در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > تروریست پروری کرزی، مهره های انتخاباتی و جنایتکاران جهادی

تروریست پروری کرزی، مهره های انتخاباتی و جنایتکاران جهادی

شش کارتون
عتیق شاهد
جمعه 28 مارچ 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

آنلاين بنگريد :

Kabul Press

پيام‌ها

  • Taliban= Haramian

  • آقای شاهد، کارتونهایت شا ید خوش خودت بیاید. از هر ده کارتونت، شاید یکی جالب باشد. حتف وقتت ولا...

  • ملت ګوسفندی لایق حکومت ګرګها است این یک قصه طولانی است که پایان ندارد زیرا نه ګوسفندان هوشیار مشود تا دشمن خودرا بشناسد واز ان دوری نما یند ونه ګرګها سیر میشود تا ګوسفندان مظلوم واحمق را دیګر نه کشند ،ما ۳۰ سال فریاد زدیم که پاکستان دشمن درجه یک ما هست ورهبران مجاهدین مزدوران حلقه بګوش استخبارات پا کستان اند کسی قبول نمیکرد .حال که دشمن واقعی را شناختید مګر اینرا نه فهمیدید که همو به اصطلاح کمونستها را که مسلما نان وو طنپرستان واقعی بودند وهستند را همین استخبابارات پاکستان ونوکران حلقه به ګوش آنها کمونست ووطنفروش معرفی نموده بودند. پس که نوکران بیګانه را شناختید با ید از آنها نفرت وانزجار نما یید ووقتیکه دوستان واقعی مردم افغانستان را شنا ختید آنها احترام ،تقدیر وپشتیبانی نما یید تا قصه ګرګ وګوسفند پا یان یابد.

جستجو در کابل پرس