در همین بخش

صفحه نخست > فرهنگ، ادبیات و هنر > "رویای آتش بس" و این جنگ بی پایان افغانستان

"رویای آتش بس" و این جنگ بی پایان افغانستان

بصیرآهنگ، شاعر، خبرنگار و فعال حقوق بشر هزاره رهسپار کلمبیا شد تا کتاب شعرش را معرفی کند
امین وحیدی
جمعه 10 جولای 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

بصیر آهنگ شاعرجوان هزاره، هم اکنون برای شرکت درجشنواره بین المللی شعر شهر"میدیجین" رهسپار کلمبیا گردیده است تا کتابش را و همزمان فرهنگ مردم هزاره را درآن "جشنواره بین المللی شعروادبیات" به معرفی بگیرد.

تازه ترین مجموعه شعربصیرآهنگ شاعر، خبرنگار و فعال حقوق بشرهزاره، اخیرن درایتالیا چاپ شده است.
این کتاب که به زبان ایتالیایی به نشررسیده است،" Sogni di tregua" یا "رویاهای آتش بس" نام دارد و تصویری ازدنیای یک شاعرمهاجرمعاصرهزاره را به زبان ایتالیایی ارائه میدهد؛ دنیایی چون بوم نقاشی خاکستری رنگ با لکه رنگ های سبز و آبی و نارنجی، دنیایی هرچند با آینده مبهم و نا معلوم اما مملو ازعشق وامید وانرژی نا محدود.

این شاعرجوان افغانستانی با کتابش برای ایتالیایی ها، که شرق و بخصوص افغانستان را طور دیگری مینگرند، دنیای تازه ای خلق کرده است گوشه ها و تکه های کشف ناشده افغانستان را با شعر به معرفی گرفته است.

همزمان روان بودن زبان آن، نقطه قوت دیگراشعاراین شاعر، تصویری بودن آن است که این شاعر را بیشتربه یک نقاش یا یک فیلمساز نزدیک میسازد؛ "رویا های آتش بس" مجموعه ی شعرمدرن ایتالیایی است که هرکدام آن زیبایی خاص خودش را دارد؛ زبان روان و تصویرساده و روشن، این شعرها را بیشترجهانی نموده است و برای مخاطبان ایتالیایی جذاب وتصویری.

ازاشعاربصیرآهنگ درتیتراژ فیلم ها هم استفاده شده است. یکی ازنمونه های خوب آن، فیلم کوتاه "مهمان" برنده چند جایزه مهم ایتالیایی است که درتیتراژ آن ازاشعاربصیرآهنگ استفاده گردیده است و به زیبایی این فیلم افزوده است.

زبان شعرهای بصیرآهنگ پیچیده نیستند، اما این اشعار با خاصیت تصویری ای که دارند، بخوبی خواننده را به ژرفای تخیل میکشانند و دریچه ی تازه ی تصویری را به جهانی دیگربرای خوانندگان بازمیکنند. با وجودیکه بخاطراستفاده بسیارکم ازتشابهات واستعاره های پیچیده، این اشعار رک و راست جلوه مینمایند، اما همزمان دو پهلو و کنایه آمیزبودن بعضی ازآنها ازبصیرآهنگ یک شاعرمعترض ساخته است، ازآنرو "اعتراض" شالوده اصلی اکثر این اشعارند که شاید به پس زمینه زندگی این شاعربرگردد.
.
هزارستان سرزمین آبایی، مادر، بازگشت به ریشه، مهاجرت، نوستالژی وخاطرات دوران کودکی و رسم و رواجهای مردم هزاره، بیشترین موضوعاتی اند که دراشعاربصیرآهنگ به چشم میخورند؛ همزمان بصیر آهنگ از قتل عام های تاریخی مردم هزاره نیز غافل نمانده و آنرا درجای جای شعرهایش به تصویرکشیده است. با این حساب، بصیرآهنگ را نه تنها میتوان یک شاعر و فعال حقوق بشر، بلکه سفیرومعرف فرهنگ و تاریخ مردم هزاره درغرب نیزدانست.

ازاین شاعرجوان هزاره، تا کنون درمحافل مختلف ادبی درایتالیا تقدیر به عمل آمده است، که مهمترین آن جایزه بین المللی جشنواره شعرشهر"ساساری" جزیره ساردینای ایتالیا بود که سال گذشته درحضوررئیس جمهوری ایتالیا به وی اهدا شد.

امسال پس ازنشر" رویاهای آتش بس" بصیرآهنگ به جشنواره بین المللی ادبی شهر"منتووا" ی ایتالیا دعوت شد و کتابش را درآنجا به معرفی گرفت.

بصیرآهنگ که تا کنون بیشتربخاطرفعالیتهای حقوق بشری وهمکاری با پناهجویان درایتالیا شناخته شده است، فارغ التحصیل رشته ادبیات دری از دانشگاه کابل است وهم اکنون درحال نوشتن پایان نامه دومین لسانس خود دررشته روابط بین الملل از یکی از معروفترین دانشگاه های ایتالیاست.

بعد پنهان دیگراین جوان هزاره، فعالیت درسینماست که هم هنرپیشه بوده وهم تهیه کننده؛ بصیرآهنگ تاکنون درچند فیلم کوتاه و یکی دو فیلم بلند نقش داشته است و درتهیه کنندگی دوفیلم سهم داشته است.

این هم ترجمه ی دری یک شعر از مجموعه "رویا های آتش بس"

شب لعنتی
وقتی آخرین گلوله شلیک شد
شب بود
راه بامیان را بسته بودند
آن شب
کاپیسا در آتش جنون می سوخت
و ابلیس کابل
مست ازآخرین بطری تکیلای خالیسکو¹
بدن های عریان شهر سَدوم² را
خواب می دید
آن شب
بامیان چراغان بود
با فانوس های آبی رنگ
و پابرهنه گان برای تکه های گم شده ی
شهمامه
سرود صلح می خواندند
بامیان چراغان بود
و رنگین کمان آسمان غلغله
کمرنگ
آن شب جنون همه جا را
فرا گرفته بود
و ما تیره بختان
در کوچه های سحر آمیز ونیز³
گیرمانده بودیم
بافانوس هایی خاموش
در دست
آن شب
ترس همه جا سایه افگنده بود
و یکاولنگ ویرانگی موعودش را
به حجله نشسته بود
آن شب
بغض سهمگینی گلوها را
نشانه می رفت
و ما تیره بختان
در ظلمت اندیشه های مان
می رقصیدیم
وقتی بلتن کانالهای خبری دنیا عوض شد
و موجی رعد آسایی
در آسمان ونیز پیچید:
شهر تان در اولین دقایق طلوع خورشید
نابود خواهد شد
ما همچنان در ظلمت اندیشه های مان
می رقصیدیم
آن شب لعنتی

............................
نام واژه ها
1- خالیسکو به اسپانیایی"Jalisco" نام یکی از ایالت های مکزیک که در آن "تکیلا" نوشیدنی الکولی تقطیری ساخته می شود.
2- سَدوم به فتح سین نام شهری از شهر های قوم لوط است. در زبان ایتالیا این شهر به نام Sodoma یاد می شود. "در زبان‌های اروپایی واژگان Sodomie،Sodomy و مانند آن اشاره به آمیزش جنسی مقعدی یا قوانین و گناه مربوط به این رابطه از نام این شهر مشتق شده‌اند. در زبان عربی هم لواط از نام پیامبر این قوم، یعنی لوط مشتق گردیده است."
3- ونیز نام شهری در شمال ایتالیا، از این شهر به نام شهر جادویی یاد شده است.
بصیر آهنگ
شهر پادوا- ایتالیا
22/01/2014
تقدیم به بازماندگان قتل عام یکاولنگ

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

جستجو در کابل پرس