صفحه نخست > دیدگاه > وبلاگ نویس > کابل

کابل

kabul2020@sbcglobal.net (ثریا بهاء)
شنبه 9 می 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

 جمعه اسلمی

 
و آن "رها در بادی" که من خواندم
 
 
 "رها در باد" اثر شیوا و نغزیست که در زندگی تا حالا خواندم و بی تردید هر نکته و کلمه که از قلم یک خانم افغان به این زیبایی نوش...ته شده بود برایم به آن حد زیبا و دل نشین بود که تصور لحظاتش را هیچگاه نمیتوانم در ذهنم مجسم کنم، من در این جامعه به عنوان کسی که از برکت دنیای تکنالوژی و دوستان هم نشین خوب خود دارم تازه به دنیای مطالعه روی می آورم که در گزشته اصلن هم تجربه نکرده بودمش خواندن چنین آثاری برایم الهامی بود که مرا به تداوم کتاب خواندن و فیض بردن از چنین آثاری امیدوار میکند، بی تردید هرکسی در زندگی خود خاطره های دارد و میخواهد هرکه با خلاقیت خود از سرگزشت زندگی اش چیز های بنویسد اما در این اثر پر بها نویسنده به آن حد به ظرافت به موضوع نگریسته که بعد از خواندن یک صفحه هیچگاه نمیتوانی از خواندنش سر باز زنی و در لای صفحاتش میخکوب نشی "رها در باد" داستان زندگی خانم است که یک دنیا مشکلات سیاسی خانوادگی و فضای خفقان راکه از دست کسانیکه برایش تحمیل میشد مبارزه کرده و وی را که آنگونه بیان کرده به سرگزشت های تلخ و ناگواری مجبور ساخته که ایشان بر هر قله ی از مشکلات جسورانه قدم نهاده و انبوه از مشلکلات را بروی خود هموار کرده و هیچگاهی از عاقبتش نه هراسیده است، و هر جبری را که از تداوم زمان داشت بروی سایه می انداخت دفع میکرده. من به عنوان کسی که با زاویه دید خود فرایافت که از "رها در باد" دارم به آن حد برایم جالب است که شاید سالها در لابلای ذهنم این داستان را تکرار کنم و بر کسیکه این مشکلات و مستندی را در بطن تاریخ تجربه کرده و در قالب ادبیات آنرا چنین شیوا نگاشته که امروز ما داریم از آن فیض میبریم صد آفرین میگویم و عمرش را دراز و قلمش را روان و نویسا میخواهم کامگار باشید بانو! "بهاء"
جمعه :اسلمی:

 ))))))))))))))))))))))))

نوت: من تازه از نشر بخش های کتاب رها در باد در روزنامه وزین ماندگار از پیام این خواننده گرانمایه و با احساس آگاه شدم. اما ای کاش سردبیر گرامی روزنامهء ماندگار مرا آگاه و در جریان می گذاشتند. فرهاد امانی می نویسند:

فرهاد امینی

درود بر شما بها صاحب آرزو میکنم هر جایی که هستید صحت و سلامت باشید
بها صاحب چندی میشود کتاب رها در باد را که نویسنده اش شما هستید ، به دقت مطالعه میکنم . وقتی علاقمند مطالعه این کتاب شدم که ، تقریبا 8 ماه قبل روزنامه ماندگار قسمتی از برگه های کتاب زیبای رها در ب...اد را چاپ نموده بود. برای اولین بار وقتی مطالب نقل شده را در روزنامه به خوانش گرفتم، اشک به چشمان ام جاری شد و روح و روانم سخت صدمه دید . تصمیم گرفتم کتاب رها در باد را که شما با صد آرزو و امید برای ما جوان و اهل خبره نوشته کردید، مطالعه کنم . خوشبختانه بعد از سعی و تلاش بسیار یک جلد آنرا بدست آوردم .
چقدر زیبا میبود که شخصیت های دیگر هم همچو شما دلسوز و حقایق پشت پرده جنایت کاران را مینوشتند تا نسل جوان که آگاهی از نظام های قبلی ندارند میدانستند که ، چقدر ظلم و استبداد جریان داشته است. و قابل ذکر میدانم که ، هر روز یا دو روز بعد وقتی به مطالعه این کتاب میپردازم ، چشمانم پر از اشک میشود.

 

 

(((((((((((((((

دبیح الله یوسفزاده

ﺑﺎﺩﺭﻭﺩ و ﺗﻤﻨﻴﺎﺕ ﻧﻴﻚ ﺑﺮاﻱ ﺷﻤﺎ نویسنده ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ بانو بهاء!
ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺩاﻧﻢ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻴﺲ ﺑﻮﻙ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺖ ﻳﺎﻧﻪ? ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﭼﻨﺪ ﺷﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺩﻳﺮﻱ اﺯ ﺷﺐ ﻣﺼﺮﻭﻑ ﻣﻂﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻢ و ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﻆﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺎﻡ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻢ اﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺭا ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺮﺩﻡ . ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺳﺮاﺳﺮ اﺯ ﻓﺮاﺯ و ﻓﺮﻭﺩ ﺯﻳﺴﺘﻦ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻭﺭﻣﻨﺪﻡ و ﻣﻲ ﺩاﻧﻢ ﭼﻘﺪﺭ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ و ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﺎﻧﻪ ﺧﺎﻣﻪ ﺯﺩﻳﺪ اﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ اﻱ ﻛﻪ ﺁﻛﻨﺪﻩ اﺯ اﺭﺯﺷﻬﺎﻱ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩ. ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻬﺎء ﻛﺘﺎﺏ ﺷﻤﺎ و اﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺧﺮ ﺷﻤﺎ ﺁﻧ...ﻘﺪﺭ اﺣﺴﺎﺳاﺖ ﻣﺮا ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨته ﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﺑﻌﺪ اﺯ ﺑﺴﺘﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﺤﻆﺎﺗﻲ ﺭا ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﻳﻚ اﻧﺴﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﺧﺮﺩ ﻭاﻻ ﺭﻓﺖ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻢ. ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮ اﻧﺪﻭﻩ ﺗﺎﻥ ﮔﺮﻳﺴﺘﻢ و ﺑﺮ اﻧﺪﻳﺸﻪ و اﻓﻜﺎﺭﺗﺎﻥ و ﺷﺠﺎﻋﺘﺘﺎﻥ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻢ.
ﭼﻘﺪﺭ ﻣﺎاﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺩﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺩاﺭﻳﻢ وﻟﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ.
ﺩﺭﻭﺩ ﺑﺮﺷﻤﺎ و ﺁﺭﺯﻭ ﺩاﺭﻡ ﺩﺭ ﻛﻤﺎﻝ ﺁﺭاﻣﺶ ﻫﻤﺮاﻩ ﻓﺮﺭﻧﺪاﻥ ﺟﻮاﻥ ﺗﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

 

(((((((((((((((((((((((((

 

سایت کابل پرس 

 ‏Photo: رها در باد</p width='180' height='263' />
<p>بزرگترین و تازه ترین اثر از بانو ثریا بهاء<br<br class='autobr' />
class='autobr' /><br class='autobr' />
رها در باد کتابی که در بیش از هشت صد برگ, به تحریر در آمده است پرده از راز ها و نا گفه ها بر می دارد.<br<br class='autobr' />
class='autobr' /><br class='autobr' />
بانو ثریا بهاء دختری که از زمان نو جوانی در موج های سیاست و در یک خانواده مبارز و روشن فکر به بلوغ می رسد خود تاریخ زنده و شاهد عینی قضایای سیاسی اجتماع افغانستان است.<br<br class='autobr' />
class='autobr' /><br class='autobr' />
درین کتاب بانو بهاء از مبارزه پدر  از برای حق طلبی و مبارزه علیه استبداد و قربانی پدر توسط جباران و مستبدان

 رها در باد

ثریا بهاء با شهامت و مستند, جنایات از جریان های دوران کمونیسم و حکومت های دست نشانده و خود فروخته گی مهره های kGB و حکومات خلق و پرچم را افشا می کند.
چگونه گی نفوس شوری توسط دلقکان فرومایه و استفاده از شعار های عوام فریبانه و تبلیغ آزادی و برابری برای رسیدن به قدرت و پیاده نمودن اهداف شوم شوروی را یکا یک بیان می کند؛ بانو ثریا بهاء که خود در قضایا دخیل می باشد از جنایات تره کی, امین کارمل و نجیب با ارایه اسناد و شواهد موثق و قانع کننده پرده بر می دارد.
بانو بهاء که خود مثل پدر به استبداد و معامله "نه" می گوید زنده گی خویش را به میدان مبارزه مبدل می کند و تا توان دارد تن به بی عدالتی و معامله نمی دهد و چکمه هیچ جلاد را نمی بوسد.
وی که (خانم برادر) داکتر نجیب بود, پرده از راز ها و جنایات نجیب و خانواده اش بر میدارد, در حالی که خانم بهاء چندین بار از طرح های سوء از طرف داکتر نجیب جان به سلامت می برد در جریان رژیم نجیب همراه با خانواده خود پناهگذین در جبهه پنجشیر نزد آمر صاحب مسعود می رود و مدت اقامت در پنجشیر راهی پاکستان و به آمریکا پناهنده می شود.
این اثر به دور از سانسور و نفوس افکرا وا بسته- به صراحت نواشتاری و روان و با ارایه اسناد معتبر به تحریر در آمده ...
بنده از جانب خود این دست آورد را برای بانو بهاء تبریک عرض می دارم.
رها در باد کتابیست روزنه جدید در پژوهش "تاریخی"
ژرف و معتبر...‏" width="180" height="263


آنلاين بنگريد : http://hamasah.persianblog.ir/post/371

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس