در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > فرمانده ی ضد طالب به مقر خود بازگشت؛ حمید الله خدایی سرباز کوچک فاشیزم با دستان خون (...)

فرمانده ی ضد طالب به مقر خود بازگشت؛ حمید الله خدایی سرباز کوچک فاشیزم با دستان خون آلود به بامیان

کابل پرس خبری
شنبه 6 اكتبر 2018

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

فرمانده ی رشید ضد طالب فرمانده علیپور مشهور به فرمانده شمشیر با پشت سر گذاشتن دسیسه ی تروریست های ارگ نشین به مقر خود بازگشت. با این وجود تروریست ها و مارهای در آستین جامعه ی هزاره، خانه و کاشانه ای که او در لعل مهمان بود را غارت و تخریب کردند.

از سوی دیگر حمید الله خدایی فرمانده پولیس بامیان نیز با دستان خون آلود حاصل از کشتار مردم لعل له بامیان بازگشت.

بامیان در قلب هزارستان یکی از امن ترین مناطق می باشد. این امنیت ابتدا به دلیل صلح دوستی و آرامش مردم هزاره در بامیان می باشد که چراغ علم و دانش و انسانیت را افروخته اند و دوم به خاطر رشادت های فرماندههانی چون فرمانده شمشیر است که مانع از ورود تروریست های طالب و کوچی و داعشی به قلب هزارستان شده اند.
با این وجود گویی حمید الله خدایی فرمانده ی پولیس بامیان در نقش سرباز کوچک فاشیزم این آرامش را بر نمی تابد و نیروهای تحت امر او دست به خشونت علیه اعتراض های مردمی در بامیان می زند. از شب گذشته حمید الله خدایی این سرباز کوچک فاشیزم و نیروهای تحت امر او به سمت لعل گسیل شدند و با دستان خون آلود در نتیجه ی کشتار لعلی ها به بامیان بازگشتند.

واژه های کلیدی
هایلایت
آنلاين بنگريد :

جستجو در کابل پرس