Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > دوســت و دشــمن پاکســتان

دوســت و دشــمن پاکســتان

مــلا اشــرف غنــی گفــت دوســت پاکســتان دوســت مــا و دشــمن پاکســتان دشــمن مــاســت امــا داکــتر عبــدالله قطعــه قطعــه بنــدل دالــر را بجیــب گــذاشــته و هیــچ چــیزی نگفــت.
شمس الحق حقانی
شنبه 23 می 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

ملا اشرف غنی در محفل دوستانه ایکه به مناسبت امضای توافقنامه دوستی میان دولت اسلامی افغانستان و پاکستان دایر شده بود رو به حاضرین کرده گفت :
هموطنان گرامی و دوستان گرانقدر پاکستانی به همه ما و به تمام جهان معلوم است که دو کشور افغانستان و پاکستان نه تنها سابقه دیرینه دوستی و اخوت تاریخی با هم دارند بلکه مرز مشترک به طول بیشتر از دوهزار کیلومتر همچون زنجیرک پطلون هر دو کشور برادر را چنان بهم پیوند ناگسستنی داده که نزدیکی این دو زنجیر باعث حفظ آبروی هر دو طرف و دوری شان سبب رسوایی و آبروریزی هر دو سمت خواهد بود پس چه ما بخواهیم یا نخواهیم چون زن و شوهر کهن سال از هم جدایی نداریم و بدون شک می توانیم ادعا کنیم که دوست پاکستان دوست ملت ما و دشمن پاکستان دشمن ملت ماست.

حالا برای اینکه یک تعریف دقیق و مشخص از دوستان و دشمنان مشترک هم داشته باشیم تا نسل های آینده کشور های مان در شناخت دوست و دشمن شان دچار شک و تردید نگردند از برادر بزرگوارم جناب نواز شریف که چند پیراهنی بیشتر از من در دنیای سیاست و مردمداری کهنه کرده محترمانه خواهشمندم که به معرفی دقیق دوستان و دشمنان مشترک کشور هایمان بپردازند.

تشکر از برادر عزیز غنی صاب و به اجازه دوستان گرامی اکنون بنده به معرفی دوستان مشترک پاکستان و افغانستان می پردازم ، دشمنان مشترک به فضل خداوند اصلا نداریم چون هر دو کشور کشور های صلح دوست اند که در جهان فقط دنبال دوستی ، صلح و صمیمیت هستند.

همه میدانند که کشور شاهی انگلیس دوست قدیمی پاکستان است که از بدو تاسیس حکومت پاکستان تا امروز از هیچ نوع همکاری و کمک لازم در حق ما دریغ نورزیده و در یک دهه اخیر مساعدت های شایان کشور دوست به دولت و ملت افغانستان هم قابل یادآوریست.

ایالات متحده امریکا دوست مشترک دیگر ماست که همکاری های نظامی و اقتصادی او به هردو کشور پاکستان و افغانستان از هیچ کسی پوشیده نیست.
از کمک های اقتصادی دولت مردمی چین به پاکستان هم همه اطلاع دارند و از همکاری های تخنیکی و اقتصادی چین با افغانستان درین اواخر و خصوصا کوشش های آن دولت به غرض برپایی مذاکرات صلح بین افغانستان و طالبان هم شاید مردم جهان مطلع باشند.

دوست بزرگ و قدرمند هر دو کشور پاکستان و افغانستان عربستان سعودی را نمیتوان نادیده گرفت که برعلاوه کمک های اقتصادی خیر و برکت در جهان اسلام بدون شک از برکت وجود حرمین شریفین و خادم بزرگوار آن چیزیست که هیچ مسلمانی نمیتواند آن را انکار کند.

جمهوری اسلامی ایران را با سیاست های غیر دوستانه و حتی خصمانه اش در قبال قبله مسلمین و سرزمین حرمین شریفین نمیوان به عنوان دوست پاکستان و افغانستان قلمداد کرد ولی به پاس حق همسایگی نمیخواهیم او را مستقیما دشمن ملت هایمان بنامیم.

با وجود حسن نیتی که ما در قبال همه کشور های جهان داریم و خواهان روابط دوستانه با همگان هستیم ولی تعرض و تجاوز نظامی حوثی های یمن را بر سرزمین حرمین شریفین و قصد تخریب اماکن مقدسه مسلمین را نمی توانیم هرگز نادیده بگیریم ازینرو یمن به عنوان یگانه کشور یکه رابطه خصمانه با دولت پاکستان و افغانستان دارد به حساب می آید.

درینجا معرفی کشور های دوست و دشمن مشترک از طرف نواز شریف به پایان رسیده و او از توجه حضار محترم اظهار سپاس و امتنان کرده و میخواست که محفل را ترک نماید که در آخرین لحظات قبل از ترک محفل یک کشوری دیگری هم بیادش آمد لهذا با عرض معذرت دوباره رو به حضار کرده و فرمود :

حضار گرامی پوزش میخواهم که در جمله دوستان و دشمنان مشترک کشور هایمان من فراموش کردم از یک کشوری که خیلی هم مهم نیست و از همین بابت فراموشم شده که ازش یاد کنم ولی برای برقراری عدالت و انصاف میخواهم از آن کشور هم کوتاه ذکری بعما آرم.
قبلا من از عربستان سعودی منحیث قبله مسلمین و بزرگ ترین دوست مشترک مان یاد آور شدم پس حالا جای آن را دارد که جهت برقراری عدالت و انصاف از بزرگ ترین و خطرناک ترین دشمن اسلام که عامل ریختاندن خون هزاران جوان مسلمان است نام ببرم .
شما که به فضل الهی همه کلمه خوان محمدی هستید و میدانید که منظورم کشور لعین و پلید و نجس هندوستان است چون کشور نجس و چتل است پس چتلستان است و طبعا که دشمن پاک ها و پاکستان است و هر که افغان است و مسلمان است دشمن هند و هندوستان است.

با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس