صفحه نخست > خبر و گزارش > گروه 8 و افغانستان

گروه 8 و افغانستان

اعلامیه مشترک وزرای خارجه گروه G – 8 و وزرای امور خارجه افغانستان و پاکستان
کابل پرس
پنج شنبه 31 می 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

1. وزرای خارجه گروه G – 8 و و زرای امور خارجه افغانستان و پاکستان به تاریخ 30 ماه می گرد هم آمدند تا به تجدید وتحکیم تعهد خویش برای تامین امنیت وثبات و صلح دراز مدت در افغانستان و منطقه بپردازند. این دسته از کشور ها یک بار دیگر تعهداتی را که در ماه جنوری 2006 درچوکات توافقنامه افغانستان ( افغانستان کامپکت) متقبل شده بودند، یادآور شده و بر تداوم کمک های جامعه بین المللی به عنوان عنصر اساسی مبارزه جهانی بر علیه تروریزم و در راه رشد آزادی ، دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر، رشد اقتصادی و فرصت های اقتصادی تأکید نمودند.

2. وزرای خارجه گروه G – 8 با تأکید روی منافع مشترک اقدامات مشترک در راه انکشاف و نهادینه ساختن صلح، امینت و توسعه در منطقه رااذعان نموده و بر این نکته پافشاری نمودند که جامعه جهانی به خاطر رسیدن به این هدف، از هیچگونه مساعی دریغ نخواهد ورزید.

3. در عین حال، وزرای خارجه گروه G – 8 از اعلامیه حسن روابط همجواری کابل مورخ 22 دسامبر 2002 و مورخ بیانیه 23 جون 2005 افغانستان و پاکستان نیز یاد نموده و تائید نمودند که جرگه مشترک صلح و امنیت ( جرگه امن منطقه یی ) میان افغانستان و پاکستان و افزون بر آن، تعهدات افغانستان و پاکستان که دراعلامیه انقره مورخ30 اپریل 2007 انعکاس یافته ، زمینه ساز همکاری ها و تلاش های مشترک برای رشد امنیت و رفاه مردم این دو کشور ( افغانستان و پاکستان) به شمار می رود.

4. وزرای خارجه گروه G – 8 همچنان از پیشنهاد پاکستان به منظور میزبانی از جلسه بعدی کنفرانس همکاری های منطقوی برای افغانستان (RECCA) ، تقدیر به عمل آوردند.

5. وزرای خارجه گروه G – 8 و وزرای امور خارجه افغانستان و پاکستان به تجدید تعهد در مبارزه بر علیه تروریزم در تمام ابعاد آن تأکید نموده و بر اهمیت نقش امنیت در بازسازی و رشد دراز مدت منطقه و به ویژه افغانستان پافشاری نمودند. افزون بر آن این کشور ها تعهد نمودند تا بر حمایت از میانه روی، مبارزه بر علیه تمام اشکال افراط گرایی و تروریزم که شامل اقدامات همآهنگ کننده بر علیه مراکز ایدیولوژیک تمویل و آموزش این دسته از گروه ها نیز می باشد، ادامه بدهند.

6. آنها بر ارتباط میان تروریزم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته در منطقه انگشت گذاشته و تأکید داشتند که هدف شان متمرکز ساختن تلاش ها ی تمام جوانب ذیدخل در این قضیه می باشد، تا برضد این تهدید تشریک مساعی صورت بگیرد.

7. وزرای خارجه گروه G – 8 و وزرای امور خارجه افغانستان و پاکستان بر تجدید تعهد حکومت های شان به منظور تقویت همکاری ها و گفتگو ها میان کشور های متبوع خویش و حکومت های شان در تمام سطوح و به صورت خاص، در عرصه های امنیت، مسایل پناهندگان، رشد اقتصادی و گسترش تماس ها میان نهاد های جامعه مدنی پرداخته و تأکید نمودند.

8. اعضای گروه G – 8 متعهد گردیدند تا با حکومت های افغانستان و پاکستان در امر حمایت از تلاش های این دو کشور از طریق همکاری هدفمند در پروژه های زیربنایی ساحات مختلف، به صورت تنگاتنگ کار نمایند.
9. وزرای خارجه گروه G – 8 بر اهمیت همکاری های عملی میان افغانستان و پاکستان در خصوص نگرانی های امنیتی بین دو کشور همسایه، تأکید ورزیدند.

10. اعضای گروه G – 8 اهمیت توسعه درازمدت و پایدار را که منجر به ابتکارات مشترک در عرصه های اقتصادی، بازسازی، زراعت، انکشاف تجارت منطقوی با اعمال کنترول مناسب صادارات و واردات و به هم پیوستگی های ترانسپورتی میان افغانستان و پاکستان و همچنان با سایر کشور های همجوار و به ویژه با کشور های آسیای میانه و جنوب آسیا مورد تائید مجدد قرار دادند. این کشور ها همچنان بر اهمیت دخیل ساختن و رشد بخش خصوصی به گونه ای که در برگیرنده کمک های مالی و تکنالوژیک به منظور کمک به بنیاد گذاری یک اقتصاد پویای محلی و زیربناء های ضروری باشد، تأکید نمودند.

11. گروه G – 8 همچنان دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهدگان ( UNHCR) و حکومت های افغانستان و پاکستان را در امر مهم برگرداندن مهاجرین افغان از پاکستان به افغانستان، تقدیر نمودند. این دسته از کشور ها بر تعهد اعضای گروه G – 8در امر همکاری و فراهم نمودن مقدمات بازگشت افغان ها به صورت دوامدار، تأکید نموده و افزون برآن در کنار مساعدت ها و کمک های که قبلاً در این عرصه صورت گرفته است، به به مساعی و تلاش های بیشتر در جهت کمک و مهیا ساختن شرایط بهتر برای مهاجرین عودت کننده به افغانستان وهمچنان در ساحات مهاجر نشین در پاکستان، تأکید ورزیدند.

12. همچنان کشور های گروه G – 8 بر اهمیت رشد وگسترش تماس ها میان نهاد های جامعه مدنی به عنوان یکی از اقدامات اعتماد سازی میان افغانستان و پاکستان تأکید ورزیده و بر حمایت استوارتر از مناسبات و روابط میان نمایندگان سیاسی، اعضای پارلمان، رسانه ها، پوهنتون ها و افزون بر آن به مناسبات در عرصه های ورزشی و جامعه مدنی در شکل گسترده تر آن، مهر تأیید گذاشته و بر آن تأکید صریح نمودند.

13. کشور های عضو تأکید نمودند که گروه G – 8 در موجودیت سازمان ملل متحد وبا استفاده از سایر میکانیزم های منطقه یی و دو جانبه، کار خواهد نمود که افغانستان و پاکستان را حمایت کند تا پروژه های زیربنایی ابتکاری را که با پیگیری گروه G – 8 و در مشورت نزدیک با این گروه طی یک توافقنامه با افغانستان و پاکستان مشخص خواهد شد، پیگیری نموده و به انجام برسانند. مبتنی بر همین پالیسی، درزودترین فرصت ممکن یک جلسه کارشناسی بر گزار خواهد شد تا پروژه های مورد نظر را به صورت مفصل مورد تشخیص و ارزیابی قرارداده و متعاقب آن لیست نهایی پروژه های ارزیابی شده مورد نظررا در جلسه ای که قراراست در خزان سال روان در شهر برلین آلمان برگزار گردد، مورد تأیید قرار دهد.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • Great Work!
    It is a paramount opportunity that European Union has gathered the foreign ministers of Afghanistan and Pakistan in order to resolve their difference under its supervision. Congratulations Dr Spanata for the wonderful works.

    • The development countries invited Mr.Sapanta or he self took part in conference is not clear ! ? Important is it , that Afghanistan is a colony of United Stated of America. Mr Karzai cannot do anything without permission of Americans, who is Mr. Sapanta to solve or take a decision about Afghanistan ? They invited or Mr. Sapanta went there because they needed a bus-boy

    • you both are right. but please i want you be a bit optemistic in these kind of situations. every body knows that afghanistan is not much independent in its foriegn policy but we should be happy atleast that now we can call ourslef as a part of the international society.iam happy of the developements of my country. coz we have got no alternative. atleast the bad is better than the worse.may god give us abit political logic to solve and to take part to international society by ourself.
      Reza Qasemi

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس