صفحه نخست > دیدگاه > جستاری فشرده پیرامون توافق نامه امنیتی میان افغانستان وایالات متحده آمریکا!

جستاری فشرده پیرامون توافق نامه امنیتی میان افغانستان وایالات متحده آمریکا!

میراحمد لومانی
چهار شنبه 20 نوامبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

امضا پیمان استراتیژیکی « توافق نامه امنیتی» دولت افغانستان با ایالات متحده آمریکا را یک امر مفید و حیاتی برای جامعه استبداد زده، و اسیر در چنگال جریان های ارتجاعی قرون وسطایی در این سرزمین میدانم!
به چند دلیل:

یک = سرزمین افغانستان و جامعه ان، قربانیان اصلی استبداد خشن و غیر انسانی مذهب و قبیله در طول تاریخ شکل گیری این سرزمین بوده اند! استبداد مذهبی- قبیله یی، شالوده و بنیان حیات و زنده گی انسانی در این سرزمین را بی رحمانه لگد مال نموده، و خشن ترین سیستم از حاکمیت ها را بر این مردم به تحمیل گرفته، و آنان را حتی از کوچک ترین مزایای زنده گی انسانی شان محروم نگهداشته است...! حضور و بودن نیرو های خارجی، و بخصوص حضور قدرت مند و فعال ایالات متحده امریکا در این سرزمین، بدون شک پشتوانه محکم و تاثیر گذار برای رشد دموکراسی، پایداری جامعه مدنی، و جلو گیری از لجام گسیخته گی های استبداد مذهبی – قبیله یی در این سرزمین بوده، و خواهد بود! « در یک کلام، حضور و بودن پیگیر، مستدام، و قدرت مند نظامی و اقتصادی ایالات متحده امریکا در افغانستان، دور نمای یک جامعه انسانی توام با دموکراسی در این سرزمین را به تضمین خواهد گرفت . با وجود و حضور روح دموکراسی در درون جامعه، بدون شک حاکمیت های استبدادی رادیکال و فاشیستی به زباله دان تاریخ خواهند پیوست!» از همین پس منظر است که حلقات خاص تمامیت خواه در درون ارک و خارج از ان، در راستای منع این پیمان همواره سنگ اندازی و مخالفت مینمایند!

دو = افغانستان کشوری است از لحاظ اقتصادی عقیم، وابسته، و آسیب پذیر! بودن و همسویی این کشور با جوامع رشد یافته، و به انکشاف دست یافته غربی، میتواند دورنمای اقتصادی این کشو را به سوی انکشاف، شکوفایی و خود کفا شدن اقتصادی به تضمین بگیرد! رشد و انکشاف اقتصادی، نیاز مندی مبرم پایداری و ثبات امنیتی را خواهان بوده، که در صورت حضور نظامی قدرت مند ایالات متحده امریکا و متحدین وی، این چالش مهم و حیاتی، از فرا راه جامعه جنگ زده افغانستانی که همواره جنگ و خشونت های جانبی ان شالوده و بنیان اقتصادی این کشور را نیز به اتش کشیده است، بر داشته شود!

سه = هرگاه ما به تاریخ صد سال اخیر جامعه جهانی نظری بیندازیم، قطب بندی ها ی سیاسی گذشته، به خوبی به ما و جامعه جهانی درس های مهم و آموزنده تاریخی را ارایه مینماید! بدون اغوا میتوان ادعا نمود:« تمام کشور های جهان و بخصوص کشور های عقب مانده ، هرگاه، همگام و همسو با جهان دموکراسی به رهبری ایالات متحده آمریکا و متحدین ان گام بر داشته، و هم نوا بوده اند، امروز کم و بیش جوامع قدرت مند و با عزتی در سطح منطقه و جهان میباشند! برای حقانیت این موضوع، خواننده گان این مقاله به کشور های همانند کره شمالی، ویتنام، کوبا و... توجه و دقت بفرمایند.. از کشور های اسلامی میتوان به کشور های شیخ نشین عربی و بخصوص قطر اشاره نمود..
چهار= ساختار اجتماعی جامعه افغانستان از قبایل و ملیت های متفاوت شکل یافته است! گذشته تاریخی دور و نزدیک این سرزمین، بیان گر جنگ و خشونت های خونبار قبیله یی و تباری بوده است! میلیون ها انسان در پیامد تنش میان ملیت ها در این سرزمین آسیب دیده و یا قربانی گردیده اند! بنابر تجارب تاریخی چندین دهه گذشته، هیچ قوم و قبیله خاص به تنهایی خویش نتوانسته اند صلح . ثبات پایدار در این سرزمین را به تضمین بگیرد و.. لذا الترناتیو حضور نیرو های خارجی همانند ایالات متحده، میتواند گزینه صلح و ثبات در این سرزمین را به تضمین بگیرد! زیرا در صورت عدم حضور نظامی ایالات متحده در این سرزمین، هیچ ضمانت ی در راستای عدم تکرار فجایع انسانی و جنگ های خانمانسوز نه چندان دور در این سرزمین وجود ندارد!

پنج = افغنستان از آوان پیدایش خویش، هیچ گاه حاکمیت مستقل و قدرت مندی را تجربه ننموده است! حاکمیت های « افغانی» بلا وقفه مزدور و وابسته به اجانب و خارجی ها بودنه اند. پدیده استقلال با عینیت های تاریخ این سرزمین هرگز هم خوانی ندارد! لذا در صورت تداوم چنین پروسه، چه بهتر که این کشور وسرزمین، وابسته گی و علایق سیاسی نسبت به کشور ی همانند ایالات متحده را در دور نمای سیاست گذاری ها ی استراتیژیکی خویش به ترسیم بگیرد! جنگ های استقلال افغان و انگلیس، پیامد حاکمیت های مزدور و نا کار امد افغانی راد درقفا داشته است! ایکاش نیاکان مان با استعمار انگلیس مدارا مینمودند! حال، حتی المقدور جامعه و ملت ما از پاکستان عقب مانده تر نمیبودند! جنگ های استقلال، تضمین کننده حاکمیت افغانی در این سرزمین بوده است. در حالیکه نیرو های نظامی وقت بریتانیای کبیر، به راحتی از میان قبایل سرحدی افغان عبور نموده و کابل را اشغال می نموده اند. این فرزندان بومی این سرزمین بوده اند که در مقابل سربازان انگلیس مقاومت نموده و چنگیده اند. اما حاکمیت و قدرت بر اساس پالیسی وسیاست، در قبضه افاغنه افتاده است و.. حال نیز پیامد لجاجت و ضدیت با عقد قرار داد امنیتی با ایالات متحده امریکا، باز گشت حاکمیت افغانی « طالبانیزم » را در این سرزمین به ارمغان خواهد داشت... ارگ ریاست جمهوری و طالبان کرام دغدغه از دست دادن حاکمیت موروسی افغانی را در سر دارند! بدا بر حال ان عده هزاره های اغفال شده که بر اساس کدام دغدغه تاریخی ساز مخالفت با عقد این پیمان را سر میدهد! آیا چندین صده بار استبداد تاریخی را با ریسمان جوالی گری بردوش کشیدن برای ملت هزاره بس نمیباشد؟!!

و سخن اخیر= جناب کرزی و حلقات قدرت و حاکمیت در درون ارگ ریاست جمهوری افغانستان، بیبش از ان که منافع کوتاه و دراز مدت این ملت به خاکستر نشسته استبداد را در نظر بگیرند، و از این زاویه به تشویش باشند؛ بیشتر در راستای تحکیم حاکمیت استبدادی قوم و قبیله خاص در تکاپو و تلاش میباشند! برای بانیان استبداد قبیله، هر صبح . شام اگر این سرزمین در شعله های فقر و استبدادبسوزد هیچ مانعی ندارد؛- هر گاه اگر حاکمیت استبدادی و تک محوری قبیله شان پایدار و پا برجا باشد....

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • از تمام علماء کرام، مدرسین ، خطیبان ، ملاامامان ، استادان پوهنتون ها ، معلمان ، ریش سفیدان ، متنفذین قومی ، قومندانان جهادی، نویسندگان ، شاعران ، شخصیت های علمی ، چهره های جهادی ، ژورنالیستان و از تمام مسئولین جهادی امارت اسلامی در خواست می کنیم که بخاطر دفاع از دین ، اسلام و کشور شان ، در مورد لوی جرگۀ جعلی و در مورد اضرار پیمان امنیتی با امریکا ، با استفاده از جایگاه شان به ملت افغان آگاهی بدهند؛ مردم را در خطبه ها ، مجالس ، نشست ها و در تمام تماس ها به عواقب خطرناک این پیمان متوجه نمایند ؛ در این مورد ذهنیت عمومی را روشن نموده و افغان ها را در این رابطه از رهنمود های دینی شان با خبر سازند ؛ به منافع علیای کشور توجه نموده توجه مردم را به اسباب طولانی شدن این جنگ معطوف نمایند، امضای پیمان امنیتی با امریکا همانند پیمان نمودن با حیوانات وحشی جنگل است که به هیچ ارزش انسانی پایبند نبوده و به ارزش ها و اصول دینی باورد نداشته و نه هم به آن ارزش قائل اند .

  هدف امریکایی ها زیرکردن تمام ملت ها در این دنیا و آوردن آنان در تحت سیطرۀ خود می باشد ،در هر صورت منافع مادی برای امریکا اولویت دارد ، اگر کشور دین ، ثقافت ، فرهنگ ، رواج ، شیرازۀ اقتصادی و حتی موجودیت کدام کشور با منافع امریکا در تضاد واقع شود و به مرحلۀ تقابل برسد ، امریکایی ها ابائی برای نابودی این همه ندارند و برای آن آماده اند .

  ما باید به گذشتۀ 12 سالۀ اشغال و تجاوز امریکا به کشور مان بنگریم که چه قدر افغان ها را با نام های مختلف با دین شان دشمن کردند، پردۀ حیا و عفت شان را دریدند ، کلتور غیر اسلامی و خارجی را ترویج کردند ، برای نابودی تمام نهاد های تعلیمی ، اقتصادی و وحدت افغانستان واحد ، پول های بسیار گزاف و دسیسه های شان را بکار گرفتند ، مردم را به نام تعلیم از دین شان دور نموده و با مفکورۀ غربی آنان را پرورش دادند ، در تجارت و معامله ها ، به تبدیلی فرهنگ و تعمیم سود و رباء سرمایه گذاری کردند ، برای از بین بردن معاشرۀ گرانقدر افغانی و اسلامی ، از موقف زنان ، به نام اعاده حقوق زنان استفاده بد و نادرست کردند که در طی آن بدبینی میان خانواده ، کشتار زنان ، ، راندن زنان از خانه و حتی فرهنگ خودکشی را برای زنان ایجادکرده وآن را وسعت دادند .

  سلسلۀ جرم و جنایت را از شهرها تا قری و قصبات افزایش دادند، مردم را بوسیلۀ دالر و پروگرام های فحشاء ، از اخلاق اسلامی بیگانه کردند، برای از هم پاشیدن وحدت ملت و بی اتفاق کردن آنان ، در میان مردم اختلافات قومی ، لسانی ، سمتی و نژادی و بدبینی را عام کردند و از راه میدیا آن را گشترش داده و می دهند .

  اگر با این جنایت کاران و شیطان صفتان این گونه پیمانی هم داشته باشیم، شما چه فکر می کنید که پس از چند دهه در کشور چیزی به نام اسلام و مسلمان باقی خواهد ماند ؟ امیدواریم که تمام جهات مسئول و افراد در این مورد عمیقا فکر نمایند و در حد توان در مقابل آن مبارزه نمایند .

  به آن عده از جاهلان و نا اهلان که برای همچو پیمانی با امریکا زمینه سازی می کنند ، آن را می پسندند و در راستای منافع کشور قلمدادش می کنند ، به آنان فرصت باید ندهیم که کشور ما را در دام کفر گرفتار کرده و ذلت را در دنیا و آخرت برای افغان ها به ارمغان بیاورند .

  امارت اسلامی به تمام ملت اطمینان می دهد که پس از راندان اشغالگران ، در کشور خود نظام اسلامی ، امنیت خوب ، زندگی مرفه و فضای برادری و صمیمیت و خوشحالی خواهیم داشت ، ان شاء الله تعالی

  والسلام

  ازطرف کمیسیون دعوت و ارشاد امارت اسلامی افغانستان حبیب الله یوسفزی به احترام افغانها نشر کنید با سپاس

  آنلاین : islamafganstan.blogfa.comhttp://

 • جناب محترم حبیب اللله یوسفزی ویا همان وحید مژدهء گرانقدر!
  اگر موجودیت قوای امریکا در افغانستان باعث نابودی اسلام میشد اولتر ازهمه باید در مهبط وحی یا همان کشور عربستان سعودی میشد. بعداز آن درکشورهای حاشیهء خلیج فارس که من وشما را نه تنها که مسلمان نمیدانند بلکه درجملهء انسان هم شمار نمیکنند.
  موج برگشتن مردم از دین نه از زمان ورود قوای امریکا به افغانستان بلکه از روز ورود مجاهدین کرام به کابل وبعدازآن ورود قدوم مبارک امیر المومنین شما حضرت ملاعمر آغاز گردیده است وتا کنون به هزاران نفر از باشنده گا مسلمان این سرزمین یا قلبا یا از روی مجبوریت دین آبایی شانرا ترک داده اند وبه ادیان دیگر گرویده اند. تعدادی دیگر هم نه تنها که اسلام را قبول ندارند بلکه بر روی تمام ادیان آسمانی وزمینی می شاشند وهیچ ترسی و وهمی از دشنامزدن به مقدسات مسلمانان ندارند.
  تعداد دی‍گری هم به بهانهء گرایشهای همجنسگرایانه حاضر نیستند که توق دین را دیگر برگردن آویزند وبه عنوان پناهنده گان همجنسگرا به کشورهای غربی درحال فرار ازجهنمی بنام افغانستان می باشند.
  این بلاها را همه امریکا برافغانستان نیاورده است اگر میاورد باید چنانچه قبلا به آن اشاره نمودم باید در عربستان سعودی نیز چنین بلاها می آمد.
  امروز یکنفر عسکر امریکایی درکشور باستانی عراق مهد تمدن اسلامی وجود ندارد ولی این خود مسلمانان استند که بنامهای شیعه وسنی وکرد وعرب خون یکدیگر را درجن درجن میریزانند که حتی از کنترول نوری المالکی هم گذشته است.درجمهوری عربی مصر یک عسکر خارجی وجود ندارد ولی وضعیت سیاسی واقتصادی واجتماعی مردم هر روز بدتر شده میرود. سوریه را نیز هذا القیاس. ازکشور همسایهء خود ما پاکستان هم که میدانی درکراچی وکویته وپشاور هرازگاهی درجن درجن انسانها به نامهای مختلفی چون شیعه های رافضی کافر و ویا صوفی های غالی یا وهابی وغیره به کام مرگ میروند درعین حال آی اس آی وارتش پاکستان تمام شعایر دینی ومذهبی چون اسلام وجهاد را به پشتونهای قبایلی بخشیده اند وخود پنجابی ها در لاهور وهیرا منده ایی مشغول تن فروشی خواهر ومادر وزن خود به سیاحان خارجی می باشند ولی در ده روز عاشورا مارکیت تن فروشی مسدود گردیده وتمام تن فروشان پاکستانی حجاب اسلامی به تن کرده ودرغم حضرت حسین سینه میزنند وبعد تا یکسال دیگر بار دیگر دوکان تن فروشی باز میگردد وافرادی مانند محترم عصمت قانع ویک تعداد طلبه های کرام از مشتریهای همیشگی آن بازار تاریخی میشوند.
  دوست عزیز!
  این علما وخطبای مساجد که شما از آنها نام برده اید شاید در زمان ظاهرشاه و داوود شاه قدرت سوق ورهبری نمودن مردم را میداشتند ولی حالا به دهن این ملا صاحبان کسی پیاز را ه ریزه نمی فرمایند. اسلام من وشما اسلام اسمی است که با اصل ومحتوای آن فرسنگها فاصله داریم. آری یوسفزی صاحب!
  این سخنان شما از شکم سیری است. زیرا پول شما را به هرترتیب که باشد مقامات استخبارات ایران وپاکستان که از موجودیت قوای ناتو درافغانستان بیخوابی میکشند ماهانه تقدیم میکنند ولی وای بحال آن بیچاره هایکه در معاملات کلان وطنفروشی ودین فروشی دست شان نمیرسد وهرروز به شکل تدریجی درحال مردن می باشند.
  من نیز چندان از موجودیت قوای بیگانه درخاک وکشور خودم خوشم نمی آید ولی این را نیز میدانم که این سرزمین حتی قبل از اشغال آن توسط شوروی وحالا امریکا یک سرزمین اشغال شده بوده است.
  ملک مشاع که بعداز فوت پدر میان برادران بصورت عادلانه تقسیم نگردیده وتنها ازبین همهء برادران یک برادر بزرگ تمام هست وبود وتاریخ وهویت برادران دیگر را غصب واشغال کرده خودش را صاحب حق ودیگران را مهاجر میداند. بگذار تا وقتیکه حق بحقدار برسد از وجود همین قوای اشغالگر استفادهء عقلانی صورت بگیرد. خوب میدانم که این قوای اشغالگر؛ برای دوام خودش حتی خودت را نیز استخدام کرده است تا چنین اکت وادای وطندوستی نمایی ومردم را بنام امارت اسلامی که حتی سگ وپشک این کشور از آن نفرت دارد بترسانی. اگر این قوا امروز خارج شود در قدم اول خودت شمشیر را از نیام برکشیده وبرای قتل عام زنان وکودکان واطفال مردم بیچاره دوباره مردم را به کفن کش قدیم محتاج می سازی
  بناء
  بهر طرزی که خواهی جامه می پوش
  من ازطرز خرامت می شناسم

 • جناب یوسفزی شما حرف های خوبی را بیان داشته اید ممنونم از اینکه به فکر وطن و مردم هستید اما یک چیز یکه من را ناراحت می کنه این است که مشکل شما با خانم ها چطور خواهند شد شما که از یک مادر ، خواهر ، زن به دیده حقارت می نگیرند و شما که از مادر تولد شده اید ، با یک خانم زندگی می کنید او خانم که همه امور خانه بچه اش را سر پرستی و از شما مواظبت می کند ان گونه که شما ها رفتار می کنید که خدا را خوش نمی اید و شما ها چطور مادر وطن را نجات می دهید ببین برادر من ، من و شما در قرن 21 زندگی می کنیم قرن تکنالوؤی پیشرفت سلفون انتربت ووو
  همه ما به علم و دانش امروزی مجهیز هستم به کم و بیش به شعور فکری ای رسیده ایم دگر قرن 1400 سال نیست که مردم در غار ها زندگی کند و شما این ظلم را برای کسی که شما از او تولد شده اید روا، دارید.

 • تما م سوالهای برادران عزیز تر از جانم افغانستانی ها در وب سایت من هستند لطفا سری بزنید و سوالی داشتید میتوانید بپرسید والسلام

  آنلاین : islamafganstan.blogfa.comhttp://

 • از تمام مسئولین جهادی امارت “اسلامی”

  بر پدر و مادر امارات اسلامی لعنت. امریکا برای کشور ما خوب است. ایران و پاکستان و عربستان سرطان هستند. بدون امریکا این کشورهای نام برده بازی های خود را ادامه خواهند داد. امریکا زنده باد!!!!! مرگ بر امارات وحشت!!!!

 • جناب یوسف زی نسبت به این عکس چه توضیحی میتوانید داشته باشید! نظرات جناب عالی اهانت اشکار به مردم ستم دیده این سرزمین میباشد! مطمین باشید که فرزندان درد من این سرزمین نخواهند گذاشت تا بار دیگر این سرزمین تبدیل به قتل گاه توحش و استبدادشما گردد!

 • اینهم نکات مهم سخنرانی کرزی دستنشانده در لویه جرگه امروز و تبصره بنده در پایان هر پراگراف:
  کرزی: در جریان این مذاکرات (موافقتنامه) با امریکا، رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی، اشرف غنی احمدزی، رئیس پیشین برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی، بسم‌الله محمدی،وزیر دفاع افغانستان و زلمی رسول، وزیر پیشین خارجه افغانستان دخیل بودند.
  تبصره: نام های این جهار نفر به شمول کرزی باید در صدر لست وطنفروشان در تاریخ افغانستان ثبت شود.
  کرزی:آنها میخواهند 9 پایگاه نظامی در افغانستان داشته باشند: کابل، مزارشریف، هرات، قندهار، ننگرهار، شیندند، بگرام، گردیز و هلمند.
  تبصره: یک هفته قبل چوکره کرزی (سپنتا) ادعا کرد که امریکائی ها فقط یک پایگاه نظامی در بگرام میخواهد. اما در فرودگاه مزار ، هرات، هلمند و قندهار یک احاطه محدود مربوط عساکر امریکائی خواهد بود.
  تبصره: سپنتای چوکره مانند بادارش نیز به دروغگوئی عادت کرده. حالا کرزی در سخنرانی خود در لویه جرگه بلاخره گربه از جوال رها کرد.
  کرزی: من می‌دانم که آوردن صلح بدست آمریکایی‌ها است و تجربه که در ده سال گذشته بدست آورده ام به من نشان می‌دهد که صلح بدست آمریکا است. اول اگر آمریکا و دوم اگر پاکستان در کنار افغانستان ایستاد شوند، هم در افغانستان و هم در پاکستان صلح تامین خواهد شد.
  تبصره:این یک اعتراف تاریخی کرزی است که نشان میدهد، که تا حال امریکا در کنار افغانستان ایستاده نبد. از پاکستان که گله نیست.
  کرزی : در صورتیکه اعضای لویه جرگه موافقتنامه امنیتی را تایید کند و مجلس افغانستان آن را تصویب کند، بعد از آن باز هم ما امضای این توافقنامه را تا بعد از انتخابات موکول خواهیم و این تضمینی خواهد بود برای حمایت کامل آمریکا از برگزاری یک انتخابات شفاف.
  تبصره: این هم یک هشدار خیلی واضح به کاندیدان ریاست جمهوری آینده. کسی برنده انتخابات خواهد شد، که این موافقتنامه را امضأ کند.
  گرداننده جلسه لویه‌جرگه: اعلام کرد که اکنون ( 7:22 ساعت) پیش‌نویس موافقتنامه به زبان‌های فارسی دری و پشتو برای نمایندگان توزیع خواهد و بخش دوم برنامه پس از ده دقیقه وقفه آغاز خواهد شد.
  تبصره: یک موافقتنامه حیاتی و سرنوشت ساز برای مردم افغانستان که آزادی یا بردگی مردم ما را تعین میکند، هنوز تا ساعت 7:22 دقیقه امروز به "نمایندگان" مردم داده نشده است. انها باید در ظرف سه روز آینده سرنوشت مردم ما را تعین کنند. در کشور های دیگر که نمایندگان شان به مراتب با سواد تر و دارای تخصص اند، برای این نوع تصمیم گیری ماه ها بعضی اوقات سال ها به کار دارند.
  بلقیس روشن : یکی از سناتوران زن به پا خاست و گفت که امضای این سند به معنی فروش خاک افغانستان به آمریکا است.
  تبصره: ببینیم که چند تای دیگر این "نمایندگان" مردم شهامت این زن را خواهند داشت.

 • طالبان، این جرسومه های ننگین سرطانی تاریخ سرزمین مان نباید تکرار شوند!

 • بیایید در مورد هویت طالبان کرام کمی دقت کنیم.اولا طالبان کرام توسط استخبارات پاکستان بنیان گذاری و هدف از ایجاد ان ایجاد عمق استراتیجیک پاکستان در افغانستان و دوم شعله ور ساختن و در هرج مرج نگاه داشتن افغانستان و تنش و ایجاد اختلافات قومی و مذهبی در افغانستان و بلاخره در اتش جنگ و اشوب سوختن افغانستان میباشد چرا که اگر یک افغانستان قوی و ارام در همسایگی پاکستان باشد افغانستان اختلافات مرزی با پاکستان دارد و مانند زمان داود خان پاکستان بیم دارد افغانستان ادعای مرزی نموده و با هند یکجا شده و بر ضد پاکستان قرار بگیرد بدین خاطر یکنعداد نیمه باسواد ها طلبه های مدرسه را در انسوی مرز تربیه نموده و غرض بر بادی افغانستان و شعله ور ساختن جنگ ونفاق مذهبی و قومی در افغانستان تربیه وگسیل میدارد.این طالبان کرام از خدا وخود بیخبر اله دست نظامیان و استخبارات پاکستان است . و به اسلام و افغانستان هیچ گونه پایبندی واحترام ندارد.سران مزدور طالبان کرام هر چه جنرالان پاکستان دستور داد همان را اجرا نموده وزیر چتر استخبارات پاکستان در کویته و پشاور واسلام اباد و شمال پاکستان تربیه شده و زنده گی و اومر جنرالان پاکستانی اطاعت و اجرا مینماید.

 • گفتم و باز م خواهم گفت هر کس سوالی ندارد میتوانند در وب سایت من بپرست والسلام حبیب الله یوسفزی

 • حبیبالله یوسفزی چی به ناحق تلا ش داری از شما کسی چیزی بپرسد .همه میداند طالبان کرام اله دست و زاده استخبارات پاکستان و سران مزدورش گوش به فرمان و مطیع جنرالان پاکستان است .و هیچ ضرورت به توضیح و پرسان ندارد . دین و اسلام فقط یک وسیله تبلیغ است که طالبان و استخبارات پاکستان از ان استفاده سو میکنند .همه میدانند که این وحشت بربریت و انتحار و انفجار وقتل مردم بیگناه و ملکی هیچ جواز شرعی و اسلامی ندارد. و طالبان کرام فقط اجرا کننده اوامر و هدایات جنرالان پاکستان بوده و بخاطر ارام و اسوده در انسوی مرز زیر چتر حمایت استخبارات پاکستان در شهر های پاکستان خصوصا کویته مصروف تطبیق هدایات جنرالان پاکستانی است .... و طالبان کرام هیچ گونه تعهد و دلسوزی و اشنایی به افغانستان واسلام ندارد.

 • آقای یوسف زی !
  استقرار " امارت اسلامی " در کشور یعنی " باز گشت به قهقرا " و " رفتن به استقبال عصر حجر" و پیامد خطرناک دیگرش " نابودی کشوری به نام افغانستان "، می باشد. ممکن است، اکثریت خواهان تحقق همین آخری باشند. اگر واقعاً ترس و تشویش شما از ناحیۀ به خطر افتادن اسلام باشد، کشور حامی " امارت اسلامی " همان طوریکه آقای بهمن از آن نام برده اند، سال ها قبل شاهد رخت بستن اسلام می بود. مطمئین باشید، هیچ خطری اسلام را تهدید نمی کند و این را خود تان هم می دانید. اگر اسلام را خطری هم تهدید کند و این خطر از جانب عاشقان " امارت اسلامی " می باشند که از نام اسلام سوءاستفاده می کنند. در حقیقت، نگرانی اصلی شما ازاین بابت نیست بلکه دلایل دیگری دارد که شهامت آشکار کردن آن ندارید و به همین منظور شعار دفاع از اسلام را به خیال جذب و تحریک مردم بهانه قرار داده اید. به یاد شما بیاورم که مردم در ظرف 30 سال گذشته بسیار چیز ها را آموخته اند و زمان تحریک دوبارۀ آن ها با شعار و نعرۀ دفاع از اسلام سپری شده است.

 • از اسلامی که میکشد، گردن میبرد، انسان ذبح میکند، انسان در بند میکشد، اسید به صورت خانم ها میپاشد و.... متنفر و بیزارم و به خداوند یکتا پناه میبرم!

 • برادران محترم بیایید با یک کلام اسلامی و انسانی مشکلات ملت را حل کنیم شما عزیزان بسیار سوال های پرسیدید که میخواهید جواب های سوال خویش را بدانید بسیار درست است ما افغانها میتوانیم به بهترین شکل مشکلات خویش را با چند کلام حل کنیم پس به وب سایت من مراجعه کنید با احترام و بخشش زیاد

  آنلاین : islamafganstan.blogfa.com

 • امارت اسلامی افغانستان بهترین را حل مشکلات افغانستان را میداند ودر تحقق ان از بدو تاسیس خویش توسط باداران و بنیان گذاران پاکستانی خویش از هیچ نوع تلاش بخاطر تحقق شریعت غرای پاکستانی فرو گذار نکرده.اول-به زنان اجازه حرف زدن و خارج شدن از خانه داده نشود و با زنها مانند حیوان رفتار شود .دوم- فرهنگ وودار ندار افغانستان بنام اسلام وشریعت غرای پاکستانی نا بود شود بشمول بت بامیان و اثار نقاشی و هنر معماری در هر کجا افغانستان که یافت شود. سوم-افراد خبره ووطندوست و چیز فهم بنام ها ی گوناگون مانند گوسفند سر ریده شود.چهارم- جنگ های دوامدار در گوشه گوشه افغانستان بنام شریعت غاری پاکستانی شعله ور نگهداشته شود .پنجم- ریش لنگوته نماد تمدن وپیشرفت است بدستور پیامبران پاکستانی نکتای پوش ما در افغانستان جایگزین دریشی و نکتایی شود . ششم-به بهانه جنگ که خود ما عاملین و مسببین ان استیم از رفتن و تحصیل زنها بنا به هدایت پیامبران پاکستانی و شریعت غرای پاکستانی جلو گیری شود. هفتم- به بهانه جهاد و اشغال افغانستان ما جنگ را بدستور پیامبران پاکستانی در گوشه گوشه افغانستان تا سر حد نابودی ان ادامه داده و انتحار انفجار و سربریدن وسنگسار شعار ما وعمل ما وخواست پیامبران نکتایی پوش پاکستانی ماست .چونکه اگر ما انتحار انفجار نکنیم خارجی ها بیرون میشود و افغانستان ارام میشود و پیامبران نکتایی ما قهر وغصب میکند سر ما خو نمک نشناس نیستیم پیامبران پاکستانی ما پدر و بوجود اورنده ما وما را مثل یتیم کلانکرده و در زیر بال خود در قصر های مجلل در کویته و دیگر شهر های پاکستان ما را مصوون و امن زیر بال خود نگهداشته. دوستان در اخیر ما خیلی منت دار پیامبران نکتایی پوش جنرالان ای اس ای پاکستانی خود استیم. سخن اخیر که اگر ما بدستور پیامبرانی خود جنگ نکنیم و ارامی شود بهانه ختم و خارجی ها پی کار خود رفته خارج میشوند و ما نمیخواهیم خارجی ها خارج شوند این همه تبلیغات بر ضد ما است که ما مخالف رفتن خارجی ها استیم جهاد و جنگ ما بر ضد خارجی ها نه بلکه خواست باداران پاکستانی ما است بخاطر نابودی کشوری بنام افغانستان.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس