صفحه نخست > دیدگاه > پیراهن و تنبان گیبی (سرحدی)، در شان رئیس دولت این دیار باستانی نیست

پیراهن و تنبان گیبی (سرحدی)، در شان رئیس دولت این دیار باستانی نیست

وقتی لباس پوشیدن را بلد نباشی، وقتی با لنگوته ء محلی و یقهء آخوندی به دفتر و دیوان ، حاضر شوی، تو نه یک اصلاح طلب، بلکه یک دروغگو هستی
فرهاد فاریابی
جمعه 24 اكتبر 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

ترتیب و توالی یک جمله پشتو، یک جمله فارسی یا یک پارگراف فارسی،یک پاراگراف پشتو، برای القای این فرضیه که ما به هردو زبان رسمی، احترام داریم، یک پوپولیزم تهوع آور است، شما اگر به زبان فارسی ،یعنی زبان نیمی از باشندگان این خاک، احترام دارید، به کدام دلیل، به آنان ، دستور می دهید، برای کاربرد و انتخاب کلمات زبان شان، از شما اجازه بگیرند؟

پیراهن و تنبان گیبی (سرحدی) ، در شان رئیس دولت این دیار باستانی نیست

نویسنده: فرهاد

وقتی لباس پوشیدن را بلد نباشی، وقتی با لنگوته ء محلی و یقهء آخوندی به دفتر و دیوان ، حاضر شوی، تو نه یک اصلاح طلب، بلکه یک دروغگو هستی
بیانیهء به اصطلاح « تحلیف وفاداری»آقای اشرف غنی، روحیات این تحصیل یافتهء بیروت و امریکا را به درستی، به نمایش گذاشت؛ تک تک واژه گان گزینش شده، دستور زبان، درهمامیزی پشتو و فارسی، طرز خواندن عبارت های معترضهء دعائیه عربی، نشان داد که این آقا، چند مرده حلاج است.
ترتیب و توالی یک جمله پشتو، یک جمله فارسی یا یک پارگراف فارسی،یک پاراگراف پشتو، برای القای این فرضیه که ما به هردو زبان رسمی، احترام داریم، یک پوپولیزم تهوع آور است، شما اگر به زبان فارسی ،یعنی زبان نیمی از باشندگان این خاک، احترام دارید، به کدام دلیل، به آنان ، دستور می دهید، برای کاربرد و انتخاب کلمات زبان شان، از شما اجازه بگیرند؟
چرا آنان باید ، واژه گان دبیر و پزشک و صد ها کلمه دیگر را، که در تاریخ بیهقی و شاهنامه ، آمده ، دور بریزند و از کلمات تحمیلی شما، استفاده کنند؟

آقای اشرف غنی، از قراءت یک عبارت دعائیه مثلا در کنار نام یک صحابی پیامبر ، عاجز است، پی چگونه خود را « محقق اسلام» قلمداد کرده است؟
آقا حتا ،در فرستادن درود به پیامبر نیز الکن است، یعنی نمیتواند با سهولت و شفافیت بگوید : رضی الله عنه یا صلی الله علیه وسلم
جناب اشرف غنی ، به کدام جرات با این لباس حقارتبار محلی، در دفترو محافل رسمی ظاهر میشود، در حالیکه هم خودش و هم همتبارانش، هر روز، بر سر چار راه ها، در مسجد و میکده، سنگ دوستی و پیروی از امیر امان الله را به سینه میزنند و هرکس، امان الله را غازی و محصل استقلال و ریفورمیست شرق، نخواند ، از سوی این چماقداران ، تکفیر و تهدید میشود
آیا « یونو فورم» و « لباس دفتری» جزو ریفورم های شاه امان الله نبوده است؟
آیا این لباس مورد استفادهء اشرف غنی،لباس یک دکاندار ، سلمانی ، طبله نواز یا حمامی است یا جامهء یک رئیس دولت
کسی که این گونه لباس بپوشد، نه به اصلاحات ، باور دارد نه به تغییر و نوآوری

گویا این دولت « وحدت ملی» ، با شتاب و کم دقتی، از سوی خارجیان، سرهمبندی شده است تا پیمان امنیتی کذایی ، هرچه زود تر با امریکا، امضاءشود که امضاء شد؛ چند ماه قبل که حامد کرزی از امضای پیمان سر باز زد؛ امریکائیان راضی بودند تا یک وزیر دولت کرزی در پای این قرار داد، نشان شصت بگزارد و بس؛ « شله گی» و فشار مضاعف امریکا برای امضای این تعهد نامه نشان میدهد؛ همه چیز بر منفعت « آبی چشمان» است ، امضای این پیمان، نه برای افغان ها، امنیت می آورد نه خواب راحت و گشایش معیشت
تاکید اشرف غنی بر نقش به اصطلاح« عالمان دین» در حکومت به اصطلاح « وحدت ملی» نشان داد که اشرف غنی نیز نیاز به تداوم سلطهء دین حکومتی یا « مجتمع مفت خوران پر اشتهاء»دارد؛آدم های که کاه حکم تکفیر روشنفکری را صادر میکنند یاا ز زبان پیامبر اسلام،بر گردانندهگان فلان کانسرت هنری میتازند یا با اشاره و ایما، زمینهء ترور کارمند زن فلان رسانهء جمعی را تدارک می بینند
از کارهای عجیب حکومت کرزی یکی آن بوده است که وقتی ، انفجاری درکشور رخ می نموده، و نیرو های امنیتی در ممانعت از انفجارمتذکره، عاجز بوده اند؛ مقامات امنیتی ، بخصوص وزارت داخله می نشسته و فاجعه را به « شدید ترین الفاظ!» تقبیح میکرده است! این شیوهء احمقانه در دولت اشرف غنی نیز تسری یافته است؛ از این امر معلوم میشود، دولت به اصطلاح « وحدت ملی» اشرف غنی، نسخهء اپدت شده ای ازهمان حکومت حامد کرزی است، با این تفاوت که کرزی پنج درصد حقیقت را در نودو پنج درصد دروغ می آمیخت و به خورد ملت، می داد، شاید ازین پس، همان پنج فیصد راستی و درستی هم ، به رحمت خدا رفته باشد
یک تفاوت چشمگیر در دولتداری اشرف غنی شاید این باشد که خانم او مثل خانم حامد کرزی، در پس پرده، نهان نیست ، حامد کرزی ، همسر را بصورت« مادراولادها» همواره در کنج خانه نشانید و خود با خانم های دیگر« لاس» زد
مضحک آنجاست، کرزی که خانم خویش را مستور ساخته بود، عکسی نیز از امیر امان الله درد یوار منزل آویخته بودکه شاه و ملکه را در لباس مدرن، نشان میداد ؛ گویا کرزی نیز مثل هیاهوگرانی دیگر، فقط به تبار و نام امان الله ، علاقه داشت نه طرز تفکرسیاسی و سلیقهء مدنی او
بهر حال این اقدام اشرف غنی ، در دادن نقشی به همسررا، به فال نیک می گیرم

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • دوستان ، از چپن رهایی یافتیم اما حالا در لباس نا پاک پاکستانی دچار شدیم خدا لعنـــت کند تعین کننده لباس را که حتی ما در انتخاب لباس خود مون باید اجازه داشته باشیم ای وای بر ما ، بر غیرت نه داشته ای ما .

 • خی کوبای و پتلون مو یهئد و نطارا خوشتان می آید؟ وای بر شما که از غربیان و نصارا تقلید می نماید نمی شرمید؟؟؟ از خود چیزی ندارید؟

 • لباس پنجابی آقای اشرف غنی، نشان میدهد که این شخص، به اصلاحات معتقد نیست!
  تسبیح بزرگ دستش نشان میدهد که « مسلمان بودن» او قلابی است. این آدم ها( کرزی و غنی) ، شاگردان انگلیس اند،یعنی هرچه استاد حیل گفت، همان میدارند!

 • کرزی ( شاه شجاع ثانی) که فرودگاه کابل به نام وی مانده شده، در میدان هوایی تاشکند از طیاره آمد پائین و قرار شد، رسم گذشت و تعظیم قطعهء تشریفات تاشکند را به بیند؛ باد شدیدی بود و کرزی مجبور بود دو طرف چپن اش را با هردو دست محکم بگیرد تا چپن را باد نبرد و با تکان سر، سلام تشریفات را پاسخ دهد؛ ناگهان کلاه را باد برد؛ و« بادی گارد» های او همه به پشت کلاه دویدند؛ ما همان وقت مهمان داشتیم و بسیار شرمنده شدیم...!
  این اشرف خان هم ما ره خواهد شرماند با بند ایزار پنجابی و تسبیح دومتره اش!

 • شفیع جان، از بس شاه شجاع ها در وطن ما زیاد شده اند، حساب شانرا از یاد برده ای.
  شاه شجاع ثانی ببرک کارمل است، و کرزی شاه شجاع سوم.

 • خر عیسی گرش به مکه برند
  چون بیاید، هنوز، خر باشد
  سگ به دریای هفت گانه بشوی
  چونکه تر شد، پلید تر باشد!

 • اینان وقتی دیدند،خمینی وخامنه ای، ۳۵ سال با یک تسبیح و یک عمامه، مردم را مثل گله های بز و گوسفند به چرا و علفخواری میبرند و می درنگانند، عروس خامنه ای در پاریس ، ولادت میکند؛ ویلاهای شانرا یک شب، ۲۰ هزار دالر در شمال و شمیران، کرایه میدهند؛ چرا اشرف غنی و دوستم، برشانهء مردم ، سواری نکنند؟
  انتقال طلا و دالر به خارج،نیز از راه دوبی وعربستان صورت می گیرد!
  اشرف غنی به خانم مسیحی اش نیز روسری ( چادر کوچک) تدارک دیده است!
  حتما کابینه را نیز با مشورت « آل سعود» میسازد!
  دوستم که به زبان پشتو، سوگند خورد،نمیدانم ، نماز را به کدام زبان میخواند!
  حاجیان که سنگ به طرف شیطان میزنند، بهتر است همه، سنگ ها را به سوی اشرف غنی ، نشانه بگیرند، شیطان به گرد پای اشرف، نمیرسد!

 • والا مه که کامنت هایتانه خواندم، یک جایتان زیاد می سوزه شما پنچرمن ها ره، مرهم سوختگی هر کس وارد کنه میلیونر میشه... هخخخخخخخ

 • با تاييد نظريات جناب فرهاد من نيز خواستم كه به سهم خودم اين كارتون جالب را بگذارم.
  سخن اصلي اين است كه : قبايل اوغاني نه مسلمان بودن شان معلوم است ونه هم كافر بودن شان.
  قدرت طلبان اوغان فقط در غم قبضه نمودن قدرت قومي ميباشند، نزد اينها دين وشريعت مانند ترقي وپيشرفت وآزادي فقط شعار هاي توخالي است.
  اين كارتون جناب حقاني آئينهء تمامنماي مقالهء آقاي فرهاد است

 • اين مرحلهء ديگر تاريخ سرزمين ماست كه يك هندوي هندوستان بنام نادر از ديره دون بنام افغانيت واسلاميت يك حاكميت قبيلوي را حاكم ساخت كه در اصل بخاطر فريب مردم بود

 • از تصاویر تاریخی جناب پرویز بهمن متشکرم!
  اما پس ا ززندانی شدن جمعی روزنامه نگاران، بجرم اسلام ستیزی، فضای کشور و مطبوعات، سخت ملتهب است.گویا رژیم ایران در این غائله دست دارد! اشرف غنی نیز به بیضه مکرمه اسلام، چنگ انداخته است و تسبیح دستش را کلان تر ساخته است.
  در شهر نو کابل( چارراه ملک اصغر) زنان نقابدار( بسیار عجیب و مضحک) رفت و آمد دارند، آیا این مقدمهء بیعت ملاعمر به داعش است؟

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس