا یک جفا نیست درحق این ملت؟

این معامله ها به نماینده گی از قوم هزاره آیا یک جفا نیست درحق این ملت؟

سيد طاهر نادری
چهار شنبه 7 جولای 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

افغانستان سرزمین دود وآتش , درد و خون است که سال های زیادی مردم آن در خون تپیده وهنوزهم بعد ازسا ل ها بار دیګر تداوم جنگ , بی ثباتی و بی عدالتی در این کشور بیدادا میکند.

افغانستان سرزمین دود وآتش , درد و خون است که سال های زیادی مردم آن در خون تپیده وهنوزهم بعد ازسا ل ها بار دیګر تداوم جنگ , بی ثباتی و بی عدالتی این کشور بیدادا میکند.
از سالیان دور که تاریخ افغانستان را مطالعه کنیم,به چند نکته مهم وقابل توجه را میتوان یافت که میتوان ادعا کرد همه شاهد بر آن هست که از زمان های دور رهبران افغانستان , همه یا در فکر قدرت , یا در فکری جمع آوری پول و ثروت بوده اند , و یا هم در ابقای خویش در جاهای که قبلا ایفای وظیفه میکردند, مبارزه میکردند از دوجنبه. سیاسی ویا نظامی , ودرهنگامی که موجودیتیشان را در خطراحساس میکردند تن به معامله میداند که نامش را صلح میگذاشتند .
سودا چنان خوشست که یک جا کند کسی _ دنیا وآخرت به گناهی فروختیم
از دوستان نهایت گرامی خواهش دارم در ابراز نظریه های خویش کرامت های انسانی را در نظر داشته باشند من قصد توهین به ملت بزرگ و غیور هزاره را ندارم ,من هم خودم به ملت بزرگ وبا شهامت هزاره و به رهبران راستین این ملت بزرگ ارج میگذارم . خدا رحمت کند بابه مزاری شهید را با اهداف نیک وعدالت خواهی ایشان. شهید بابه مزاری تنها به هزاره ها طعلق ندارد بلکه به تمام ملت های دربند , که از حقی مسلم خدا دادی و بشریشان محروم شده بود طعلق داشت . ازشهادت آن مرد بزرگ نه تنها ملت هزاره بلکه تمام آزاد اندیشان در غم و اندوه فرو رفت " روحش شاد و یادش گرامی باد.
1/ هدف اصلی بابه مزاری شهید چه بود. مگر 35% حق مشارکت اهل تشیع را در دولت وقت خواهان نبود؟
2/ آیا بابه مزاری شهید تا آخرین لحظه حیاط, مصلحت حزب وحدت را در قدم اول, ومصلحت ملت هزاره را که در مرحله دوم قرار داده باشد کسی چنین مدرک دارد که ادعا کند؟جواب این سئوال را من خودم میدهم که بی شک" نه ".
3/ آّیا جانشینان بابه شهید هم همان اهداف را دنبال میکنند؟
4/ خلیلی . معاون دوم رئیس جمهور تا بحال کدام خدمت راکه به ملت هزاره انجام داده است به کارنامه اش به ثبت رسانده باشد ؟
5/ آیا خلیلی مینحیث معاون دوم رئیس جمهور که به نمایندگی ملت هزاره تعین شده است واقعآ نماینده ملت هزاره میباشد؟
6/ استاد محقق مگر داد از وفاداری به اهداف بابه شهید نمیزند ویا اینکه به دستورات پیامبر اسلام عمل کرده است .
(کاری خوب آنست که رنگ غم از چهره ای بزدائید وتبسمی از شادی در آن ظاهر کنید : حضرت محمد (ص )
7/ آیا آقای محقق به دستورات پیامبر اسلام عمل کرده است تا در چهره( صیاف و کرزی) تبسمی از شادی ظاهر گردد,آیا اینها افراد مظلوم هستند که محقق در مقابل آنها رحم ومروت کرد تا وظیفه انسانی وایمانی خویش را ادا کرده باشد؟.
8/ آیا قتل عام هزاران تن ازهم وطنان مانرا که درغرب کابل که به دست صیاف وصیافیان به شهادت رسید فراموش کرده ؟
9/ آیا اگر محقق به مانند رهبری شهید بابه مزاری مردانه می استاد حقی ملت اهل تشیع را گرفته نمیتوانیست ؟
10/ مگر مسئله کوچی هارا فراموش کرده بود که به بگفته خودش از حمایت دولت برخوردار هستند( http://www.youtube.com/watch?v...)
11/ قدم دیگری که به نام آقای محقق در تاریخ ثبت می گردد، ریاست کمیسیون تدارک طرحی برای مصالحه ملی است. آقای محقق این طرح را در دوازده ماده آماده کرد و شورای ملی و سنا هم به تصویب رساند. این طرح یعنی نابود کردن عدالت , یعنی قربانی کردن عدالت وخدمت به جنایتکاران. این طرح یعنی حاتم بخشی به حقی تمامی صدهاهزار قربانی که در طول سه دهه گذشته از حزب دموکراتیک خلق و پرچم،رهبران خیانت کار مجاهدین , صیاف, گلبدین حکمتیار, جنرال دوستم , انوری , خلیلی , فهیم , وطالبها آسیب دیده اند.(
http://www.youtube.com/watch?v...)
آیا محقق حقی چنین حاتم بخشی را دارد که از خون صدها هزار هم وطن بیگناه مان بگذرد وآنها را مورد بخشیش قرار بدهد؟
(خدمت به هم نوعی خویش وظیفه نیست , نوعی لذت است زیرا به سلامتی و خوشی شما می افزاید ( ارسطو )
آیا محقق به گفته ارسطو نوعی لذت میخواست ,ویا سلامتی, وخوشی, ویاهم مقام دوستان واقاربش در پُست ها و در ادارات دولتی که آنهم ناچیز هست در خطر بود که تن به معامله ها داد ؟
یاازاین طریق به اهداف بلند استاد بابه مزاری شهید میرسید؟.
آیا محقق به اهدافش رسیده در بهای این معامله ها چه چیز های را از آن ملت اهل تشیع نموده است؟
آیا او در راه درست روان است .
یا نکند شعاری آقای محقق این است ! (خوشبخت کسی است که امروز را روزی خود دانیست ,و با خیال راحت فریاد زد که ای فردا هر چه از دستت بر می آید کوتاهی نکن زیرا من امروزرا به خوشی گذراندم, وفردا باز هم همین چال و نیرنگ را بازی خواهم کرد؟.
دوستان گرامی . خواهش مندم از توهین و کلمات ناپسند اجتناب کنید این یک بحث است. من هدف شخصی ندارم که آن را دنبال کنم فقط قصدی من عوام فریبی های اینها است که از راستی وصداقت ملت بزرگ مان استفاده میکنند.
قضاوت به دست خوانندگان گرامی هر چه قضاوت دارند .

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • ta mellate ma da khwab ast, kolah bardar haye 15 tanzeem wa 100 ha tanzeemcha dar gosfand sakhtane mellat ba ham mosabeqa medehand, dar koja deda shoda ke mellat daste rad bar een kolah bardaran zada bashad, ta hanoz ke hanoz ast ham ma hamdegare khod ra ba khatere folan rabar wa folan rahbarcha doshnam medeheem, qessa kotah ke hameen ast wa hameen khwahad bood ok

 • در این دنیا انسانهائی وجود دارد که هرگز درک نمیکند که ( خجالت ) یعنی چه!! یا شاید هم شعور درک این واژه را ندارد! یا شاید هم آنقدر مقرور هستند که از کارهائی که در حق دیگران انجام داده حتا به بدترین شکلی ممکن. باز همان جنایتی خود را به شکلهای مختلف به دیگران تحمیل میکنند ! سید طاهر یکی از آنها است که به هر شکلی ممکن دوست ندارد که کارهائی را که سید ها در حقی هزاره ها انجام داده خیانت بنامد! چونکه هنوز فکر میکند خونی اجدادی عربش یعنی ( پیغمبری خدا ) در رگهایش جاری است!!!! اما غافل از این است که مردم میدانند که همان مزاری بزرگ را هم چند بار شماها کافر خواندید و حکمی کشتنش را صادر کردید!! چونکه سید ها هرگز دوست نداشته و ندارد که یک هزاره در اجتماع حرفی برای گفتن داشته باشد! برای من ثابت شده که بیشترین آسیب را ما مردمی هزاره از طریقی مذهب خوردیم! بزرگانی ما بخاطری قسم که پشتونها به قران میکرد کشته مشود تابحال هم میشود . دقیقا زمانیکه پشتون ها قران کرد باید مردم مطمئن باشد که یک جنایتی در کار است! و هرگز نباید به قسم پشتون ها باور کرد! زمانی که سید ها دست به دامنی جدشان برد باید دانست که در حالی جاسوسی است !

 • از آمدن نام فا شیستان تا امروزیک قوم حاکمیت کردند در این سرزمین و مردمی
  ما رنگ آرامی و خوشی و پیشرفت و ترقی را در ساحه ی جغرافیایی تحت حاکمیت منحوس اوغان ها ندیده است
  از زمانی که اوغانها از کوه سلیمان به سرزمین های اطراف آن سرازیر شدند ، سلسله ی تجاوزگری و اشغالگری و چپاولگری ایشان تا به همین امروز ادامه دارد و مردمان غیر پشتون از دست آنها در رنج و عذاب می باشند . به ویژه پس از آن که دو صد شصت سال پیش قبایل اوغان ( پشتون ها ) موفق به ایجاد یک دولت غاصب و تجاوزگر در خاک پاک خراسان شدند ، دیگر کسی رنگ آرامی و خوشی و پیشرفت و ترقی را در ساحه ی جغرافیایی تحت حاکمیت منحوس اوغان ها ندیده است .

  یکی از ارمغان های شوم و مصیبت بار حاکمیت اوغانشاهان پدیده ای به نام " ناقلین " بوده است . شاهان جنایتکار پشتون برای تحت فشار قرار دادن و سرکوب و بی خانمان ساختن مردمان تاجیک و اوزبیک و هزاره ، هزاران هزار پشتون را از مناطق شرق و جنوب اوغانستان و همچنان از آن سوی خط مرزی دیورند ، به مناطق شمالی ، ساحات مرکزی و تخارستان ( بخش شمال کشور ) ، انتقال دادند و برای شان زمین های مردمان بومی آن جا ها را تقسیم کردند و خود مردمان تاجیک و اوزبیک و هزاره را بی خانمان ساختند . داستان های ظلم و جنایتکاری شاهان خاین اوغان صرف در همین مورد بی شمار است .

  حقیقت این است که بخش زیاد زمین های که پشتون ها در ساحات زیست کنونی شان در دست دارند ، غیر از بخش های کوه سلیمان ، دیگر همه زمین های اشغالی تاجیکان و مردمان بومی دیگر می باشند که در اثر تجاوزگری ها و جنگ های متوالی در طول چند قرن به زور غصب کرده و در آن جا ها ساکن شده اند . اما مسکن گزین شدن پشتون ها در مناطق مرکزی و شمال اوغانستان به صورت برنامه ریزی شده از طرف دولت های اوغانی به طور گسترده در صد سال اخیر انجام شده است که این ها به نام " ناقلین " یاد می شوند . یعنی کسانی که از شرق و جنوب به مناطق مرکزی و شمال اوغانستان نقل داد شدند و خانه و زمین و زنده گی مردم بومی را به زور و جبر اشغال نمودند و از همان وقت تا کنون به مکیدن خون مردم غیر پشتون در آن مناطق مشغول می باشند .

  کوچی های اوغان نیز یک بلا و مصیبت دیگری اند که بالای مردم غیر پشتون هر سال نازل می شوند و زنده گی مردم را تیره و تار می سازند . هم ناقلین غاصب و طفیلی ، هم کوچی های تجاوزگر و وحشی ، همیشه از طرف دولت های پشتونی مورد حمایت عام و تام قرار گرفته اند و به همه جنایت ها و بیرحمی ها و وحشی گری های شان از جانب دولت ها مهر تایید نهاده شده است .

  ما به این باوریم که مردمان تاجیک و هزاره و اوزبیک و دیگرانی که مورد ظلم و بی رحمی ناقلین و کوچی ها قرار گرفته اند ، برای دفاع از خود و برای بازپس گرفتن زمین و جایداد خود ، دیگر هیچ راه ندارند جز این که مصیبت ناقلین و کوچی ها را به زور دفع سازند و از میان بردارند .

  ما تجاوزگری و وحشت افگنی کوچی های ظالم را در مناطق مرکزی و دیگر بخش های کشور نکوهش می کنیم و موجودیت ناقلین طفیلی و غاصب را در زمین های مردم غیر پشتون یک لکه ننگ می دانیم . از نظر ما ، مردمان غیر پشتون این حق را دارند که ناقلین را دو باره به جایگاه اولی شان برگردانند و زمین و جایداد خویش را از چنگ شان رها سازند و همچنان این را حق مسلم مردم غیر پشتون می دانیم که نگذارند پای کثیف کوچی های تجاوزگر و قاتل به خاک شان نهاده شود . وقتی که دولت پوشالی و مزدور پشتونیست های غدار از ناقلین و کوچی ها به مثابه ابزار فشار و سرکوب دیگران کار می گیرند ، دیگران هم باید از چنان یک دولت سیاهکار هیچ توقع برای تامین عدالت و انصاف نداشته باشند . امید بستن به تامین عدالت از جانب دولت اوغان سالار که خود حامی و تجهیز کننده ی کوچی ها و ناقلین می باشد ، یک کار نادرست می است . همان گونه که دولت پوشالی کرزی در سال های گذشته هیچ کاری برای جلو گیری از فاجعه ی تجاوز کوچی ها نکرد ، امسال و سال دیگر نیز هیچ کاری به سود مردمان غیر پشتون در این زمینه انجام نخواهد داد .

  اوغان ذلتی ها ، سورخلقی ها و دیگر پشتونیست های دزد و قاچاقبری که در اوغانستان حاکمیت را به دست دارند ، نه تنها هیچ تمایلی به جلو گیری از تجاوز کوچی ها ندارند ، بلکه کوچی ها را تقویت ، حمایت و تشویق می کنند که هر سال بیشتر از پیش بر شدت کشتار و وحشی گری خویش بیافزایند . همچنان ، دولت کرزی و پشتونیست های رنگارنگی که با آن همپیمان اند ، از اوغان ذلتی ها گرفته تا گلبدینی ها و طالب ها ، همه بر اساس دستورات کتاب مقدس شان ( دویمه سقوی ) به صورت بسیار جدی و قاطعانه خواهان این استند که ناقلین رانده شده از شمال را به آن جا برگردانند و در عین حال صد ها هزار نفر دیگر از پشتون های مناطق شرق و جنوب و حتی پشتون های آن سوی مرز دیورند را به مناطق تاجیک ها ، اوزبیک ها و هزاره ها در شمال ، مرکز و غرب اوغانستان ، سرازیر سازند و همان طرح " ناقلین " دولت های پشتونی قبلی را به شدت و قوت بیشتر ادامه دهند .

  مردمان غیر پشتون باید در برابر این توطئه ها هوشیار باشند و از خود واکنش های مناسب نشان دهند و نگذارند که همان اندک زمین و جایدادی که در اختیار شان قرار دارد مورد چپاول و تاراج اوغان ها قرار گیرد . ما این را به خوبی میدانیم که تجاوزگران اوغان ، زبان نرم را نمی فهمند ، کسی نمی تواند آن ها را با سخن خالی ، با گریه و زاری ، با عریضه نویسی و گردن پتی به جاده ی خردمندی و عدالت و انصاف رهنمون گردد . تنها زبانی را که آنها می فهمند و بالای شان تاثیر دارد ، زبان زور است . تا وقتی که خوب محکم و پخته بر دهان شان کوبیده نشود ، به هوش نمی آیند و در همان شتر جهل و خودپرستی و افزون خواهی و فاشیزم سوار استند و هر کسی که در دم شان بیاید زیر پا می کنند .

  برای دفع تجاوز کوچی ها و شکست برنامه ی ناقلین و پایان دادن به حاکمیت ظالمانه ی تک قومی و اوغان سالاری، ما به یک مبارزه و مقاومت گسترده و همه جانبه نیاز داریم . برای اینکه بتوانیم حقوق مردم خویش را به دست آوریم ، باید توانایی به کاربست تمامی اشکال مبارزه و مقاومت دادخواهانه را داشته باشیم . تا زمانی که اوغان سالاری در کشور ما حاکم باشد ، تا زمانی که مردمان غیر پشتون در اسارت قرار داشته و گروگان قبیله و قبیله پرستان باشند ، تا زمانی که مشکلات حاکمیت سیاسی و مناسبات قومی و اجتماعی به صورت عادلانه و شایسته حل نگردد ، همین اوغانستان خواهد بود و همین اوغوکراسی و کشور توسط اوغان ذلتی ها و پشتونیست های تمامیت خواه و فاشیست به سوی ازهمپاشیده گی بیشتر ، به سوی بی ثباتی بیشتر و سر انجام به سوی تجزیه و چند پارچه شدن سوق داده خواهد شد

 • خری طاهر نادری در افغانستان ما فقد سید در بینی تاجگ ها و ازبگ ها داریم نه در بینی هزاره یا شعه اقای خامنه ای صد ها بار گفته کی در افغانستان سید اوجود نداره یک ایده جلاد خود را بنام سید جازده خوب طاهر خان ١ در افشار کابل تنها هزاره ها قتل عام نشد از تمام اقوام شعه مزحب بود حتا زیادتر از قوم خودت اگر معلومات نداری یک دفعه در سال گرد افشار برو از خود ازماندگان شان سوال کن ۲ افشار را سیاف قتل عام نکرد چرا دوروغ میگی قاتیلین مردم افشار شیخ اصف محسینی سید حسین انواری مصتفا کازیمی سید جاوید بود بخاتر پول جنایت زیدی بشری را بتاریخ .... کرد ۳ سیاف یک مجاهید هست در مودت این ۹ سال هر سال درسال گرد شهادت شهید مزاری شرکت میکند و از ان شهیدراهی حق بعینوانی قهرمان یاد میکنید۴ همین شیخ اصف کسیف هست کی نه دریک سال گرد شهید مسعود ونه در یک سال گرد شهید مزاری هنوز شرکت نکرده ۵ این سید حسین انواری در زمان حیات امیر ساحب مسعود در کنارش نبود ۶ چی شد وقتی کرزی قدرت را بدست گرفت ١٠ ها هراتی را بشاهدت رساند امیر اسماعیل خان را بزور به کابل اورد ۷ چی شد وقتی کرزی سید حسین انواری را به هرات روان کرد این مرد کسیف هر جنایت وخیانت کی از دستش امد انجام داد چی کرده بود مردم هرات کی این انسانی کسیف خود فروخته به دستور بادارش کرزی هر جنایت و خیانت کی از دستش امد کرد ۸ سید طاهر نادری اگر تو یک انسان کسیف خاین خود فروخته نباشی راجی با جنایت و خیانت سید حسین انواری در حق مردم هرات یک مقاله مینویسی جنایت وخیانت سید حسین انواری حتا تاجکانی شعه مزحب هرات را خشمگین کرد بجاای کی روز عاشورا عزاداری میکرد از این مراسیم گزشت دنبالی انواری کسیف بودتا انتقام بگیره متسیفانه انواری در مسجد کی سخنرانی میکرد فرار کرد جانی سالیم بدربورد سید طاهر نادری اگر مردانگی دراوجود تو هست یک مقاله بنویس چرا انواری چنین کرد زندا باد تاجک هزاره ازبک ورهبرها ای شان مرده باد قومی یهود کی یک نوکر سید طاهر نادری هست از کرزی پول میگیره تا نفاق بینی پارسی زبان ها بندازه نادری اگر تو نوکر کرزی نیستی از جنایت و خیانت سید حسین انواری بنویس شما سید ها ای شعه مزحب از خمس وزکات هزاره ها زیندا ماندین یالی در مقابیل استاد محقیق استاده میشین کی چرا از ناموس تان دفاع کرده چون اگر ناموس تان را اوغان هاه میبرد یالی پول زیاد از کرزی میگیریفتین. سید طاهر حازیر هست زن خودا به اوغان بیته تا یک چاپولیس اوغان باشه سید طاهر اگر تو یک انسانی پست نباشی میای بجای کی خایای استاد مقیق را در دهن بگری میای از جنایت عبدالرحمن محمد گل مومند نادر غدار ضاهر کل ملا عمر کور کرزی کل مینویسی امروز تمام اقوام افغانستان از دست فاشیستان اوغان تبا میشه تو انسان کسیف میای وقت مردم را زایه میکونی.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس