صفحه نخست > کارتون > طالبان، عيدی کرزی به مردم

طالبان، عيدی کرزی به مردم

کارتونی از عتيق شاهد
پنج شنبه 2 اكتبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

پيام‌ها

  • سفیر انگلیس در کابل میگوید که افغانستان به یک دیکتاتور ضرورت دارد.

    آیا شما با این حرف نماینده دیپلوماتیک انگریز ها در کابل موافق هستید ؟ آنانی که موافق استند لطفا بگویند این دیکتاتور کی باشد ؟ بعضی ها از شخصی مانند امین ، بعضی از اسماعیل خان و دیگری حتی از سیاف یاد کرده .

    • اگر به حرف نماینده دیپلوماتیک انگلسها دقیق شویم. ایشان درست فرمودند و یگانه راه حل را برای آبادی آفغانستان سنجیده است. اما مشکل ما در این است که در آفغانستان فقط یک قوم خود را وارث آفغانستان میدانند و اگر دیکتاتور یا رهبر هم باشد باید از همین قوم باشد، که باید طرفداری تمام جنایتهای خانگی خود را بپوشاند. اگر از خانه این دیکتاتور کسی به قصد حمله انتحاری میاید باید به او جایزه داده شود، و اگر کسی به زبان فارسی صحبت کند باید مجازات شود. لذا هیچ یک از اقوام در آفغانستان خواستار یک دیکتاتور نیستند. اگر آفغانستان به دیکتاتور ضرورت دارد باید (او) دیکتاتور با هر یک از طرفین عادله برخورد کند، در انصورت میشود که یک امیدواری برای آفغانستان باشد.

جستجو در کابل پرس