صفحه نخست > دیدگاه > ملالی جویا درد مشترک ماست،بیائید فریاد بکشیم!

ملالی جویا درد مشترک ماست،بیائید فریاد بکشیم!

نويسنده:اعظم سیستانی
چهار شنبه 23 می 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

خبر حزن انگیز تعلیق ملالی جویا در پارلمان در سراسر جهان پخش گردید وهمه افغانان عدالت پسند وبا وجدان را در تعجب وحیرت فروبرد. به تعقیب سلب اعتماد آقای دادفراسپنتا، وزیر خارجه با دانش وکم نظیرافغانستان، اینک ملالی جویا،قهرمان زن افغان،که خارچشم جنایتکاران تنظیمی در پارلمان افغانستان بود،نیز آماج توطئه ای از قبل ترتیب شده عناصر واقعاً غیر ملی قرار گرفته و او را در حالت تعلیق وظیفه قرارداده اند.سوال اینست که مگر ملالی جویا با رأی پارلمان به وکالت مردم برگزیده شده است که بتوان او رامانند یک وزیر حکومت مورد سوال و سلب اعتماد قرارداد وخلع صلاحیت کرد؟

واقعیت اینست که پس ازآنکه متهمین به جنایات جنگی در پارلمان منشور مصالحه وبخشنودن مجرمین جنگی را به تصویب رساندند ، ملالی جویا که بشدت مخالف چنین تصویبی بود، تصمیم گرفت تا به تنهائی قضیه جنایتکاران جنگی را روی دست بگیرد.او این مسئله را در سفرخود به استرالیا وامریکا درماه اپریل گذشته در مصاحبه ای از تلویزیون آریانا افغانستان اعلام داشت و در سخنرانیها ومصاحبه های تلویزیونی خود از هموطنان عدالت خواه ومتضرر خود در داخل وخارج تقاضا نمود تاهرکه اسناد وشواهد کتبی ،یا صوتی ویا نوارهای فلمی در اختیار داشته باشند در دسترس او قرار بدهند تا او بتواند این اسناد راعندالموقع به دادگاه بین المللی لاهه پیش کند ومرتکبین جنایات جنگی علیه بشریت افغانستان را به پای میز محاکمه بکشاند.

آنانی که خطر کشانیدن خود را در یک چنین دادگاهی حس میکردند، در زیر چتر جبهه ملی به این فیصله رسیدند تا صدای ملالی جویا،این فریاد مظلومان افغانستان را بهرشکل وبه هر رنگی که ممکن باشد ،خاموش کنند.آنها بالاخره به این نیت پلید وناپسندخود رسیدند وبا تعلیق وی توانستند برای مدتی در پارلمان صدای آتشین وی را خاموش کنند.

ولی آیا میتوان آفتاب را بادو انشگت پنهان کرد؟ هرگز نه! ملالی جویا آفتابی است درخشان که ابرهای سیاه وتاریک خیانت وجنایت را عقب میزند وبانور خود اسمان عدالت را روشن میکند. ملالی جویا اکنون در میان مردم افغانستان ومردمان سراسر جهان به یک چهرۀ شناخته شده، نترس وشجاع وعدالت خواه تبدیل شده و همه میدانند که او را نمیتوان با این توطئه هاودسایس ازمیدان مبارزه برای تحقق عدالت وافشای جنایتکاران جنگی خارج ساخت.

اتهامیکه برملالی جویا وارد آمده است،اطلاق اصطلاح "طویله" در مورد پارلمان افغانستان عنوان شده وملالی جویا هم از گفتن آن انکار نکرده است. اما من خود از زبان ملالی جویا درمصاحبه اوبا رئیس تلویزیون آریانا افغانستان که از امریکا پخش میشود، شنیدم که ملالی جویا، در موردعده ای از وکلای مردم دوست وبرحق پارلمان کلمه "استثنا" را بکار برد وعلاوه نمود که با آنها مناسبات حسنه دارد ومنظور اوآنها نیستند.

چیزیکه ملالی جویا نخواسته برزبان بیاورد و من میخواهم یاد آور شوم اینست که مگر در همین پارلمان یکسال قبل در هفتم ماه می ملالی جویا مورد فحش ودشنام های رکیک ودور از کرامت انسانی قرار نگرفت؟ مگرفراموش شده که در همین پارلمان بر روی ملالی جویا با بوتل های آب و چپلک وکفش حمله صورت گرفت؟ مگر او بارها از طرف کسانی که متهم به جنایات جنگی اند، به مرگ وتجاوز جنسی تهدید نشده است ؟پس او به عنوان یک وکیل ویک خانم برای چنین وکلایی چه باید میگفت؟ آیا او هم میتوانست حرکات بالمثل وحرف های بالمثل بیان کند؟البته که نه، زیرا خانم ها معمولاًدر برابر چنین حرکاتی جز ریختن اشک عجز وبیچارگی ، کاردیگری کرده نمیتوانند، اما ملالی جویا با شهامت بی نظیر، نه تنها پارلمان را ترک نگفت، بلکه درپاسخ به خبرنگاران اظهار کرد :"هیچکسی صدای اورا خاموش کرده نمیتواند."

طبیعی است که مجموعی این بی احترامیها وفحش دادن های به ملالی جویادر پارلمان، اثرات منفی خود را در ذهن این خانم نجیب وباشرف برجا گذاشته و او هم که در خانه ملت بیش از همه خود را توهین شده یافته است ،باوجودی که به همین پارلمان منسوب است، آنرا به اصطبل حیوانات تشبیه کرد تا بدینوسیله جواب وکیلانی را داده باشد که علاوه برارتکاب جنایات جنگی ،اکنون در خانه ملت نیزدست به حرکاتی میزنند که ازحیوانات اصطبل هم سرنمیزند.

چرا رئیس پارلمان ودیگر وکیلان محترم که چنین هتک حرمت را نسبت به ملالی جویا شنیدند ودیدند از ملالی جویا به دفاع برنخاستند وکسی را به جرم گفتن توهین به یک وکیل پارلمان وآنهم یک وکیل زن حقیقت گو، شجاع ونترس که او وهمنوعانش در طول تاریخ محرومیت دیده اند،مورد مواخذه قرار ندادند. وکیلان با وجدان میدانند که در پارلمان هیچگاهی از طرف رئیس ولسی جرگه برای ملالی جویا حق سخن گفتن واظهار نظر داده نشده ونمیشود وملالی جویاهیچگاهی امکان بیان دردهای مردم مصیبت دیده فراه وهمه افغانستان رادر پارلمان نیافته است،و تنها در مصاحبه های تلویزیونی چنین امکانی را یا فته میتواند و از طریق امواج این رسانه های جمعی است که هرچه بلندتروآتشین تر فریاد میزند تا مردم افغانستان وجهان صدای او را بشنوند.

خنده آوراست که برگناه جنایتکاران جنگی در همین پارلمان خط عفو کشیده میشود، ولی از انتقاد تلخ یک وکیل زن به جوش وخروش می آیند وبرای ترساندن وخاموش ساختن وی، جلسه تشکیل داده میشود و او را درحالت تعلیق یعنی مشروط (؟) قرار میدهند.اگر انتقاد ملالی جویا این همه درد آور وتوهین آمیز تلقی میشود، پس قتل دسته جمعی مردم افشاروتجاوز بردختران آن محله بدستور برخی از رهبران تنظیمها که هم اکنون در پارلمان لم داده اند، باید به مراتب توهین آمیزترونارواتراز یک انتقاد تلقی شود و میبایستی چنین جنایتکارانی هرچه زودتر از پارلمان به بیرون انداخته میشدند! ولی چنین فیصله یی درحق آن جنایتکاران صورت نمیگیرد، زیرا که مرتکبین آن جنایات مرد(؟)گفته میشوند ، نه زن، واکنون هم اگر همین انتقاد از سوی یکی از رهبران تنظیمی در پارلمان صورت میگرفت، یقیناًهیچکسی آنرا اینقدر جدی نمیگرفت وتوهین تلقی نمیکرد، ولی چون ملالی جویا یک زن است و زن در جامعه مردسالار ما از مقام شایسته انسانی برخوردار نیست،اینست که برای ترساندن زنان وخاموش کردن صدای حق طلبانه آنان، بطور سنتی وتصنعی چنین فیصلۀ مضحکی صورت گرفت.

ملالی جویا وکیل مردم رنج دیده وستم کشیده اما شجاع ولایت فراه است، که در دفاع از استقلال وطن طرد دشمنان ودفاع ازنوامیس ملی از هیچ کجای دیگرکشور کمتر قربانی نداده اند وبنابرین به هیچکس حق نخواهند داد که سرنوشت ملالی جویا ، وکیل برحق وحق گوی آنها، از سوی متهمین به جنایات بشری رقم بخورد. آنها بزودی از ملالی جویا به عنوان شرف وحیثیت خود به دفاع برخواهند خاست و جواب محکمی به دسایس جنایتکاران پارلمان نشین خواهند داد. مردم ستم دیده افغان، ملالی جویا ، صدای مظلومان افغانستان ودرد مشترک همه ماست ، هرچه رساتر باید فریاد کشید واز او بخاطر صداقتش در گفتار وشجاعتش به حیث یک زن باید حمایت نمود.

زنده بادملالی جویا

کوبنده باد فریاد مظلومان وطن

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • Sorry Mr. Sistani:
  I am not a member of any political party and I will never be, but Malali Joya was acting like a maniac. In fact she was not following Afghans traditional method in her speeches and interviews. I am sure you understand that our people, based on their experiences, don’t like such harsh reactions and so called revolutionary approach to issues. She seems to be a troubled person with no respect to any one, furthermore, it seems she has become a spokesperson of Pashtun Faschists.

  • برادر یا خواهری که شکر انگلیسی هم میدانی و بجای زبان مادری نوشتن به زبان انگریزی را ترجیع میدهی که احتمالا باید از افغانهای خارج نشین باشی.

   منظورت را از traditional method ندانستم که چیست. در کشور ما رسم اینست که زنان در کنج خانه بنشینند، اولاد داری کنند، دیکچه بزانی کنند و تسلیم شوهرانشان باشند و به سیاست و این چیزها اصلا غرضی نداشته باشند.

   آیا میخوهی که جویا هم بخاطری که برایت مورد قبول قرار گیرد همین رسم و رواج را پیشه کند؟؟؟ اگر چنین میبود ما ملالی جویایی در کشور خود نمیداشتیم.

   در این که وی برای خاینان و جانیان مشکل یا به گفته تو تربل ایجاد میکند هیچ جای شک نیست و عظمت و قهرمانی وی در همین است که جلادان را نمیگذارد که خواب آرام داشته باشند، اما اینکه میگویی وی سخنگوی پشتونهاست اشتباه محض میکنی. وی اولا حتی بصورت روان پشتو صحبت نمیتواند و ثانیا همیشه اعلام داشته که از دامن زدن مسایل ملیتی و قومی و زبانی و مذهبی و .... متنفر است و آنرا خیانت میپندارد. کسی هم سندی ندارد که وی را به پشتونیزم متهم کند.

  • اعضای مجلس شورای ملی افغانستان گفتند ما خر و گاو گوسفند نیستیم. پس حتما میخواهند بگویند که گرگ و کرکس هستند!!

   ولی فرد در سایت ذیل به جویا انتقاد دارد که به حیوانات توهین نموده است و در انتقادش از پارلمان افغانستان بسیار پیشتر شتافته.

   آنلاین : هرگزنگوئیدمجلس افغانستان.بگوئیدحرامزاده خانه

  • I am not from Afghanistan,but know Afghanistan more than 28 years...I know Massoud for years..He was a good person for his country..For more details you can read the below article, which was published recently

   Lt. Gen. James N. Mattis, speaking before a gathering of Afghan officials, soldiers and villagers, said that visiting the tomb of Massoud gave him "some of the same emotions I felt when I visited the grave of George Washington, the father of our country."

   In Afghanistan, a slain hero is enlisted in battle against Taliban
   On a hill overlooking this verdant valley, U.S. and Afghan officials came together Thursday to praise the legacy of a legendary guerrilla fighter in hopes that his memory will serve as a rallying cry against a Taliban resurgence.
   Ahmed Shah Massoud, 48, was killed in a suicide blast two days before the 9/11 attacks on the World Trade Center and the Pentagon. The assassination was ordered by Osama bin Laden, apparently as a way to eliminate a natural ally of the United States if it invaded Afghanistan looking for the Al Qaeda leader.
   Now, with those who succeeded the Taliban and their Western allies seeking to provide a continuing sense of unity, Massoud, known as the Lion of Panjshir, is considered an ideal symbol for that cause.
   Massoud’s tomb, housed inside a 75-foot-high concrete, domed mausoleum, has been declared a national shrine by President Hamid Karzai’s government, which replaced the Taliban.
   In the capital, Kabul, where a main street is named National Hero Massoud, the commander’s picture adorns lampposts and car windshields. There also are banners with his visage and the slogan "Unity is Massoud."
   At the ceremony Thursday, a U.S. Marine Corps general compared Massoud to a rather notable American as he presented a plaque at the tomb.
   Lt. Gen. James N. Mattis, speaking before a gathering of Afghan officials, soldiers and villagers, said that visiting the tomb of Massoud gave him "some of the same emotions I felt when I visited the grave of George Washington, the father of our country."
   Massoud was a hero in the struggle against Soviet domination of Afghanistan and later the Taliban regime, but he was kept mostly at arm’s length by the United States. The CIA, although eager to help topple the Soviets, had an on-again, off-again relationship with Massoud, preferring sometimes to back rivals favored by ally Pakistan.
   But on this day, Massoud was hailed as a visionary by both Afghan and U.S. officials. The latter included two Marine generals, an Army general and a State Department representative.
   At the ceremony, Ahmed Wali Massoud, wearing a pin with the U.S. and Afghan flags, said of his brother: "Although he is not with us, his vision and ideals live within us. Afghan people live through his vision: an Afghanistan without terrorists, Al Qaeda or Taliban. This is our dream."
   Later, during a tea-and-cookies reception, a former Massoud confidant was more blunt. Unless the Americans help defeat the Taliban and their allies, the insurgency will spread to other nations in the region, said Abdullah, a former foreign minister in the Karzai government who uses one name.
   "This is the next strategic step for Al Qaeda," said Abdullah, a physician who gave up his Kabul practice to come to this valley and fight alongside Massoud.
   Many analysts have predicted a springtime offensive by the Taliban, and attacks are occurring frequently.
   In the restive southern city of Kandahar, 10 people died Thursday in three bombings, one of them an apparent assassination attempt against the governor of Kandahar province. The governor escaped injury, but three bystanders were killed in the suicide car bombing.
   Earlier, four security guards were killed in a roadside explosion, Afghan officials said. As rescue workers responded, a second blast went off, killing three police officers.
   Authorities said the tactic of staggered bombings, with the second of two explosions aimed at those arriving at the scene to provide help, was a rarity in Afghanistan.
   But Taliban fighters have been borrowing methods from insurgents in Iraq, where such dual attacks are common.
   Many officials expect an even larger Taliban offensive in late summer after the opium poppy crop is harvested.
   The poppies, which are used to make heroin, provide money for the insurgency, officials said.
   Most of the preparation by U.S., North Atlantic Treaty Organization and Afghan forces has involved additional training, better weaponry and changes in key leadership spots. But the information war, including memorializing Massoud, is also considered important.
   Massoud "was a leader who could fight like a lion but kept compassion for the innocent," said Mattis, who is the commanding general of the 1st Marine Expeditionary Force and the Marine Forces Central Command.
   The U.S. has more than 20,000 troops in Afghanistan, among them about 250 Marines who specialize in training the Afghan army, police and border patrol. A NATO force, led by a U.S. Army general, has about 30,000 troops. So far this year, 33 U.S. military personnel have been killed in combat with insurgents, according to icasualties.org, which tracks injuries and deaths in the war.
   "We stand here as partners in Massoud’s vision," Mattis told the group.
   Special correspondent M. Karim Faiez in Kabul contributed to this report.
   SOURCE: Afghan News
   Copyright © 2007, NewsBlaze, Daily News

   F.A Jassica

   آنلاین : http://newsblaze.com/story/200...

  • What a truly expert of Afghanistan!!! You better to learn first Dari or Pashto and then make philosophical analysis of “Afghans traditional method”.

  • همین هادت ما افغانها است که پشت هر گپ خورد وریزه را دنبال کنیم تا برای خود مضمونی داشته باشم . چشم پت قضاوت نکنیم . که خانم جویا از درد ورنج مردم حرف میگویه اما با طریقه غلط مبارزه سیاسی این نیست که یکی را گاو دیگری را خر خطاب نمود . چون نظر به قانون هر فردی کشور از تعرز مصعون است . ولی
   خانم جویا واقعاً احساساتی شده بودند . نباید این حرف ها را میزد . درست است که خانم جویا به نماینده گان مردم توهین نموده ولی حقیقت سخت است . بیاد قبول کنیم کسانی که در پارلمان ما آمده اند یک تعداد شان متحم به جرایم جنگی قاچاق مواد مخدار وغیره هستند که باید حساب جنایت شان را بدهند . کسانی که لاف از نماینده بودن میزند. نسبت به کار های حزبی کار های ملت را برتری بدهند نماینده گان اول در مورد کسانی که در روز های سرنوشت ساز در جلسات حضور ندارند تصمیم اتخاذ نماید بعد در مورد خانم جویا ، چون آنجا خانه ملت است نه جای تفریح .
   در اخیر از انعده دوستان که مطلب های شان را به انگلیسی نوشته میکنند میگویم که مطلب را که نوشته میکنند . افغان ها استفاده میکنند نه انگلیس هازبان رسمی ما دری وپشتو است نه انگلیسی
   مشعل از فیض آباد

  • برادران و خواهران!
   همه ماه همین گب رابه یک صدا میگویم ملالی جویا معذرت بخواهد اما از کی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ از حیوانات اهلی که قاتلان جنایت کاران را به انها تشبه نموده است و یااینکه از نماینده گان واقعی ملت که انها را به حیوانات اهلی تشبه نموده است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ در این یک رای گیر شود بعداً احصائیه گرفته شود. ملالی جویا به گفته اکثریت عمل نماید.........

  • Broder man bar haa ba aghaye Mir hazaar goftam kae yak alefbaye farsi band besaaz bae taarna at , amaa kap bae goosh ash nae mi rawad. shamaa bayaed asabaany nashawid az in kae ber khi kas haa bae englisi mi nawisand. omeed Mir Hazaar betawand alefbaye farsi ham dashtah baashad

   baa ehtram

  • محبوبیت روز افزون خانم ملالی جویا در داخل و خارج کشور و صراحت و جسارت وی در بیان حقایق تلخ کشور مان هر چند اخراج خانم جویا را از پارلمان ِ مملو از خوانین جنگ وبنگ قابل پیش بینی میساخت ولی بازهم مقطع زمانی این عمل انجام شده, قابل دقت است. آشکاراست که پارلمان با اطرافیان کرزی در یک جدال قدرت که از طرف کشور های دور و نزدیک, آغاز شده قرار دارد. امریکا و کشور های غربی که در هر دو طرف نفوذ دارند و به قول آقای بشر دوست "ارباب باید نوکرانش را آشتی دهد" خواهان یک توافق که منافع هر دو جناح و کشور های ذیدخل را در نظر بگیرد, هستند. واضحاً منافع جناح حاکم در پارلمان با آن ترکیب "مشهود بالفسادش" به غیر از بلند بردن معاشات و امتیارات شان, یکی هم اخراج خانم جویا, نماینده واقعی هزاران انسان درد دیده کشور ما بوده است. بناً با ختم این مسله در آینده بسیار نزدیک مردم ما شاهد حل اختلاف پارلمان با باند کرزی به نفع تیم کرزی که همانا دوام آقای سپنتا در سمت وزارت خارجه است, خواهند بود. فقط با هزاران دریغ و درد که در میهن مان رسم بر آنست که هر زور گویی و بی قانونی باید به نام قانون صورت بگیرد. چنانچه, اخراج خانم جویا از پارلمان نیز به تاسی از مواد 102 قانون اساسی و ماده هفتاد اصولنامه کاری ولسی جرگه اعلان شد. ماده 102 قانون اساسی چنین است : " هر گاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود, مامور مسول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است, اطلاع میدهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار میگیرد. در مورد جرم مشهود مامور مسول میتواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نمایید. در هر دو حالت هر گاه تعقیب عدلی قانوناً توقیف را ایجاب کند, مامور مسول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند وتصویب آنرا حاصل نماید" یعنی پرونده جرمی متهم اولاً از طرف ارگان های قضایی به مجلس مربوطه اطلاع داده میشود و یا در صورت جرم مشهود, بعد از قرار گرفتن تحت تعقیب عدلی به مجلس مربوطه اطلاع داده میشود و بعدآً متهم از طرف ارگان های قضایی محاکمه میشود. کسانی چند با دیدن قسمت های از فلم یک مصاحبه تلویزونی و با بلند کردن دست های شان بدون کدام تحقیق نمیتوانند در مورد یک نماینده انتخابی مردم تصمیم بگیرند. خنده آور است که در کشور "قانونمند" بعوض اینکه از طرف ارگان های قضایی تثبیت جرم صورت گرفته به پارلمان اطلاع داده شود, پارلمان تثبیت جرم نموده به سارنوالی اطلاع میدهد! ماده هفتاد اصولنامه کاری ولسی جرگه همانطوری که در سایت انترنتی بی بی سی آمده است : در صورتی که یک عضو مجلس مرتکب جرمی شده باشد, رئیس مجلس صلاحیت دارد عضو متهم را برای یک روز از شرکت در جلسه محروم سازد." بازهم بنابر گزارش بی بی سی, بعضی از اعضای مجلس ولسی جرگه گفته اند که " این اصول نامه به وسیله آنان تهیه شده و با توجه به شرایط مشخص، قابل تغییر است." بسیار خوب, پس لازم بود که اول اصولنامه کاری ولسی جرگه را تغیر میخورد , بعداً تصمیم گرفته میشد. در هیچ جای دنیا اول در مورد یک مسله پیش از اینکه زمینه قانونی مساعد نباشد فیصله صورت نمیگرد. اول باید قانون ساخت , بعداً باید تصمیم در عمل آن گرفت. فراموش نشود که جرم در بسیاری موارد یک عمل شخصی است. با اخراج یک نماینده مردم از پارلمان, شخص نماینده را نه بلکه مردمی که به او رای دادند, جزا داده میشود. با تکیه به گقته های بالا, هیچ کشور دنیا را نمیتوان سراغ کرد که یک عضو انتخابی مجلس به این شکلِ مضحکانه و نا عادلانه از مجلس اخراج شده باشد. طبعاً به جز از کشورهای که اسیر پنجه خونین اهریمن های انسان نما هستند. در رابطه به اینکه تنی چند طوطی وار قلقله میکنند که گویا خانم جویا به "نماینده گان مردم" و" کرامت انسانی" توهین کرده است, باید گفت زمانی که به تاریخ 8 می 2006 " موجوداتی چند با چوب و بوتل با شرم آورترین الفاظ به یک زن, به نماینده واقعی مردم توهین کردند, چرا زبان ها آن زمان لال شده بود؟ عادلانه بود که اگر جویا اخراج شد آنها هم جزایی میدیدند. چی شد که تنها عده ئی قاتل و دزد بعد از آن همه خون و خیانت کرامت انسانی پیدا کردند وبس؟ آیا به یک زن که مادر است با رکیک ترین الفاظ فحش گفتن توهین به کرامت انسانی است ویا اینکه خانم جویا با احساس ازدرد و داغ بیکران مردم ما گفت که حیوانات معصومی که همیشه در خدمت ما هستند, از انسانما های درنده خو بهتر است؟ آنهای که در دنیایی کوچک قبیله یی شان جا هلانه و مغرورانه نفس میکشند و کرامت انسانی را در جبین سیاف, دوستم, محقق و قانونی میبینند, باید بدانند که حیوانات در دنیای استعماری غرب که مدرنش خوانند از انسانهای که در کشور های جهان سوم زنده گی میکنند به مراتب برتر زیست میکنند. در اروپای غربی هرگاو روزانه 2 دالر کمک مالی دریافت میکند که زیادتر از عاید روزانه نصف نفوس دنیاست(1). کجاست پارلمان واقعی مردم افغانستان که به کرامت انسانی بیوه زنان و یتیمان بیچاره یی که از بام تا شام در سرک های کابل گدایی میکنند, بیندیشد. کدام انسان با درک و با وجدان میتواند انکار کند که مصارف اسپ های" مارشال صاحب" از عواید سالانه صد ها فامیل شهید و معلول مان دها مراتبه بلندتر نیست. کسانی که آگاهانه و یا نا آگاهانه میگویند که "جویا از همه انتقاد میکند" تا جایی قابل درک اند. در جوامع دارای ساختار و ذهنیت قبیله یی کل عبارت است از قبیله و قوم مشخص فردی که به آن تعلق دارد. یا به عباره دیگر وقتی گفته میشود " همه را میگویی" منظور از "همه" خان قبیله و یا رئیس قوم ایست که فرد مذکور به آن تعلق دارد. به طور مثال اگر خانم جویا به غیراز امیر مسعود جنایات و خیانت های دیگر امیران خود ساخته را افشا میساخت, مسعود پرستان سینه چاک امروز هیچ مشکلی با خانم جویا نمیداشتند و شاید هم از طرفداران آتشین خانم جویا میبودند. نگارنده به کرات شنیده و خوانده ام که گفته شده "اصلاً این خانم حقایق را میگوئید, اما همه آنطور نیست." آن "همه" یکی از آن جانیان سرخ دست و خون آشامی بوده است که مردم زجر دیده مان با نام های شوم شان خوب آشنا اند. به عنوان سخن آخر, نابکارانی که خرده میگیرند که " ملالی جویا تا هنوز چی کرده" فراموش نکنند که تاریخ نشان میدهد که سر آغاز هر جنبش عدالت خواهی و دگر اندیشی با بر افراختن درفش افشا گری و مقاومت آغاز شده است. اگر رزا پارکس در دسامبر 1955 از دادن چوکیش به یک سفید پوست امریکایی, صرف به خاطر اینکه رنگ پوستش سفید بود, امتنناع کرد, هر چند جریمه شد و زندان دید, ولی با آن عمل شجاعانه اش آغازگر جنبش حقوق مدنی در امریکا بود و امروز یک قهرمان و مادر جنبش مدنی امریکا محسوب میشود. ملالی جویا نیز در مقابل چشم امیران و شاهان خود ساخته و فروخته شده با صداقت و شجاعت سرود آزادی و عدالت خواهی را بلند کرد که آغازگر یک دوره تازه از تاریخ میهن مان است. بگذار اوراق زرین تاریخ معاصر کشور مان سند محکمی باشد بر ادعای بالا

  • Madam if you are not from Afhganistan then you can not judge easily about those who are fake heros and I am agree that he was hero it was not easy to destroy Kabul city by a normal person but our hero masoud did it

   As long as we are facing these puncherman in the formation of the government there wont be peace in our country and there is no differences between Rabbani with his gangs and taleban they have the same point of view only they were not agree to share power that is all

   If we have a few more people like Malai joya I am sure the criminal will be behind the bars not in parlement

   Faroq Parwani

  • ملالی جویا عضو سازمان جهنمی «راوا» که یکی از شاخه های سازمان مائویستی شعله جاوید است، در کویته پاکستان متولد گردید و با تابعیت و هویت پاکستانی بعد از یازده سپتمبر با پدرش به فراه آمد و از طرف سازمان راوا در لویه جرگه و بعد در پارلمان افغانستان کاندید گردانیده شد.

   سازمان راوا در ارتباط تنگاتنگ با استخبارات پاکستان ازین دختر مجهول الهویه قهرمانی ساخته که، هدف مبارزه اش تفرقه اندازی و بهم زدن فضای آزاد و دموکراتیک پارلمان و کوبیدن مبارزان راه آزادی و برآورده ساختن اهداف پاکستان در کشور ما می باشد. همچنان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اعلام داشت که ملالی جویا و پدرش از اعضای سازمان راوا بوده خانواده اش هنوز هم در کویته پاکستان زیست می نمایند. پدرش که عضویت سازمان کمونیستهای شعله جاوید را داشت، بعد از تجاوز شوروی به کویته پاکستان رفت سازمان (راوا) چنان در منجلاب مزدوری پاکستان گیر مانده که امروز حتی شاخه های دیگر شعله جاوید از آن برائت می جویند.

   امروز «راوا» مهرۀ اصلی سازمان بدنام آی اس آی است که برای مدت بیشتر از دو دهه در کویته برای مقاصد جاسوسی پاکستان تربیت شده و از سوی مردان چادری پوش و در شکل چند زن بدزبان و پر روی «راوا» مخفی شده و از پشت نقاب (سازمان زنان) برای شان دستور میدهند، می نویسند، میرزمند و با پشتوانه و حمایت پولی و سیاسی استخبارات پاکستان در مجله بدنام «پیام زن» با رکیک ترین کلمات به همه بزرگان فرهنگ، ادبیات، تاریخ و سیاست افغانستان از هر طبقه و طیفی و گروه قومی و نژادی که هستند حمله میکند (برای اثبات این مدعا به نشریه های این سازمان سری بزنید که چگونه مقاصد و پلان های آی اس آی را برای ترور تمام شخصیتهای ملی و نخبگان افغانستان بکار می برند). اگر پاکستان از طریق طالبان مجسمه های بودا را نابود نمود، همین کشور از طریق این سازمان شخصیهای تاریخ ما را تخریب می نماید تا آنکه سرزمین ما از هر افتخاری تهی گردد.

   بعداز حوادث یازده سپتمبر و سرنگونی طالبان، استخبارات پاکستان کودک احساساتی و بی آبرویی را بنام ملالی جویا چون ماینی در داخل لوی جرگه و سپس بعنوان ستون پنجم بداخل پارلمان لوی جرگه را با یک حالت هستریک و با یک مشت دو و دشنام جسورانه خود متشنج نموده و سپس توسط پاکستان و مزدوران افغانی آن قهرمان ساخته شده و کمیته دفاع از ملالی جویا تشکیل گردد!!

   سوال اینجاست که کمیته دفاع برای چه و برای کی؟ مگر ملالی جویا زندانی ، شکنجه، محکوم به اعمال شاقه، حبس ابد و یا محکوم به اعدام گردیده است؟! مگر سازمان استخبارات پاکستان سازمان «راوا» را با پول گزاف برای کمپاین انتخاباتی وی موظف نکرد؟ هزاران دختر با دانش و با تجربه متولد افغانستان با هویت افغانی و تحصیلات دانشگاهی نمیتواند به پارلمان راه یابند، وی چگونه توانست بدون پشتوانه ملی، تجربه و تحصیلات عالی از کویته پاکستان داخل پارلمان افغانستان شود؟؟؟

   کی برای پوستر ها، بلند گوها، و کمپاین انتخاباتی وی هزاران دالر مصرف کرد؟؟؟

   باین حالت چگونه توانست سفرهای پر مصرف و آزادانه در اروپا و امریکا داشته باشد و چگونه رئیس جمهور کرزی مدال طلایی بوی اعطا کرد و با یک بیانیۀ چند سطری حفظ شدۀ تکراری بی محتوا و احساساتی توأم با هتاکی و اشتباهات گفتاری! طبق تبلیغات سایت کمیته دفاع از ملالی باین سادگی چگونه کاندید جایزه نوبل شده است؟! که این چراها را باید پاکستان جواب دهد که ملالی جویا را به امریکا و انگلیس چگونه معرفی کرده است؟ و چگونه قهرمان ساخته است؟ قهرمان بخاطر چه و بخاطر کی؟ وی نماینده پاکستان در پارلمان است نه نماینده مردم افغانستان.

   این کودک بی تربیت چیزی جز شلاق پاکستان برای کوبیدن نهضت ملی و مقاومت استقلال خواهانه مردم افغانستان نیست. او حربه ای است که هم در جهت انتقامگیری کمونیستها از ملت مجاهد افغانستان و هم بخاطر انتقامگیری پاکستان از مردم طالب ستیز ما استخدام میشود. این مهره مجهول الهویت نه تنها دشمن رزمندگان راه آزادی بوده بلکه دشمن نمایندگان مردم افغانستان در پارلمان کشور نیز می باشد. او جزء پروژه استراتیژیک پاکستان برای هموار سازی قله های بلند این ملت بحساب می آید.

   ملالی جویا و کسانی که خود را زیر نوحه مقدس حقوق زنان پنهان نموده اند و آنهاییکه برایش دهل میزنند، بازیچه هایی اند که در جهت اغفال مردم شریف امریکا استخدام می شوند. این دسته جنایتکار رخ دیگر سکه طالبان اند و از عین سرچشمه آب می نوشند. برداشتن پرده از رخ این جنایتکاران وظیفه هر زن مرد آزاده و هر افغان وطن دوست است.

   زنده باد یاد شهدای جهاد اسلامی و مقاومت ملی افغانستان.

   بریده باد زبان سخنگویان بیگانه و سیه باد روی دلقکان وابسته مرگ بر دشمنان ملت مظلوم افغانستان.

   نفرین بر کسانی که از زن و حقوق او در راه تحقق پروژه های بیگانگان استفاده می نمایند.

  • ملالی جویا باز هم پیش برو امید ما و وطن ما به تو وابسطه است

   امید ما ملالی جویا خورشید ما ملالی جویا

   این گل چرا نمیروید تا آب نباشد کی روید
   (صمد)
   پس وطن ما مانند گل است و تو هم مانند آب تا که تو نباشی وطن چطور آباد شود

 • دفاع از جویای گرامی دفاع از مردم تیره روز و نگونبخت افغانستان است که وی شجاعانه و مصممانه و مردانه وار طی چند سال گذشته سخنگو و خروش شان بوده و بی‌باکانه و قهرمانانه به دفاع از نادار ترین و به گفته خودش "مردم پابرهنه" افغانستان همت گماشته است.

  به وجود ملالی جویا افتخار کنیم که وطنفروشان و قاتلان مردم ما او را تیری بر قلب های شیطانی خود شمرده همه علیه وی صف مشترک تشکیل کرده اند.

  جویا دیروز در یک مصاحبه خود اعلان داشت که وی از گفته‌هایش مبنی بر طویله خواندن پارلمان نادم است و از تمامی حیوانات اهلی مفید و زحمتکش معذرت میخواهد چون قاتلان و خاینان را به آنها تشبیه نموده است.

  اختاپوت های نجس و ویروسی مستقر در پارلمان امروز سوار بر سر انگشت انکل سام و تفنگ شان اینچنین به ریش ملتی میخندند، فردا بیگمان به گفته بازهم جویا "رنگ زرد اینان را در پشت میز محاکمه" ناظر خواهیم بود.

 • چرا تعلقات ومناسبات شما را وادار می سازد حقایق را وارونه ببینید .یا بیخبر هستید ونمی دانید ویا می دانید اما تجاهل می کنبد .ملالی مرتکب جرم اهانت شده است عملی که در فانون جزای افغانستان جرم است .این به موجب فانون مهم نیست که مرتکب نمایندۀ مردم است یا یک انسان دیگر .مهم عمل اوست که مرتکب شده است .ولو یک انسان کسی را در راه عام توهین کند مجرم است وبه موجب فانون مستوجب مجازات .ملالی مرتکب یک جرم عادی شده است که به موجب فانون قابل مواخذ ه است اما چون عصو مجلس است تا زمانی که این موقف رادارد قابل تعثیب نیست پس برای اینکه ار گان های تحقیق بتوانند از عملش تحقیق کنند باید برای مدتی مصو نیت اش کنار گذاشته شود این که جنایتکاران جنگی در مجلس هستند آنها باید جواب جنایت خود را بدهند اما نباید خر خطاب شوند .اگر قبول کنیم که خدای ناخواسته همۀ این ها خر هستند وملالی حق به جانب است پس موضوع مسولیت آه ها رامظرح نکنید آن زمانی که حیوانات مسول شناخته می شدند دیگر جز تاریخ محازات است که اکنون دیگر خنده آوراست وبس.

  • در کشور ما رسم است که هر عمل غیر قانونی به نام قانون صورت میگیرد. و جمعی چند بنابر منافع شان طوطی وار قانون میگویند در حالی که خود شان اصلاً به هیچ قانونی پابند نیستند.

   اعلام شد که به اساس ماده 102 قانون اساسی و ماده هفتاد اصول و وظایف داخلی ولسی جرگه عضویت ملالی جویا در ولسی جرگه به تعلیق آورده شده است

   ماده 102 قانون اساسی چنین است : " هر گاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود, مامور مسول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است, اطلاع میدهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار میگیرد.
   در مورد جرم مشهود مامور مسول میتواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می باشد تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نمایید.
   در هر دو حالت هر گاه تعقیب عدلی قانوناً توقیف را ایجاب کند, مامور مسول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند وتصویب آنرا حاصل نماید."

   یعنی , متهم اولاً از طرف ارگان های قضایی به مجلس مربوط اطلاع داد کیشود و یا تحت تعقیب عدلی قراز میگیرد وبعداً به مجلس مربوط اطلاع داده میشود.کسانی چند با دیدن تلویزون و با بلند کردن دست های شان نمیتوانند بدون کدام تحقیق در مورد یک نماینده انتخابی مردم تصمیم بگیرند.

   ماده هفتاد اصول و وظایف داخلی ولسی جرگه چنین است: در صورتی که یک عضو مجلس مرتکب جرمی شده باشد, رئیس مجلس میتواند برای یک روز از شرکت در جلسه محروم سازد.

   استدلال این آقایان چنین بود که این ا صول و وظایف داخلی ولسی جرگه است و از طرف ما ساخته شده است و نظر به شرایط میشود تغیر داد. (وب سایت بی بی بی سی)

   بسیار خوب, پس لازم بود که اول اصول و و ظایف داخلی ولسی جرگه را تقیر میدادند , بعداً تصمیم گرفته میشد. در هیچ جای دنیا اول در مورد یک چیزی فیصله و بعداً در آن مورد قانون ساخته نمیشود. اول قانون باید ساخته شود, بعداً فیصله صورت بگیرد.
   آقای فرید: در مورد آنهای که با صد فحاشی در داخل مجلس به خانم جویا تاختند, قانون جزا چی گفته است؟

  • آیا قانون تنها برای اینست که بالای مدافعان مردم مثل جویا تطبیق شود؟؟

   آیا وقتی که سیاف فاشیست زمینهای مردم پغمان را غصب کرد و بعد هم آنانی را که به مخالفتش برخاستند در زندان شخصی اش قید کرد و دو تن را کشت کسی پشتش را گرفت و قانون را در موردش تطبیق نمود؟ وقتی صدها تن از مردم پغمان روزها در پشت دروزاه های پارلمان اعتراض و مظاهره کردند کسی به داد شان رسید و به قانون رجوع کرد؟

   وقتی قاتلان پارلمان نشین شصت هزار تن کابلی بیگناه و عاملان ویرانی این کشور برای خود قانون ساختند و یکدیگر را بخشیدند، کسی بود که بگوید قانون جهان و اسلام و انسانیت این خودبخشی را نمیتواند بپذیرد، آنوقت این قانون دانان و قانون شناسان کجا بودند که واویلا راه می انداختند؟؟؟ که امروز آمده اند میخواهند قانون را مقابل یک دختر شجاع و نترس و مدافع مردمش تطبیق نمایند؟؟

   اصلا این افغانستان ما کجا قانون دارد؟؟؟ اینجا قانون جنگل حکمفرماست. قانونی که در پایتختش به زور خانه های مردم تهیدست شیرپور ویران شده کاخ ستمگران اعمار میگردد ولی کسی نیست که به داد مردم برسد، هفتصد جریب زمین ساحه سبز شهر کابل بوسیله خلیلی و فهیم به زور غصب شده شهرک میسازند اما کسی نیست که بگوید مطابق قانون اینان باید مجازات شوند.

   اما وقتی جویا به اشتباه این جانیان و درندگان را به حیونات معصوم و مفید تشبیه میکند به جای اینکه خوش شوند و از آن افتخار کنند قانون را در موردش پیاده میکنند.

   جویا اگر محکوم شود باید بخاطر این باشد که چرا به این حیوانات معصوم توهین روا داشته. من فکر میکنم که سازمانهای مدافع حقوق حیوانات این حق را خواهند داشت که بر جویا اعتراض کنند که اینچنین بیرحمانه به حیوانات عزیزی چون خر و گاو و گوسفند توهین روا داشته است.

   به نظرم اولتر از همه باید آنانی محاکمه و مجازات شوند که این لانه گرگان تشنه به خون مردم را "خانه ملت" نامیده و بدینصورت به بیست و پنج میلیون هموطن شریف ما توهین نابخشودنی روا میدارند.

 • azam khan kodan to ba hama shenakhta shoda astey, eik abnelwaqt ya ba zahm khodetan aparchoniest to kei va defa az che bewejdan e past vro maya,

  • من عمل ارتکابی ملالی را چنان گران نمی دانم چون این فغل هر چند مطابق فانون جزای نافذ در کسور جرم است امامرتکب نیز مغدورۀ وقاصرۀ بیش نیست که شرایط ودشوار ی ها مجال آموختن بیشتر را برایش نداده است وشخصیتش نیز بیش از آنکه مولود خودش باشد پرداختۀ دیکران است و اعمال وگفتارش حاصل تخریک وتشویق دیگران .آنچه دارد یک جسارت بی لگام است که آنهم همه شحصیت انسان را نمی سازد .پس معذور است واعمال وگفتارش قابل گذشت ومدارا .اما آنچه قابل اشاره است اظهارات ونوشتار کسانی است که القاب دارند وعناوین .سوال من از تکیه کنندگان به کرسی فبار وحبیبی مرحوم است که آیا در کدام نوشتۀ تاریخی دیده اند کسی هتلر را که فاتل مستقیم ویافیر مستقیم بیست ملیون انسان است خر گفته باشد.اکر ما موسولینی را خر بگوییم آیا ریش خود را با... نتراشیدا ایم .دنیا فرانکو راجانی میداند یا مرکب ؟پس لازم است جنایتکار را جانی گفت نه مرکب .هر کلمه مورد استغمال خودش را دارد البته آنگاه که ما زبان آموخته ایم .ورنه کودکان تازه بر زبان آمده معدور اند .

  • Hi Kabul

   Ms Joya’s made her controversial remarks about parliament to the private Tolo television channel. "A stable is better, for there you have a donkey that carries a load and a cow that provides milk," she said. "The parliament is worse than a stable."

   I really don’t have much time to spend in this cheap issue, but I have to say: Ms Malilia Joya sonsored, disregarded, disgraced and discredited herself .She will be soon or later face a grave consequences. What she sowed, so she will reap. She did not put the saddle on the right horse! Does she?

   Fahima A.Panjsheri

   Thames Valley University (TVU)-London

   ...

  • در غرب بنابر احترام زیادی که به حیوانات وجود دارد. کسی هتلر و موسولینی را خر خطاب نمگند. در غیر آن آنها خوب میدانند که هیتلر, موسولینی از خر بدتر بودند. نگارنده در فاکولته حقوق و علوم سیاسی یکی از پهنتون های امریکا درس میخوانم. و یک پشک بسیار مقبول هم دارم هر کسی که در امریکا جسارت کند و پشک مرا به سیاف تشبیه کند, خواهد دید که چطور به چندین دادگا خواهد کشیده شد.

  • ba to shagerde hoqoq dar usa faqat megoyam ke khejalat mekasham ke to shayad dar watanam zada shodaye

 • حیوان خطاب کردن یکدیگر دردی را دوا نمی کند آقای میرهزار. حیف از شما و سایت شما جویا از خود ویب سایت و هزار گپ دیگه داره.

  دخترک خو احساساتی و بی منطق است تو چرا پشت گپ می گردی؟

  لچک های کوچه و بازار هم هر لحظه یکدیگر را فحش و ناسزا می گویند. قرار نیست که خودت از کلشان حمایت کنی !!!

  • جناب سیستانی!
   این دخترک بد زبان که هر چه از دهانش بر می آید، تا هنوز برای مردم افغانستان بخصوص زنان محروم افغانستان چکار کرده است؟ این دخترک جز بد زبانی و فحاشی اصلا چیزی بلد نیست. اگر غیر از آن چیزی بلد است حد اقل برای ما روشن سازید و آنها را برشمارید؟ شاید یکی از دست آورد مهم ایشان فحاشی به این و آن باشد. آلت است در دست عده ای که مرتب به عنوان ابزاری بی اراده برای ایجاد تنش در جامعه افغانی از آن استفاده می شود!!!

 • با سلام خدمت تمامی دوستان محترم خواننده کابل پرس? و کامران جان .
  نظر من در این باره این است که ما باید این اصل را قبول داشته باشیم که هیچ وقت تفنگ سالاران و جنگ طلبان توانائی قبول کردن وجود افرادی آزادی خواه و وطن پرست چون ملالی جویا را ندارند حال آنکه قدرت آنها نیز در پارلمان زیاد است و شما نظیر قدرت آنها را در پرتاب کردن بوتلهای آب نیز بارها مشاهده کرده اید.

 • آقای سیستانی!
  شما باید قوله بکشید، فریاد به شما نمی آید.
  میگویند ستودهء جاهلان جاهلان اند. خوب شد همه بدانند که چه کسانی از ملالی جویا دفاع میکند. ملالی جویا قهرمان فاشیست ها و کمونیست هاست. هیچ عاقلی حاضر نیست تن به قهرمانی یک دخترک احساساتی، گدی گک کوک شده که جزیک حرف چیز دیگری نمیداند، بدهد. جویا علیه طالب چیزی نمیگوید، علیه کرزی وتیم فاشیستش چیزی نمیگوید، تنها مجاهدین دشمن اوست. از دوضدو پنجاه سال جنایت، جویا به پنج سال آن چسپیده است. مردم دیگر چشم و گوش شان باز شده. مردم خود چشم و گوش و زبان دارند. آنها دیگر به وکیل و بابا و قیم نیاز ندارند. مگر چه کسی مانع حرف و صدای مردم شده یا شده میتواند که باید تنها ملالی جویا وکیل آنها شود؟ مگر ملالی جویا را درین پنج سال کسی چه گفت که دیگران را بگویند. حالا هم تنها از عضویت پارلمان معلقش ساخته اند. هرکس آزاد است فکر خود را بیان بدارد اما مسوول پیامد گفته هایش نیز میباشد. آزادی دشنام دادن که نیست.

  سیستانی فاشیست که خود از جنایتکاران عضو حزب خلق است چگونه از فریاد ملالی جویا دفاع میکند. سیستانی فاشیست مدافع ملالی جویا.... باقی را مردم خود باید بدانند که جویا در خدمت چه کسانیست!!!!!

  • بلی بنابر منطق این آقا باید قهرمانان مردم ما را سیاف و ربانی و محقق و خلیلی و گلبدین و ملاعمر و ملا داداله و دوستم و پیرم قل و عطا محمد و اسماعیل خان و سرور دانش و دیگر سگ و سگور وطنی بسازد که در ویرانی و ستم و جنایت و وطنفروشی و نوکری به بیگانگان و خیانت به این ملک و مردمش دست چنگیز و هلاکو را از پشت بسته اند.

   ملالی جویای بیچاره که نه تفنگ دارد و نه پول و قدرت و نه هم دست استخبارات جهانی در پشتش است چگونه میتواند قهرمان باشد، در کشوری که قانون جنگل حاکم باشد وضعیت آنانی که از مردمش دفاع میکنند مثل ملالی جویا تیره و تار خواهد بود، اما جویا خوشبختانه اگر از سوی عناصر پست و کثافت پیشه پارلمان نشین به دور پرتاب میشود اما روز تا روز بیشتر در قلب و روح مردم ستم دیده و عذاب کش شده افغانستان جا باز میکند.

   همانگونه که قهرمان ملی قاتل تان مسعود با گذشت هر روز به باد فراموشی سپرده میشود، یکایک دیگر قهرمانان بربادی افغانستان نیز به گودال تاریخ پرتاپ شده میروند و این تنها جویاست که نامش با خط زرین در صفحات تاریخ کشور ما حک خواهد بود که علیه غولهای مسلح سینه سپر میکند و "کفن پوش شده" از فلک ترس و هراسی ندارد.

  • wa baz ham ghertghert

  • شرمم میاید که ترا با انچه مانند سگ زوزه میکشی - هموطن بنامم. ای خاین بی همه چیز با دو و دشنام به انکسیکه دیگر امروزه جهان عملکرد و بصیرت وی را مایه نجات نه تنها بشتون - تاجیک - هزاره - نورستانی -بشه ای - ایماق و در کل افغانستان بلکه بشریت میداند - و بدون شک رزم و ستیز وی مایه بقای تو کثیف بیمقدار شده و مادر و خواهرت را از گاییدن باکستانی - عرب و عجم و غیره رهانیده است - نمیشود حقایق انباشته در دل تاریخ را دگونه نمود. چه قضایای اتفاق افتیده در کشور ما انعکاسی از نبرد - برخاش و ستیز ملتی دست تهی و شکم گرسنه در برابر هیولایی روس و باکستان و تروریزم بوده است که جهان امروزی متمدن را با همه ساز و برگ نظامی و تکنالوزیک ان به حیرت واداشته و از انست که امریکا و اروبا و دیگر شوی های بوبوی روسبی و فاحشه ات بدان به ناچار افرین میگویند و به نام نامی اش جاده و سرک و غیره نام مینهند.

   حال انچه گفتم را برای یک لحضه هم که شده به قضاوت بگیر و بدان که ( نام چو جاوید شد - کشتنش اسان کجاست)

   و فرمایشات شوی نه نه جانت را در کوس خشویت زده و از گریبان اغای بی غیرت و نصوار بکت که تو کوس نه نه را اداب سخن گفتن و درک حقایق شفاف تاریخ کشور خودت را نداده است - برون کن.

   او کوس نه نه ! بدان که تاریخ کشور ها و ملت ها با خون و اتش نوشته میشود و بر همه ماست تا انانیرا که جان در کف برای رضای خدا و در خط دفاع از حق ملت و همنوع معصومش - جانبازانه خون سرخش را نثار میکنند - قهرمانان ملی می نامند. چنانیکه ما مسعود بزرگ را ملقب بدان میدانیم. و این راه و رسمیست که همه کشور های دنیا بدان التزام دارند و از خود ها قهرمان های خود شان را دارند.

   حال امید است یک کمی جایگاه قهرمان - قضاوت تاریخ و مسولیت مردم در قبال انرا فهمیده باشی و فرمایشات جنرال گراموف را در کوس خواهرت بزنی تا وی نیز چنین ابلهانه بر بزرگ مردی که وی را بر نسلهای امروز و فردای افغانستان حقی بسیار است - نه تازد.

 • دوستان گرامی افغان سلام
  من یک ایرانی هستم. و از خواندن خبری که درباره ملالی جویا به شدت ناراحت و دلنگران شدم. ضمن این که مخالفت خود را در هم صدایی با دوستان افغانی خود اعلام می دارم امیدوارم دیگر چنین وقایعی در کشور کهنسال و با تمدن و فرهنگی چون افغانستان رخ ندهد.

  آنلاین : http://zabanamooz.blogsky.com

  • سلام داریوش خان !

   شما چرا اینگونه احساس می کنید؟ شما که صدایتان همواره در گلو خفه می شود و به یک مدیر کوچک هرچند بحق، خرده گرفته نمی توانید چه برسد به وزیر و رئیس جمهور و رهبرتان که در آنصورت به زودترین فرصت اعدام خواهید شد.

   در افغانستان همانقدر ظرفیت هست که افرادی مانند خانم جویا صدای خود را بگوش همه برساند. هرچند که باید در ابراز عقیده شخصی کرامت انسانی همه افراد جامعه حفظ شود.

   پس لطفاً شما بفکر کشور خود باش.

  • دوست گرامی افغان، حمیدخان

   سخن شما درست است هر صدایی در ایران خفه می شود. اما بی توجهی به مناطق دیگر جهان به ویژه افغانستان و تاجیکستان که من این دو را نیز مانند وطن خود ایران می دانم و دوستشان دارم ممکن نیست.

   البته من هم مانند شما به کرامت انسانی احترام زیادی قائلم و معتقدم خانم ملالی جویا نمی بایست با ناسزا سخن می گفت و باید از طریق مراجع قانونی اعتراض خود را بیان می کرد. (البته با یادآوری این نکته که من نمی دانم که آیا در افغانستان جوابگو هستند یا مثل ایران هیچ کس جوابگویی نمی کند.) با این وجود هر عملی مجازاتی در همان حد دارد. و من گمان نمی کنم با چند سخن ناراحت کننده و ناسزا کسی را لازم باشد از مجلس بیرون کرد.

   با تشکر
   داریوش شیذر ارانی

 • I will write in whatever language i please. Cannot tolerate narrow-minded bigots like kabulpress stooges who are so immature, they don’t know their ass fom their sunglasses. As far as Malalai is concerned, there is nothing wrong with this communist agent provocateur except that she is a parrot who repeats the same bullshit over and over like her ancestors the shola and marxist agents used to. she has used the feminist platform to become rich and travel around the world to ddefend the pakistani startegy, a platform provided to her by the ISI-backed RAWA people to insult everyone... i mean no one is good enough for her and she is a trouble maker whose job is to sow disunity and discord. so she beame the agent for any political group who wishes to attack another. Karzai used her, spanta used her, leftists used her, rightists used her, afghan americans who are bored used her and even bashardost used her. so what does this make her? yes, you got it... a political prostitute. that’s all.

 • من نظر آقاقی سیستانی را تایید می کنم. باید جبهه واحد و فراقومی بر علیه دزدان و آدمکشان تشکیل شود. منشا تمام این مشکلات لقب قهرمان ملی دادن به دزد و سنگ فروش کوه های افغانستان است. ما هرگز او را به حیث آدم هم قبول نداریم چه رسد به قهرمان.

  • You can not mix a doll with a unbeatable MAN Ahmad Sha Massoud(PBUH), Afghanistan National Hero.Malilia Joya is a remote control in the hand of fascist and Afghan Malat...It is a dream for Sistani and other fascist to achieve them. If they could not achieve their fascistic idea by Taliban, Hakmatyar and others …How they can perform by a doll? We are pretty confident, nothing will be change...

   Delawar
   Balkh

  • وقتی میگویید "ما" باید سر به گریبان خود بکنید و ببینید که با این "ما" ی شما چند نفر وجود دارد؟ شما اگر مسعود را قهرمان نمیپذیرید، ملیون های دیگر اند که مسعود قهرمان شان است. این را همه میدانند. مسعود قهرمان یک شعله یی نیست. مسعود قهرمان یک راوایی نیست. مسعود قهرمان یک فاشیست افغان ملتی نیست. (هرچند احدی در سالگرد شهادش بیانیه داده و او را میستاید)، مسعود قهرمان طالبان نیست. مسعود قهرمان پاکستان نیست. اما ملیون ها انسان در سراسر کشور به او به دیدهء احترام مینگرند و او درقلب شان جای دارد.

   نترسیدن ملالی جویا را تایید میکنم. اما فکر نمیکنید که او علیه شیر های در قفس انداخته شده، حرف و خیزک و جستگ میزند؟ اگر مسعود با 30 سال جنگ و مبارزه اش در برابر کمونیزم و تروریزم و تسلط پاکستان قهرمان نیست، پس ملالی جویا چگونه با چند بیانیه تکراری و "ممردم ما، مردم ما" گفتن میتواند قهرمان باشد؟

   بروید خود نیز در پهلوی ملالی جویا بایستید و فریاد برآورید تا ببینیم که به راستی چقدر به آنچه ملالی جویا میگوید شما "مردان" نیز باور و اعتقاد دارید. امرور همه میدانند که ملالی جویا گدی گگ چند حزب سیاسی که و شماری افراد عقده مند است. بگذار ملالی جویا و سیستانی با هم قوله بکشند.

   هیچیک از اتهامات جویا علیه اشخاص و افراد از حد اتهام بالا نمیرود. تاکنون حتی یک عریضه وشکایت درج کدام محکمه نشده که یکی از افراد مورد اتهام جویا را دخیل در جنایتی بداند.

   سخن آخر این که: دیگر وقتی "مردم" میگویید باید بدانید که "مردم" شما همهء مردم کشور نیستند و هرکس وقتی از "ملت" و "مردم" حرف میزند، مردم به خصوص و ملت به خصوصی منظور شان است. ما اگر ملت و و مردم واحدی میداشتیم، کار های ما زود ترازین حل وفصل میشد. ما مردم های متفاوت و ملت های متفاوت درین کشور هستیم که دیدگاه ها، خواست ها، و نیاز های متفاوت ازهم داریم.

   اگر راه حل میخواهید باید به خواست همه تن بدهید و اگر دموکراسی میخواهید باید صدا و حرف دیگران را نیز بشنوید. خود را مطرح کردن و برحق دانستن و دیگر همگان را گمراه خواندن نه دموکراسی است ونه هم میتواند ما را به جایی برساندو یا مشکلی را حل کند. ملالی جویا مانند حزبش راوا جزخود هیچکس دیگری را نمی پذیرد. آنها همه خود انقلابی اندو دیگران همه ارتجاعی. اینست بنیاد فلسفی وفکری حزب و سازمانی که ملالی جویا ازان سرکشیده است.

  • besmellah , shoro koneed wa jabhaye khod ra besazeed , bebenem ke mellat ba ki ast , ba sholaye ha ya ba mojahedien

  • شرمم میاید که ترا با انچه مانند سگ زوزه میکشی - هموطن بنامم. ای خاین بی همه چیز با دو و دشنام به انکسیکه دیگر امروزه جهان عملکرد و بصیرت وی را مایه نجات نه تنها بشتون - تاجیک - هزاره - نورستانی -بشه ای - ایماق و در کل افغانستان بلکه بشریت میداند - و بدون شک رزم و ستیز وی مایه بقای تو کثیف بیمقدار شده و مادر و خواهرت را از گاییدن باکستانی - عرب و عجم و غیره رهانیده است - نمیشود حقایق انباشته در دل تاریخ را دگونه نمود. چه قضایای اتفاق افتیده در کشور ما انعکاسی از نبرد - برخاش و ستیز ملتی دست تهی و شکم گرسنه در برابر هیولایی روس و باکستان و تروریزم بوده است که جهان امروزی متمدن را با همه ساز و برگ نظامی و تکنالوزیک ان به حیرت واداشته و از انست که امریکا و اروبا و دیگر شوی های بوبوی روسبی و فاحشه ات بدان به ناچار افرین میگویند و به نام نامی اش جاده و سرک و غیره نام مینهند.

   حال انچه گفتم را برای یک لحضه هم که شده به قضاوت بگیر و بدان که ( نام چو جاوید شد - کشتنش اسان کجاست)

   و فرمایشات شوی نه نه جانت را در کوس خشویت زده و از گریبان اغای بی غیرت و نصوار بکت که تو کوس نه نه را اداب سخن گفتن و درک حقایق شفاف تاریخ کشور خودت را نداده است - برون کن.

   او کوس نه نه ! بدان که تاریخ کشور ها و ملت ها با خون و اتش نوشته میشود و بر همه ماست تا انانیرا که جان در کف برای رضای خدا و در خط دفاع از حق ملت و همنوع معصومش - جانبازانه خون سرخش را نثار میکنند - قهرمانان ملی می نامند. چنانیکه ما مسعود بزرگ را ملقب بدان میدانیم. و این راه و رسمیست که همه کشور های دنیا بدان التزام دارند و از خود ها قهرمان های خود شان را دارند.

   حال امید است یک کمی جایگاه قهرمان - قضاوت تاریخ و مسولیت مردم در قبال انرا فهمیده باشی و فرمایشات جنرال گراموف را در کوس خواهرت بزنی تا وی نیز چنین ابلهانه بر بزرگ مردی که وی را بر نسلهای امروز و فردای افغانستان حقی بسیار است - نه تازد.

  • ملالی جویا ننگ مشترک ماست بیائید بشرمیم ، انتقاد های ملالی جویا منشه از درد و رنج مردم نمیگیرد بلکه از پای قطع شده معلم عبد الحمید فراهی قوماندان جبهه ماویستی بنام جبهه معلمین منشه میگیرد که در جنگ با مجاهدین از دست داده است.
   جویا مریض روانی است که نیاز به تداوی دارد اما سازمان سی آی ای اورا به پارلمان آورد تا زن افغانستانی را بد نام نماید او یک عضو معلوم الحال سازمان راوا است که جبونانه از عضویت آن انکار میکند او فقط یک عروسک دست بیگانه هاست ودر یک سناریو بازی میکند

  • محترم احمد عیار !
   راستی اگر خانم جویا خواهر جناب عالی میبود و وکیل محترم!! شورا !! امر تجاوز به او را میداد بازهم مشروعیت این شورا را جنابعالی زیر سوال نمبردند ؟ چرا اکثر ما هر عملی را از زاویه منفی نگاه میکنیم وچرا فوراً هر کس که خواست حرف حق و راست را بزند به او تاپۀ و مهر یک سازمان که خود از آن دل خوشی نداریم میزنیم .پیش ازین ، این خانم بدبخت راوایی – کافر- کمونیست و چه و چه بود و اینک شما آقای عیار او را هوچی کرزی ساخته اید و او را استخدام شده از طرف تیم کرزی مفتخر ساخته اید . گیرم این هوچی کرزی و یا استخدام شده از طرف تیم کرزی باشد . حقایقی را که این خانم تا کنون بدون ترس و با شهامت بیان کرده قابل قدر است اگر لحظۀ خودت را در موقیعت و جای این خانم قرار بدهی و خود مردانه قضاوت کنی به این نتیجه خواهی رسید که کشیدن بار کلمۀ مردی چقدر مشکل است . مردی به داشتن آلت .... نیست . وقتی شهامت و غیرت چنین شیر زنی را انسان می بیند و میشنود آنکه انسان است و تشکیلش از حرام نشده ، ناخود آگاه به عظمت و فطرت پاکش سر تعظیم فرود می آورد . راستی اگر خودت در جای او قرار میداشتی میتوانستی با چنین شهامت در مقابل آنهایی که آدم کشتن در نظرشان از آب خوردن آسان تر بوده وهست ابراز نظر کنی . آنهایی که از چورو چپاول ملت امروز همه چیز دارند به جز از ایمان به خدا و روز جزا . آنهایی قصر ها ایشان کم از قصر فرعون نیست . این همه پول را اینها از کجا آوردند که با آن قصر هایی فرعونی ساخته اند . آیا غیراز آنست که سنگ سنگ این بناها از خون این ملت است . پس کسی که با شهامت یک شیر می غرد و می گوید : این جانیان این دزدان و این دست پروردگان این و آن باید محاکمه شوند . در نظرخودت هوچی گری کرزی را میکند . این خانم پیش از آنکه بین کرزی و شورا کار خراب شود از همین جنایتکاران حتی در لویه جرگه صدایش را بلند کرد . در نظرت آنوقت هوچی گری کی را میکرد ؟ امروز تمام ملت میدانند که شورا یعنی بد تر از آنچه خانم جویا گفته . به این گفته کسانی قناعت ندارند که به شکلی از اشکال دست خودشان هم در چور و دزدی و آمکشی شامل است وگرنه همه میدانند و میگویند خدا کفن کش سابقه را بیامرزد و چرا چنین میگویند ؟ برای آنکه مردمی که آن دوره و این دوره را دیده اند میگویند : آنها یعنی کمونیست ها به خدا وروز آخرت و سوال وجواب ایمان و باور نداشتند و به آنچه میگفتند اعتقاد راسخ داشتند و از آن پیروی میکردند دین شان کمونیزم بود و پیغامبر شان لنین کارل مارکس و انگلس و کتاب شان کاپیتال پس میتوان گفت که در دین و کتاب شان صادق بودند . وقتی کفن کشان دومی آمدند . (مجاهدین اسلام )کفن کشان اولی را سر فراز ساختند . یعنی آنها دزد نبودند . اینها دزدند ( به جز از مجاهدین واقعی که بعد از شکست شوروی به زندگی عادی برگشتند ) . آنها با آنکه با جباریت کامل حکمروایی کردند ، در پی آبادی بودند این ها همه در پی خرابی اند و کابل را به ویرانه تبیدیل کردند . آنها مملکت را تنها به شوروی فروخته بود اینها به هرکس که دستشان رسید و هر که پول بیشتر داد دو دسته آنرا تقدیم کردند . این ها ادعای اسلامیت دارند و مملکت شانرا خلاف ادعایشان رهبری کردند و میکنند . آنها دعوای اسلامیت نداشتند و مملکت را بطرف منظور شان میبردند . ( در راه وطریق شان صادق بودند ) آنها یعنی کمونیست ها امروز به نان شب و روز محتاجند و اکثر شان خانه ندارند ( چون دزد نبودند ) این ها مجاهدین مسلمان! ! آنچه دین و کتاب شان یعنی قران عظیم الشان گفته نه اعتقاد دارند و نه ایمان زیرا کشتن انسان در دین اسلام مردود است . این مجاهدین مسلمان ! مردم کابل را با راکت و تفنگ و هر چه بدست شان رسید کشت و خانه هایشان به توپ و راکت بستند . ( کمونیست ها این کار را نکردند ) مجاهدین ! اسلام ! با فرعون ، شداد ونمرود مسابقۀ قصر سازی دارند . ( واین خلاف دستورات دین اسلام است که دزدی ممنوع پس ازین ها باید پرسید این پول را از کرده اید اگر دزد نسیتید . کمونیست هااکثراً خانۀ شخصی نداشتند ) . دیده میشود که راستی کفن کش های سابقه دردین و آیین شان( کمونیزم ) با اعتقاد تر و صادق تر از ریشداران مسلمان نما یعنی کفن کشان دومی بوده اند چون تا کنون همۀ خلاف دین ادعایی شان عمل کرده اند و اما این جنابان که امروز در چوکی های شورا لمیده اند و معاش دالری میگیرند و با بی حیایی در پی تزیید و امتیازات دیگر هم هستند که اکثراً از کفن کشان دستۀ دومی میباشند میدانند که این پول خیراتی همان هایست که این ها کافرش میخوانند راستی این ها چگونه مسلمان است که مملکت شان یک افغانی عاید ندارد و همه بودیجۀ آن از خیرات دیگران تأمین میگردد باز هم امتیاز دعوا دارند . این جاست که وقتی می بیینم و می شنویم که خانمی نه که شیر زنی فریاد میزند که ای مردم ! شورا چون طویلۀ شده راست میگوید . حقیقت میگوید و جنایتکاران جنگی باید محاکمه شود . واین غیر از آنکه خدمتیست به آرزو های مردمی که این باند های آدم کش هستی و آرزو های شان را به خاک و خون کشیده اند و هم خدمتیست به اسلام عزیز که لکه های ننگ ازدامن پاک این دین مقدس زدوده شود . چون این ها لکه های ننگ است دردامن اسلام . اگر به فکر خودت این خانم هوچیگری کرزی را میکند . واقعاً چنین هوچیگری افتخارست نه شرم .شرم به آنان که از مملکتی که مامور و کارگرش به نان وچای تلخ محتاج است و طفلش شکم گشنه میخوابد و سر پناه ندارد امتیاز ودالر میخواهد . مملکتی که بودیجۀ آن ازخیرات دیگران است .

 • با عرض سلام و احترام برای همه (نویسنده این مقاله، آقای میرهزار و غیره دوستان): من باوجوداینکه سرسخت طرفدار محاکمه شدن جنایت کاران جنگی و قاتلین ملت هستم، طرفدار واقعی حقوق زنان و بلاخره یک دیموکرات میتوانم خودرا معرفی نمایم و ملالی را واقعا می ستایم، ولی باید قبول نمود که سخنان اخیر ملالی جان جویا احساساتی ونیز اهانت به انسانیت بوده است. ببنید مشکل افغانستان درطول تاریخ این بوده است که ما ظرفیت های درست وفهمیده نداشته ایم و متاسفانه جنگ وآدم کشی باعث شده است که ما حتی در مسایل سیاسی و دیپلوماتیک، به خشونت و اهانت متوصل شویم. من فکر می کنم، دیپلوماسی وسخن گفتن به طوری ایکه به کسی اهانت نشود و سنگینی وشدت خود را باید داشته باشد. من اینکه ملالی میگوید جنایت کاران جنگی، تفنگ سالاران وغیره، با وی کاملا هم عقیده هستم، اما باید روش گفتن آن دریک قالب سنجیده و دیپلوماتیک باشد. بلاخره، این آغاز دیموکراسی است، درمسیر راه ما با موانع و اشتباهات مواجه می شویم. باید این اصل مقبول (دیموکراسی) را خوب بیاموزیم تا بتوانیم خوب عمل نمایم. با تشکر از همه تان

 • آفای عیار سلام.

  دست تان درد نکند. من خودم یک هم وطن هزاره هستم و از جنگهای داخلی رنج برده ام. ولی هیچ وقت حاضر نستم به آقای مسعودی که شما دوست دارید و قهرمان می نامید توهین روا دارم. به خاطری من به هم وطنانی که او را دوست دارند احترام می گذارم چون این مردم به کسی که من دوست دارم احترام می مانند. من فکر می کنم این یک اصلی است که ما می توانم بر اساس آن همدیگر را خوبتر درک کنیم و ریشه های اختلافات همدیگر را پیدا کنیم. در ضمن من می دانم که تعدادی اختلافات ما را بهانه درست کرده تلاش می کنند که مردم محروم کشور را از یگدیگر دور کنند. ما باید با زیاده طلبی و فاشیسم مبارزه کنیم که هزار چهره دارد. ملالی می تواند کارهای بهتر از فحش دادن بکند برای مردم ولی او فحش دادن را برگزیده است و شایسته است که پیامد آن را ببیند.

  • رسلام به هموطن هزاره ام، آقای ی. علی!
   تشکر از همصدایی تان. به راستی هم مشکل ما همین است که کثراً تنها خود را می بینیم و نه دیگران را و احمقانه شخص خود را گروه خود را و حزب خود را "ما" و "مردم ما" میخوانیم واین "ما" و "مردم ما" ی خود را به جای همهء مردم کشور قرار میدهیم. و احمقانه تر هم این که میخواهیم دیگران همه از خود و از "ما" و "مردم" خود بگذرند و با آن ِ ما تن بدهند. این نه دموکراسی است و نه مردمسالاری.

   من از کسانی که آجندا های قومی خود را به پیش میبرند- مانند سیستانی و روستار تره کی و غیره، گله ندارم. بلکه گلهء من از آنهایی است که خود را درجایگاه مردمسالاران و دموکرات های میگذارند اما الفبای دموکراسی را بلد نیستند. یعنی پذیرش آرای دیگران و حد اقل قید این که "من چنین فکر میکنم" و جلوگیری از قرار دادن خود به جای همهء مردم. همه مردم دیگر خود صدای خود را دارند و نیازی نیست تا از آنها وکالت کرد. هیچکسی، هیچ حزبی، هیچ گروه نمیتواند نمایندهء همهء مردم باشد. این یک جقیقت است.

  • اين كه ملت آيا ملالى جويا را مى بذيرد ونانه موضوع خيلى مشكل نيست زيراماديديم كه بعدازاينكه ازبارلمان به حالت تعليق در آمد آب از آب تكان نخورد اما براى اشخاص مانند آقاى سيستانى كه شهرت نيك در بين نويسنده هاى أفغانى ندارد اين موضوغ خيلى جالب افتيده است جناب آقاى سيستانى زمانى ازهمين مسعود كه او را دشنام ميزند وفتى بود كه اورا قهرمان مى ناميد تمام مقالات ومصاحبه هاى وى باراديو هاى ايرانى در شهر يوتبورى سويدن كه خودم همين اكنون تمام آن اسناد صوتى و كتبى را با خوددارم دلالت برصدق اين ادعامى كند وهم زمانى بود كه ايشان عضو شوراى انقلابى ومعاون مرحوم ببرك كارمل بودند حالا نمى دانم كه خانم ملالى جويا تا كدام وقت به حيث قهرمان آقاى سيستانى دوام مى كند

  • I am a Hazara but love Mazari and Massoud..They are my Heros...} }
   For most people across the world Massoud nominated as an historical Hero.He vanished the kingdom of Arabs,Pakistani and Taliban.What about Joya? She is barking and swearing our brave nation.Is this made her hero? She is absolutely ZERO....

   Sistani is a mad-ass person

   Jafarai
   Newsland

  • تو سگ شیطان الدین ربانی و جنایتکار ملی ملا مسعود هستی نه هزاره. هیچکس و به ویژه هزاره ها حق ندارند که مسعود را قهرمان خطاب کنند.

   و به آن حامی دیگر شیطان الدین ربانی که با افتخار یاد کرده است که جنرال امریکایی بر سر قبر جنایتکار ملی مسعود او را با جورج واشنگتن تشبیه کرده است باید گفت که بنازم جهاد شما را که اکنون شما افتخار میکنید که جنرال قوت های امریکا از رهبر رهزنان در افغانستان تعریف و تمجید کرده است.

   من میخواهم از شما حامیان شیطان الدین ربانی و جنایتکار ملی مسعود بپرسم که آیا جهاد شما همان بود که مسعود در طول جهاد با روس ها آتش بس داشته و اکنون شما به حیث غلامان حلقه به گوش امریکایی ها امنیت آنها را در اطراف میدان هوایی بگرام میگیرید ؟

   آیا میدانید که روس ها در زمان حضور در افغانستان کارمل را با رهبران روس مشابه میکرد و اکنون امریکایی ها جنایتکار ملی مسعود را.

   پس چه فرقی بین شما و حامیان نوکر روس کارمل است ؟

  • از دوستان عزیز خواهش میکنم با پنهان کردن هویت اصلی شان در عقب این یا آن گروه قومی موضوع اصلی این بحث را به راه دیگر نبرند.

   این کاملا ً معلوم است که این دو دوست ما که تلاش دارند از مسعود در عقب نام برادران هزاره دفاع کنند ، هیچ کس دیگر به جز از اعضای گروه مسعود نیستند. در صفحه انترنیتی هر کس میتواند خود را به یک نامی معرفی کرده و ادعا کند که این و یا آن است.

   بهتر است موضوع را قومی نسازیم. بحث در اینجا در مورد مسعود شما نیست بلکه در مورد ملالی جویا دختر با شهامت افغان است که خار چشم طرفداران مسعود و ربانی گردیده است.

   اگر آنها خائین نیستند نباید از این دختر بیدفاع ترس و هراس داشته باشند.

   بااحترام

  • بیایید به عوض توهین به یکدیگر بر سر مقاله محترم سیستانی که خیلی عالی نگاشته اند بحث کنیم و از پارلمان بخواهیم که آزادی بیان را در گلو ها خفه نکنند و بگذارند تا آنانی که متهم به جنایات جنگی اند در برابر محکمه مردم برای روشن شدن واقعیت ها ایستاده شوند.

  • YOUR ATTENTION


   I personally as a (female) know Malila Joya what precisely she wants? She is smart, but not smart enough! She wants public attention, she claimed that she is under stress of north Alliance figures; it is a falsificational notion and meaningless claim. She must be moderate and caller for stabilization and unity!! She is trouble maker indeed….Every one know who is she? No need for justification and explanation...

   I really not want talk about general points, im a student do not have time to cover the situation, but I must tell you that by telling Ahmad Sha Massoud is belong for Tajiks , it is very big and bold mastic! Even his enemies did not call him so! How you call him so ,in other voices name?? Please change your direction if you want to be saving and respectful journalist, you must respect your self and ours as well. (He is the National Hero of Afghanistan)!!

   HE does not belong to Tajik nor for Hazara .He is a first class Hero for Humanity and mankind..

   Sharefa Bahar

  • :Sharefa Jan
   Probably you can’t read Farsi. Do you know the only differences that your Hereo
   Massoad had with Taliban was his ethnicity? Many times he said he did not have any problem with Taliban ideology and Sharia. You are a student and you don’t have time, I know, but please study about afghan history first and then comment about what happened in Afghanistan and who is hereo.

  • این بحث را به کجا کشانیدید.

   مختصر بحث اینست که ملالی جویا دختر قهرمان این کشور است و باید به نام بزرگش افتخار کنیم. کسی مرد شود و مثل وی مقابل فاشیست ها و قاتلان بایستاد و برایش بگوید که تو قاتل و جنایتکار هستی و به رویش تف بیندازد، اما جویا از چند سال بدینسو قلب سیاه جنایتکاران و قاتلان و وطنفروشان را پیهم نشانه گرفته و قوله هایشان را به آسمان بلند کرده اند که ازهمینرو همه یکصدا وی را دشمن درجه اول خود میپندارد و حال با اخراجش از پارلمان آهی به راحتی میکشند.

   زنده باد ملالی جویا که شجاعتش واقعا تحسین برانگیز و نمونه است.

  • سلام آقای عیار

   من درک می کنم که شما چه خواهید بگویید. با چگونگی استفاده از کلمات مردم و ملت و ما و وحدت ملی و منافع ملی ... در تاریخ افغانستان همه آشنا هستیم. من با نظر شما موافقم. گاه آدم فکر می کند که منظور این اینها از مردم و ملت فقط قریه و قبیله ای شان است که البته در گذشته همینطور بوده است.

   شادکام باشید.

  • شمه از قبیله گرائی و قوم گرایی میگویید. آیا که مسعود قهرمان تان است. قوم گرا و قبیله گرا نبود. علم ملیت گرائی تاجکیزم را کی بلند کرده بود؟ آقای عیار!!

  • I believe you guys must learn more in order to be able to respect and tolerate your opponent’s viewpoints

  • شرمم میاید که ترا با انچه مانند سگ زوزه میکشی - هموطن بنامم. ای خاین بی همه چیز با دو و دشنام به انکسیکه دیگر امروزه جهان عملکرد و بصیرت وی را مایه نجات نه تنها بشتون - تاجیک - هزاره - نورستانی -بشه ای - ایماق و در کل افغانستان بلکه بشریت میداند - و بدون شک رزم و ستیز وی مایه بقای تو کثیف بیمقدار شده و مادر و خواهرت را از گاییدن باکستانی - عرب و عجم و غیره رهانیده است - نمیشود حقایق انباشته در دل تاریخ را دگونه نمود. چه قضایای اتفاق افتیده در کشور ما انعکاسی از نبرد - برخاش و ستیز ملتی دست تهی و شکم گرسنه در برابر هیولایی روس و باکستان و تروریزم بوده است که جهان امروزی متمدن را با همه ساز و برگ نظامی و تکنالوزیک ان به حیرت واداشته و از انست که امریکا و اروبا و دیگر شوی های بوبوی روسبی و فاحشه ات بدان به ناچار افرین میگویند و به نام نامی اش جاده و سرک و غیره نام مینهند.

   حال انچه گفتم را برای یک لحضه هم که شده به قضاوت بگیر و بدان که ( نام چو جاوید شد - کشتنش اسان کجاست)

   و فرمایشات شوی نه نه جانت را در کوس خشویت زده و از گریبان اغای بی غیرت و نصوار بکت که تو کوس نه نه را اداب سخن گفتن و درک حقایق شفاف تاریخ کشور خودت را نداده است - برون کن.

   او کوس نه نه ! بدان که تاریخ کشور ها و ملت ها با خون و اتش نوشته میشود و بر همه ماست تا انانیرا که جان در کف برای رضای خدا و در خط دفاع از حق ملت و همنوع معصومش - جانبازانه خون سرخش را نثار میکنند - قهرمانان ملی می نامند. چنانیکه ما مسعود بزرگ را ملقب بدان میدانیم. و این راه و رسمیست که همه کشور های دنیا بدان التزام دارند و از خود ها قهرمان های خود شان را دارند.

   حال امید است یک کمی جایگاه قهرمان - قضاوت تاریخ و مسولیت مردم در قبال انرا فهمیده باشی و فرمایشات جنرال گراموف را در کوس خواهرت بزنی تا وی نیز چنین ابلهانه بر بزرگ مردی که وی را بر نسلهای امروز و فردای افغانستان حقی بسیار است - نه تازد.

  • وطندار! آیا معنی "ایزم" را میدانی؟ و آیا چیزی میتوان به نام "تاجکیزم" عنوان کرد؟ اگر پشتیبانی از حقوق تاجک ها در برابر تمامیت خواهی افغان ملتی ها بوده باشد، درانصورت خدمتت عرض شود که: ایکاش مسعود تاجکیزم چی که تاجک گرایی میداشت.
   این دشمنان مسعود اند که حاضرنیستند و نبودند او را بپذیرند به خاطری که تاجک بود. دوصد و پنجاه سال جنایت علیه بشریت درین کشور محاسبه نمیشود تنها پنحسال حکومت مچاهدین مورد محاسبه قرار میگیرد. مساله روشن است. مسعود برای اولین بار نظام وساختار قدرت درین کشور را شکستاند. دیگر یک قوم گویندهء اولین و آخرین حرف نبودند. دیگران نیز درمیدان وجود داشتند... ازهمینروست که یک عده دشمن مسعود اند.

   او تاجکیزم نخواسته بود، بلکه این دیگران اند که او را به خاطر تاجک بودنش نپذیرفتند و نمی پذیرند. هرتاجکی که غیرت قومی دارد حاضر نمیشود انتقاد علیه مسعود را بپذیرد. چرا که این انتقاد ها بنیاد و ریشه های قومی دارد. مسالهء جقوق بشر و این قبیل چیز ها همه بهانه اند....

   میگویند عقل تاجک پسان می آید. اما وقتی آمد خوب می آید.... تاجک ها دیگر فهمیده اند چه باید بکنند... یک عده هم نمیدانند به زودی درک خواهند کرد...

 • کرامت انسانی انسانها در حال محفوظ است .

  آنلاین : http://bamir.bolgfa.com

 • هیچ آدم عاقلی مثل ملالی گپ نمی زند. از سخنان او را درست بدانیم پس ما قبول می کنیم که تمام آنهایی که این نمایندگان را انتخاب کرده اند احمق هستند و چیزی با ایشان مشترک دارند یعنی حیوانیت. آیا مردم را حیوان دانستن بیخردی و حماقت نیست. من ملالی را یک گدی می دانم که در دستهای دیگران است. دستهای که از جنایات صدها ساله همیشه حمایت کرده اند. جنایت در افغانستان ریشه های بس طولانی دارد.

  تشکر از عیار و علی و جعفری. من از تیز هوشی و نیت پاک شما قدردانی می کنم. اتحاد مردم ما، آزادی و استقلال و انسانیت در افغانستان را پایدار می کند.

  • به عزیزانم ع علی و عیار ! روز یکی از دانشمندان فرهیخته ی فرانسه وارد هندوستان میشود و با گاندی میخواهند بازار بروند . در راه گاو سر راه شان می آید . گاندی با همان عظمت که دارد از موتر پایین شده و به گاو احترام میکند .. دوست گاندی رو به گاندی کرده میگوید آیا این گاو که شما به آن احترام کردید چی فضیلت دارد ؟ گاندی رو به دوست خود کرده میگوید عزیز من به گاو نه به مردم احترام کردم .. میدانم که گاو فضیلت آنچنان ندارد که باید احترامش را کرد اما نظر به اینکه مردم به آن احترام دارند من هم احترام کردم ... این را به این منظور نوشتم تا همه هموطنان مان یک دیگر را درک کنند بگذارند هرکه هر که رادوست داشته باشد احترامش کنند ... حالا اگر کسی ملالی را هتک بزند ویا خوبی اش را یاد کنند چه فرقی میکند حال آنکه به ما که بدی نکرده .. سبز باشید

  • Dostan Mohtaram Salam


   Ahmad Sha MAssoud Qaharaman Mali Afghanistan wa yak az sar shonas tareen chahra ha shonakhta shoda jahan ast.Massoud Al-qeida wa USSR ra jaza-e- kamal dada ast..Hazasra,Uzbek,Pashton,Tajik .......wa hama bayad aftokhar konand.Chon Massoud ba hach qawmi tahaloq nadarad....

   Massoud ba yak andasha wa maktab tabdeel shoda ast. wa tazmeen dahanda 10 ha nasal ast....

   Agar Malilia Joya ham chezi magoyad tez gozar ast,wali afkar Qahram Mali mandagar abadi ast...


   Salamat basheed

 • SOrry my dari software has problem so i write in bad english. i saw malali in san franciso lat year. i thought before meeting she is smart and open and honest but after her talk like maoist and leninist i see her real face.she is puppet and has no brain. just stupid girl who repeats formulasand is the tool of dangerous left communist people like sapanta and jawad in washington. even khalilzad wife used her and rawa to rpormote anti afghan agenda. these people are stupid and dangerous. she is good for israeli agenda and for anti afghan unity. wake up afghans, dont be fools again. malali is nobody.

  • متاسف هستم که نمیتوانید به زبان دری بنویسید.
   ولی خواستم از شما سوالی بکنم.
   به نظر شماپس کی در ولسی جرگه بهترین شخص است؟ خواهش میکنم وکیل دلخواه خویش را به ما بگویید، آیا به طور مثال آقای ربانی وکیل شایسته و نماینده واقعی ملت است ؟

  • INterview of Late Ahmad Shah Massoud with Newsweek 2 weeks before his martyrdom. He believed in unity, prosperity and democracy for Afghanistan. Whatever you ppl say that will not change the fact. Massoud is the 4th place holder among 60 heroes of Asia. Among whom are Ghandi, learders o vietnam, china and many many more. Massoud is way ahead of Pakistani leader Muhmmad Ali Jinnah. You are comparing Massoud with Malalai, that is TOTALLY nonesense
   THE ASSASSINS, posing as journalists, and now suspected of working for Osama bin Laden, murdered Massoud with a bomb hidden in a television camera. Two weeks earlier, NEWSWEEK’s Antonia Francis met with Massoud in a large reception room at a compound near the town of Khwaja Bahaouddin. Security was lax. Journalists were not searched. Massoud kept everyone waiting while he said his prayers, then sat behind a large desk and answered questions through a translator. Excerpts:

   NEWSWEEK: Has there been a change in U.S. policy toward the Northern Alliance? Do you want military aid?

   Ahmed Shah Massoud: The Taliban are not a force to be considered invincible. They are distanced from the people now. They are weaker than in the past. There is only the assistance given by Pakistan, Osama bin Laden and other extremist groups that keeps the Taliban on their feet. With a halt to that assistance, it is extremely difficult to survive. We hope that the future policy of the U.S. will exert pressure on Pakistan and also help Afghanistan achieve peace. That would be much more effective than giving [us] weapons or ammunition.

   Would you extradite Osama bin Laden?

   We do not support any form of terrorism, including Al Qaeda [bin Laden’s terrorist network].

   How does Pakistan influence the Taliban?

   In order to control Afghanistan effectively, they do not want to control Afghanistan as a [normal] state or a government. Instead the aim is to reduce Afghanistan to a tribal system in which each ethnic group is dependent upon Pakistan. It is again the old method of divide and rule. A good example: it has been a long time since the emergence of the Taliban but they still lack [a regular] army. Pakistan could indeed establish an army for them, but it hasn’t. And they have not established any military school, neither in Kandahar nor in Kabul. [Northern Alliance sources claim that up to 40 percent of the Taliban soldiers are Pakistani.]

   What should be the main principles of an Afghan state?

   There should an Afghanistan where every Afghan finds himself or herself happy. And I think that can only be ensured by democracy based on consensus. It is only in that type of situation that all the tribes and all the people will see themselves as being fairly represented.

   Do you think the people would favor a divided Afghanistan?

   Despite the fighting in Afghanistan and the difficulties, there is not a single person who would favor disintegration or fragmentation of the country. We are all unified in agreement that there should be one Afghanistan.

   How serious a threat is Juma Namangani and his Islamic Movement of Uzbekistan, which is supported by the Taliban and fighting alongside their troops?

   Namangani troops are now deployed on one of the northern front lines. There are around 400 fighters. And they are quarrelling with each other over who should be the commander. But they are just one of many subgroups.

   Is there a problem with feuding commanders within your Northern Alliance?

   Yes, in a limited part of Badakshan. But in all the eastern parts there is

   no problem, nor in the west. There is some small dispute between the

   commanders in Faizabad.

   How would you envisage balancing traditional values with your more modern political visions, especially equality for women?

   Of course it’s not possible to ignore traditional values but we should take steps to bring change. In Badakshan, girls go to school and find employment, especially in the health sector and schools.

   What have you done to demonstrate your own democratic values?

   We have developed a democratic Shura, or council system. People gather and decide what to do. These Shuras are comprised of different sectors of society: religious people, elders and the educated. Commanders are not part of these Shuras. Our Shuras start from the village level and expand through district to province level. Most of the political affairs are run in consultation with these Shura structures.

   Are there female representatives?

   No, there are no women in the Shuras. We believe in gradual change.

   How is the fighting going now?

   The amount of progress we have achieved this year is remarkable. Last year the Taliban were saying “we have conquered all of Afghanistan and resistance is in a tiny Tajik-dominated part of the country.” But now we see the revival of resistance all over Afghanistan. For example, from the Hazara people and from the Uzbeks. In Ghor, Herat, Bamiyan and other regions in the south, our fighters are engaged against the Taliban. In the past it was unimaginable to think we could go back to these areas and start resistance against the Taliban. And you can see how the resistance is protracted. For us it’s important to protract the resistance and enlarge it against the Taliban.

   How does your current military strategy compare with when you fought the Russians?

   Against the Russians it was the nature of the fighting—the prolongation, continuation, the costliness for the Russians—which forced them to leave. Wisdom should dictate to Pakistani generals that they will have the same fate as the Soviets. So they should leave.

   Much Afghan cultural heritage has been lost during the war. One thinks of the destruction of the Bamiyan Buddhas. But there were also the 20,000 golden pieces of the Tillya-tepe treasure that went missing when your government left Kabul in 1996. What happened to them?

   The Tillya-tepe treasures were in the presidential palace basement in a safe with a steel gate and a password for entry. When the Taliban came, they gave a receipt to the director of the bank saying “we safely receive all the treasures of the bank,” and I have a copy of that receipt.

   There is a lot of media coverage over Afghanistan’s Buddhist art, but have you done anything to preserve the rich Islamic arts and architecture within your territory?

   To be honest, under the circumstances that we are in and considering we are fighting a war, we have not done much. We have taken small steps. For instance, it was reported to us that there were illegal excavations in Panshjir Valley. We confiscated certain things that people had already found and stopped the excavations. When I was informed we made it very clear. But I am more in favor of these historical artifacts remaining underground and buried for the time being. One of my regrets is that I didn’t take the objects of the Afghan National Museum of Kabul to a safer place.

   What could your government have done to stop the rise of the Taliban, when you were still in power?

   We should have been more united then. The forces that are now united [with us] should have united then.

  • بسیار گب های بی معنی زدی کفایت میکند.

  • Afghanistan needs for a new Ahmad Sha Massoud.He defeated our country..Now Malilia Joya is selling it for facists and Afghan Malatis..It is shame...

   Kargar

  • Can you tell us what part of San Francisco and where? I was the one who was with joya all the time last year when she came to the Bay Area. She did not have any program in San Francisco. she talked at Berkeley University and Fremont

  • Ms. Palwasha,

   Can you tell us what part of San Francisco and where? I was the one who was
   with joya all the time last year when she came to the Bay Area. She did not have any program in San Francisco. she talked at Berkeley University and Fremont

  • گ ......... و نخو از یک فاشیست میخواهی به ما پیغمبر بتراشی و از ملالی جویا که قهرمان واقعی است به بیشرافتی یاد میکنی.

  • I personally watched Ahmad Sha Massoud anniversary film which was sermonized in London in 2006, wad extremely touchy, brilliant and glories compare to his last years. More interestingly the ceremony was prepared by Afghan young people-not embassy- regardless of their belonging to their places, languages, ethnicities and languages. It means clearly that, the love and affection of HIM is being increased systematically and surprisingly by young generation...Ahmad Sha Massoud is the dream for today and tomorrow....He did liberate our country from outsiders and invaders...

   There is a different between “celebrity” and “HERO”. Ahamd Sha Massoud is an iconic international HERO and Malilia Joya is struggling to be called a celebrity…Long road and painful journey indeed…!

   Maryam

   Scotland

  • یا دست به تظاهرات زدند.

   تاریخ : May 26, 2007
   كتگوري : General
   منابع : BAKHTAR

   صدهاتن از باشنده گان شهر فراه امروز برضد اظهارات ملالی جویا نماینده ان ولایت در ولسی جرگه دست به تظاهرات زدند.درمظاهره که عملا" شخصیت های جهادی ، روحانیون ، کسبه کاران و دکان داران شهر فراه اشتراک نموده بودند خواهان محاکمه ملالی جویا در ارگان های عدلی و قضایی کشور گردیدند.تظاهرکننده گان که شعار های چون ما ملالی جویا را به حیث نماینده در پارلمان نمی خواهیم و ماخواهان اعاده حیثیت کسانیکه از سوی ملالی جویا توهین شده اند میباشیم. با پیمودن جاده های شهر فراه مقابل مقام ولایت تجموع نموده و با صدور قطعنامه شش ماده از دولت و پارلمان خواهان محاکمه ملالی جویا گردیدند.ملالی جویا نماینده مردم ولایت فراه در ولسی جرگه ، اخیرا" دریک مصاحبه با تلویزیون طلوع سخنان زشتی را به ادرس ولسی جرگه ابراز داشته بود .

  • نه از ما نیست
   ممکن از شمما از کرزی و از کاکا بوش باشد
   افغانستان یک کشور اسلامی است و شما در کنفراس اخیر ملالی جویا دیدید که چطور در مقابل کمره ها ظاهر شد با یخن که خیلی زیبا معلوم میشد اینهم از آن حربه های بود که یکی آنرا در فریمات بکار گرفت
   هر بیسواد و احمق نمیتواند از مردم نماینده گی کند
   او نیز بواسطه تقلب در ارا که بواسطه رژیم صورت گرفت به پارلمان آمد

   پارلمان خوب کار کرد خیر بیبیند
   و کار های اینده پارلمان کشور زیبا تر از این خواهد بود
   چون آنجا مظهر آرمان های بزرگ مجاهدین و مقاومیت افغانستاان است
   من از میزهزار میپرسم که چطور وجدانش قبول میکند که از یک بی سواد دلقک حمایت کند

  • ملالی جویا عضو سازمان جهنمی «راوا» که یکی از شاخه های سازمان مائویستی شعله جاوید است، در کویته پاکستان متولد گردید و با تابعیت و هویت پاکستانی بعد از یازده سپتمبر با پدرش به فراه آمد و از طرف سازمان راوا در لویه جرگه و بعد در پارلمان افغانستان کاندید گردانیده شد.

   سازمان راوا در ارتباط تنگاتنگ با استخبارات پاکستان ازین دختر مجهول الهویه قهرمانی ساخته که، هدف مبارزه اش تفرقه اندازی و بهم زدن فضای آزاد و دموکراتیک پارلمان و کوبیدن مبارزان راه آزادی و برآورده ساختن اهداف پاکستان در کشور ما می باشد. همچنان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اعلام داشت که ملالی جویا و پدرش از اعضای سازمان راوا بوده خانواده اش هنوز هم در کویته پاکستان زیست می نمایند. پدرش که عضویت سازمان کمونیستهای شعله جاوید را داشت، بعد از تجاوز شوروی به کویته پاکستان رفت سازمان (راوا) چنان در منجلاب مزدوری پاکستان گیر مانده که امروز حتی شاخه های دیگر شعله جاوید از آن برائت می جویند.

   امروز «راوا» مهرۀ اصلی سازمان بدنام آی اس آی است که برای مدت بیشتر از دو دهه در کویته برای مقاصد جاسوسی پاکستان تربیت شده و از سوی مردان چادری پوش و در شکل چند زن بدزبان و پر روی «راوا» مخفی شده و از پشت نقاب (سازمان زنان) برای شان دستور میدهند، می نویسند، میرزمند و با پشتوانه و حمایت پولی و سیاسی استخبارات پاکستان در مجله بدنام «پیام زن» با رکیک ترین کلمات به همه بزرگان فرهنگ، ادبیات، تاریخ و سیاست افغانستان از هر طبقه و طیفی و گروه قومی و نژادی که هستند حمله میکند (برای اثبات این مدعا به نشریه های این سازمان سری بزنید که چگونه مقاصد و پلان های آی اس آی را برای ترور تمام شخصیتهای ملی و نخبگان افغانستان بکار می برند). اگر پاکستان از طریق طالبان مجسمه های بودا را نابود نمود، همین کشور از طریق این سازمان شخصیهای تاریخ ما را تخریب می نماید تا آنکه سرزمین ما از هر افتخاری تهی گردد.

   بعداز حوادث یازده سپتمبر و سرنگونی طالبان، استخبارات پاکستان کودک احساساتی و بی آبرویی را بنام ملالی جویا چون ماینی در داخل لوی جرگه و سپس بعنوان ستون پنجم بداخل پارلمان لوی جرگه را با یک حالت هستریک و با یک مشت دو و دشنام جسورانه خود متشنج نموده و سپس توسط پاکستان و مزدوران افغانی آن قهرمان ساخته شده و کمیته دفاع از ملالی جویا تشکیل گردد!!

   سوال اینجاست که کمیته دفاع برای چه و برای کی؟ مگر ملالی جویا زندانی ، شکنجه، محکوم به اعمال شاقه، حبس ابد و یا محکوم به اعدام گردیده است؟! مگر سازمان استخبارات پاکستان سازمان «راوا» را با پول گزاف برای کمپاین انتخاباتی وی موظف نکرد؟ هزاران دختر با دانش و با تجربه متولد افغانستان با هویت افغانی و تحصیلات دانشگاهی نمیتواند به پارلمان راه یابند، وی چگونه توانست بدون پشتوانه ملی، تجربه و تحصیلات عالی از کویته پاکستان داخل پارلمان افغانستان شود؟؟؟

   کی برای پوستر ها، بلند گوها، و کمپاین انتخاباتی وی هزاران دالر مصرف کرد؟؟؟

   باین حالت چگونه توانست سفرهای پر مصرف و آزادانه در اروپا و امریکا داشته باشد و چگونه رئیس جمهور کرزی مدال طلایی بوی اعطا کرد و با یک بیانیۀ چند سطری حفظ شدۀ تکراری بی محتوا و احساساتی توأم با هتاکی و اشتباهات گفتاری! طبق تبلیغات سایت کمیته دفاع از ملالی باین سادگی چگونه کاندید جایزه نوبل شده است؟! که این چراها را باید پاکستان جواب دهد که ملالی جویا را به امریکا و انگلیس چگونه معرفی کرده است؟ و چگونه قهرمان ساخته است؟ قهرمان بخاطر چه و بخاطر کی؟ وی نماینده پاکستان در پارلمان است نه نماینده مردم افغانستان.

   این کودک بی تربیت چیزی جز شلاق پاکستان برای کوبیدن نهضت ملی و مقاومت استقلال خواهانه مردم افغانستان نیست. او حربه ای است که هم در جهت انتقامگیری کمونیستها از ملت مجاهد افغانستان و هم بخاطر انتقامگیری پاکستان از مردم طالب ستیز ما استخدام میشود. این مهره مجهول الهویت نه تنها دشمن رزمندگان راه آزادی بوده بلکه دشمن نمایندگان مردم افغانستان در پارلمان کشور نیز می باشد. او جزء پروژه استراتیژیک پاکستان برای هموار سازی قله های بلند این ملت بحساب می آید.

   ملالی جویا و کسانی که خود را زیر نوحه مقدس حقوق زنان پنهان نموده اند و آنهاییکه برایش دهل میزنند، بازیچه هایی اند که در جهت اغفال مردم شریف امریکا استخدام می شوند. این دسته جنایتکار رخ دیگر سکه طالبان اند و از عین سرچشمه آب می نوشند. برداشتن پرده از رخ این جنایتکاران وظیفه هر زن مرد آزاده و هر افغان وطن دوست است.

   زنده باد یاد شهدای جهاد اسلامی و مقاومت ملی افغانستان.

   بریده باد زبان سخنگویان بیگانه و سیه باد روی دلقکان وابسته مرگ بر دشمنان ملت مظلوم افغانستان.

   نفرین بر کسانی که از زن و حقوق او در راه تحقق پروژه های بیگانگان استفاده می نمایند.

  • salam be hamegi man vaghaan az zkare in adamaye past sharmandam.malalai joya yek ensane kanel va bashar dost ast man be o eftekhar mikonam va hamishe az o defa khaham kard zende bad malalai joya.

 • سلام به گرداننده گان اين سايت و خواهرم ملالي جويا

  بنده يكي از باشندهگان ولايت كابل ميباشم و هميشه ايشان مورد علاقه بنده بوده اند البته به اين خاطر كه بسيار با جرئت هستند .
  ولي يگانه مشكلي كه خواهر ما دارند اين است كه هميشه از راه خشونت . دشنام . اهانت به پيش ميروند در حال كه يك شخصيت مردمي و مبارز بايد هميشه در گفتار و كردار خود از اداب انساني كار بگيرد و مبارزات خود را به طور مسالمت آميز به پيش ببرند .
  چون ما ميبينيم كه هستند كساني ديگري نيز كه مخالفت با مجاهدين دارند و با ايشان در مبارزه هستند ولي هيچگاهي از الفاظ غير ادبي كار نگرفته اند .
  و اين حركت نشان دهنده تعليم و تربيت فاميلي ميباشد ولو كه هر كسي باشد .

  عبدالمتين كارگر كابل افغانستان

 • may she is product of government , means karzai him self mad she to make lower the voice and need and finally Revelation who come soon or latter .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس