صفحه نخست > دیدگاه > طرح تجزیۀ افغانستان خیال باطل یک لابییست کاسب است!

طرح تجزیۀ افغانستان خیال باطل یک لابییست کاسب است!

فدراسـیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا
دوشنبه 16 آگوست 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

برای خواندن پرسش ها درباره طرح تجزیه افغانستان از مخالفان، موافقان و نه مخالفان و موافقان و شرکت در گفت و گو اینجا را کلیک کنید.

جاهلانه ترین وظالمانه ترین راه حلی که تا اکنون برای مشکلات ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان طی دوسال اخیر ارایه شده است، طرح رابرت بلک ویل، سفیرسابق ایالات متحدۀ امریکا درهندوستان است. بلک ویل بتاریخ 5 اگست سال جاری طرحی پیشنهادنمود که بموجب آن جنوب افغانستان به طالبان واگذارگردد ونام آن پشتونستان گذاشته شود. تمام نیرو وامکانات برای تأمین ثبات به پایتخت وشمال متمرکز گردد. حملات طیارات بی پیلوت و قوای خاص بالای جنوب وشرق ادامه یاید. متعاقب انتشار این نظر در مطبوعات، موج بزرگی ازانتقاد واعتراض برین طرح ازجانب افغانها وبرخی صاحبنظران امور منطقه (چون کونهالینان واحمد رشید) در رسانه ها جریان یافت که جواب برحق به یک روبای پیر است که بالاترازحد صلاحیت خویش حرف زده وبدون اطلاع ازتاریخ پنجهزارساله افغانستان طرح تجزیۀ کشوری را داده است که قبرستان جهانگشایان مختلف درطول تاریخ بوده است.

دورۀ کاری آقای بلک ویل درسفارت ایالات متحده درهندوستان به تاریخ 22 اپریل سال 2003 با استعفای موصوف از پست سفارت پایان یافت. علت کناره گیری آقای بلک ویل شکایت کارمندان سفارت ازشیوۀ نادرست اداره وروش متکبرانه ودیکتاتور مآبانۀ آقای بلک ویل بود که باعث آمدن تفتیش عمومی وزارت خارجۀ امریکا به دهلی جدید وبررسی وضع سفارت گردید. باین وصف یلک ویل بخاطر تعلق به گروپ "محافظه کاران جدید" که در رأس آن جورج بوش قرارداشت، بعوض مجازات، مکافات شد ودر پست معاونیت دستیار رییس جمهور وهماهنگ کنندۀ پلانهای استراتیژیک در قصر سفید آغازبکار نمود. درچوکات وظیفۀ جدید خویش بلک ویل بیک خانم که کارمندبلندپایۀ سفلرت امریکا درکویت بودتعرض فزیکی نمود وچندی بعد ازپست دولتی کناره گیری کرد. ولی با آنهم تا اخیرحاکمیت بوش نازدانۀ قصرسفید باقیماند. درردیف سایر نسخه های که دیپلماتهای متقاعد برای حل معضل ایالات متحده در افغانستان داده اند، بلک ویل نیزبا طرح متنازع فیه وارداین بحث شد. برعلاوۀ بیخبری از تاریخ وفقدان آگاهی ازتساند اقوام افغانستان در دفاع از سرزمین شان، قرارمعلوم آقای بلک ویل ازمنفی نگری افراطی نسبت به افغانستان نیز رنج میبرد. چه همین فردیکه به کشور خود پیشنهاد میکند تا نصف افغانستان رابه طالبان وحامی شان پاکستان واگذارکند، در رابطه با صدور آشوب از پاکستان به هندوستان نظردیگری داشت. وی قبل از استعفای خویش گفته بود: " تا زمانیکه صدور تروریسم به هندوستان قطع نگردد، جنگ جامعۀ جهانی برضد تروریسم به نتیجه نمیرسد". هرگاه آقای بلک ویل عین نظر را دررابطه با افغانستان نیز ارایه مینمود، نظرش با واقعیت عینی مطابقت میداشت و به مردم افغانستان نیزتوهین نمیشد.

البته نظریۀ تجزیۀ افغانستان طی سه ونیم دهۀ اخیرتوسط حلقات معین درکشورهای که چشم طمع به افغانستان داشته اند، وقتأ فوقتأ مطرح گردیده ولی درنطفه خنثی شده اند. بطورمثال روسها زمانیکه متوجه شدند که یک پیروزی زودرس در افغانستان میسرنیست، بفکرتجزیۀ افغانستان به شمال وجنوب افتادند ودر زمان ببرک کارمل برای انتقال پایتخت به مزارشریف کارهای مقدماتی صورت گرفت. ولی زمانیکه روسها دیدند که حتی در درون حکومت دستنشانده پشتیبانی کافی برای تجزیۀ افغانستان وجود ندارد، ازین برنامه منصرف شدند. مقالۀ اخیراحمدرشید، نویسندۀ مشهورپاکستانی نیزبوضاحت نشان میدهد که همه افغانها بشمول معامله گرترین جنگسالاران همواره مخالف تجزیۀ افغانستان بوده اند. به گواهی تاریخ، مردم افغانستان، صرف نظرازتعلقات منطقوی وقومی شان، افغانستان را بیشتر ازجان خویش دوست دارند وحاضرندبرای هروجب خاک کشورخویش تا پای جان بایستند. آقای بلک ویل بعنوان سفیرسابق ایالات متحدۀ در هندوستان حتمأ متوجۀ این واقعیت شده است که افغانها هنوزخط تحمیلی دیورند را، که توسط استعمارکهن بریک زمامدار سست عنصرافغانستان تحمیل گردیده بود، برسمیت نشناخته اند. ازجانب دیگرافغانستان را نمیتوان با ویتنام وکوریا مقایسه نمود. چه برعکس انکشورها، در افغانستان هردوطرف جنگ (حکومت کرزی وطالبان) مخالف تجزیۀ افغانستان اند. پس چرا بلک ویل با چنین طرحی وارد بحث میشود؟

غرض پاسخ یافتن برای پرسش فوق باید به شغل کنونی بلک ویل توجه کرد. رابرت بلک ویل بعد از کناره گیری از کارش در قصرسفبد بحیث لابی کننده (Lobbyist) در شرکت BGRآغازبکار کرد. به اثر لابی آقای بلک ویل قراردادهمکاری اتمی بین ایالات متحده وهندوستان از رویأ به واقعیت مبدل گردید. حالانکه هندوستان قبل برآن سالانه ششصدهزاردالربیک شرکت لابی واشنتگتن میپرداخت ولی مؤفق به کسب این قرارداد نشده بود. بتاریخ 28 اگست 2007 نیوزویک اطلاع داد که بلک ویل در چوکات یک قرارداد 300.000 دالری که آقای ایادعلوی با شرکت BGR بسته است، مصروف بی ثبات ساختن رژیم نوری المالکی وبقدرت رسانیدن ایاد علوی میباشد. قراریکه مبدانیم علوی به اساس انتخابات "آزاد" صدر اعظم عراق شد. اکنون معلوم نیست که کدام شخص حقوقی یا فزیکی برای تجزبۀ افغانستان با شرکت BGR قراردادبسته است؟

پاکستان ظاهرأ با این طرح مخالفت کرده استووانمودکرده است که ایجاد یک پشتونستان در داخل افغانستان کنونی باعث تحریک استقلال طلبی چهل میلیون پشتون آنطرف دیورند خواهدشد. اینکه کدام نیروی شیطانی در عقب طرح تجزیه قراردارد، سوالیست مهم برای تشخیص دشمنان افغانستان. ولی طرح تجزیه، تمامیت ارضی افغانستان را زیر سوال میبرد وبذات خود حرکت توهین آمیزنسبت به ملت افغان است. اگرچه اکنون گروپ محافظه کارهای جدید در رأس قدرت قرار ندارند ولی بلک ویل وامثالش میتوانند ازطریق جمهوریخواهان وصاحبان صنابع بزرگ نظامی برقصرسفید اعمال نفوذ کنند. بنابرین باید با این طرح با تمام نیرو تا زمانی اعتراض کنیم که بطلان آن از طریق قصرسفید اعلان گردد.

"هیأت مدیرۀ فارو"

احمق خودتان هستید آقای اشرف غنی احمد زی، آقای وحید عمر

اشرف غنی: کسی که در رژيم جنایتکاران طالب، این رژيم را رژيمی مردمی معرفی می کرد و پس از روی کار آمدن کرزی یکی از کلیدی ترین افراد در بنا نهادن سیستم فاسد و مافیایی بود و بصورت غیر قانونی رییس دانشگاه کابل بود و در انتخابات ریاست جمهوری بصورت غیر قانونی با داشتن تابعیت آمریکا شرکت کرده بود.

چهار شنبه 4 اوت 2010, نويسنده: کامران میرهزار


طرح تجزیه افغانستان

تجزیه افغانستان باعث می شود که مردم قرون وسطایی به روش خود زندگی کنند و از آن لذت ببرند و مردم متمدن تر به شیوه ی دلخواه خود زندگی کرده و آزاد باشند. در ضمن در این صورت از سیطره طلبی یک قوم خاص که صدها سال است بر گرده ی ملیت های دیگر سوار است خلاصی خواهیم یافت.

يكشنبه 1 اوت 2010, نويسنده: مهرورز


طرح تجزیه ی افغانستان

چهار شنبه 14 ژوئيه 2010, نويسنده: احمد بهار چوپان


رابرت بلک ویل: آمریکا باید افغانستان را به دو قسمت تقسیم کند

عدم پرداختن به مسایل افغانستان و عدم جسارت برای عبور از خطوط ممنوع که بیشتر درونی می باشد و نوعی خودسانسوری همراه با وطن پرستی چشم بسته را با خود دارد، به ضرر جامعه ی افغانستان است. دیگران به راحتی بدون اینکه درگیر وجدانی تقلبی شوند، به بحث و تجزیه و تحلیل مسایل مختلف در حوزه های مختلف می پردازند و کند و کاو درباره ی مسایل را لازمه ی برخورد سالم تر و صحیح تر با آن برای منافع خود می دانند و در افغانستان اما وقتی دیگران درباره ی سرنوشت و آینده ی مردم بحث می کنند، اهالی قلم به همان احساس وطن پرستی چشم بسته پناه می برند.

شنبه 10 ژوئيه 2010, نويسنده: کابل پرس


طرح تئوریک تجزیه افغانستان

در شرایط فعلی طرح تئوریک تجزیه یک ضرورت به نظر می رسد، مهم ترین حد و مرزی که باید از آن عدول نکنند، این است که از تعصبات و خشونت های قومی به دور بوده و عدالت در طرح های تقسیمات در نظر گرفته شود، برای بدست امدن این شرایط، بهترین راه حل این است که جامعه جهانی و بخصوص سازمان ملل بر روند تجزیه اشراف کامل داشته باشد و داوری در تقسیمات اراضی به سازمان ملل داده شود.

چهار شنبه 7 ژوئيه 2010, نويسنده: محمد اسحاق فياض


به تجزیه افغانستان بیندیشیم و یا به تغییر پشتونها؟

جامعه شناسان باور دارند که خلای ایدولوژیک موجب بیداری و تقدس ارزشهای قومی میشود/اگر بنا میبود تا برای هر گروه قومی و زبانی یک کشور مستقل وجود داشته باشد امروز در جهان بجای 195 مملکت باید شش هزار و پنجصد کشور وجودمیداشت./. تجزیه افغانستان به هیچوجه یک تجزیه آرام، صلح آمیز و متمدنانه مثل، چک و سلواکیا، نخواهد بود/معجون "پشتونوالی و شریعت" سمی است که باید آنرا از مغز پشتونها شست/ چگونه می توان انتظار داشت که پشتونها مثل فارسی زبانها و یا ترکها فکر کنند در حالیکه در زبان پشتو منابع فکری، علمی، ادبی و هنری بسیار اندک وجود دارد؟

دو شنبه 5 ژوئيه 2010, نويسنده: جعفر رضايی


طرح تجزیه ی افغانستان

پاسخهای به کابل پرس: چون من یکی از مخالفان تجزیۀ افغانستان هستم بنا برآن در بخش مخالفان تجزیۀ افغانستان به پاسخ دوستان و وطنداران ام خواهم پرداخت.

شنبه 3 ژوئيه 2010, نويسنده: نعمت الله ترکانی


طرح تجزیه ی افغانستان

درمیان مردم عامه – عناصرغیر"اوغان"- هنوزاین آگاهی بوجود نیامده است که بدون "اوغان" ها می توان راحت تر وانسانی تر زندگی کرد وبنابران باید کشوررا تجزیه کرد تا ازشرمصیبت های تمام ناشدنی ی که این طایفه برکشور تحمیل کرده است؛ درامان ماند.

چهار شنبه 30 ژوئن 2010, نويسنده: ربانی بغلانی


طرح تجزیه افغانستان!

عبور از خطوط ممنوع: مخالف، موافق و نه مخالف و نه موافق: نظر شما چیست؟/ هدف از طرح این بحث شاید عبور از خطوط ممنوع در کشوری باشد که سرکوب، خفقان، کشتار، تبعیض و چپاول بیداد می کند و این سرکوب، خفقان، کشتار، تبعیض و چپاول از حداقل 150 سال پیش تا دوره ی حکومت فاسد، طالبانی و مافیایی حامد کرزی با حضور حدود 150 هزار سرباز بین المللی بر جنازه ی کشوری بنام افغانستان ادامه یافته است.

سه شنبه 29 ژوئن 2010, نويسنده: کابل پرس


خاورميانه با طراحی آمريکا!

افغانستان از نقشه ی جهان حذف می شود؟

سه شنبه 5 فوريه 2008

واژه های کلیدی

تجزیه افغانستان
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • اين حالت تنها به نفع بشتونهاست انها تمام هست و بود اين سر زمين را غارت كردند.بشتونوالى كردند,نوكرى با كستان را كردند. مشرف امد كفت كه ما از بشتونها دفاع ميكنيم .شما كودن هاى نكتايي بوش طالب تبار جرا يك كلمه هم بر عليهش نكفتيد.از 260 سال بينسو كه كشورى بنام فغانستان بميان امده بيوسته با خارجى همدست شده اقوام برادر خودرا به خاك و خون كشيده است .ان امريكايي درك عميق از برادران بشتون ما ,از بشتون والى وبى قانونى,قانون ستيزى برادران ما درست باخبر بوده است. از هزاره ببرس كه تنها در زمان عبدالرحمن خان 65 فيصد نفوس خود و عزيزان خودرا از دست داده بودند.ودرين صدسال جندبار اين نسل كشى ها تكرار شد.امروز جه لرزه به اندام شما اولاد هيرويين اوفتاده است .ترس داريد كه ديكر از بول حرام شما حرامى ها نميتوانيد كش و فش كنيد.يك روز اين حق به حقدار ميرسد.شما به مزدورى به بيكانه كان ادامه بدهيد و از زن فروشان خود قهرمان بسازيد و جاده اى كشور كه نامهام قديمى دارد بانامهاى ان خون ريزان ان وطنفروشان بى فرهنك ,نامكزارى كنيد. شما خو بازار هيرويين تان كرم است ديكران جه كنند؟

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس