صفحه نخست > کارتون > طنز روز > پشــقل گــوســفند در ترازویی طــلایی

پشــقل گــوســفند در ترازویی طــلایی

ســتر جــنرال بســم الله محمــدی از امــر خــیل به قیمــت هشــتاد ملــیون افغــانی پشــقل گــوســفند برای چــمن هــای وزارت داخــله خــریداری کــرده بود.
شمس الحق حقانی
چهار شنبه 29 آپریل 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

ســتر جــنرال بســم الله محمــدی :
امر خیل صایب یک چند بوجی پشقل تازه خو بری چمن های وزارت داخله ما را بته !

ضــیاالــحق امــرخــیل :
جنرال صایب هر چه کار داشته باشین امر کنین بنده ده خدمت تان هستم.

ســتر جــنرال بســم الله محمــدی :
امر خیل صایب ای پشقل ره چه قسم می فروشین وزن می کنین یا بوجی بست فروخته میشه ؟

ضــیاالــحق امــرخــیل :
جنرال صایب محترم مه خو ده گدام رقم رقم پشقل دارم ، پشقل گوسفند ، پشقل بز ، پشقل بره ، پشقل میش ، پشقل قچ و چند رقم پشقل دیگه ، قیمت هایشان هم از کیلوی ده افغانی شروع شده تا کیلوی پنجا و شصت افغانی میرسه.

ســتر جــنرال بســم الله محمــدی :
همی پشقل که بالای کراچی داری کیلوی چند اس ؟

ضــیاالــحق امــرخــیل :
جنرال صایب ای پشقل سر کراچی خو سپیشل پشقل اس که مه او ره فقط بری سفارت خانه ها می فروشم ، بری داخلی ها واره نمی کنه بسیار قیمت اس.

ســتر جــنرال بســم الله محمــدی :
سپیشل پشقل یعنی چی ؟
پشقل خو همش پشقل اس ، یا که سپیشل پشقل گرد طلا هم همرایش داره ؟

ضــیاالــحق امــرخــیل :
نی جنرال صایب محترم سپیشل پشقل گرد طلا نداره اما پشقل گوسفند های انتخابات ریاست جمهوریس ازو خاطر قیمتش بسیار بلند اس و مه صد گرامش ره به صد دالر بری خارجی ها می فروشم.

ســتر جــنرال بســم الله محمــدی :
امر خیل صاحب روی خدا ره ببین میگن مار ده هر جای که کج بره ده غار خود راس میره ، شما هم همرای خارجی ها هر معامله که میکنین بکنین اما همرای ما رنگ بازی ره بانین !
مه خو گفتم که ای پشقل ره مه بری چمن های وزارت داخله کار دارم نه بری خانه شخصی خود.

ضــیاالــحق امــرخــیل :
جنرال صایب نام وزارت داخله ره نگیرین که مه بیاد جنرال ظاهر میفتم و مو های جانم راس میشه ، از دست او بی پدر همی گوسفند های بیچاره سه روز ده کوه بی کاغذ ماندن ، گل روی خودت که نمی بود اگه مره کس به وزن پشقل طلا هم میداد معامله نمیکدم.

ســتر جــنرال بســم الله محمــدی :
سلامت باشی امر خیل صاحب ری نزن باز اگه زندگی بود جبران خاد کدم ، خو بگو همی بسته کراچی ره چند بتم ؟

ضــیاالــحق امــرخــیل :
به دالر میگین یا به افغانی ؟

ســتر جــنرال بســم الله محمــدی :
پیسه ته خو به دالر میتم اما قیمتشه به افغانی بگو که از طرف وزارت مالیه بری ما کدام جنجال پیدا نشه خودت میفامی دیگه.

ضــیاالــحق امــرخــیل :
برو جنرال صایب به گل روی خودت همی پخته صد ملیون افغانی بتی و کراچی ره ببر !

ســتر جــنرال بســم الله محمــدی :
امر خیل صایب کتی شصت ملیون چه گفتی ؟

ضــیاالــحق امــرخــیل :
به ریش اشرف غنی قسم که اگه سری خارجی ها می فروختم از صد و پنجاه ملیون کم نمی گرفتم ، برو مرد خدا صدایته ده زمین نمی مانم اما یک کاری کو که نه سیخ بسوزه و نه کباب نه صد ملیون مه و شصت ملیون تو همی هشتاد ملیون بتی و کراچی را ببر !

ســتر جــنرال بســم الله محمــدی :
مره چکی ته قبول اس ، اما ای گپ فقط بین ما و تو می مانه چرا که هر دوی ما دشمن دار هستیم و دیوار ها موش داره و موش ها گوش داره.

ضــیاالــحق امــرخــیل :
میگم جنرال صایب بیغم باش بیغم !

با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس