صفحه نخست > حقوق بشر > آزادی بيان > تلویزیون امروز تعطیل شد!

تلویزیون امروز تعطیل شد!

در مدت فعالیت این تلویزیون، بارها برخی از خبرنگاران آن از سوی نهادهای امنیتی تهدید، بازداشت و لت و کوب شده بودند.
سه شنبه 27 جولای 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

دولتی افغانستان دستور تعطیلی تلویزیون امروز به مدیریت نجیب الله کابلی را صادر کرد. دولت افغانستان علت اتخاذ این تصمیم را دامن زدن به اختلافات شیعیان و سنی ها دانسته است. چندی پیش نیز مدیران این تلویزیون از کمیسیون بررسی تخطی های رسانه ای برای نشر برنامه هایی که آنان آن را مبتذل دانسته اند، اخطار دریافت کرده بودند.

در مدت فعالیت این تلویزیون، بارها برخی از خبرنگاران آن از سوی نهادهای امنیتی تهدید، بازداشت و لت و کوب شده بودند.

نامه رسمی وزارت طلاعات و فرهنگ با امضای سید مخدوم رهین به تلویزیون امروز چنین است:

وزارت اطلاعات و فرهنگ

ریاست اسناد و ارتباط

مدیریت عمومی تحریرات

شماره 2277

تاریخ: 5/5/1389

به شبکه محترم تلویزیون امروز:

بدینوسیله متن مصوب شورای وزیران درباره انسداد برنامه های بازی بخت و و دل و نادل که مشعر است :

" شورای وزیران بعد از بحث مفصل روی موضوع، نشرات اخیر تلویزیون امروز را به دلیل دامن زدن اختلافات مذهبی و برهم زدن وحدت ملی در کشور منافع جدی وحدت ملی و خطر شدید برای حاکمیت دولت خوانده و به وزارت اطلاعات و فرهنگ و اداره لویی خارنوالی وظیفه سپرد تا در مسدود نمودن تلویزیون مذکور الی تصمیم ثانی اقدام فوری نمايد" به شما ابلاغ شد تا حسب آن اجراآت صورت گیرد.

با احترام

دوکتور سید مخدوم رهین

وزیر اطلاعات و فرهنگ

بازداشت دو خبرنگار تلویزیون امروز و آریانا را محکوم می‌کنیم

گزارشگران بدون مرز نگرانی خود را از دستگیری فهیم کوهدامنی خبرنگار شبکه تلویزیون امروز و بازداشت اجمل علم زی خبرنگار شبکه تلویزیون اریانا در تاریخ ٣ حمل ١٣٨٨ اعلام می‌دارد.

سه شنبه 24 مارس 2009

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • ربانی را یک تن جمعیتی چنین معرفی میکند:
  (در رابطه با تعلقات وهمكاريهاى سابقه ام با جمعيت و حساسيت و موضعگيرى فعلى ام فقط همينقدر ميدانم كه بنده ازجمله مليونهاجوان ومسلمان مايوس وشكست خوردهْ ميباشم كه بنابر معامله و سازش رهبران سابق جهاد،كاسه اّرمانها و اّرزوهاىاستقلال طلبانه واّزاديخواهانه شان بربادگشت و بخون بيشترازدومليون شهيد مظلوم اين وطن خيانت صورت گرفت.

  فشرده چنين عرض مى دارم چه زيبا وبجا فرموده است خداوند گار بلخ حضرت مولانا جلال الدين محمد بلخى كه :

  صورت نپرستم من ، پت خانه شكستم من اّن مرغ سبك سيرم ، هربند گسستم من در بود ونبود من ، انديشه گمان ها داشت از عشق هويدا شد، اين نكته كه هستم من اّرى! بنده شخصيت مستقل و داراى وجدان وايمان بيدار مى باشم . هيچ تعلق وهيچ ارزشى بلند تر وراجع تر ازمنافع مردمم وملتم نزدم نميباشد. تهديد به چاپ ونشر كردن ونكردن در اين سايت ويا اّن سايت ويا اين نشريه واّن نشريه نزدم كوچكترين ارزشىندارد،چيزى كه بسيار مهم وپر اهميت است پيشم ، اداى دينم است در مقابل وطن ومردمم . دوستى و دشمنى ام فقط بخاطر خداY ميباشد وبس.

  فلهذا انشاء الله عنقريب سايت انترنيتى را بيارى خداوند بزرگY وهمكارى قلمبدستان اّزاد انديش و مجاهدان متعهد ومبارزان هدفمند، اّگاه ومومن افغانستان عزيز، بصورت مستقلانه بـراه خـواهم انـداخت تااين انديشه ورزان و دانشمندان وحقشناسان وطن، دليرانه وجرئتمندانه بدون حب وبغض شخصى،قومى،سمتى،لسانى،منطقوى ومذهبى ، مسايل حاد وطن خويش را دلسوزانه ودردمندانه بدون تهديد به چاپ نكردنها وسانسورها، به تجزيه و تحليل بنشينند. (ناصرى)

  مصاحبه جناب استاد بزرگوار اّقاى برهان الدين ربانى رهبر جمعيت اسلامى ورييس سابق دولت اسلامى افغانستان با روزنامهْ پرتيراژ تركى بنام (واكيت) را شايد اكثر هموطنان ما از طريق رسانه هاى خبرى وبين المللى بخصوص ايرنا، اّژانس رسمى ودولتى خبرگزارى جمهورى اسلامى ايران، خوانده وياشنيده باشند.

  جناب استاد عزيز درحين سفر واقامت اخير شان بمنظور اشتراك در اجلاس بين المللى انديشمندان ونظريه پردزان جهان اسلام به كشور تركيه سفر نمود. اين كنفرانس به ابتكار نجم الدين اربكان صدر اعظم سابق ويكى از رهبران مسلمان ومبارز تركيه داير شده بود.

  استاد ربانى در اين مصاحبه خويش با روزنامه تركى ، پيرامون مواقف شخصى خودش وتنظيم جمعيت اسلامى در رابطه با مسايل جنگ ويا صلح با طالبان وعكس العملش در مقابل دخول احتمالى ومجدد نيروهاى طالبان وساير مخالفين مسلح دولت فعلى (نيروهاى حزب اسلامى گلبدين حكمتيار) به كابل ( يعنى در صورت سقوط نظام فعلى و فرار وانهزام نيروهاى اشغالگر ومتجاوز امريكايى و متعهدينش) به صراحت ميفرمايد كه (( ما با طالبان نخواهيم جنگيد)) !!.(1)

  تا اينجا كدام حرف جديد وموضوع بسيار قابل بحث وتا ملى صورت نپذيرفته است، چه هركسيكه با جناب شخص استادبزرگوار واعضاى كدر رهبرى جمعيت اسلامى افغانستان وهمچنان با نظريات ، مواقف ومواضع سائر رهبران وبزرگان تنظيم هاى جهادى، اّشنا واّگاه بوده باشد ، نيك و واضحاً ميداند وكاملاً درك مينمايدكه اين بزرگواران هميش ! ومتاسفانه باز هم با تاكيد مينويسم، هميش !، منافع ومصالح شخصى، فاميلى، قومى ، منطقوى وحزبى خويش را بر منافع عليا وارزشمند عمومى وملى مردم و وطن خويش ارجحيت داده ودر طول حيات سياسى شان همه دوستى ها و دشمنى هايشان، رقابتها واتحادها يشان وخلاصه همهْ زدو بندها، حب و بغض معاملات، روابط وپيوندها يشان با از خود وبيگانه، همه صرف بخاطر منافع شخصى وفردى شان بوده وبر محور همين منافع واهداف شخصى شان چرخيده است.

  اين مبارزان و مجاهدان راستين !! والا زهر رفته وعالم ودانا به سيرت و زندگانى پيامبر گرامى اسلامى e و اصحاب پاكش وتوانا با تكلم فصيح و روان به زبان قراّن يعنى لسان عربى و با وجود قدرت عجيب وسحر انگيز بيان، خطابه هاى اّتشين وشعارهاى تند وانقلابى شان باسوء استفاده از اّيات پاك قراّن مجيد واحاديث رسول خدا eبخاطر بسط و وسعت منافع پليد وامكانات فانى پذير چند روزه دنيوى ، دست به هر معامله ، سازش ،كرنش، زد وبند وخلاصه هر دسيسه وتوطئه يازيدند، تا اين دست اّوردهاى موهوم وباد اّورده شان براى امروز وفرداى خودشان وفرزندان،دامادان واخلاف شان حفظ ومصئون ماند......

 • ادامه مطلب...
  اّرى ! متاسفانه رهبران سابق جهاد كه اكثريت شان بادستان خالى وجيب هاى تهى ولى عقيده راسخ، عزم و تصميم متين درصف جهاد وملت پيوستند، به خاطر همان پاكى ، صداقت ، خـدا تــرسى، وطندوستى ، قربانى وجد وجهد شباروزى، از شهرت، محبوبيت ومقبوليت نسبتاً خوب ميان مردم عقيد تمند، مومن وملت مجاهد افغانستان وسائر مسلمانان جهان قرار گرفتند.

  اما با استمرار جهاد ومقاومت وسرازير گرديدن كمك ها وخيرات مسلمانان جهان وساير كشورها، براى مجاهدين ومهاجرين ورسيدن پول هاى وافر و بيحساب وسلاحهاى مدرن ونهايت قيمتى از خارج براى رهبران مجاهدين كه هم نماينده جهاد بودند وهم متولى مهاجرين ، اكثريت اين رهبران و بسيارى از فرماندهان جهاد در داخل وخارج اّهسته اّهسته بجاى پرداختن به جهاد فى سبيل الله عاشق، مفتون و گرويدهْ زندگانى بى نهايت تجملى و مصرفى شدند وهر روز بيشتر از روزقبل ، خود شان واولاد ها واقارب اين مدعيان زعامت ورهبرى به انواع و اقسام مختلف واز طرق متنوع دست به پول اندوزى ، سلاح فروشى، اشتغال به تجارت هاى كلان، اعمار مجلل ترين قصرها ومنازل رهايشى در پشاور، اسلام اّباد وبسيارى كشورهاى خليج تهيه، اّخرين وقيمتى ترين موتر هاى جديد سال براى خود واولاد هاى خويش ومبادرت دوامدار به سفرهاى تفريحى يا فاميل هاى شان، نمودند و مصروف شدند.

  دامنه اين دنيا پرستى ، ذوق زدگى، تجملگرايى، ثروت اندوزى فزون طلبى، قدرتخواهى، شهرت پرستى ، وغيره صفات مضموم وتباه كن اّنقدر بر روح ، روان و وجدان اين بزرگان تاثير گذاشت كه از بسيارى اين فرزندان فقير وتهيدست ديروزى، ثروتمندان وتجاران بزرگ وصاحب نام ونان وسرمايه داران با رسوخ امروزى را ساخت كه ديگر هر عمل و عكس العمل شان وهر اقدام وحركت شان تنها وتنها در پرتو وبا در نظر داشت بسط، توسعه ويا حد اقل حفظ اين ثروت،قدرت وشهرت شان بميان اّمدوتا به امروز فقط درهمين راستا در حركت ميباشند.

  ديگربا حاكميت وغلبه خواهشات نفسانى ودنيايى وارضاى اين غرائض به هر طريقه و وسيله ممكن ، توسط بسيارى از رهبران و فرماندهان ودفتر داران ديروز جهاد، چه در داخل و خارج كشور،وحاكميت وارجحيت منافع شخصى برمنافع ومصالح عمومى مردم ووطن ، خلاصه غلبه پول دوستى ثروت اندوزى،سرمايه دارى،سلاح فروشى وغيره بر پاكى ، صداقت ، ايمان ، اخلاص، شجاعت، متانت، تقوى وديانت اين سروران ورهبران عاليمقام جهادومقاومت كه زمانىمدعىجهاد فى سبيل الله بودند،ديگر چيزى بجز مشتىازسرمايه داران وثروت مندان بىهدف،فرصت طلب،سازشكار،معامله گر،ارزان فروش ((ارزش هاى جهاد،اسلام، وطن واّزادى))باقى نگذاشت.

  همين مصيبت عظيم وبزرگ يعنى انحراف عميق وسقوط غير قابل تصور رهبريت جهاد ومقاومت ازاّن اوج عزت وجايگاه رفيع دفاع از اّرمانهاى مقدس ملى واسلامى ملت مجاهد ما به اين حضيض ذلت دنـيا پرستى،پول اندوزى، معامله گرى وسازش ، خود يكى ويا بهتر بگويم عمده ترين و اساسى ترين عامل وعلت العلل همه شكست ها وبربادى هاى غم انگيز و دردناك اهداف ومرام مقدس جهاد و مقاومت افتخار اّفرين ومباهات انگيز ملت مظلوم مانرا تشكيل ميدهد.

  بسيارى از رهبران جهاد ومقاومت به خاطر حفظ منافع شخصى وحزبى خويش برخلاف روزهاى اّغازين جهادكه شعارشان((خدا، وطن و اّزادى))بود،ولى به مرور زمان،كسب ثروت،شهرت وقدرت،همه ارزش هاى ملى_ اسلامى زير پاگذاشته شد واين عزيزان بخاطركسب امتيازشخصى با هر قدرت منطقوى وجهانى داخل معامله وسازش گرديدند وبه عنوان پيشقر اول منافع كشور هاى همسايه و جهان در اّمدند وتبارز نمودند.

  منافع ومصالح ارزشمندوارجناك ملىكه هماناحفظ وصيانت ازاستقلال،حاكميت ملى،تماميت ارضىواّزادى افغانستان عزيز وهمچنان احقاق حقوق برباد رفته هموطنان ما، تامين صلح، عدالت اجتماعى،امنيت و رفاه عمومى وغيره براى هموطنان دردمند ومظلوم مان ، هدف نهايى و اصلى هرمبارز اّزاد يخواه ومسلمان افغان را احتوا ميكند، از سوى اين مدعيان رهبريت جامعه، جهاد و مقاومت، درنهايت درجهْ از مردانگى!! جرئت!! وبيدارى وجدان !! دركمال سلامت عقلى وجسمى ، اّگاهانه ، هوشيارانه وعامدانه زير پاگذاشته شد كه اين جفا وخيانت هرگز وهر گز فراموش حافظه تاريخ ومردم هوشيار و بيدار افغانستان نخواهد گرديد.

  همين دوهى ها، خلاف ورزى ها، دروغ وكذب وافترا شعارهاى پوچ و عوام فريبانه بسيارى از رهبران ديروزجهاد در كنار ديگر عوامل كه در بالا تذكر رفت، به خصوص معامله و سازش وزد وبند بسيارى ازاين رهبران وقوماندانان سابق جهاد با قدرت هاى طماع واّزمند منطقوى وبين المللى كه هريك منافع ، اهداف واجنداى خاص ملى خويش را پيرامون افغانستان مظلوم دارا ميباشد و كنار اّمدن ، همكارى وتبانى بعضى از اين بزرگان با اشغالگران ومتجاوزين خارجى و بيگانه ، خود داستان ديگر ونهايت تكاند هنده، غمبار وتاسف انگيز جهاد ملت مجاهد ومظلوم افغانستان را به نمايش ميگذارد.

  همين جفا وخيانت به اّرمان هاى ملت اّزاد يخواه افغانستان ، همين خيانت به جهاد بزرگ وفراموش ناشدنى ، به مقاومت دليرانه ومردانه ، به اّزادى ، به اّزادگى، به وحدت ملى، يك پارچگى ، تماميت ارضى ، حاكميت ملى وديگر ارزشهاى واقعاً افتخار اّميز ومباهات اّفرين ملى ما افغانها ، و همكارى فعلى با نيروهاى اشغالگر و متجاوز امريكا، انگليس وغيره وپذيرفتن وشموليت و خدمت در چوكات ادارهْ دست نشانده وتحت الحمايهْ اّقاى كرزى وتبانى ذلت بار و خفت اّور اين بزرگان جهاد ومقاومت با اّن وبدتر ونهايت مضحكتر ازاّن ، استدلال،توجيه ودفاع بسيارى از رهبران،فرماندهانن وفعالين ديروز تنظيم هاى جهادى ازاين رويدادجديد يعنى اشغال

  افغانستان توسط بيگانگان، خود صحفه ديگر يست از جفا ها، نا مردمى ها ونامردى هاى عده اى از فرزندان نا سپاس اين وطن كه از بركت خون پاك، شهامت ، شجاعت وقربانى هاى بيدريغ فرزندان اصيل، دلير وهدفمند اين مرزو بوم به نام ونانى رسيدند ولى به ملت خود وبه جهاد ومقاومت شان جفا وخيانت نمود.

  سوال اينست كه چرا؟؟ وجواب اّن بسيار ساده واّسان فقط به خاطر بدست اّوردن وحفظ مصالح، منافع و اهداف واقعاً كوچك وبى ارزش شخصى ، فاميلى،قومى وحزبى توسط بسيارى از رهبران ديروز جهاد وجفا شان به اهداف عمومى جهاد وملت ، فقط همين وديگر هيچ .

  پس موقفگيرىاخيروموضع جديد وشگفت انگيز وعجيب! جناب استاد ربانى در مقابل حركت شرافتمندانه، اّزاديخواهانه واستقلال طلبانهْ ملى جارى ملت مجاهد و اّزادى خواه افغانستان كه در طول تاريخ پر افتخار ومباهات اّفرين چندين هزار سال خويش بر خلاف تصور وپندار واستدلال وابستگان و فريب خوردگان اجانب و تجاوزگران وسلطه جويان بيگانه، هميش با قيام ومقاومت مردانه و اّگاهانه ملى خويش، بالاخره اهداف واجتداى استعمار گران طماع واّزمند رانقش بر اّب نموده وكشور خويشرا از اشغال وتجاوز نجات بخشيده اند، موقف فعلى استاد ربانى وديگر دولتمردان و فعالين وابسته ودست نشانده فعلى دركابل مبنى بر تفاهم با نيروهاى مقاومت ملى وعدم جنگ وتعرض بر اّنها، خود گوياى زنده وانكار نا پذيرمواقف ومواضع سازشكارانه،فرصت طلبانه،محيلانه وعوام فريبانه، ديگر هيچ چيزى نميتواند بوده باشد وتعبير گردد.

  چه اگرواقعاًاستادربانى،استاد سياف،حضرت صبغت الله مجـددى ، پيرگـيلانى،ايـت الله محسنى ، خـليلى،فهيم ، قانونى، داكتر عبد الله وبسيارى ديگرازرهبران وقوماندانان وفعالان سياسى سابق دوران جهاد دراين ادعاى خويش صادق ميبودندوياباشند،اساساًدرهمان روزهاىنخستين اشغال وتجاوز امريكاومتعهدينش برافغانستان،مدبرانه،دوراند يشانه وهوشيارنه دركمال صداقت دينى وملى تصميم ميگرفتند واگرهيچ چيز بر ايشان ميسر نبود وديگر توان و تصميم وياراى مقاومت ونبرد رابا نيروهاى بزرگ ودهشت انگيز اشغالگران جديد نداشتند، چه خوب بود تاباكناررفتن از قدرت وفعاليت هاى سياسى وتپ وتلاشهاى ديگر، بجاى همكارى ، همرايى وپيروى از اين متجاوزين، خود با كنار رفتن از قدرت وعدم اشتراك در حكومت،به گونهْ نارضايتىوعدم علاقمندى ودلچسپى خويشرا با اين روند به نمايش ميگذاشتند ، ولى حيفاً ودريغاً كه چنين نشد ودر خاليكه حافظه تاريخ ومردم ما فعاليت هاى پر حرارت،گرم،صادقانه ومخلصانهْ اين بزرگان و جهاد گران !! مقاومت را در روزهاى تدوير لويه جرگهْ هاى اضطرارى، قانوني اساسى، انتخابات رياست جمهورى وشوراى ملى وفعاليت هاى گسترده وچشمگير اين بزرگان را تابه امروز در كنار نيروهاى اشغالگرو ادارهْ دست نشانده، هر گز وهر گز فراموش نخواهد نمود، اينها امروز بخاطر نجات خويش از محكوميت تاريخ ومردم و براى نجات پول ، سرمايه، قصرها و منازل مجلل وتارت هاى خويش ، وتظاهر به پيوستن مجدد به صفوف ملت ومقاومت را مينمايند.

 • و باز هم ادامه...
  اّرى!موقف فعلىوكنونىجناب استادربانىوسائر دولتمداران كابل و قدرتمندان وزورگويان فعلى بخاطرى شگفت انگيز بوده نميتواند كه اينها ديگر امروز متحيرانه ونا باورانه شاهد رستاخيز ملى ومقاومت گسترده ملى برضد اشغال، ظلم وتجاوز اند كه انشاالله دامنه اّن با وجود حضور گسترده وقوى نيروهاى خارجى، عنقريب سرتاسرى خواهد گرديد.

  جناب استاد وديگر همراهان وپيروان شان كه منافع قليل وفنا پذير چند روزه دنيوى چشمان بصيرت ملى ووجدان دينى شانرا كور ساختهْ است، شايد ملت مجاهد و اّزاديخواه افغانستان را نيز از عينك خويش نگريسته بودند وچون ياران دنيا زده خويش مى پنداشتند كه الحمد الله اين قضاوت و برداشت اكنون كاملاً غلط از اّب در اّمده است .

  صحبت اخير جناب استاد ربانى با سايت سرنوشت و انكار اّن بزرگوار از انجام چنين مصاحبهْ با اين محتوى با روزنامهْ تركى ((واكيت))كه ايشان منكر بيان مطالبى برضد عملكرد ها وعمليات قواى ناتو و امريكا در افغانستان ونا رضايتى مردم مان از اين كشتار و جناياتت وهمچنان اظهار اّمادگى شخص ايشان ونيرو هاى متحد شان در عدم مخالفت وخود دارى از جنگ با طالبان ، وغيره مطالب ميباشد، بنده را كه مدت هژده سال يكى از اعضاى فعال فرهنگى ومطبوعاتى تنظيم جناب استاد ربانى يعنى جمعيت اسلامى افغانستان در اروپا بودم كه بعد از وقايع ساليان 2001م وهمكارى علنى، صادقانه ووطنفروشانه اين تنظيم بانيورهاى اشغالگر فعلى بااّن بريدم، باوجود شعارهاى تند وانقلابى اّزاد يخواهى ومقاومت ديروزى اين مدعيان، نگارنده به تكرارمينويسم ومايوسانه مينويسم كه (( شرمندهْ انتخاب خويشم))، مرا بياد خاطرات تلخ ديروزى مى اندازد. اّرى! بارى بخش فارسى راديو اسراييل در سال 1998افشا نمود كه مقامات سفارت اسراييل در بن با جناب استاد ربانى ملاقات خصوصى نموده و همچنان مذاكرات با ديپلوماتان حكومت اّقاى ربانى در سازمان ملل متحد نيز براى انسجام كمك ها و فعاليت ها بر ضد طالبان جريان دارد.

  البته جناب داكتر عبد الغفور روان فرهادى سفير كبير ونماينده قبلى افغانستان در سازمان ملل متحد ضمن صحبت با راديو بىبىسى وتاييد تماس با ديپلوماتان كشورهاى مختلف، اّن تماس ها را بمنظور جمع اّورى كمك ها براى زلزله زدگان ولسوالى رستاق ولايت تخار وانمود كردند، بدون اّنكه تماس با ديپلوماتان اسراييلى را رد نمايند.

  ولى جناب استاد ربانىكه در همان روز در عمارت سفارت افغانستان در بن با تعداد بسيار زياد كه شايد حدود 150 تا 200 نفر از هموطنان مان بوده باشد، ملاقات داشته وصحبت مينمود وضمن تشريح اوضاع اّنوقت افغانستان، از عملگرد هاى حكومت خويش وبخصوص عفو عمومى براى اعضاى جنايتكار و بدنام حزب وطنفروش دموكراتيك خلق ويا حزب وطن واينكه جناب شخص ايشان توسط مرحوم عزيز مراد مشاور و سخنگوى اّنوقت رياست جمهورى به جنرالان ومقامات عليرتبه نظامى و ملكى حكومت كمونستى نجيب پيام ميفرستد كه لطفاً از افغانستان خارج نگرديده و در اعمار مجدد!!! افغانستان ما را يارى نماييد و از اين حرف ها بسيار...، در اين اثنا بنده كه چند لحظه قبل مصاحبه اّقاى داكتر روان فرهادى را پيرامون مذاكرات با اسراييلى ها و همچنان ادعا مذاكرات شخص خود استاد را با اّنها شنيده بودم واكنون بيانات انقلابى جناب استاد بزرگوار پيرامون عفو عمومى ودعوت از جنرالان ورهبران جنايت كار حزب دموكراتيك خلق را و همچنان فراهم بودن فعلى زمينه براى فعاليتهاى ديگر انديشان (سكولريست ها، كمونستها و ديگر ملحدين) درچوكات حكومت متوارى ومنتقل شده به شمال را ميشنيدم ، به عنوان فرزند يك شهيد كه پدر خويشرا چون مليونها هموطن ديگر خويش از دست داده است،باعصبانيت براستاد ومواقف تباه كنش تاختم وهمكارى با اسراييل و كمونستهاى حزب وطنفروش دموكراتيك خلق وغيره را با استاد با بيانات وشعارهاى خود شخص شان و سائر رهبران جهاد كوبيدم .

  استادربانى با رنگ پريده وسفيد ادعا راديو اسراييل وديپلوماتان اّن كشور را قاطعانه در حضور مردم رد نمود اما از عفوعمومى با وجود انتقاد بنده دفاع نمود واز من خواست تا فردا شخصاً تنها به هوتل محل اقامتش بيايم تا در اين رابطه وپيرامون سائر مسائل با هم صحبت نمائيم.فردا اّن بنده تنها با جناب ايشان نشسته بودم كه استاد فرمود كه اسراييلى ها مردم بسيار غدار ومكار هستند، با اّنها به شرطى ملاقات نمودم كه اّنها خود را فقط ژورناليست معرفى نمايند وبس ، واّنها اين را پذيرفته بودند، ولى اكنون معلوم ميشود كه هدف اّنها از ملاقات و مذاكره فقط بدنام ساختن مابود وبس وشما بايد اين افوهات اّنها را قاطعانه وبسيار وسيع رد نمائيد.

  دهن بنده از تعجب كاملاً باز مانده بود كه جناب امير جمعيت اسلامى ما چگونه با كمونستها، شعله يى ها، ستمى ها وهر ملحد وكافر وطنى خود ما توانست كنار بيايد واكنون بخاطر بقاى مقام وچوكى خويش حتى با دولت اسراييل نيز به مذاكره ومفاهمه نشسته است.

  اين بود يك خاطره تلخ وبسيار اّموزنده بنده .

  برگرديم به مصاحبه و عكس العمل جناب استاد به نشر اّن از سوى اّژانس هاى خبرى بين المللى، به مجرد نشر فشرده ومختصر ولى مغز واصل مطلب در اين مصاحبه كه همانا اظهار ندامت ومخالفت استاد ربانى بعد از خوشبينى هاى اوليه به نيروهاى ناتو(امريكايى و انگليسى) با عمليات نظامى اّنها در افغانستان وعدم تمايل به جنگ مجدد با طالبان وغيره مطالب ميباشد، جناب استاد و سخنگويان جمعيت اسلامى فوراً دست بكارشده وبخاطر تكذيب موضوع ويا حد اقل تخفيف حساسيتها، به نشر موقف جناب استاد پرداختند.

  اّقاىاستادربانىدرمصاحبه مختصردوم خويش ضمن ترديد وتكذيب موضوعات،مطالبىجالب ديگرىرامطرح مينمايدكه ميتوانند به عنوان عذر بدتر از گناه ، مورد بحث قرار بگيرند.

  جناب استاد ضمن رد كوشش مصالحه ومذاكره شخصى ويا گروپ مربوطه اش ، با طالبان، بدين موضوع اشاره دارد كه اّقاى كرزى رييس دولت خود شخصاً از رهبران طالبان دعوت نموده واگر اّنها بنابر اين دعوت به كابل در ارگ رياست جمهورى دعوت گردند، ما با مهمانان رييس جمهور نخواهيم جنگيد چرا كه رييس جمهور فرمانده كل قوا ميباشد ويا اگر قواى ائتلاف بين المللى در مقابل شان تاب نياورده و شكست بخورند باز هم ما (مجاهدين) اّماده جنگ با طالبان نميباشيم .

  دليل جالب استاد هم همان خلع سلاح گرديدن مجاهدين زير نام دى دى اّر وداياگ ميباشد. جناب شان با اشاره به تجارب تلخ گذشته، توصيه مينمايند كه زور كم وقهر بسيار فايده ندارد.

  اّرى! حالا جناب ايشان درك نموده اند كه ديگر اّن عده از رهبران سابق مجاهدين كه تسليم قواى قهريه و مخوف امريكا گرديدند وفريب وعده ها،چالها و نيرنگهاى انگليس ها را خورند وملت مجاهد وقهرمان خويشرا در ازاى اعطاى قدرت وحفظ پول وثروت اندوختهْ دوران جهاد برايشان، خلع سلاح نمودند وهمه امكانات و وسايل دفاع از ناموس وطن را نا بخردانه و ذبونانه تسليم قواى متجاوز واشغالگر داشتند، امروز ديگر از زورى برخوردار نميباشند كه قهر نمايند.

  اين كه جناب استاد وسائر رهبران تسليم شده سابق،اّقاى كرزى را قومانداان اعلى قواى ناموجود مسلح افغانستان ميدانند، خود يك مضحكه سياسى ديگرى بيش نيست.

  اينكه استاد ميفرمايد جنگ ومخالفت بن لادن با امريكا است نه با افغانستان وفقط براى جناب ايشان موضوع طالبان مطرح است، حرف جالبى است ، چرا كه تاهمين چند روز قبل رهبران جمعيت وشوراى نظار كه اكنون از بركت دموكراسى وارده امريكا به چندين جناح وحزب كوچك وبى ارزش پراگنده شده اند، به شدت اصرار داشتند كه بن لادن وعرب هاى تروريست عامل قتل قهرمان شهيدملت ما قوماندان احمد شاه مسعود ميباشند، در حاليكه از سخنان جناب استاد چنين برمياّيد كه بن لادن به قضيه افغانستان چندان علاقهْ ندارد وهدف او فقط امريكاست. بلى! همه ميدانند و درك نمود اند كه مسعود عزيز غير از ادعاى اين ياران ومدعيان دروغين راه ومرام او مجاهدى بود راستين ومصمم ، او اّزاديخواه و وطندوست مستقل الراى بود وهرگز هرگز تسليم زر،زور وتزوير نگرديد وبناً از سوى كسانى ترور گرديد كه اّنها اّجنداى جهاد كه باوجود همه قدرت وصلاحيت، بر خلاف ياران بى وفا وجفا كار دنيا پرست امروزيش، خود او هرگز وهر گز از بيت المال جهاد وملت دزدى ننمود لقب پولدار وزراندوز بلند منزل دار را الحمد الله كسب وكمايى ننمود، بيان دارد، دين بزرگى را در مقاپل خون مسعود ادا نمايد.

  استاد! اين بود عرايضم خدمت شما كه خدا كند ازرده نشده باشيد ، چه سالها در دوران پرمشقت واندوهبار جهاد ومقاومت بخاطر مصلحت دفتر وسنگر سكوت نموده وهمين بيت را زمزمه مينموديم كه :

  مصلحت نيست كه از پرده برون افتد راز

  ورنه در مجلس رندان خبرنيست كه نيست

  ولى امروز با در نظر داشت دوستان ومتحدين پرقدرت تان يعنى يگان ابر قدرتيكه تاز جهان، وقدرت ، ثروت ونفوذ شخصى تان و ارتباطات تنگاتنگ شما وداماد گرامى تان اّقاى احمد ضيا مسعود بعنوان معاون جناب اّقاى كرزى وغيره شرايط خاص خودش ميتوانيم جرئتمندانه وبدون كدام خجالت وجدان در كمال شهامت بحضور شما كه روز گارى در دوران سخت جهاد ومقاومت عاشقانه در كنار شما وملت خويش قرار داشتم واز ارتباطات وشناخت وسيع با رهبريت جهاد، اما الحمد الله در دوران تشكيل حكومت شما الى امروز در هيچ كدام پست سياسى و دولتى شامل نگرديدم واگر شما رهبر گرامى جمعيت اسلامى كدام روزى را بخاطرى مياّوريد كه بنده در مقابل خدمات وفعاليت هايم يك حبه ، دينار ، دالر ويا ماركى از شما و يا از جمعيت اخذ نموده باشم ، برايم بنويسيد تا دين خويشرا ادا نمايم .

  من اّنچه شرط بلاغ است با تو ميگويم

  تو خواه از سخنم بندگير، خواه ملال)
  ختم

 • در رابط با توقف نشرات تلویزیون امروز میخواهم چند نکته ذیل را مینویسم:

  • لت و کوب ، تهدید و توهین ژورنالیستان به هیچوجه قابل قبول نیست
  • آزادی بیان باید احترام شود
  • دولت نباید بنا به خواست ایران یا علمای دینی حق آزادی بیان اتباع کشور را زیر پاه کند

  ولی باید در زمینه آزادی بیان قدری دقیق شد:

  آیا آزادی بیان به این معنی است که به اعتقادات مذهبی این یا آن گروه توهین شود ؟

  آی آزادی بیان به این معنی است که اقوام کشور توهین شود و تضاد ها و نفرت قومی دامن زده شود ؟

  آیا این درست است که به افراد مجهول الهویت چون دریا دلی ، گوربز خان ، خان ، مزاری که بدون شک نوکران پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان پاکستان اند و یک بار زیر نام تاجیک و بار دیگر زیر نام پشتون و هزاره ظاهر شده و اختلافات قومی و ملی را دامن میزنند اجازه داد تا به منافع ملی کشور صدمه رسانند؟

  اگر نکات بالا در تصمیم دولت در نظر گرفته شده باشد من این اقدام را خیر مقدم میگویم و از کابل پرس? هم میخواهم تا این سایت به بلند گوی دشمنان کشور ما بخصوص پنجابی های بویناک و کثیف پاکستان = چتلستان مبدل نشود.

 • تلویزیون امروزکه یک تلویزیون ضداسلامی بود وبرنامه های مبتذل وضداخلاقی واسلامی رانشرمیکردمن ازهمان ابتداتصورکردم که تمویل کننده آن شاید خارجی باشد. بعدها ازمنابع معتبرشنیدم که این تلویزیون توسط رژیم فاسداسراییل تمویل میشودتا دربین مردم مسلمان افغانستان ازیک طرف نفاق اندازی نمایدوازطرف دیگربانشربرنامه های ضداسلامی فاصله جوانان رابااسلام دورتربسازند. ولی ترس ازین دارم که چون دولت مایک دولت مذدوراست که دوباره به این تلویزیون اجازه فعالیت داده نشود. دولت باید این تلویزیون برای همیش بسته نموده و دست اندرکاران ،ریس وتمویل کننده این تلویزیون رادستگیرنموده وتحت یک بازجویی خیلی زودمعلوم میشودکه درعقب این تلویزیون دست اسراییل قرارداردو مزدوران اسراییل راباید به اشدمجازات یعنی اعدام محکوم نمایدتا عوامل یهود ویهودبت ازکشورماگم شود

 • آقای احمدی

  اسرائیل مانند ایران و عربستان کشوری است که افغانستان باید با آن روابط کامل دیپلوماتیک برقرار کند. من به هیچوجه فکر نمیکنم که اسرائیل در نشرات تلویزیون امروز کدام غرضی داشته باشد. اگر منظور شما بعضی از نشرات ضد شیعی امروز باشد پس بدانید که درست اسرائیل نه بلکه دست سنی مذهب های افراطی است که از همه برای کشور ما مضر اند.

  در عین حال نباید فراموش کرد که برخورد فاشیستی آخوند های فارس نژاد ایران را بر علیه اقلیت های قومی و مذهبی از جمله سنی های ایران باید تقبیح کرد. این آخوند های افراطی شیعه هم برای کشور ما و هم منطقه خیلی ضرر آور است.

 • آقای احمدی

  لطفا ً به ما بگویید که کدام کشور بیشتر بر ضد کشور و وطن ما مرتکب جنایت های حیوانی شده است ؟ اسرائیل یا پاکستان=چتلستان یا ایران ؟

  مسلما ً جواب خیلی آسان است.

  اولین و یگانه دشمن ما پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان است ولی آخوند های فاشیست ایران هم از هیج بدی در مقابل مردم و کشور ما ابا نورزیده اند.

  از اینرو برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل به کشور ما فایده دارد ولی نقص نه.

  اینرا هم در نظر بگیرید که مهمترین کشور های اسلامی چون ترکیه ، مصر، اردن ، مراکش، تونس .... با اسرائیل روابط کامل سیاسی ، اقتصادی و کلتوری دارند. هر چند مصر و اردن با اسرائیل در جنگ هم بوده است.

  • تنوير
   فكر كنم عقلت را از داديي
   تو چطور ميگي كه افغانستان بايد با اسراييل دوست باشد؟
   اسراييل را ما به عنوان يك مملكت نميشناسيم و اين رژيم فاسد از آسيا اخراج شد و حالا تو كه خود را مسلمان ميگيرى وكيل مدافع اسراييل غاصب شدئي؟
   كشورى كه ببين هر روز در غزه خون مسلمانانرا ميريزد
   خجالت بكش برو بدربار خداوند توبه كن

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس