صفحه نخست > کارتون > طنز روز > کرزی پیش از موعد دیوانه شد

کرزی پیش از موعد دیوانه شد

کمباور کابلی
پنج شنبه 5 دسامبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

شایعه است که پت و پنهان ، کرزی از امریکا یی ها، خواسته بود یا از «قیوم کرزی» در انتخابات پیش رو، حمایت کنند یا امضای سند امنیتی را به خواب خواهند دید

کرزی در اتاق کارش فریاد زد، همه به من خیانت کردند، لویه جرگه، مجددی، رنگین سپنتا، ناتو،امریکا، همه و همه.....
کرزی گفت:« ماندن والایش نیستم، اینه ، همی هفته، میرم ایران، برادران ایرانی ، پشتیبان مه است، خدا وراستی اگه بمانمش»!
چیزی نمانده است، کرزی ، حتا با مادر اولاد ها هم دعوا و غالمغال کند، همه حواریون ، حتا هیات کابینه٬ این روز ها از زبان زشت کرزی می هراسند، انگار سر چوک کابل باشد و یک موتروان ملی بس، با کلینر موتر،برسر دو بیرل تیل گمشده، جنگ و جدل دارند و از استعمال رکیک ترین الفاظ ، خودداری نمی ورزند!
شایعه است که پت و پنهان ، کرزی از امریکا یی ها، خواسته بود یا از «قیوم کرزی» در انتخابات پیش رو، حمایت کنند یا امضای سند امنیتی را به خواب خواهند دید!
احمدی نژاد و کرزی، در مراسم تحلیف شیخ حسن روحانی، برای دوره ء تقاعد و بیکاری شان، چه امید ها و خیال ها بسته بودند، تماشای فلم های وسترن ،تماشای مجدد فلم های چارلی چاپلین ،مستند های جنگ اول و دوم جهانی، نوشتن خاطرات سیاسی و کسب عواید سرشار از فروش همین برگ های خاطرات، رویایی ترین حلقهء این بند وبست ها بود!
اما از بخت بد، کار کرزی، پیش از موعد،به جنون کشید.

+++
باری ، کمباور کابلی د مد مه های غروب، از چار راه انصاری کابل میگذشت، ناگهان در گوشهء یک دکان، تصویر کرزی را در صفحه تلویزیون دید. کرزی با عصبانیت به امریکاییها، دشنام میداد.لحن رییس جمهور، بشدت عوض شده بود، دیگر برای اشغالگران، تره خرد نمیکرد. کمباور، با خود گفت ، آیا ممکن است ، یک نوکر دیرینه ، پای از کمند ارباب حیله گر بیرون کشد ، عرض وجود وزمزمه ملال و ناراحتی کند.کمباور وقتی به خانه رسید ، از خسته گی، خوابش برد، صبحگاه که از خواب برخاست، اتفاقا کنار بالش خود، ابیاتی از یک غزل معروف کلاسیک یافت :

نه هرکه چهره برافروخت ، دلبری داند
نه هرکه آیینه سازد ، سکندری داند

نه هرکه طرف کلاه، کج نهاد و تند نشست
کلاهداری و آیین سروری داند

هزار نکتهء باریکتر زمو اینجاست
نه هرکه سربتراشد، قلندری داد!

شاید معنای این شعراین است که کرزی ، نوکر بود. کرزی نوکر است و نوکر ،باقی میماند٬ استحاله ء روحی کرزی ، دروغ است و گزاف

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • درود

  کمباور- دريور- بي باورودربدر تاجايکه ديده ميشود شمامگسي هرگو... هستيد . آدم بيکار، بي روزگار، لاوبالي ، هرزه ، ياوه گويي ، بي عزت وبي
  شر... همه روزپشت کمپيوترزماني عبدالله راکندوي دموکراسي ، صالح راجوال مصالحه وفهيم رامارشال کچالووقانوني راوزيربي پاي ها ميداني وبرضد اين وآن دسيسه ورزالت ميکني. شما اناني هستيد که ازکوتل خيرخانه باچک چک ودايره زده باخارجيها وارد کابل شديد وتااکنون ده ها قرارداد ودوستي بخاطردالرباخارجيها داشتيد . آيا شماميدانيد که نيروهاي بيگانه راکه ئاخل وطن نموده وازکدام طريق وارد کابل شده اند واين سرزمين راافغانستان مينامند وهيچ گاهي خيانت وجنايت رافراموش نميکنند وکيها چقدرپول ازکجا گرفته اند همه اسناد موجوداست. همچنان کيها کجاهاراچپاول وتاراج وقتل عام نموده است همه آگاه اند مطمين باشيد. هميشه لاوبالي باشيد .
  امضاي پيمان حق مردم افغانستان است وبايد يک سلسله پيشنهادات مشخص ارايه شود. ميدانيد طي اين دوازده سال چه داريم حتا کسي حاضرنشد که يک پايه توپ ويا جنگ افزارقوي بدسترسي اردوي افغانستان بگذارد ووقت آن است که خارجيهارازيرفشارگرفت تامسووليت تماميت ارضي مارابدوش بگيرند ودرصورتيکه چنين نکنند پس اينجا چه گ... ميخورند.

  ازمايک نصحيت است وباقي براي کم عقلي وبيماري خودت تصميم بگريد.

 • کم ات رحیم جان! تو همو رحیم جان که به ظاهر شاه( بابای ملت) زن می بردو جایزه می گرفت، نیستی. تو هنوز هستی ؟ و از شغل شریفت، دست نگرفتی! گویا در خدمت جلالتماب کرزی میباشی!
  صد سال زنده باشی رحیم جان....

 • این رحیم جان یک لات است و پیامگذارلاابالی. زیر مطالب مختلف، پیام های متضاد ومعکوس یکدیگر درج میکنذ و میرود پشت کارش. زیر مقاله آقای دانشمند این کامنت را درج کرده که متضاد نظریاتی است که زیر مطلب استاد کمباور کابلی درج کرده، بنگرید:

  :, بوسيله‌ى rahim

  «انديشمند دنبال خائين ملي ميگردي؟؟؟

  من بتوآدرس ميدهم:

  مارشال فهيم معاون اول ريس جمهور
  بسم الله محمدي وزيردفاع ملي
  يونس قانوني ريس ولسي جرگه قبلي
  عبدالله عبدالله ( بقه ) وزيرخارجه سابق
  امرالله صالح کلينرريس عمومي امنيت ملي گذشته
  سياف کانديد رياست جمهوري
  عتيق الله بريالي سابق معاون زارت دفاع
  قره بيگ سابق ريس سره مياشت
  ضيا وولي مسعود برادران حائين بزرگ احمد شاه مسعود
  عطامحمد بي ري... ووالي بلخ
  اسماعيل کنجاره وزيرقبلي آب وبرق
  انوري سابق ووالي هرات
  سيد منصوروکيل ولسي جرگه وسيد جعفرپسرش
  ظابط ظاهراغبرقبلا ريس المپيک
  اگربازهم ضرورت داشتي مرادرجريان بگذاردرخدمتم وبه انسانهاي کوروکودن کمک راوظيفه انساني خويش ميدانم . ياهو»

  تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل.احترام. کمال آرین پور

 • من هم به نظر مطروحه در طنز جناب کمباور موافقت دارم. کرزی نوکر است و نوکر خواهد بود.این که کرزی ناگهان و یک شبه به یک« شخصیت ملی و ضد استعماری» تبدیک گردد، خلی خام است.مخالفت کرزی با پیمان امنیتی، شخصی، خانوادگی و منفعت جویانه است نه، ملی و منطقی و منطبق بر واقعیت های عینی. ( عباس خروش)

 • کرزی ، در اختلاس های بانکی، در جنایاتی که طالبان مرتکب میشوند ( بخصوص طالبان از زندان آزاد شده بوسیله کرزی) نقش اساسی دارد.کرزی قابل محاکمه است و روزی این کار خواهد شد.تطهیر و تبرئه کرزی، فقط بوسیله برخی محافل فاشیستی یا مافیای مواد مخدر، صورت می گیرد!

 • من نمیفامم که مبصرین کابل پرس? غلامی را چیگونه تعریف میکنه ؟؟؟ ... اگر کرزی با امریکا پیمان ستراتیژیک را به طبیعت امریکا امضاء میکنه کرزی خوب ادم است، اگر این کار را نمیکنه بد ادم است !؟ ... عجیب منطق ، عجیب سواد، عجیب احساس ملی ، عجیب وطنفرستی ... اگر امریکایی ها بدانه که یک لشکر بی معاش در کابل پرس با منافع افغانستان میجنگه، شاید دیگه هم برای دولت افغانستان شرایط خودرا سخت تر و تنگ تر بکنه ... عقل و شرم هم یک کمی خوب است ... بسیار جای شرم و حجالت است ، که به جای خدا از امریکا روزی تانرا میخواهید ... اگر ازین شله گی و جار زدن به نفع امریکا منظور تان این باشه ، که خودرا محافظ منافع امریکا در این منطقه جلوه دهید _ به نظر من شما به او اندازه خود را نمیشناسید، که امریکا شما را میشناسه و شما را مطالعه کرده است، امریکا خبر داره ، که وظیفه ی اجدادی شما خود فروشی و جاسوسی است ... قرصکی های گرامی ! شما به امریکا نه تنها دوست خوب شده نمیتوانید، بلکه یک برده خوب هم شده نمیتانین ... انها خبر دارن ، که پروپوزلهای پروژه های جاسوسی تان در دوسیه های سفارت ایران جای نمیشه ... انها میفامه ، که در رسانه های خود به افتخار امدن نماینده ی خاص روسیه ، ضمیر کابلوف، از رقص قطغنی و قرصک نفس تان برآمد ... لطفا تا حد دیوانگی احساساتی و هیجانی نشوید، یک کمی کرامت انسانی خود را نگهدارید ...

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس