در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > نوروز حــــرام

نوروز حــــرام

العجــب که نکــاح دخــتر چــارســاله حــلال ولی تجــلیل ازمــراســم نوروزی حــرام اســت !
شمس الحق حقانی
شنبه 21 مارچ 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

با در نظر داشت پیچیدگی ها و سر در گمی های محیرالعقول در تشخیص ثواب و گناه و یا حلال و حرام گمان برم که اهل ایمان به یک جدول لوگاریتم حلال و حرام شدیدا نیاز دارند.
گرچه با استفاده از عقل سلیم انسانی چیزیکه در کتاب مقدس مسلمانان بدان به صراحت تکیه شده ولی مسلمانان به ندرت از آن استفاده می برند تشخیص ثواب و گناه یا حلال و حرام خیلی هم پیچیده و مغلق نیست و بر مقتضی فطرت انسانی و وجدان بیدار آدمی هرآن چیزیکه در جهت خیر و صلاح خلق بوده و ثمری از آن به مردم رسد ثواب و انجام آن حلال و برعکس هر عملی که از آن نقص و ضرری بمردم رسد گناه تلقی شده و اجرای آن حرام خواهد بود.

اما متاسفانه در جهان هستی نمی شود که هر چیز را در ترازوی عقل و منطق وزن کرد چون ما در زندگی با بسا مواردی بر می خوریم که در ارزیابی آن پای منطق لنگیده و بدون استمداد از منابع ماورای منطق روحانیت و دست بدامان علمای کرام شدن از درک و فهم آن موارد بکلی عاجز خواهیم بود.

بطور مثال نظر به صوابدید عقل سلیم انسانی و احساس وجدان بیدار آدمی تجاوز به دختر چارساله یک عمل نهایت قبیح و زشت و ذلتبار بوده که برای چنین جنایتی که در حقیقت لکه ننگ بر دامان آدمیت است هیج توجیهی عقلی و منطقی نمی تواند وجود داشته باشد ولی اگر از پشت عینک علمای دین بدین موضوع نگاه کنیم این کار نه تنها زشت و نا روا بلکه بعلت خواندن ورد انکح منکح کمال ثواب بوده و از نان گندم و شیر مادر حلال تر است.

یا در مثال دیگر پخش وتکثیر و ترجمه یک کتاب دینی من باب مثال کتاب مقدس مسلمانها جهت افهام و تفهیم بهتر مسلمانان غیر عرب از دید عقل و منطق انسانی یک عمل نیک و پسندیده بوده و ثواب بزرگی بشمار خواهد رفت ولی نظر به فتوی علمای دین این عمل در جمع گناهان کبیره بشمار رفته و مسلمانیکه مرتکب چنین معصیت بزرگ میگردد واجب القتل و مباح الدم بوده سرش از زدن و مالش از خوردن است.

معضله ثواب و گناه و یا حلال و حرام حتی به چنین مواردی که در تناقض با عقل سلیم انسانی و صدای وجدان آدمی قرار گرفته هم اکتفا نکرده و مواردی دیگری را نیز در بر میگیرد که ازعالم دینی برعلاوه درک و فهم ما فوق منطق انسانی شناخت عمیق و دقیق از علم نجوم و ستاره شناسی نیز می خواهد چون در غیر آن مواردی چون :

مبارک بودن روز جمعه و نا مبارک بودن شب پنجشنبه ،

پر برکت بودن شب بیست وهفتم رمضان و بی برکت بودن روز بیست و هشتم شعبان ،

حرام بودن طلوع آفتاب و حلال بودن غروب آفتاب ،

و جالب تر از همه

حرام بودن روز نوروز و حلال بودن سیصد و شصت چار روز باقیمانده و صد ها مواردی دیگر که هیچکدامی بدون دسترسی فنی به علم نجوم قابل درک نخواهد بود.
ازین رو بیرون دادن یک جدول لوگاریتم ثوابات و گناهان یا حلال و حرام را جهت سهولت زندگی برای مومنین و جلوگیری از گناهان در اثر بی اطلاعی مسلمین به علمای کرام توصیه می کنیم !

با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس