صفحه نخست > خبر و گزارش > تروریست پروری حکومت فاصله ی پشتون ها را با غیر پشتون ها زیاد تر کرده است

تروریست پروری حکومت فاصله ی پشتون ها را با غیر پشتون ها زیاد تر کرده است

کابل پرس خبری
دوشنبه 26 نوامبر 2018

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس?: قبایل پشتون در دو صدسال اخیر همواره در جنگ با غیر پشتون ها بوده اند. در سیاست اصلی پشتونیزم، هزاره به گورستان، تاجیک به تاجیکستان، اوزبیک به اوزبکستان و تورکمن به تورکمنستان باید فرستاده شوند. این سیاست کثیف و خونین تاکنون به کشتار وسیع غیر پشتون ها و اشغال زمین های آنان توسط قبایل پشتون انجامیده است.
پانزده سال پیش با فروپاشی نظام طالبانی امید می رفت که قبایل پشتون به زندگی مسالمت آمیز با غیر پشتون ها بپردازند و ضمن رعایت اصول حقوق بشری، سعی در تغییر بنیادی زندگی خود داشته باشند.
با این وجود مردم شاهد بودند که چنین نشد. سیاستمداران پشتون با سوء استفاده از موقعیت خود که با استفاده از جاسوسی و مزدوری برای استخبارات بین المللی بدست آورده بودند، بصورت هدفمند غیر پشتون ها را به حاشیه رانده، تبعیض سیستماتیک اعمال کرده و تروریست های پشتون را با فریب و نیرنگ از لیست های سیاه سازمان های بین المللی بیرون آوردند و آنان را برای کشتار بیشتر غیر پشتون ها حمایت کردند. آنان همچنین از آنجایی که شاهرگ های اقتصادی را در دست گرفتند، فساد گسترده را ترویج دادند. برای نمونه اشرف غنی احمدزی که یکی از افراد کلیدی حکومت فاسد کرزی بود، از زمانی که به ریاست جمهوری گمارده شده، بصورت پنهان میلیون ها دالر به تروریست های پشتون داد و زن او رولا غنی نیز در فساد و اختلاس او بصورت مستقیم دست دارد.
از سوی دیگر تروریست های پشتون بیشتر زیر نام طالبان و گاه زیر نام داعشی، به جنایات خود ادامه دادند و رسانه ها، سیاستمداران و به اصطلاح روشنفکران پشتون بیشتر یا بصورت علنی و یا در پنهان با آنان همکاری کردند.
اقدامات بالا و بازداشت چهره های ضد طالب که بیشتر از جمع غیر پشتون ها می باشند، باعث شده که فاصله ی پشتون ها با غیر پشتون ها هر روز بیشتر از پیش شده و غیر پشتون ها به این یقین برسند که پشتون ها همواره تا نابودی غیر پشتون دست از جنگ بر نخواهند داشت.
در گذشته، تروریست های پشتون، جنایات خود را زیر نام اسلام پیش می بردند و از نیروهای اخوانی غیر پشتون برای درهم کوبیدن غیر پشتون ها استفاده می کردند. اما با وجود بیانیه ها و تذکرات و فتواهای برخی ملایان در نفی و حرام بودن انتحار و کشتار، طالبان همچنان به این کشتار ادامه می دهند. وقتی اهرم اسلام نیز از طالبان گرفته شود، آنگاه هیولای پشتونیزم را بخوبی می توان مشاهده کرد، همگونه که زمانی انتحاری های پشتون زیر لباس زنان کوچی بازداشت می شدند و چهره ی آنان مشاهده می شد.
ادامه ی جنگ قبایل پشتون با غیر پشتون ها نتیجه اش دوری بیشتر می شود و غیر پشتون ها را بیشتر از پیش به تجزیه و جدا زندگی کردن از پشتون ها ترغیب می کند.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس