صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات!

انتخابات!

میراحمد لومانی
شنبه 5 آپریل 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

با دقت و توجه به چگونه گی " کیفی و ساختار ترکیبی" کاندیداتور های موجود در انتخابات ریاست جمهوری در پیشرو، و موجودیت عدم شفافیت در میکانیزم انتخابات( کمیسیون مستقل انتخابات و نیرو های تامین کننده صلح در پروسه انتخابات) نه میتوان به بازتاب نتایج پروسه انتخابات سال 1393 خورشیدی در افغانستان زیاد امید وار بود. تداوم ریشه های فساد در دولت کنونی، برای خلف آن در حاکمیت پسا انتخابات سال 93 پدیده اجتناب نا پذیر و حتمی بوده؛ که زدودن آن بدور از اراده و عزم کاندیداتور هایی که خود هریک بخش مهم از ساختار دولت فعلی را احتوا مینموده است، به نظر می رسد!

دسته های مافیایی " قدرت، سروت و مذهب ارتجاعی" همچنان در اهرم بازی انتخابات حضور گسترده و چشم گیری را دارا میباشند! آنان که در جریان سیزده سال " جامعه جهانی " و "جامعه مدنی" افغانستان را به بازی گرفته اند؛ بازی کنان اصلی پروسه انتخابات کنونی در این کشور به شمار میروند! سناریو و میکانیزم این انتخابات بر مبنای بازی های فرساینده و چالش زا قرون وسطایی" قبیله گرایی" و بدور از عقلانیت و خرد محوری انسان و جامعه تکنوکرات و مدرن، طرح و مهندسی گردیده شده است!

با موجودیت تهدید فزاینده باند " دهشت و مرگ " ( طلبان) این خلف نا صالح جهاد در افغانستان، و زحمات شبانه روزی نیرو های مسلح در راستای تامین امنیت در پروسه انتخابات؛ توده ها اما؛ مصمم و امید وار دارند به جانب انتخابات گام بر میدارند! بخش عظیمی از جامعه و مردم مان در زیر فشار مشمئز کننده اختلاس، دزدی و خیانت دولت مردان کابل، دارند مشق و تمرین زیبا، تاریخی، و سرنوشت ساز دموکراسی رابه انجام میرسانند!

تمرین و مشق دموکراسی امروزی در جامعه افغانستان، دریچه یی است به سوی آینده روشن و امید وار کننده که آن راباید ستود!. تمرین ومشق دموکراسی؛- باز خرید خون شریف ترین انسان های جامعه جهانی است که در راستای حصول آن برای ملت و مردم به خاکستر نشسته افغانستان، قربانی گردیده شده اند! در چنین حرکات اند که لایه های حساس و مستعد به امر سیاسی- مدنی جامعه ما بیدار گردیده، و نیل به اراده تغیر و تکامل در نهاد آنان شکل گرفته، و در بستر چنین تشکل ها است، تا تکامل تاریخی برای جامعه انسانی ممکن و مقدور خواهد گردید!
" نفس پروسه انتخابات؛ توام با مشارکت بی بدیل و همه جانبه توده های خسته و از عوامل ارتجاعی و باز دارنده تاریخی در کشور، نویدی است روشنی بخش؛ که در هاله از موجودیت نیرو های اهریمنی ارتجاع و تقلب در اهرم آن، باز تاب این امر مهم تاریخی را به چالش و ابهام مواجه میسازد!"

واژه های کلیدی

انتخابات در افغانستان
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس