صفحه نخست > کارتون > طنز روز > مقــام امیرالمومنین در جهــنم

مقــام امیرالمومنین در جهــنم

امیـــرالمـــومـــنین مـــلا عمـــر در جهنـــم معـــاون رئیس انجمـــن جنایتـــکاران بین المـــلل مقـــرر شـــد
شمس الحق حقانی
دوشنبه 24 آگوست 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

از مدت نیم قرن بدینسو ریاست انحمن جنایتکاران بین الملل را آقای یوزف استالین به معاونیت محترم آدولف هیتلرعهده دار بودند ولی حالا مدیریت اداری دفتر مرکزی جهنم بعد از مطالعه سوانح و مدارک اوساما بن لادن و ملا عمراین پست ها را به ایشان واگذار کردند.

مدیر اداری جهنــم آقــای أبومصــعب الــزرقــاوي‎ :
بدینوسیله به اطلاع عموم جنایتکاران محترم رسانیده می شود که مدیریت عمومی دفتر مرکزی جهنم بعد از مطالعه سوانح و مدارک محترم اوساما بن لادن و ملا عمر به پاس قدر دانی از ابتکار بی سابقه مغز شویی جونان مسلمان و گسیل دادن آنها به حملات انتحاری و اختراع بی نظیر واسکت و کمربند انتحاری تصمیم گرفتند که ایشان را به ریاست انجمن جنایتکاران بین الملل با معاونیت ملا عمر برگزینند که امیدوارم این تصمیم مدیریت جهنم مورد قبول جنایتکاران محترم قرار گرفته و ایشان از هیچ نوع حمایت و پشتیبانی از آقایان بن لادن و ملا عمردریغ نفرمایند .

یوزف اســتالیــن :
گمان برم این تصمیم نه بخاطر قدردانی از ابتکارات آقای بن لادن و نوکر افغانی اش ملا عمر بلکه فقط بعلت روبط خونی با آقای زرقاوی اتخاذ گردیده ، این از نهایت بی عدالتی مدیریت جهنم است که پست ریاست انجمن را از کسیکه در ظرف پنجسال بیشتر از ده ملیون انسان را بکام مرگ سپرده واپس گرفته و به شخص می سپارد که در بیشتر از بیست سال افتخار کشتن ده هزار نفر را هم ندارد !!

صــدام حســین :
استالین بچم حرفت را به اندازه دهنت بزن ، تو با این اتهامت به اعراب توهین میکنی و ازین کارت بوی خون می آید اتهامت را پس بگیر ورنه دهانت را تا کامت پاره خواهم کرد!
میدانی که مرا صدام میگویند صد تای مثل تو ناشتای صبحم نمیشود !!

یوزف اســتالیــن :
صدو پچم تو که با این لاف و پتاقت هم خود را برباد دادی و هم آبروی اعراب را بردی ، امریکا ترا از غار موش بیرون آورد و حالا اینقدر بی حیا شدی که استالین را از سر بریده می ترسانی !!؟

آدولــف هیــتلر :
صدام بچم تو که میدانی که من با اعراب کدام دشمنی ندارم و برعکس اگر امریکای لعنتی مزاحمت نمیکرد تخم یهود یعنی دشمن اعراب را از روی دنیا نابود میکردم ولی حتی من این تصمیم مدیریت جهنم را غیر عادلانه می پندارم که من شش ملیون یهود را در کوره آدم سوزی نیست و نابود کنم و آقای بن لادن بخاطر واسکت انتحاری اش رئیس انجمن مقرر شود !

مــوســولینــی :
این مقرری که بهیچ صورت عادلانه نیست ، خودم نیز بیشتز از صدها هزار انسان را در صحرا های افریقا قتل عام کردم و حالا جناب بن لادن فقط بخاطر کشتار سه هزار نفر در امریکا ریاست انجمن را بدست آرد این واقعاً که خیلی غیر عادلانه است !

چنگــیز خــان :
عدالت نه در آن جهان بود و نه در این جهان است ورنه پاسداری که باید از جهانگشایی های من می شد که از صحرای گوبی شروع کرده به تخریب ، قتل عام و آتش سوزی شهرها و قصبات پرداخته تا دروازه اروپا رساندم نه با بمب و راکت بلکه مردانه با شمشیرو تیر و کمان ولی امروز ما فراموش شدیم و دیگران بخاطر یک واسکت و کمر بند به ریاست و معاونیت انجمن جنایتکاران بین الملل می رسند !

اوســامــا بن لادن :
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته !
هم مسلکان گرامی و جنایتکاران نهایت محترم به همه شما درود فرستاده روز خوشی برایتان آرزو میکنم ، بسیار متاسفم ازینکه دوستان جنایتکار تا این حد به مسائل سطحی نگریسته و از درک عمق قضایا عاجزند ، هر کدام از ذکر تعداد کشته هایتان می بالید و بجز یاد کمیت از کیفیت کارتان سخن بمیان نمی آرید ، هیچکدام به این باریکی پی نبردید که کشتار شما چون آسیب طبیعی سیل و زمین لرزه یکبار بر مردم نازل شد ، کشت و خراب کرد ولی رفت و فراموش شد اما کشتار های من و امیر المومنین ملا عمر چون آفت وبا و طاعون کوچک شروع شد و روز به روز جان گرفت و از یکی به دیگری سرایت کرد و به یاری شیطان رجیم در آینده نزدیک وایروس آن به تمام جهان پخش شده و این آفت جهانگیر خواهد شد و آنقدر تعصب و تنگنظری ، کدورت و دشمنی و در نتیجه قتل و کشتار، خرابی و بربادی ببار خواهد آورد که بشریت در طول تاریخ نظیر آن را ندیده و نه شنیده باشد.
بلی این وایروس تا زمانیکه زمینه مساعد و بستر مناسب برایش مهیا باشد همیشه زنده خواهد بود و به بربادی و نابودی اش در جوامع بشری ادامه خواهد داد حالا خیلی دور از انصاف و مروت خواهد بود که شما این چند هزار کشته نا چیز تان را با آفت جهانگیر افراطیگری مذهبی ما که سیمای جهان بشریت را تغیر داده مقایسه کنید !!
دانه فلفل سیاه و خال ماه رویان سیاه ... هردو یک رنگ است اما این کجا و آن کجا

امیــرالمــومنین مــلا عمــر :
زما گرانه وروره بن لادن صاحبه دا تول کاپران دی !
خو خدای تعالی به کاپران عقل کامل ندادی که گپ تو فامیدی ، کاپران جاهلان بودی و جاهلان ماندی او خدای تعالی تول کاپران په جهنم انداختی.

با تقدیم حـــــــــــــــــــــــرمت
حقـــــ(شـــمس الحـــق)ـــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس