Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > ترس از عـــاقبـــت تقلـــب

ترس از عـــاقبـــت تقلـــب

مـــلا اشـــرف غنـــی از ترس عـــاقبـــت ناگـــوار کار کمیســـیون اصـــلاحـــات انتخـــاباتـــی اســـهال خـــونـــی شـــده
شمس الحق حقانی
دوشنبه 21 سپتامبر 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

حکایت میکنند که یک پناه جوی افغانی در آلمان بعد ازینکه دو هفته تمام هر روز از آشپزخانه اردوگاه پناهندگان فقط مقداری سوپ ترکاری با چند پارچه نان خشک دریافت میکرد بالاخره کاسه صبرش لبریز شده و با هوس تناول مرغ بریان در یک مغازه مواد غذایی نزدیک اردوگاه سری زد و در آنجا از بین یخچال یک مرغ یخ زده چاق و چله را بیرون آورده در خشتک پطلونش پنهان کرد.
برای اینکه فروشنده مغازه به سرقت او پی نبرد وی دو پوری ساجق را بدستش گرفته و پول آنر از جیبش بیرون آورد و در قطار خریداران به نوبت بیایستاد اما از شانس بدش مشتریان که پیشتر از او در صف ایستاده بودند همه خرید زیاد کرده بودند که انتظار او به درازا کشید و یک زمان شدت سرمای مرغ یخ زده شرمگاه او را چنان به سوزش آورد که چون برق گرفته ها یک متر بهوا پریده و چنان فریاد بلندی سرداد که همه مشتریان دیگر شوکه شده و با تعجب بسوی او می نگریستند که وی به سرعت پطلونش را درآورده و از خشتک آن مرغ یخ زده را بیرون کشید.
بیچاره به هوای تناول مرغ بریان که جز رسوایی چیزی دیگری برایش نرسید آبروی کشورش را هم برباد داده و بدنامی دیگری کمایی نیز کرد.

ملا اشرف غنی اکنون درست در حالت همان پناه جوی مرغ دزد قرار دارد که همه میدانند که او گوسفندی چاق و چله ای را در خشتک تنبانش پنهان کرده و با انداختن دو متر لنگی و سه متر دسترخوان بر سر شانه اش قصد پنهان کردن آن را دارد اما حالا که بر اثر فشار حریفان و رقیبان مجبور به برکناری گوسفند داران انتخاباتی گردیده است ولی ستار سعادت این فرزند ناخلف جنرال طاقت ملا اشرف غنی و مداری کرزی را تهدید کرده که در صورت برکناری کمشنران گوسفند انتخابات را از خشتک ملا اشرف غنی بیرون آورده و او را رسوای خاص و عام خواهد کرد.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس