Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > برقــراری تعــادل قــومــی به شــیوه دیگــر

برقــراری تعــادل قــومــی به شــیوه دیگــر

مــلا اشــرف غنــی از وعــده هــای ســر خــرمــن دوران کمــپاین انتخــاباتی اش فقــط همــین تعــادل قــومــی را عمــلی کــرد.
شمس الحق حقانی
چهار شنبه 26 آگوست 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

اگر بنا باشد که از نوشیروان عادل عصر خودمان صحبت کنیم پس فقط جلالتماب ملا اشرف غنی مستحق کسب این لقب خواهند بود چونکه روح بزرگ ایشان از ملاحظه هر نوع بی عدالتی اجتماعی فورا ناراحت شده و جناب شان زبان به اعتراض می گشایند طوریکه ایشان از فقدان عدالت اجتماعی و تعادل قومی در زندان بگرام به ستوه آمده و فریاد زد که :
" این چه بی عدالتیست که هشتاد و پنج فیصد زندانیان بگرام را گویندگان یک زبان تشکیل میدهند "

مخالفین ملا اشرف غنی که از هر وسیله برای انتقاد و اعتراض به شخص ایشان استفاده می برند اینجا نیز زبان به اعتراض گشوده و ادعا میکنند که جناب ملا اشرف غنی فقط در زندان بگرام خواهان برقراری تعادل قومی هستند ولی نه در ساختار حکومت وحدت ملی.
قرار ادعای آنها هشتاد و پنج فیصد مناصب عالی در دوایر و ادارات دولتی در انحصارهموطنان پشتون قرار دارند و فقط پانزده فیصد باقیمانده برای سه قوم دیگر این کشور در نظر گرفته شده که این کمال بی انصافی و خلاف روح عدالت اجتماعی و تعادل قومی بین شهروندان این کشور است.

آنها که متاسفانه از سواد و دانش لازم برخوردار نیستند و گمان می برند که برای حل یک معادله ریاضی فقط یک طریقه وجود دارد و اگر کسی از طریقه دیگری استفاده کرد هرگز به حل آن معادله توفیق نخواهد یافت.
خطای فکری مخالفین ملا اشرف غنی را دریک مثال ساده می توانیم بدین قرار به شرح رسانیم که تصور کنیم در یک پله ترازو چار عدد سیب قرار دارد و در پله مقابل یک عدد ناک حالا برای برقراری تعادل میان سیب و ناک ما به سه عدد ناک ضرورت داریم اما اگر چنین کاری برای ما روی کدام علتی ممکن نباشد طبعا که طریقه دیگری هم برای برقراری تعادل و توازن میان ناک و سیب وجود دارد و آن برداشتن سه عدد سیب از پله دیگر ترازوست.

این را همه میدانیم که عقل سلیم انسانی به هیچ وجهی بما اجازه نخواهد داد که برای برقراری تعادل قومی ما مردمان بی گناه تاجک ، هزاره و ازبک را روانه زندان بگرام کنیم اما با اتکا به مثال بالا ما می توانیم برای برقراری تعادل قومی از طریقه دیگری استفاده کنیم که آن جبران بی عدالتی قومی زندان بگرام در ساختار حکومت وحدت ملیست که هشتاد و پنج فیصد مناصب عالی در دوایر و ادارات دولتی را در انحصارهموطنان پشتون قرار میدهیم و فقط پانزده فیصد باقیمانده را میان سه قوم دیگر این کشور تقسیم کنیم که درین صورت هم حق به حقدار خواهد رسید و هم تعادل قومی بدون به زندان انداختن همشهریان غیر پشتون عملی خواهد شد.

حالا این از کمال نمک حرامی و نا سپاسی هموطنان فارسی زبان ما خواهد بود که بجای اینکه مدیون این لطف و کرم ملا ااشرف غنی باشند که ایشان را از زندان بگرام رها کرده و پانزده فیصد آنها را در قدرت سیاسی و مناصب عالی حکومتی سهیم گردانیده از ایشان انتقاد نمایند و ادعا کنند که جلالتماب ایشان فقط در زندان بگرام خواهان برقراری تعادل قومی می باشند.

با تقــــــــــــديم حــــــــــــــــرمت
حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس