صفحه نخست > دیدگاه > انسداد استقلال نه استرداد استقلال

انسداد استقلال نه استرداد استقلال

همراه با یک کارتون
بشیر بختیاری
پنج شنبه 19 آگوست 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

نودویک سال قبل بیست وهشتم اسد1298ه ش (1919-8-18-) جنبش مردمی که آغازیدن گرفته بود منجر به سقوط پادشاهی کرزی آن دوران شده ومنجـر به پیروزی مردم علیه استبداد انگریز گردیده و استقلال اوغونستان فعلی برسمیت جهانی معرفی گردید. جاپانی ها نیز درین روز به استقلال کشورشان فایق آمدند و امروز دارند سرفرازانه آنروز را تجلیل مینمایند زیراحاصل خون کشته شدگان راه ازادی کشور شان را به تحصیل نشسته اند.
اما مای که تاریخ خون آلود کشور مان شاهد فداکاری های سرفرازان این سرزمین بود و استقلال وطن را به بهای سنگینی کمایی کردیم دست آورد آن چه بوده است؟استقلال کدام تاثیر مثبت روی حیات اجتماعی سیاسی ما داشته است؟ بپاس کدام بهبودی این روز را تجلیل نماییم؟آیا درست نخواهند بود که بگویم از همان دوصدو شصت سال قبل که قیبله گرایان وحشی حاکمیت تک قومی را درین کشور بنیاد نهادند استقلال را دفن کردند ، زمان را درین سرزمین هک کردند وآزادی را بزنجیر کشیدند؟آیا درست نخواهند بود بجای تجلیل ازین روز برای سیه روزی این مردم،شهروبازار نداشته ی خویش را سیه پوش نماییم؟آیا شاه یا امیر یا ریس جمهوری را سراغ داریم که طی این مدت بدون سرنیزه خارجی ها با پشتوانگی مردم حکومت نموده باشد؟کرزی نمونه بارز این ادعاست.

نودویک سال قبل "هزاره ،ازبک وتاجیک این وطن از حق شهروندی محروم بودند ،امروز نیز این روند استبدادی قبیله یی جاریست.نودو یک سال قبل کوچی های وحشی اراضی،مراتع وچراگاههای مردم بومی را بزور دولت تصاحب میکردند امروز نیزکوچی های وحشی با همان روحیه یک قرن پیش تنفس مینمایند.قبل از استقلال هزاره ها رادر ارزگان غزنی وقندهاروغورتاراج نموده بقیه راکوچ اجباری دادندو تاجیک هارا از مشرقی ، جنوبی وشمال ،بعد از استقلال کرزی های چشم سرمه وخیشتک کشال طالب،خاک شمالی را سوختاندند ومیگفتند بوی تاجیک میدهد.یکاولنگ وبامیان ومزاروغزنی را قتلگاه هزاره ها ساختند.دختران ترک مارا به بازار برده فروشی پشاور لیلام کردند تاآنجه را که اسماعیل یون در(سقاوی دوم) نوشته بودرا تطبیق نمایند.نهری ازخون را در زندان سرپوزه قندهار جاری نمودند تا گوی سبقت توحش را از همدیگر برده باشند.آثار باستانی هرات ،گردیز،بلخ ،بامیان وکابل را برای جنرال حمیدگل تقدیم نمودند.پنجشیری هارا در کوره آتش سوختند.ازبک هارا به نام شیعه بین اعراب تقسیم نمودند تا آنها رابرای ذخیره روز قیامت اموات شان تیرباران نمایند . درقزل آباد زنان پیچه سفید را مثله کردند،پیرمرد نودساله را از کمر به دونیم نمودند. دریکاولنگ دریک روز صدوپنجاه زن را داخل مسجد زنده زنده سوختاندند.دربامیان زن موسفیدی بنام رقیه میگفت:با این دستانم شش صدو پنجاه آدم تکه تکه شده ونیمخورده حیوانات را دفن کرده ام.

این همه شمه یست از دستاورد های استقلال میهنی که جزتوحش وکوچی سالاری ثمره ی نداشته است. ماحصل استرداد استقلال کشوراین بود که کرزی اجیری بزمین خورد وکرزی مزدوری تاج سلطنت برسر نهاد وعنوان مجانی غازی را به یدک کشید.درواقع تبدیل مهره را بنام استقلال به نشخوارگرفتند تا تاریخ را مسخ نمایند ،تا مردم را بفریبندوما نیز خوشبینانه از ندانم های خویش بعد نودویک سال هنوز زیر این علم شیطانی سینه میزنیم.ودل به استقلالی ناداشته خوش میداریم.استقلالی که سهم ما در مشارکت ملی آن تنها مالیه سپردن وسربازدادن بوده است.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • آقای میر هزار باز هم سلام ! میبخشید که پرسشی از آزمایش شما نمودم و بجای اینکه روشنیی در موضوع آزمایش بیاندازید ، گم و نیست ما کردید ! چرا ؟ ما که از جادۀ ادب خارج نشده بودیم و این دین حقیر مذهب فقیر به خود حق میدهد تا جویای پاسخ پرسش خود دو باره از شما شود . اگر باز پاسخم ندادید راجع به آزمایش ( پلاگین ضد اسپم ) تان به خدای سرپلی صیب قسم که شما را به محکمه گاهاگ خواهم کشید !!!!!!با عرض ادب و احترام .

  • کابل پرس? و جعل کامنت ها و نام ها!

   آقای مير هزار ! کاملا کابل پرس را خانوادگی و شخصی ساخته ايد ، حسين زاهدی ، مير حسين مهدوی ، جعفر رضايی ؛ کاوه غرهجی، وچند نام ديگر که همه گی اسم مستعار خود تان است، از سايت ، يک معجون بلاهت، اکستريميزم ، پشتون ستيزی و شايعه پردازی ساخته ايد!
   کابل پرس ، اين همه کامنت های ماشينی، جعلی ، تکراری و تهوع آور ، را به چه منظور نشر ميکند؟ صاحبان اين کامنت ها مثلا « با آمد تغير نام اوغانستان به خراسان » (!!) و مماثل آن چه کسانی اند؟ اينان چرا نام شان از نام آيت الله عظمی روح الله الموسوی الخمينی ، طويل تر است؟ شما چه حوصله ای داريد که اين نام ها را جعل کرده ايد!
   همه تمرکز کابل پرس بر القای اين ايده ها متمرکز است :
   ۱ ـ پشتون ها يهودی اند!
   ۲ ـ همه شاهان گيتی از بدو آفرينش تا اکنون، حتا ملکه های کشور های اسکاندنوی، ديکتاتور اند!
   ۳ـ کرزی فاسد است ووطنفروش و مستحق اعدام!
   ۴ـ هزاره ها بايد حق تاريخی شان را از پشتون های غاصب بگيرند!
   ۵ ـ همه کانديداهای وکالت و رياست جمهوری دروغگو اند و فقط بشر دوست ، راست ميگويد!
   ۵ ـ کابل پرس سانسور نميکند!
   کابل پرس اينک يک رسانه همه گانی نيست، بلکه مانند پيام مجاهد، جنبش و افغان جرمن انلاين، تبليغاتی دارد يک سويه، جانبدارانه و حتا گاه تا سرحد يک نشريه خانوادگی و قومی، تنزل ميکند !
   آقای مير هزار! چرا آينده اين رسانه را تيره وتار ساختيد و خود در گوشه ای اين آشيانه سوخته را تماشا می کنيد!با احترام.نثار احمد

  • دوست محترم آقای نثار احمد ! درپناه پروردگار عالمیان باشید . اینکه آقای میر هزار چی پاسخی به شما دارند مربوط خودشان میشود ولی به نظر این حقیر شما در قسمت نوشتن پیام خویش کمی عجله نموده ونویسنده گان و پیام دهنده گان را در یک دیگ جوشانده اید . آن اشخاسی راکه شما تذکر داده و نام راوش ، بابک ، گوربزخان ، جاوید فرهاد ، یسنا و غیره و غیره نویسنده گان غیره هزاره را فراموش نموده اید فکر میکنم تأثیر هوای گرم محل بود و باش شما باشد در غیر آن شما درسایت حضور بسیار نویسنده گان غیر هزاره را در می یابید ،فقط همین که در پایان هر عنوانی نگاهی به نویسندۀ آن نمائید .

   آقای نثار احمد ،اگر شما بر القای ایده های که :

   1ـ پشتون ها يهودی اند!ـ 2 _همه شاهان گيتی از بدو آفرينش تا اکنون، حتا ملکه های کشور های اسکاندنوی، ديکتاتور اند!
   ۳ـ کرزی فاسد است ووطنفروش و مستحق اعدام!
   ۴ـ هزاره ها بايد حق تاريخی شان را از پشتون های غاصب بگيرند!
   ۵ ـ همه کانديداهای وکالت و رياست جمهوری دروغگو اند و فقط بشر دوست ، راست ميگويد!
   ۵ ـ کابل پرس? سانسور نميکند!

   باور ندارید و اسنادی دارید که عکس ایده ؟ ها را القا ؟ میکند لطف نمائید و ما هم درین روز ها وقت کافی داریم که تمرکز خودرا بر عکس ایده های کابل پرس القا نمائیم وبا شما یکجا آقای میر هزار را به محکمۀ گاهاگ بکشیم که ایشا ن خلاف تمام موازین قبول شدۀ خبرنگاری ، حوصله دارند و جعل نامه میکنند و ایده های خود را مانند آزمایش ( پلاگین ضد اسپم ) خود بالای ما تمرکز میدهند تا ما گمگشته گان دشت بغرا و سرگشته گان کوتل شیخ علی را در بند امیرحسینعلی خویش غرق نماید . یاهو! به پیش نثار جان ...

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس