در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > شیندند!

شیندند!

کارتونی از عتیق شاهد
دوشنبه 25 آگوست 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

پيام‌ها

  • مردم افغانستان اكنون ميدانندكه دوست كي هست ودشمن كي هست. قواي خارجي ميخواهدفاصله كه بين مرم ودولت ايجادشده رابيافزايند.تانيروبيشتربه افغانستان بيارند.ازآب گل آلودماهي دلخواه خودرابگيرند.اماافغانستان قابل هضم هيچ كشورجهان نميباشد.

جستجو در کابل پرس