در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > وبلاگ نویس > این فلم بردارهای تلوزون هارا میگویم !

این فلم بردارهای تلوزون هارا میگویم !

mosafeer
يكشنبه 11 می 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

فلم بردارهای این شبکه های تلوزونی را میگویم !
چند وقتی بود که ازبعضی مردم وحتی ازبعضی منابرمی شنیدم که تعدادی
ازتلویزون های خصوصی را حتی نمی شود راحت درکنارفامیل نشسته نگاه کرد ولی
من ازعمق مسمئله چیزی نمی فهمیدم تا ایکه...
به یکی ازشبکه های
تلویزونی که درحال پخش اخبارازآسیب دیدگان بدخشان است وگردهمایی را نشان
میدهد که تعدادی ازمردم دریک شهرپراحساس برای ابرازهمدردی با این مردم بد
بخت وبیچاره ودرد دیده گردهم آمده وکمک
جمع آوری میکنند دراین حین دوربین فلم برداردرمیان جمعیت هزارنفری درمجلس
روی صورت یک دخترزوم کرده دم به دم تصویراورا روی مونیتورتلویزون پس وپیش
می آورد . ما وبینندگان ضمن ابرازهمدردی با فلم بردارعزیزبا احساس خجالت
درعین لذت محو تماشای این تصویرشده ایم . نفری که بغل دست ام نشسته چند
لحظه ای این تصویرقبیح ویا وقیح را تحمل کردند وبالاخره کاسه صبرش تمام شد
ورو به من گفت : چوطوربا دقت سیل مونی ؟
گفتم : چی ؟
گفت : خودت میفامی که چی .
گتفم : اخبارنگاه میکنم گناه کردم ؟
گفت : آره می نگرم اخبارسیل مونی او قد ازو چمای خو .....
گفتم : به من چی که فلم بردارتصویردخترمردم را زوم کرده ؟ تو به تلویزون
هم حسادت میکنی ؟ شب وروزاون سریال های ترکی را نگاه میکنین که یک مرد با
چند زن رابطه داره ما اعتراض کردیم ؟
دوسه دفعه دیگه که تصویرآمد
ورفت وازابعاد مختلف دخترمردم را به نمایش گذاشت ، نفری کنترل را گرفت
درحالیکه روی دکمه کنترل باقهرفشارداد گفت : خجالت هم نمی کشند .... وبی
انصاف زد کانال عوض کرد. آخرش نفهمیدم چقدرکمک برای مردم زیرآوارمانده جمع
شد .


آنلاين بنگريد : http://mosafeer.blogfa.com/post-792.aspx

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

جستجو در کابل پرس