Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > ملا اشـــرف غـــنی و وعـــده هـــای ســـرخـــرمنش

ملا اشـــرف غـــنی و وعـــده هـــای ســـرخـــرمنش

قــول نجــات هــزاره جــات از زندان طبیــعت مــاننــد ســایر وعــده هــای مــلا اشــرف غنــی بادش رفــته و حــالا به رهــایی هــزاره هــا از قــید حــیات تبــدیل شــده !
شمس الحق حقانی
چهار شنبه 15 جولای 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همه وعده های سر خرمن انتخابات ریاست جمهوری عین و غین را بیاد داریم که چه باغ های سبز و سرخ را بمردم نشان دادند منجمله وعده ملا اشرف غنی مبنی بر مرکز تجارت جهانی ساختن بدخشان و نجات مناطق مرکزی کشوراز زندان طبیعت را هرگز نمی شود فراموش کرد.

حالا که چیزی کم یکسال از عمر حکومت به اصطلاح وحدت ملی میگذرد و یخ های وعده های دوران انتخابات کم کم ذوب شده که چهره تلخ حقیقت از زیر آن به همگان نمایان گشته دیده می شود که ملا اشرف غنی بجای مرکز تجارت جهانی ساختن بدخشان بیشتر به فکر مرکز تروریزم جهانی ساختن آن سامان است.

در مورد نجات مناطق مرکزی کشوراز زندان طبیعت نیز بالاخره ملا اشرف غنی به چشم واقعیت نگریسته و قبول کرده که اجرای آن وعده های سر خرمن به صد ها ملیارد دالر نیاز دارد و حالا که از یکسو جامعه جهانی میزان کمک های اقتصادیش را به شدت کاسته و از جانبی کشور نیاز مندی های خیلی مهمتر از اجرای آن وعده ها دارد لهذا در مورد تجدید نظر کرده و بعد از مشوره با اسمعیل یون و جنرال طاقت به این نتیجه رسیده که بجای نجات مناطق مرکزی کشوراز زندان طبیعت که خیلی پر هزینه و گران است بهتر خواهد بود که در فکر رهایی هزاره ها از قید حیات باشد.

این کار نه تنها از لحاظ اقتصادی خیلی کم مصرف و پر منفعت است چون اجرای آن دعوا طلبانه از طرف برادران ناراض کرزی و یا مخالفین سیاسی احمد زی صورت می گیرد بلکه با اجرای این کار تیر به دو فاخته اصابت کرده و قول دیگر ملا اشرف غنی مبنی بر حل معضله کوچی و ده نشین نیز خود بخود عملی می شود زیرا زمانیکه هزاره ها توسط برادران ملا اشرف غنی از قید حیات رها شدند دیگر همه دشت ها و کوه های مناطق مرکزی به کوچیان و طالبان تعلق خواهد یافت و دیگر معضله ای بنام معضله کوچی و ده نشین اصلا وجود نخواهد داشت.

اگر کمی با غور و دقت به این موضوع بنگریم این در حقیقت یک تیر و سه فاخته خواهد بود چونکه یکی از آرزو های قلبی ملا اشرف غنی ایجاد تعادل قومی در زندان بگرام و تقسیم عادلانه جنگ و نا امنی در همه مناطق کشور بود که همین حالا هم مناطق آرام دیروز در اثر سعی و توجه خاص ملا اشرف غنی و یارانش از فیض و برکت جنگ های داخلی بهرمند گشته و مردم بوی دود و باروت استشمامم میکنند.

با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس