صفحه نخست > کارتون > لوده ترین زمامدار افغانستان؟

لوده ترین زمامدار افغانستان؟

کرزی: فاشیست، بیسواد، بدانتخاب...؟
جعفر رضایی
پنج شنبه 18 سپتامبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کرزی: فاشیست، بیسواد،لوده، بدانتخاب...؟

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • This is the Sign of a Bloody Civil war

  Since, the beginning of Karzai’s regime some Pashtun nomads (Kuchies) are claming peoples’ private agricultural lands in the Northern and central part of Afghanistan. The tribesmen Pashtuns who actually carry citizenship of Pakistan, known as permanent residents of remote areas of Northwest Frontier of Pakistan, moving into North and Central part of Afghanistan with falsehood documents that are made in black market of Pakistan. Some of them have documents that are signed by late Pashtun rulers that say the territories have been given to them with authorization.

  The Pashtun rulers, i.e., Kings, Amirs, and Presidents, always used these tribesmen as private militias against non-Pashtun groups. Afghanistan, from early 1740 to present time, Pashtun tribesmen have played a vital and important role in the ranks of Taliban, from ministers and advisors to Taliban leadership, to field commanders and foot soldiers, to subdue non-Pashtun groups in Afghanistan, invade and possess their land.

  In 1933, when Nadir Khan, a Pashtun Nationalist and ruthless ruler, attacked Kabul, he used Pakistani Pashtun tribesmen as his militia army to overthrow the government in the capital from Habibullah Kalakani, a Tajik ruler. After occupying Kabul, Nadir Khan unlawfully distributed people’s lands for Pakistani Pashtun who fought under his command as a souvenir.

  After the communist coup, the Afghan Mellat, a Pashtun Nationalist party broke off into several groups. One branch merged with the Khalqis (the Pashtun communist pro-Soviet group which seized power through the coup), others joined the likes of Islamist terrorist Gulboddin Hekmatyar, an ethnic Pashtun, while others left Afghanistan and headed for the West.

  The Khalqis actively performed ethnic cleansing as well as imprisoning non-Pashtun intellectuals and individuals. The citizens that joined Gulboddin Hekmatyar participated in his acts of destructions: murdering, raping, theft, and destroying Kabul city during the early 1990’s. During the Taliban’s reign, some of the members who were living in the West returned to provide their support to the Pashtun Taliban solely because both parties were Pashtun.

  During that time, a book was written called "Dwauma Saqawe" (The Second Water-Bearer) by another fascistic Pashtun who published it under the pseudonym Samsur Afghan. The book was written in Pashtu and it proposed a plan to remove Tajiks, Uzbeks and Hazaras from key areas and replace them with Pashtuns from the South or from the Northwest Frontier of Pakistan.

  These "key areas" that the fascists want to take are the land and homes of the Tajiks, Uzbek, Hazaras and other non-Pashtuns ethnics, who are indigenous to the land and have lived there for thousands of years. These fascistic Pashtuns want to restore Tajiks, Uzbek and Hazaras with Pashtuns because they want to eliminate any source of resistance in those areas. And it wouldn’t be the first time that something like this was suggested and carried out.

  Recently 80 Pashtun families arrived in Khawjabauddin district, Takhar Province of Northern Afghanistan, asking the native residents to hand over the agricultural lands. The native residents have been demonstrating and demanding the central government to stop sending Pashtuns from Pakistan to these key areas because their lands are being taken away by these Pashtuns who are Pakistani.

  Afghan residents think Hamid Karzai and his other Pashtun officials using the International Communities power to spread their sick Nationalistic ideologies. Moreover, they warned if the illegal claimers do not leave their villages, they are going to take serious armed action at the end of Ramadan, the holly month that Muslims fast. There is an existing threat in Afghanistan in the form of Karzai’s team, a small segment of fascistic Pashtuns whose aim is to "Pashtunize" the country. Afghanistan is a country of many ethnicities with no majority.

  President Karzai’s ethno-fascists gang, who pretends under the deception of torchbearers of democracy, sent force to protect those Pashtun claimers in Takhar province. The native residents actually besieges them and demanding to leave, but Karzai team put them all in a building that used as jail and providing food for them from Kabul by official choppers.

  The West needs to be careful not to leave Afghanistan in the hands of these fascists, where the Taliban left off; small Nationalistic groups of Pashtuns took over. Waving their Western diplomas and certificates, these opportunist Pashtuns rushed to Afghanistan as the West cleared the way for them with bombs and bullets.

  This could possibly be the sign of a bloody civil war yet again. These native people are poor and agricultural lands are the only income for them, If President Karzai keeps giving their lands for Pashtun drug dealers and pro Taliban, the only option is to take arm and fight until the lands illegal claimers leave and the blame is going to be on the western countries that support this corrupt, and sick ethno-fascist Government.

  آنلاین : This is the Sign of a Bloody Civil War

  • سلام به کارکنان سایت پر خواننده کابل پریس
   اما جای بسیار تاسف است که شما از کلمات استفاده می کند که در
   شأن سایت پر طرف دار و پر خواننده و معتبر کابل نیست
   کلمات مانند لوده، و بیسواد و غیره آن هم برای افراد خیلی بالارتبه به نظر من در شان شما نیست که استفاده شود.
   جمیشد یکاولنگی
   افغانستان

  • جمشید آقا، تصدیق ات مینمایم. این چندان کرکتر درست و آگاه از یک سایت که خود را ظاهرآ معتبر و با شعور سیاسی میداند، به هیچوجه حرکت شایسته نیست. به مقام خودش بیشتر از کرزی برخورد منفی دارد.

  • از آنجائیکه توهین یک شخص مجاز نیست و چه خاصا که بالای یک رئیس جمهوری همچو توهین صورت گیرد بناً از کارمندان کابل پرس? خواهان هستیم تا کارتون را حذف نمایند.

 • روز بخیر اقای ج یکاولنگی..

  حرف شما به جای است ولی مردم دلشان درد دارد هر روز کشته میته جان شان تهدید به مرگ میشه از فقر علمی و مادی رنج میکشند حتی میمیرند مردم اواره میشند و از اواره گی رنج میبرند حتی در اوارگی میمیرند.. ولی اقای کرزی از امتیازات یک ریس جمهور استفاده میکند و براداران حتی خویشان و اقربایش در غرب و دوبی و افغانستان جایداد و ملک زندگی دارند زندگی و اقتصاد شان تا ده پشت تضمین است و ککش هم ازین همه رنج و مصیبت افغان ها نمی خارد حالا اگه درد ها را دوا نمتانه حداقل استفعا کرده میتانه چرا نمبکنه؟؟؟؟؟ چه میشه که یک افغانی با درد و با مقایسه ریس جمهور های دیگر مما لک اقای کرزی بیسواد یا لوده صدا زد!!!

  اقای کرزی اگر بی کفایت نیست بایست با اوردن امنییت و عدالت اجتماعی باموجودیت خداج و پشتبانی بین امللی که موجود است ثابت کند که حرفهای نویسنده مطلب دروغ است و جان برادر قبول کو.. که اگر اقای کرزی به وجدان خود مراجعه کند این القاب در پیش چشماهایش به رقص خواهد امد ولی اگر کسی اقرار نمیکند و یا خوده ده خواب زده خداج اوره از خواب بیدار کند زیرا انتقاد و نکوهش هم جای ره نمیگیره..امید وارم که گپه گرفته باشید

  • بادرود!
   نوکران اگر در بند نیرنگ عرب تازی جهل و خرافات نبودند و دوست و دشمنان راخوب میشانختند کارکشور ما به اینجا نمی کشید.حتی امروز تفکیک امریکا و عربستان تروریست هم برای نوکران مشکل است پس کرزی چه کند.
   کرزی تلاش می کند و شما هم کمی درک داشته باشید و از زبان مردم صحبت نکنیم.مردم را جنگ سالاران نوکر صفت و جیره خور بیگانه به این روز انداخته است.

   آنلاین : اگر کسی راه را از چاه فرق نتوتند کور محض است

 • نه هر که چهره بر افروخت دلبری داند

  نه هرکه آینه سازد سکندری داند

  نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست

  کلاه داری و آیین سروری داند

  تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن

  که یار خود روش بنده پروری داند

  غلام همت آن رند عافیت سوزم

  که در گدا صفتی کیمیا گری داند

  وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی

  وگر نه هر که تو بینی ستمگری داند

  بباختم دل دیوانه و ندانستم

  که آدمی بچه ای شیوه ی پری داند

  هزار نکته ی باریک تر ز مو اینجاست

  نه هر که سر بتراشد قلندری داند

  مدار نقطه ی بینش ز خال توست مرا

  که قدر گوهر یک دانه جوهری داند

  به قد و چهره هر آنکس که شاه خوبان شد

  جهان بگیرد اگر دادگستری داند

  ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه

  که لطف طبع سخن گفتن دری داند

 • سلام بر بندگان کابل پرس?.

  اگر گرزی لوده است ظرور نیست که تو لوده تر شوی. از لهن نوشتن تو معلوم است که تو بسوادتر از کرزی هستی. از مدران کابل پرس بعید است ه چنین نوشته توهین امیز را نشر کند. کرزی ریس جمهور تو است. تو به کرزی ری دادی که ریس جمهور شد . بشترین ری کرزی از هزاره ها بود اگر این لوده است تو لوده تر هستی که به لوده ری دادی.

  • كر زى لوده نيست جالاكترين وكوسمادر ترين مدارى خاكى شاه است اكر لوده كر زى باشد كه جامعه جهانى را كاملا خورد وازكلانهاى قوم ماند وسيله وأبزار استفاده ميكند وبا يك شال يشاؤرى از تحكويهاى جانمدمد خان ارزكانى اكت قيام بدروغ را عليه طالبان را كرد ونرم نرم همه را از صحنه سياسى بيرون كرد وحال مكمل به طالب وحكمتيار تلا ش تسليم دهى را دارد .ويس كجا يش لودكى است ؟در حاليكى لوده هاى قوم يشتون اينقدر مضر وفريبكار باشد وخداوند از هوشيارش نجات دهد .ساده فكر نكنيد دوستان 

 • هرچه داخل فرهنگ فارسی گشتم معنی لوده را نیافتم. خیلی بی سوادی عزیز اول فارسی یاد بگیر بعد کارتون بکش

 • درود بر مردم ما که بیداراندتا سالم را از ناسالم تفکیک کنند.

  غازی امان الله خان توسط یکعده کسانی که نوکران اجانب بودند در مقابل اصلاحات که ایشان رو دست داشت با مهر های بیدین ،غرب زده و غیره القاب مجبور شد که حکوت را رها و ملت سرگردان را به حال خودشان رها سازد .ولی مردم ما بعداز تقریبا 90 سال دوباره به حقانیت این مرد تاریخ کشور پی بردند .اما خوب است در درک کردن دیر نکنیم چنانکه:(نوشدارو که پس از مرگ به سهراب رسد)
  سالها گذشت تارفته رفته دشمنان ما شهرهای مارا خراب کردند مردم ما را کشتند،آثارتاریخی ما را به غارت بردن و وقیح ترین و جاهل ترین آدمنما های بی اصلیت را حاکم به سرنوشت ما کردند.کار را به جائی رساند تازی پرستان که مردم ما از ریش و عبا وقبا بکلی نفرت حاصل کردند .
  تا این که جناب کرزی با تمام ازخود گزشتگی در شرایط دشوار که طالبان خون آشام به قدرت بودند .به افغانصستان آمد و درهمین مقطع تاریخ ملتی را مملکتی را و تاریخی را که در حال نابودی و تاراج همسایگان و دشمنان ماقرارداشت رهاند و زمینه رابرای تحول یک افغانستان نوین آماده ساخت و همین حالا که افغانها در داخل و خارج تحولات را می بینند نباید چشمها را ببندند و سر زخم ها نمک بپاشند.وقدراین فرصت تاریخی را ندانند بلی آزادی بیان این نیست که شخصی با حوصله ترین و ملی ترین رئیس جمهور خود را لوده بگوید بلکه این جهل است و ندانستن . در کارتونی عکس را کج کشیدن هنر نیست و لی هنر آن است تا انسان خردمندانه درایت و کفایت خودش را درین مقطع نشان دهد.
  خیام بزرگ می گوید: من بد کنم و تو بد مکافات دهی /پس فرق میان من وتو چیست بگو؟/ فرق شما آقای رضایی با جناب کرزی در همین نقطه است . حتی آقای خلیلی را با آنهمه بی دانشی در معاونیت کرزی نمی بینی.من کسی هستم که نه کرزی را میشناسم و نه خانواده اش را ونه گذشته اش را.بلکه اینرا می دانم که دشمنان کرزی یا نوکر بیگانگان است یا جاهلین طالب و یا کسانی که خورا هم نمی شناسند. و کرزی را ازروی بی آلایشی و درکش و گذشتش و مدارایش با قاتلین مردم می شناسم.که جز این راة دگر برای نجات نیست .امروز هر کس که درمقابل محترم کرزی سنگ اندازی می کند . دشمن مردم دشمن پیشرفت افغانستان و نوکران بیگانگان در کمین هستند.
  /نبری گمان که مفتی به خدارسیده باشی/توزخود نرفته بیرون به کجا رسیده باشی/

  آنلاین : به نظر من بکار بردن واژه لوده برای شخصی مانند محترم کرزی شایسته انسان سالم امروز افغان نیست

  • برادر ازامان الله حکومت های زی وخیل غازی ساختندوگرنه کدام غازی -درطول ده سالی که حکومت نمود کدام کاری دربازسازی وطن انجام دادجزمبارزه بااسلام وفرهنگ افغانستان چنانچه حالاکرزی هم میکند اگرواقعاکرزی ها خادمین وطن استند حداقل کارخانه هابسازند تاهزاران مهاجرافغان درایران بدست آخندهای ایران ودرپاکستان بدست چولی فروش های پاکستانی اعدام وشکنجه نشوند

 • دوستان عزیز بیایید یک لحظه بدون در نظر داشت مسایل قومی ، گروهی و جنایی قضاوت کنیم. من در حالیکه میدانم کرزی در زمان بی اندازه حساس، مشکل و پر مخاطره ریاست جمهوری کشور را بدست گرفت و به حوصله و بردباری او هزاران بار آفرین میگویم ولی با آنهم فکر میکنم او بی کفایتی کرده است و در عملی کردن اهداف دولت چنانکه باید و شاید و امکانات او اجازه میداد تلاش نکرده است.

  هفت سال بعد از سقوط طالبان او هنوز هم مستقیم یا غیر مستقیم در دست جنایتکاران جنگی است و اینرا همه مردم ما میدانند که هیچ حرکت کرزی در استقامت صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی تا زمانی موجودیت جنایتکاران جنگی ، عملی نخواهد شد.

  فقط یک مثال : من به حیث تبعه این کشور چگونه قبول کنم که هزاران دالر به خاطر بزرگداشت از روز مردادی جنایتکار ملی مسعود مصرف میشود و وزارت خارجه به نمایندگی های افغانی در خارج وظیفه میسپارد تا از این روز تجلیل کنند ولی همین دولت و وزارت خارجه دستور میدهد که به علت مشکلات مالی از روز استقلال کشور تجلیل صورت نگیرد.

  این فقط یک مثال است. از این مثال های هزاران است. کرزی این کفایت و جرئت را ندارد که در مقابل جنایتکاران جنگی چون ربانی، خلیلی، سیاف ، ضیا مسعود و غیره دهن باز کند چه رسا که به آنها بگوید که زمان شان ختم است و مردم آنها را نمیپذیرند. برعکس او آنها را به نام رهبران جهاد چنان مقام و منصب داده است که آنها دولت دیگر در داخل دولت ایجاد کرده اند.

  کرزی باید بداند که ما زمانی میتوانیم بر طالبان وحشی پیروز شویم که اول دستگاه دولت خود او پاک از وحشیگری های ربانی و فهیم و سیاف و غیره شود. وقتی لوی درستیز کشور آقای بسم الله خان به کرزی نه بلکه به ربانی گزارش بدهد و وقتی مهمانان خارجی میاید به عوض اوضاع نظامی به آنها در مورد جنایتکار ملی مسعود لکچر میدهد پسس واه به حال این ملت و واه به حال کرزی.

  وقتی پارلمان کشور اهم از ولسی و مشرانو جرگه بدست جنایتکاران باشد و آنها حتی وکلای انتخابی ملت را به جلسات ره ندهند پس واه به حال کرزی و واه به حال این ملت.

  شاید بگویید پس کرزی چه کند که زورش نمیرسد

  جواب مختصر این است که :

  استعفا بدهد

  اگر واقعا میخواهد قدری آبرو برای خویش حفظ کند و بعدا ً میتواند با جرئت بگوید که چون جنایتکاران ملا ربانی و ملا مسعود به او عرصه را تنگ کرده بودند به عوض هیچکاری کردن یک کار کرد و آن این بود که استعفا داد.

  • محترم شیر جان گفته هایت کاملآ درست و قابل ستایش است و من افتخار میکنم که در کشور ما بعد از سی سال وحشت و ترور هنوز هم انسان های شریف و دانسته مثل شما موجود هستند.

  • شیرجان عزیز سلام
   باور بکن باتمام خامی ونارساهی ات بنده به حیث تعبه کشورم می پزیرمت مگر ناجان نه گفتی که شیر نر هستی یا ماده از مثال هایت درست معلوم می شود که مغایر پاراگراف ابتدایت مثال آوردی و اشخاصکه موردپسندت نبوده ویا از قومت نیست در ردیف جنایتکاران جنگی قلم زدی عزیزم آفتاب بادوانگشت پت نمیشود مه از خودات می خواهم که چشم دلت را باز کن تادوست ات رادشمن ندانی . مولاناصاحب بلخ میفرماید= علم اگربر دل زند جان شود- علم اگر برسر زند مار شود. کوشش کن علم و دانش ات را به دلت نقش بزنی تا همه را جان و قربان شوی نه اینکه مانند مار همگی را نیش بزنی بهر صورت امید از مزاق که کردم ار من نرنجیده باشی به امید سعادت همه مردم ما.

  • عاشور جان سلام

   اول عزیزم شعر مولانای بلخ چنین است :

   علم گر بر تن زند باری بود — علم گر بر دل زند یاری بود

   دوم اینکه دوست عزیز من هیچگاه جنایتکاران را بر اساس تعلقیات مذهبی، قومی، سمتی، جنایی و غیره تایید و یا نکوهش نکرده و نخواهم کرد و از همینرو از تمام جنایتکاران چون سیاف، خلیلی، مسعود، شیطان الدین ربانی ، طالبان وحشی ذکر کرده ام.

   اگر شما قدری واضح تر صحبت میکردید بد نمیشد.

  • I strongly agree with the caricature. The word "laouda", Bisawad" Fashist" perfectly matches Mr. Karzai. If he is not so then what he is? look at forighn media they all agree and uses the same word about Karzai.

  • بنام خداوند بزرگ
   سلام دوستان " اعم از گروهای چپ و راست " نخست از همه موفقیت همه شما را در راستای تحقق عدالت اجتماعی ، امحای نژاد گرایی در افغانستان ارزو دارم . و دوما اینکه به عنوان برادر کوچکتر تان از موجودیت عدم هماهنگی فکری تان سخت اظهار تأسف میکنم و امیدوارم در این مورد سخت توجه نموده و بیایید این بی هنجاریهای فکری را از میان برداریم .
   دوستان خیلی خوب من بیایید یک قضاوت همه جانبه کنیم . اولتر از همه باید گفت که مشکلات موجود در کشورما ناشی از عملکرد های خود ماست و اینکه چرا ما چنین عمل کردیم میتواند دلایل مختلف داشته باشد مطمئینم خود تان خوبتر میدانید، اما به هرشکل ان ، خود ما خواستیم که چنین باشیم . اگر اکنون کاریکاتور های کرزی را رسم کنیم هیچ سودی نخواهد داشت تنها کرزی نیست بلکه در طول تاریخ افغانستان شاهان و رئیس جمهورهای این سرزمین خائن بودند و خیانت کردند به استثنای سردار محمد دوادخان اولین رئیس جمهور افغانستان . پس چه باید ، دوستان نهایت گرانقدر همه شما بهتر میدانید که عامل اساسی این همه بدبختی ها نژاد گرائی است پس بیایید دنبال این نباشیم که من کی هستم و تو کی هستی ؟ همه انسان هستیم ومالک این سرزمین ویران بنا براین دست بدست هم داده و در امحای این پدیدۀ زشت " نژادگرائی" قد علم کنیم . بحث دگر که قابل یاد اوری است مسئلۀ شیعه و سنی بودن است ، بدون تردید شما کسانی هستید که چشم انداز دقیق از پدیدۀ مذهب و دین دارید خوب میدانید که باید چه کرد پس من با اجازۀ شما و به نمایندگی از شما میگویم ما نه شیعه هستیم و نه سنی یا هم ما نه سنی هستیم نه شیعه فقط مسلمان ، ما مسلمان هستیم . تا وطن خود را خود اباد نکنیم بیگانه ها اباد نمی کنند چون نمتوانند .
   آیا شما گاهی دیده باشید که دو نفر دهقان باهم جنگ کرده باشند که تو ازبک هستی یا پشتون یا تاجک و یا هم هزاره ، من فکر نمیکنم . فقط زمامداران ما بود ما از زمامدار خائن متنفریم ما ازادی ملت افغانستان را میخواهیم ، ما برادریم پس بیایید برادر وار و کنار هم زندگی کنیم لعنت بفرستیم به کسانیکه از احساسات و معصوم بودن ملت افغانستان سواستفاده میکنند . مرگ بر کرزی ، سیاف ، خلیلی ، محقق ، ربانی ، .................. ما افغان هستیم و افغان گونه زندگی خواهیم کرد زنده باد مردم افغانستان .}} }}

  • با ابراز سلام ودرود به همه!

   ز جاهل نیاید جز افعال بد .
   ز جاهل نیاید جز احوال بد.

   میگویند عالم شدن چه آسان انسان شدن چه بهتر!..
   حضرت محمد(ص) فرموده است.
   هر که اخلاق نداشته باشد انسان شمرده نمیشود بلکه جز اشیا به حساب میآید. پس تو!.. کسیکه این کارتون را رسم نموده ای !... من واقعاً بتو مرحبا میگویم!... خدا بتو هدایت نیکی بته که این عمل طفلانه , رذالت,جاهلانه و بدور از اخلاق انسانی انجام داده ای !.. آفرین به او خوانواده ای شریف که تو در بالین آن بزرگ شده ای!.. بس من دیگر چیزی نمگویم چرا که زبان نمایانگر شخصیت یک انسان است که توخود معلوم کرده ای رئیس جمهور یک مملکت را لوده خطاب نموده ای !.. پس تو نوسنده زیر نام افغان که به زبان انگلیسی این عمل مزبوح را تائید کرده ای !.. باید گفت که تو اول فرهنگ و رسوم خود را فرموش کرده ای !... معلوم است تو لوده ترین هستی!..
   در اخر از گرداننده گان محترم صفحه کابل پریس جداً و احترامانه خواهشمندم تا کاریکاتور رئیس جمهور را از سایت حذف نمایند......

  • دارم گله ازتو قربانسرت ازمن نرنجی

   شیرجان عزیز سلام:
   فرمودن: ای هیچ زبرهیچ برهیچ مپیچ ـ دنیاهمه هیچ وکاردنیاهمه هیچ

   قند برادر خوشحال هستم با شخصی تبادله نظرمینمایمکه از مولانابلخ معلومات داردعزیزم خودات که ازشعرواشهارمولانامیدانی حتمی ازدردورنج زمان مولاناباخبری مگر چی شده که عصر زمان ودوران خودراغلط واشتباضرب میزنی وقلم نازنینت رابه جاده یکطرفه درحرکت انداختی ٍعزیزم انتقاد سالم سیاسی حق مسلم هرفردجامعه است مگربی احترامی افتراٌوتهمت درهیچ کتاب وقانون جایزنیست.یک خودت کلیمه(جنایت پیشه وجنایتکار) راکه استفاده نمودی یقین داشته باشیدکه این کلیمات واردشده ازخارج مرزهای کشورمااست که تقدیم شانعزیزترین فرزندانکشورمان منمایم دوم جنایتکاربرای کسی خطاب می شود که همیشه به جنگ وویرانی تحدیدنماید ببین عزیزم نزدمن جناب آقای کرزئ وجناب پروفیسر ربانی هردو قابل احترام است شمافرمودید من تصدیق مینمایم که آقای کرزی به حساسترین شرایط ولی بابزرگترین امکانات زمام اموررابدست گرفت ولی فراموش نبایدکرد که زمانی که آقای ربانی زمام اموررابه کابل بدست گرفت جای بودولی کسی نبوددروازه های امریکاواورپابروی همگی مابسته شدو دشمن کابل و مردم افغانستان نسبت به امروز ده هاچندقویتربودو هرلهزه تحدیدمی نمودکه کابل راتسلیم ماکنیدویاانتظارراکت هاواعلان جهادماباشدو امروزهم هرچندآقای کرزی کوشش مینماید مگر مرغ افرادیکه در سرشت شان جزجنگ وبی ثباتی کشوردیگرحدفی وجودنداردیک لینگ دارد،عزیزم خودت و دیگر افغانهای عزیزم که صاحب قلم و دانش است ازروی عقده وتحصب نبایدشخصی مانندپروفیسرربانی را که همیشه بخاطرآزادی سلامتی افغانستان و مردم شریف اش سادقانه عالمانه و مردانه رزمیده است جنایتکارخطاب کردباآنهم اگرکسی که اشتیاق داردکه شخصیت ریس جمورودیگربزرگانرا بدست مزاق می گیرداختیارشخصیت خود راخودشان داردچون این دونیاهیچ است وفانداردحرف خوب عمل نیک انسانراباوقارمیسازد به امیدافغانستان بدورازجنگ ومحیط پرلطف

  • ریس جمهور نه پیامبراست و نه معصوم. در پیشرفته ترین ممالک دنیا سیاستمداران مورد هجو و انتقاد روزمره است. وای از آنروزی که در جامعه صدای انتقاد و مخالف بلند نباشد. تمام انچه در مورد کرزی گفته شده کاملا صحت دارد. تمام این خصیصه ها را در کردار کرزی به وضوح میتوان دید. آنچه عیان است-روا بربیان است... زنده باد هنرمندان که خواب خرگوشی ظالمان را برآشفته می سازد.

  • اقای افغان!..

   بسیار جای افسوس است که شما توهین را با انتقاد تا هنوز تفکیک نکرده ای!.. و ضمناً رئیس را لطفاً دیگر (ریس)نوشته نکنی که سرت میخندند!..

 • با این حرف ها افغانستان درست نمیشه توهین دشنام ناسزا نشانه ضعف درماندگی است

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس