صفحه نخست > دیدگاه > وهابی ها و راوایی ها در پی سود جوی از قضیه قتل فرخنده!

وهابی ها و راوایی ها در پی سود جوی از قضیه قتل فرخنده!

خان
چهار شنبه 1 آپریل 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

 به هر صورت ملا ها چه تعویذ نویس چه استادان فرخنده در قتل وحشیانه اودخیل و متهمین ردیف اول اند و باید محیط , ماهیت وشیوه تدریس مدرسه "عاشیه صدیقه"وسوابق , شناخت ملا های انجا نیز از پرسه ونظر تحقیق دور نماند,حینکه جنازه به منزل شان اورده شد برادر و یا کاکا فرخنده به اواز بلند داد میزد که افتخار میکنند که او در راه اسلام شهید شده است,یکنفر دیگر که شاید از جمع استادان و یا همفکران فرخنده بود نیز میگوید که دختر دعوتگری(تبلیغی ) بود!!از سوی هم محال بنظر می اید ,دختری دارای تحصیلات عالی دینی اگاه و باسواد جهت گرفتن تعویذ بخت گشا و یا صحتمند شدن نزد ملا یک الفه بیسواد رفته باشد!!

احتیاجات بیشترو رمق حیات یکی دوسالی روانه وطن ام ساخت با بازگشت دوباره همکاری ام را از سر گرفته, جسته و گریخته چشم دید ها ودرد های بی پایان مردم و وطن خونچکانم را اینجا و انجا بیان خواهم داشت, چیزی مهمی که دقایقی هم از ان غافل نبودم همانا مبارزه با مظالم و یکه تازی های اوغان بوده است , بهر نوعی که امکان پذیر بود بدان مومن وعمل کرده ام , مدت دوری ام از اینجا, مشمول این قاعده انسانی نیزبوده است .
نمیدانم اولین ها را از کجا شروع کنم از "خاطره اوغان" از "صدیق اوغان" از "سیاف مکار وهابی" از "کرزی و برادران طالبش "از "اوغانملتی ها "از "فساده گسترده و بی قانونی"های وطن...
شوربختانه که فرخنده غیر اوغان خود را سر قطار ساخته و ناگزیر حق اولیت را به رسم اروپایی به او بدهم .
تعدادی از خدا بیخبران یا فرزندان جرم و جنایت سیاف و مجاهدین دختر با حجاب اسلامی را بدون جرم و گناهی, طالب گونه به شهادت رسانیدند!

 • دررابطه ادعا چند وجود دارد:
 • قران مجید و یا نسخه از انرا اتش زده است.
 • تعویذ ملا جادوگر را حریق نموده است.-
 • -برسربی اثر بودن تعویذ قبلی و قیمت گزاف کنونی پرخاش وملا بی حوصله و با داد و فریاد وتهمت بیکاران و اذیت کننده های خانم ها در, بازار های
 • کابل را فرا خوانده و ادامه هم واقعه دلخراش سوختن و دریدن وحشیانه مجاهدگونه.
 • مردی مسن در بدل پول گزاف تعویذ میگیرد, دختر تعویذ گیرنده را درحضور ملا سرزنش و ملا ,تعویذ و زیارت راخرافات بحساب میاورد, ملا که موقف و شغل پر در امدش رادر خطر می بیند بگو مگو را اغازو مثل همیش طرف را ملحد, بی دین و قران سوز معرفی و مسایل را به گوش از خدا بیخبران بیکار رسانیده,دریک چشم بهم زدن لشکر از اوباشان با هجوم و حمله وحشیانه, در محضر عام در روی بازار , در دل کابل , غیر اسلامی , غیر انسانی وغیر قانونی دختررا بقتل میرسانند.....
  این در حالیست که مجاهد ,طالب,وهابی ها بخصوص سیاف و گلبدین صد ها بار مساجد مکاتب را با قران و حدیث حریق نموده اند اخرین نمونه ان حمله به مسجد ومحراب وکشتن نماز گذاران که به قران کریم هم فیر صورت گرفته است در کمپنی کابل میباشد ولی این ادمکشان پدر مانند در ان زمانها خاموشی اختیار کرده اند, این یک بام دو هوایی چرا!
  قرائین وکلیپ های از این دخترمظلوم نشان میدهدکه دختر باحجاب وفارغ مدارس مذهبی بنام بی بی عایشه صدیقه , دختر بیکار ,محتاج پول وکاردر ضمن جوان دم بخت بوده وحین خروج از منزل از پدر اش صد روپیه در یافت کرده است که نه پول تعویذ میشود نه پول رفت و بر گشت و صرف نان و یا اب و دانه یی در شهر...
  پاره از این مسایل باچند ادعا مخالفین و موافقین فرخنده ظاهرا سازگار مینماید ان اینکه:
  -غرض زیارت ,تعویذ, دم و دعا و حل مشکلات اش انجارفته است شاید هم مسایل روانی اش ازهمین ناحیه ناشی شده بود .
 • در مکتب ملا های گمراه پرورش یافته و متمایل به وهابیت بوده ! بسان تبلیغی های پاکستانی غرض امرو نهی انجا حضور بهم رسانیده ودر صدد ان بوده تا مسلمانرا مسلمان ترسازد به هر رو بد نخواهد بود از نگاه عقل ,منطق ,قوانین اسمانی وزمینی به قضیه نگاه چند داشته باشیم:
 • اگر که یک جلد ویا یک سپاره از قران مجید رادر ان محل پر رفت امد که با یک صدا صد ها نفر در صحنه حاضر میشوند اتش زده باشد محال است که در دقایق کوتا تمام یک جلد و یک سپاره سوخته و اثری از ان باقی نمانده باشد !
 • اگر یک یا چند صفه ی ازانرا اتش زده است باز هم باید اثری سوخته و اصل سپاره که نسخه ها از ان جداساخته شده است برای ثابت کردن ادعا وعمل وحشیان درنده صفت وجود داشته باشند .
 • با چه اله اتشزا , گوگرد یا لایتر گازی... به فعل حریق کردن مبادرت ورزیده است,انهم چگونه, این اسناد مادی جرمی کجاست و چگونه در یک لحظه کوتاه , یک زن احساساتی و خشمگین حتا با سوابق تکلیف روانی انراتهیه و اقدام کرده است , چرا که در وطن ما زنان به سگرت عادت نداشته استفاده کنندگان زن را به چشم نیک نمی بینند در مورد شهید فرخنده نیز این نکته صادق است که عادت بدان نداشته یعنی با خود گوگرد ولایتر حمل نمیکرده است تا از ان در حریق استفاده کرده باشد.
 • اگر تعویذ ملا را اتش زده باز هم با کدام اله اتشزا , کجاست اثری از علل و معلول و چرا.
 • ملا محله فرخنده, مردم محل,داکتر محالج اش, سند فراغت, حجاب و صحبت های خود اودرمحل قتلش که با رعایت اخلاق و ادب و عصاب ارام سخن میزد ,حکایه از رد ادعا پوچ قاتلان ظالم اش دارد.
  ما باشندگان کابل از دیر زمان بسا انسانهای مفتخوار,دروغگو,فریبکاررا در کنار خیابانها ,خانه ها, دوکانها...مشاهده کردیم که بنام تعویذ و جادو ادم های ساده بخصوص زنانرا فریب داده حتا زنان و مردان قران ونماز خوانرا می بینیم که کنار جاده نزد هندو و مسلمان نشسته و تعویذ میگیرند,تاانجا که چند پنجشیری ساده زن شانرا نزد یکی از دو یهودی باقمانده در کابل برده و یهود را اغا صاحب خطاب نموده ودستش را می بوسید.
  باری خود از این جاد گران شنیدم که چند نسخه از کاغذ های بنام تعویذ را با رسمها و علایم عجیب و غریب چون نشان کاکا هتلر, صلیب شکسته حتا رسمک های حیوانات به مراجعین داده و توصیه میکردند که یکی انرا شسته و ابش باید به نفر مورد نظر خورانیده شود ,یکی را حریق و دوداش را بطرف خانه شخص مورد نظر معشوق, معشوقه و مخالف ....پف بکند ,یکی را زیر لخک دروازه حویلی فرد مورد نظر دفن تا از بالایش عبورصورت گیرد......
  حال سوال پیدا میشود این چگونه تعویذ یست که اتش زدن و زیر پای مردم دفن کردن انرا گوشزد میکنند , اگر ایت قران است نباید که باان بی حرمتی صورت گیرد ! پس در این حالت کجاست فتوا دهنده و مجازات کننده و این قشرمنفورو مفتخوارروحانی چرااز قبل مردم را تنویر نکرده اند .

نتجیه:

 • قتل ظالمانه فرخنده تبر وهابی ها و راوایی ها را دسته کرده و هر دو در پی سود جوی خود استند, وهابیها برای تخریب سازی مزارات, زیارت و بد نام کردن صوفی وملاهای حنفی وشیعه....,راوایی ها در پی بد نامسازی اسلام, و ملا,زیارت ونظام....
  همانطوریکه ایاز نیازی را به محل دفن راه ندادند باید دسته راوایها را نیز اجازه نمی دادند چرا که چسپ کافر بودن و راویی بودن بر ان شهید وجود دارد زیرا ملا های وهابی و پاکستانی گرا بیکار ننشسته هر روز بخاطر نجات مجرمین و ایاز نیازی و زلمی زابلی.. نقشه میکشند !!!
  -به هر صورت ملا ها چه تعویذ نویس چه استادان فرخنده در قتل وحشیانه اودخیل و متهمین ردیف اول اند و باید محیط , ماهیت وشیوه تدریس مدرسه "عاشیه صدیقه", سوابق وشناخت ملا های انجا نیز از پرسه ونظر تحقیق دور نماند,حین اینکه جنازه به منزل شان اورده شد برادر و یا کاکا فرخنده به اواز بلند داد میزد که افتخار میکنند که او در راه اسلام شهید شده است,یکنفر دیگر که شاید از جمع استادان و یا همفکران فرخنده بود نیز میگوید که دختر دعوتگری(تبلیغی ) بود!!از سوی هم محال بنظر می اید ,دختر دارای تحصیلات عالی دینی اگاه و باسواد جهت گرفتن تعویذ بخت گشا و یا صحتمند شدن نزد ملا یک الفه بیسواد رفته باشد!!
 • انسانهای بی خبر از دین و ائین حقیقی اسلام محمدی که روزانه در شهر کابل به اذیت و ازار زنان و دختران حتا لمس بدنی انان مبادرت میورزند در حالیکه در فیسبوک های شان عکس های مبتذل فراوان وجود دارد , در ضد یت با قوانین اسلامی و مذهب امام ابو حنفیه غازی کابلی, عملکرده اند بعنوان مثال.
 • انان شخص بیگناه را متهم به کاری ناکرده نموده اند , بانسبت دادن دروغ شاخدارحیات یک انسان بیگناه را سلب کرده اند.
 • دیگران را تشویق به خشونت و قتل عمد نموده و خود نیز دران اشتراک ورزیده اند.
  -در حالیکه اوغانستان کشور اسلامی و دارای حاکم قاضی واهل امور است ولی ایشان خود قاضی وجلاد شده اند!!
  -اگر که این دختردقیقا این عمل ضد اسلامی را انجام هم میداد در نهایت باید او را گرفتار با اسناد و مدارک و شاهد عاقل بالغ هوشیار مسلمان به قضا و قدر معرفی میکردند , زیرا اسلام به تقسم وظایف , اهل خبره و عدالت توصیه کرده است!
 • اگرکه فرخنده ازناحیه خلل دماغ به این کار دست میزد اسلام حکمی خاصی در باره مجنون و اطفال صغیر دارد ,در این صورت هم , انان این حق را نداشتند تا حیات او را بگیرند.
 • انها زن مسلمانرا لمس کرده , از دست و بازو پا هایش گرفته , لباس هایش را پاره , سر , رو و موهایش را بی حجاب حتا بدنش را برهنه نموده اند,اینها با دساتیر اسلام منافات دارد و درخور یک مسلمان حقیقی وعاشق قران و سنت نیست حتا اجازه غسل دادن و لمس, مرده زن به مرد داده نشده است مگر چند مورد خاص انهم به محرمش !
 • اسلام با بی احترامی جسد انسان مسلمان وکافر مخالف است مثله کردن را حرام دانسته ومسلمانانرا از ان منع میکند, اما اوباشان شهر , مانند امریکاییها,اوغانها و طالبان در یک عمل ضد اسلامی بدن دختر مظلوم را قطعه قطعه کرده ,موتر را از بالایش گذشتانده در اخیر در محضر عام جسد را نفت پاشیده و مانند اهل هنود انرابه اتش کشیده اند,واضعیست که از رسم اوغانی کارگرفته اند !
 • در یکی از کلیپ ها مردم احساساتی به حرف ها دختر گوش میدهند که یک اوغان خشونت طلب میگوید ترا امریکن یان(امریکاییها)فرستاده است ,از دختر می طلبد تا از ان گوشه امن تر بیرون بیاید تا زمینه حمله و کشتنش خوبتر فراهم گردد, چنانکه با اوغانی گفتن دستور کشتار نماز گزاران مسجد کمپنی را صادر کرده اند, با اوغانی گفتن سی و یک مسافر بی گناه هزاره را از مسیر زابل و چند نفر را در بلخاب... شمال اختطاف وتا هنوز از سرنوشت انان اطلاع در دست نیست,با اوغانی گفتن بلوچ های شیعه را اختطاف کرده اند,با اوغانی گفتن مسافران بی گناه را در وردک تیر باران کرده اند , بارباربا اوغانی گفتن مردم کابل را بخاک و خون کشیده اند ,با فرخنده نیز اوغانی عمل کرده اند این ها اشوب شهر اند.
  ضرورت احساس میگردد تا دولت ورسانه وقت ناوقت مردم رامتوجه مکلفیت و حقوق شهروندان نموده و اگاهی حقوقی , اسلامی و انسانی شانرا بالا ببرند, اخر تا چه زمانی ستاره اوغان ,نازیه اقبال و عروس مولوی صاحب محمد نبی محمدی خانم نغمه جان!
  در تربیه پولیس نیزباز نگری صورت بپذیرد تاباشد که پولیس با دانش , با مسوولیت و مسلکی عمل و داستان ستانکزی و منسوبین حوزه دوم تکرار نگردداخر پولیس حافظ جان ,مال وناموس مردم است .
آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس