در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > از بگـــرام بســـوی پکتـــیکا

از بگـــرام بســـوی پکتـــیکا

زندانیـــان رهـــا شـــده از زندان بگـــرام به مشـــوره مـــلا اشـــرف غنـــی و فـــرمـــان کـــرزی عـــاملـــین حـــادثه المـــناک ارگـــون پکـــتیکا
شمس الحق حقانی
سه شنبه 15 جولای 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

ملا اشرف غنی احمد زی از زخمیان حادثه المناک ولسوالی ارگون پکتیکا که در اثر حمله انتحاری برادران ناراض کرزی قسما دست و پا و دیگر اعضای بدن شان را از دست داده بودند باز دید و دلجویی بعمل آورد.
ایشان به زخمیان این حادثه خاطر نشان ساخته گفت شما نباید بر عاملین این حمله انتحاری خشمگین باشید چون آنها مجاهدین راه حق بودند که سالهای درازی را در زندان بگرام بناحق به حبس سپری کرده و چندی قبل به مشوره من جلالتماب کرزی ایشان را از بند رها کرد تا که آنها به وظایف اسلامی شان رسیدگی بتوانند.

ملا اشرف غنی به آنها اطمینان کامل داد که درد و مصائب که عاید حال شان گردیده است بی اجر نخواهد ماند و با وجودیکه آنها درین حادثه موفق به سر کشیدن جام شهادت نگردیده اند ولی مقام شان در آخرت معادل با شهیدان دیگر بوده و ایشان در کنار همین مجاهدین انتحاری شانه به شانه داخل جنت شده و هر کدام هفتاد حور بهشتی را تصاحب خواهند کرد.

با تقديم حــــــــــــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

http://haqani.funpic.de

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس