صفحه نخست > کارتون > رســوایــی مغــز متفــکر

رســوایــی مغــز متفــکر

مغــز متفــکر فــریب تحــریکــات شــیادان فیســبوکــی را خــورده خــود را ســخت رســوا ســاخــت.
شمس الحق حقانی
شنبه 12 آگوست 2017

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

توجــه شــما را به صحــبت میــان مغــز متفــکر و نوجــوان نابغــه پاکســتانی جلــب میکــنم :

مغــز متفــکر :
بچم هیچ ری نزن ، مه بچه آدم نباشم اگه ای بچه خر فیسبوک ره بند نکنم.

ســباوون :
کاکا جان شما فیسبوک ره چه رقم بند می کنین ، ای کار ناممکن اس.

مغــز متفــکر :
بچم تو از دنیا چه خبر داری !
کاکایت آب هلمند ره بالای ایرانی ها بند کد ، طیاره دوستم ره ده هوا بند کد ، خیال پلو های ده ولایت و بیست سفارت عطا مامد نور ره بی چون و چرا بند کد حالی تو آمدی و میگی که کاکایت فیسبوک ره بند نمی تانه.

ســباوون :
کاکا جان مه نمی فامم که شما اصلا چرا فیسبوک ره بند می کنین ؟
یک پاکستانی ره پیش تان می خواهین و تقدیر میکنین اما فیسبوک ره بخاطر موفقیت یک هموطن خود تان بند میکنین.

مغــز متفــکر :
بچم کم کم ده نابغه بودنت شک پیدا میکنم.
پاکستانی و افغان چه تفاوت داره ما هر دو گوینده یک زبان هستیم.

ســباوون :
کاکا جان مه و رضا رفعت گر چه گوینده دو زبان هستیم اما هر دو انسانیم و متعلق به جامعه انسانی و افتخار همه انسانها.

مغــز متفــکر :
تو هم بچه خر برآمدی برو رنگته گم کو !

با تقــــــــــــديم حـــــــــــرمت
حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی

https://www.facebook.com/zahrkhand

گالری عکس

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس