صفحه نخست > کارتون > طنز روز > ســیاســتمداری به شــیوه افغــانی

ســیاســتمداری به شــیوه افغــانی

اشــرف غنــی باز هــم قصــد دارد محــقق چــارزنه مــاهیچــه خــوار را در بدل دو کــادیلاک از هــم پیمــانانش جــدا ســازد !
شمس الحق حقانی
چهار شنبه 12 جولای 2017

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

توجــه شــما را به چنــه زنی هــای معمــول در بازار ســیاســت افغــانی مــیان متفــکر دوم و محــقق چــارزنه مــاهیچــه خــوار جلــب میکــنم :

اشـــرف غنـــی :
بچه خر، مه اصلا باید هرسه تان ره به جرم خیانت ملی اعدام میکدم.

محمــد محــقق :
قاق روده ، پس چرا نکدی حالی هم میتانی دیر نشده.

اشـــرف غنـــی :
به سر نواسه خدا قسم اگه همی کمیسیون حقوق بشر بی پدر ده بیخ گوشم نمی بود هر سه تان ره ده سر چوک از یک لنگ آویزان میکدم.

محمــد محــقق :
اشتراک ده محفل نامزدی بچه دوستم از دید تو خیانت ملییست ؟

اشـــرف غنـــی :
چه تصادفی نیکی ، استاد عطا که تا دیروز سایه دوستم ره به تیر می زد او هم ده همی محفل تصادفا حضور داشت.

محمــد محــقق :
خوب دوستی و دشمنی که عمری نیس ، خودت یک وقتی دوستم ره قاتل شناخته شده می گفتی ولی در انتخابات با همی قاتل شناخته شده ده یک کاسه شوربا می خوردی !؟

اشـــرف غنـــی :
محقق بچو ، ده وقت عقل تقسیم کدن تو کجا بودی ؟
مه هرگز فکر نمیکدم که استاد عطا تو ره به ای سادگی فریب داده به دریا برده خشک پس بیاره.

محمــد محــقق :
استحقاق عقل نیم ملت افغانستان ره تو قبضه کدی که عقل کل شدی طبعا که به دیگرها بقدر کافی عقل باقی نمانده بود.

اشـــرف غنـــی :
گوش کو میگن پیش پنج هم پنج و پیش صایب پنج هم پنج.
کت مه رنگ بازی نکو که پشیمان میشی ، ما و تو که پوست یکدیگر ره به چرمگری می شناسیم ، مه یک پیشنها د می کنم خوب سرش فکرکو و جوابمه بتی !

ده ملیون دالر پول نقد
دو عراده کادیلاک مودل سال
یک شهرک بنام یک خانمت
یک قنسولگری بنام پسرت

بچه خر دیگه چه میخاهی !؟
مرگ میخاهی برو قندوز !

محمــد محــقق :
او قاق روده بی پدر مره باز هم بازی نتی ، یکدفعه خو مره از آسمان پر ستاره عزت و آبرو بروی بوریای ذلت و حقارت به زمین زده بی آبرو کدی.

اشـــرف غنـــی :
به سر نواسه خدا قسم اگه دیگه بفکر بازی دادنت باشم.

محمــد محــقق :
باشه چار روز بعد جوابته میتم ، اول باید همرای خانم هایم مشوره کنم.

اشـــرف غنـــی :
چرا چار روز نمیشه که با همگی شان یکروز مشوره کنی ؟

محمــد محــقق :
نی قاق روده مه مثل تو دیکتاتور نیستم که یک اشپلاق بزنم و همه وزیر ها دسته به سینه حاضر شون ، ده خانه مه فضای دیموکراسی حاکم اس.

اشـــرف غنـــی :
خی غیرت افغانی کجا شد.

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس