در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > اطلاعیه

اطلاعیه

محفل بزرگداشت از شخصیت فرزانه شاد روان استاد قسیم اخگر در شهر تورنتو - کانادا
حسين زاهدی
يكشنبه 9 فبروری 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

به نام خدای آگاهی و آزادی

هموطنان عزیز، چنان که اطلاع دارید استاد محمد قسیم اخگر، روشنفکر برجسته ی معاصر پس از یک عمر مبارزه ی
خسته گی ناپذیر در شهر کابل درگذشت. به خاطر گرامیداشت از کار و مبارزه ی پیگیر استاد اخگر و سهم او در آگاهی
بخشی به نسل جوان از شما دعوت می شود تا در برنامه یی که به همین مناسبت برگزار می شود، اشتراک
ورزیده و سهم خویش را در قدردانی از زحمات این انسان وارسته و نقش ارزشمند او در جهت تامین عدالت و اعمار جامعه ی آباد و سربلند ادا فرمایید.

از طرف گروهی از دوستداران استاد اخگر

زمان: یک شنبه 16 فبروری ساعت یک بعد از ظهر
مکان: مرکز فرهنگی امام حسین
323 Deerhide Crescent North York M9M2Z2
تورنتو - کانادا

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس