صفحه نخست > خبر و گزارش > جنایت کاران طالب یک زن ویک مرد را درولایت قندوز سنگسار کردند

جنایت کاران طالب یک زن ویک مرد را درولایت قندوز سنگسار کردند

دوشنبه 16 آگوست 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

افراد طالبان بلا فاصله حکم سنگسار این دونفر را اعلام نموده ودرحالی که دستان این دونفر به پشت بسته شده بود، آنهارا درخالیگاهی ایستاد کردند وجعیت بسوی آنها شروع به سنگ اندازی کردند تااینکه این دونفر کشته شدند.

طالبان یک زن ویک مرد را درولایت قندوز درشمال افغانستان سنگسار کردند. گفته میشود این زن ومرد قبلا توسط طالبان به داشتن روابط نامشروع متهم شده بودند.
عبدالستار یکی ازباشنده گان محل به خبرنگاران گفته است، حدود صد نفر ازافراد طالبان شام شنبه درقریه جمع شدند وسپس بیانیه ای را درمورد متهم بودن این دونفر به داشتن رابطه عشقی خواندند، سپس آنها اعلام نمودند که این دونفر به داشتن رابطه شان اعتراف نموده اند. افراد طالبان بلا فاصله حکم سنگسار این دونفر را اعلام نموده ودرحالی که دستان این دونفر به پشت بسته شده بود، آنهارا درخالیگاهی ایستاد کردند وجعیت بسوی آنها شروع به سنگ اندازی کردند تااینکه این دونفر کشته شدند.
فردی که ادعا میکند فرمانده طالبان درمحل است به آژانس فرانس پرس گفته است: این دونفر به داشتن رابطه عشقی شان اعتراف نموده بودند وبراین اساس محکوم به سنگسار شدند.

هفته گذشته نیز خانم48 ساله ی به نام صنوبر درحالی که حامله بود ازطرف جنایت کاران طالب درولایت باد غیس درحضور مردم 200 شلاق زده شد وبعدا تیرباران گردید. این گروه جنایت کار همه روزه درگوشه وکنار افغانستان مردم را به بهانه های مختلف چون جاسوس وغیره تیر باران میکنند.
دراین درحالیست که حامد کرزی همیشه جنایت های این گروه را نادیده میگیرد وآنها را برادر خطاب میکند. حامد کرزی ازسال 2009 تاحال کوشیده است نامهای افراد این گروه را که متهم به جنایات جنگی وجنایت علیه بشریت هستند ازلیست سیاه سازمان ملل حذف کند. هفته گذشته سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای خواستار آن شد، تا این جنایتکاران به دلیل ارتکاب جنایات جنگی تحت پیگرد قرار گرفته و در دادگاه بین المللی جزایی محاکمه شوند.

گالری عکس

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • آخه چرا شما اوغان ها از حیوان کرده هم و حشی تر
  هستند ؟ وشما باید یک روزه جواب گوه باشد..
  در عصر خونین امیرعبدالرحمن خان:

  هرچند مسأله کوچی ها برای تمام مردم مناطق شمال، غرب، پایتخت و... به خصوص در مورد مردم هزارستان از زمان حاکمیت جابرانه و نژادگرانه عبدالرحمن خان تا کنون بسیار بحران آفرین و نهایت خانمان برانداز می باشد که بنا بر نبود مدارک مستند از تماس گرفتن با سایر مناطق و اقوام کشور پرهیز می نمایم. صرفا با ارائه چند مدرک مستند از غصب علف چرها و زمین های زراعتی مردم هزاره که توسط دولت های مستبد و قومگرای وقت به صورت آگاهانه و تعمدی برای کوچی ها داده شده اند، بسنده می نمایم.

  در عصر سلطنت امیر شیرعلی خان ( 1863- 1880م ) کوچ نشینی با مقررات دیگری و حتا با مقدار کمتری در افغانستان وجود داشت. منجمله کوچ نشینان پشتون در مناطق شرقی و جنوبی کشور و بعضا در مرزهای سلسله کوه های هزارستان، دیگر مناطق هزاره نشین، ولایات شمال و غرب کشور ییلاق می کردند.

  از آغاز حاکمیت شؤنیستی و نظامی امیر عبدالرحمن بارکزایی ( 188- 1901 م ) کوچ نشینی های قبیلوی و تباری پشتون های داخلی و خارجی همراه با فرامین رسمی و حمایت مسلحانه رژیم های سلطنتی وقت بالای تمام ولایات کشور و به خصوص بالای هزارستان شروع شدند. این مسأله هم یکی از عوامل افزایش «بحران هویت ملی» در افغانستان گردیدند که تمام مردمان کشور را در بستر بی سرنوشتی ویژه یی نیز قرار دادند. شادروان ملا فیض محمد کاتب هزاره متن فرمان دولت عبدالرحمن را که طی آن زمین های هزاره ها برای پشتون های کوچی خارجی توزیع گردیدند، چنین می نگارد:

  « و از صدرو این حکم که دوست محمد خان مردم افغان کوچی را که چهار ماه در افغانستان آمده، بهره باب علف و تجارت وغیره می شوند و هشت ماه در هند و پنجاب و دیرجات و سند و ریگستان و پیشاور می روند و ملک و زمین ندارند و خانه به دوشند، در زمرهء بی ملک به قلم آورده، بسیار مواضع از املاک هزاره را به ایشان داد، چه ایشان هم مهاجرند و هم زمین ندارند.» ( 1)

  در فرمان آمده است از اینکه افغان های کوچی «مهاجرند و هم زمین ندارند»، املاک هزازه ها برای شان داده شد. حال پرسش اینست که در کدام از آئین خلق های گیتی و در کدام یکی از قوانین کشورهای جهان معمول بوده که ملکیت شخصی مردم بومی را با فرامین رسمی غصب کرده و آنها را خانه به دوش نموده و بعد به تبارخارجی خویش که زمین ندارند، داده باشد؟ آیا این یک «کشف جدید» از جنایت نیست که عبدالرحمن برخی از قبایل پشتون خود از هندوستان دعوت نموده و زمین های زراعتی مردم بومی هزارستان را برای آنها توزیع کرد؟
  http://www.junbesh.net/uz-5.htm

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس