در همین بخش

صفحه نخست > فرهنگ، ادبیات و هنر > ولگردهای شهر

ولگردهای شهر

قطعه شعری که در قالب جدید برای شهدای زابل سروده شده است
جمال الدین علی زاده
يكشنبه 21 آپریل 2019

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

ولگردهای شهر ...
از کوچه های غمزده فریاد می کنند
گاهی به آهِ سرد
گاهی به خشم و قهر
از فقر و جهل و ظلم ستم یاد می کنند :
باشندگانِ ارگ!
این طفلِ سربریده ی مارا گناه چیست ؟
هان !
صاحبانِ ارگ!
این صدهزار مرد و زنِ ولگردِ شهر
خواهانِ صلح و امنیت و عدل و داد اند
از ظلم خسته اند
از ظلم بر هزاره ی مظلوم خسته اند
از ذبحِ طفل و پیر زن و مردِ روزگار
زآتش زدن به پیکرِ سرباز این دیار
واز حاکم مریض و بی ننگ و شرم و عار
از زندگی یی نکبت و بیمار خسته اند
ای حاکمِ مریض !
ولگردهای شهر :
از آفتِ سیاستِ تو بی بها شدند
بیکار و بی ستاره و بی بوریا شدند
تحصیل کردگان
پیشه وران و قشر غریبکار و نخبگان
هم پیر و هم جوان
همه ولگردِ شهر اند
دنیا ز شرق و غرب و شمال و جنوبِ آن
واز زشت و خوبِ آن
فریادهای شکریه هارا حماسه خواند
اما طلایه دارِ جهاد و مقاومت
ولگردهای شهر بنامید و شرح داد :
این تکه های گوشت ، پُر از خون و خاک و گرد
واین صدهزار مردمِ ولگردِ دوره گرد
نی صاحبِ حصیر، نه صاحب ستاره اند
اینها ته تاجک اند و نه ازبک نه ترکمن
اینها هزاره اند .
ولگردهای شهر
اندوه و درد را
آغازِ انقلاب و عزمِ نبرد را
در کوچه های شهر سرودند و در زدند
از کاخِ حاکمانِ ستمکار سر زدند
روزی رسد که کاخ نشینانِ دغل کار
ولگردهای شهر شده در بدر شوند ....

با حرمت :
جمال الدین علی زاده
12/11/2015
کویته

واژه های کلیدی

جمال الدین علی زاده هستم پسر مرحوم مامورعلی خان مظفری .
دوره متوسطه را در زادگاهم (چهل باغتوی پشی )، دوره لیسه را در مرکز جاغوری (سنگماشه)و لیسانس کارگردانی هنر را در دانشگاه کابل به پایه اکمال رسانده ام ...
مدّتی در وزارت معارف ریاست انکشاف نصاب تعلیمی کار کرده ام و در حوزه های فرهنگی_هنری نیز فعالیتهایی داشته ام.
نویسنده و آموزگار هستم و گاهی شعر هم می سرایم.
اکنون در کویته ی پاکستان زندگی می کنم.

آنلاين بنگريد :

بنیادِ ظفر

جستجو در کابل پرس