در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > به کدام کرزی باورکنیم؟

به کدام کرزی باورکنیم؟

کاریکاتوری از جعفررضایی
جمعه 26 سپتامبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

کرزی زمامدارمردم دوست و مهربان؟ کرزی مرد بیسواد و بی اراده؟ کرزی همخوان و هم مشرب جنایتکاران بدنام؟

واژه های کلیدی

پيام‌ها

  • کرزی صاحب یک آدم قبیلوی وبدوی است که ازچارچوب کوچی فراترنمی رود . درسخنرانی سازمان ملل مشکل تروریزم وموادمخدر که فقط به پشتونهابرمی گرددآنراسراسری می سازد واقوام دیگرراقاطی می کند . اصلا به ملیت باورندارد بجای اینکه بگوید "ملی "سازی می گوید "افغانیزه "سازی . مردک مگرتورئیس جمهورکل مردم هستی یا رئیس جمهوراوغو؟؟ شرم داشته باش ، اینهمه بی آبروئی پشتونهارابرروی بقیه مردم نکش ، به جامعه جهانی بگو، برای قومایت یک فاکتوربنویسند بلکه فرزندان مابتواند مکتب برود . اسلافت فرزندان غیرپشتون راتوسط جعل قانون به مکتب نمی گذاشت نسل شما باتروروجنگ نمی گذاریدشرم داشته باشید وازخدابترسید.

جستجو در کابل پرس