صفحه نخست > دیدگاه > مرگ تاریخی کریم خلیلی

مرگ تاریخی کریم خلیلی

رهبر و یا لابیگر شرکت غلغله؟
جعفر رضایی
شنبه 27 دسامبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کریم خلیلی پس از شهادت مزاری به مزارشریف رفت و در آنجا صادقی پروانی مامای کریم خلیلی با تعداد معدودی از اعضای شورای مرکزی حزب وحدت او را به حیث رهبر موقت برگزیدند. چند ماه بعد، با حضور و موافقت فقط پنجاه نفر(ازیک صدو پنجا نفر عضو شورای مرکزی) از اعضای شورای مرکزی کریم خلیلی خود را رهبر وحدت خواند، و از قضا رقیب جدی که ادعای اورا به چالش بکشد سر بلند ننمود. بدین سان، کریم خلیلی بر مسند رهبری حزبی تکیه زد که اعتبار و شهرت آن مرهون تلاشهای مزاری بود. استقرار حزب وحدت در بامیان و خون صدها جوان هزاره حیثیت و اعتباری به حزب وحدت بخشید تا چند منبع خارجی مبلغ هنگفتی برای تقویت حزب وحدت و حمایت از آن در مقابل طالبان بپردازد. اما کریم خلیلی با تجربه و طبیعت تجاری که داشت نه دل چندان به کارحزبی داشت و نه تصمیم دفاع از هزاره جات در مقابل طالبانرا. بدین ترتیب پولهای که بنا بود تا با آن از حریم و حیات هزاره جات پاسداری شود ره به حسابهای بانکی خانواده خلیلی کشید و هزاره جات بسیار آسان به دست طالبان افتاد. قتلعامهای هزاره جات و خانه های سوخته بامیان مشهورترین حدیث آن دوران است. کریم خلیلی به ایران رفت و با چند تاجر هزاره که در اروپا و جاپان اقامت داشتند شریک تجاری شد. کریم خلیلی با پیش انداختن، حاجی نبی خلیلی برادرش، خواست چنان وانمود نماید که او مصروف جهاد است و گویا تمام این ثروت یکشبه در خانه حاجی نبی از آسمان باریده است. امروز کریم خلیلی مالک صدها میلیون دالر است و شرکت غلغله یکی از مالکیت او می باشد که ظاهرا به نام برادر بیسوادش حاجی نبی ثبت است.

یکی از موهومات دیگری که این روزها پیوسته از آن نام برده می شود چیزی به نام حزب وحدت است. اما آنانیکه می دانند، می دانند که حزب وحدت پس از سقوط بامیان توسط کریم خلیلی منحل شد و امروز اصلا چیزی به نام حزب وحدت وجود خارجی ندارد.

کریم خلیلی پس از رفتن به کابل عده ای از فرهنگیان فقیر سابق حزب وحدت را تلفن نمود تا در کابل بیایند و برای او نشریه نشر نمایند و در مقابل آن نان و کرایه خانه دریافت نمایند. البته انشعاب محقق صحبت جداگانه ای است که از پرداختن به آن صرف نظرمی کنیم.

ده سال می شود که حزب وحدت منحل شده است و صرفا کریم خلیلی با تعداد معدودی از اطرافیونش از نام حزب وحدت استفاده تبلیغی می نمایند. اگر حلقه ای کریم خلیلی نسبت به این گپ چون وچرا دارند لطف کرده بگویند که در حال حاضر روسای کمیته هفتگانه حزب وحدت کی ها اند؟ طبق مقرارت حزب وحدت، حزب باید هرماه یکبار تشکیل جلسه دهد و در پایان هرسال باید انتخابات صورت بگیرد، پس چرا بیشتر از ده سال است که نه جلسه ای تشکیل شده و نه انتخابات صورت گرفته است؟ بهرحال، منظور از این یادآوری کوچک اینستکه حزب وحدت ده سال پیش توسط کریم خلیلی خفه شد و مرد. امروز کریم خلیلی رهبر هیچ حزبی نیست، زیرا حزبی نیست که او رهبرش باشد. کریم خلیلی و حاجی نبی خلیلی دو برادری هستند که مصروف گسترش شرکت تجاری شان (شرکت غلغله) می باشند. کریم خلیلی در واقع لابی سیاسی شرکت غلغله در دولت است تا مشکلات حقوقی و قانونی آنرا حل نماید. البته که این لابی گری نیازمند کمی سر و صدای تبلیغاتی نیز است، لذا یک مشت فرهنگی فقیر مشارکت ملی را برای نان و کرایه خانه نیز نشر می کنند.

گفته میشد که کریم خلیلی در دولت رفته است تا از درون برای هزاره ها کار کند. اما، واقعیت آنستکه کریم خلیلی در دولت رفته بود تا مشکلات و موانع شرکت غلغله را رفع نماید. در هفت سالی که کریم خلیلی در دولت بوده هیچ کاری جدی برای هزاره ها و هزاره جات نشده است. ولی شرکت غلغله در هفت سال گذشته موفقیت و رشد باورنکردنی داشته است. شهرک (شهرک حاجی نبی و یا شهرک امید سبز) که توسط شرکت غلغله تاسیس و سرمایه که از آن به جیب برادران خلیلی (کریم خلیلی و حاجی نبی خلیلی) سرازیر شده است پروژه بزرگی است که هیچ پروژه دولتی، حتا به اندازه نصف آن، در هزاره جات اجرا نشده است.

در هفت سال گذشته، کریم خلیلی (لابیگر شرکت غلغله در دولت) از بالای هر منبری مردم را به سکوت و تسلیم فرخوانده و فریاد کشیده است که عدالت و برابری برقرار است. ولی واقعیت آنستکه آن عدالت و برابری صرفا برای خانواده خلیلی و شرکت غلغله وجود داشته است، نه برای هزاره ها. بهرحال، برادران خلیلی ممکن است چارصباحی را با صدها میلیون دالر و شرکت غلغله در عیش و عدالت زندگی نمایند، اما عدالت تاریخ و کارهای فردای فرزندان روشن این مردم چیزی دیگری خواهد بود.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • در اين سايت بغير از رزاق مامون ديگران اشتكانه مينويسد و اشتكانه عمل ميكند, جعفر رضاي بك كارتونبازك امده به شيوه هاي اشتكانه عمل ميكند. بيا كمي علمي كار كنيد, مسل مامون. اسد بودا, علي اميري و نو انديش بنويسبد و تحليل كنيد, اين سايت از خود كدام پاليسي ندارد و تبديل شده به يك بازار منديي

  • رضایی صاحب از اینکه به گوشه کوچکی از خیانت و چور و چپاول خلیلی اشاره کردید ممنون. اما باید بدانید که این رهبران خود خوانده که بیشرمانه خود را نماینده ملیت هزاره و ملیت های دیگر جا میزنند هرکدام از قدرت و پول و تفنگ و ارتباطات مافیایی شان با استخباران خارجی برای پرکردن جیب خود و برای لگد زدن بر فقیر ترین مردم استفاده میکنند.

   متاسفانه نوشته شما را بیشتر از اینکه از سر دلسوزی به ملیت مظلوم و دردیده هزاره ما بدانم، ناشی از تضاد درونی جانیان حزب وحدتی میدانم، چون شما باید اولتر از همه علامت سوالیه را روی عبدالعلی مزاری میگذاشتید که چطور بر سر مردم هزاره تجارت کرد و جنایت و بربریت انجام داد. مزاری خود طوماری از جنایت و فاشیزم علیه مردم مظلوم هزاره جات را در تاریخش دارد، و همه آنانیکه با جنگ های درونی و جناحهایی مختلف حزب وحدت (قبلا احزاب مزدور هشتگانه)‌ آشنایی داشته باشند میدانند که مردم هزاره آنقدر که از این احزاب و رهبرانش رنج کشیده اند از سایر نیروهایی انسانکش مثل طالبان نکشیده اند.

   باید خلیلی را ادامه راه پرخیانت مزاری و در مجموع حزب وحدت مزدور ایران و قاتل هزاران هموطن ما میدانستید اما شما به این گوشه های روشن واقعیت پرده انداخته و طوری نوشته اید که گویا حزب وحدت و مزاری خوب بودند و تنها فعلا این خلیلی است که بد است. در حالیکه اینان همه کرم های یک گنداب اند.

   این نوع برخورد به جانیان وطن ما از سر همان تضاد های درونی کمپ ارتجاع است. آنانی که خلیلی و محقق و انوری و ... را جدا از حزب مزدور و خاین وحدت و رهبرش مزاری میپندارند، در واقع به چشم مردم میخواهند خاک بپاشند.

  • حبیب جان برو اول درست نوشتن نامت را یاد بگیر. انهای که تو نام برده ای مزذورکهای جهادی ها هستند و تا صد سال دیگر هم شهامت و اندیشه کسانی مثل رضایی را پیدا نمیتوانند.

  • شما اول علامت سوال را پيش جنايتکاران همتبارت بان بعد اظهار نظر کن. تو در همین نظر کوتاه نشان داده ای که لیاقت اظهار نظر نداری و جنايتکاران قوم و قبيله ات را مانده از کس ديگر ايراد می گيری که تو نيم جسارت او را نداری.

   خداوند با همان برادر بزرگتان ملا عمر محشورتان کند.

  • سلام به قافله سلاران آزادی بیان.
   من همه نظرات مطرح شده در این بحث را خواندم اما نوشته ای آقای پرویز جالب بود چون نمیدانم که شاید بعضی اوقات به پدرش هم دشنام خواهد داد.
   از یاد نباید برد که تا چند دهه پیش در دانشگاه بر روی ما بسته بود و کسی همت آنرا نداشت که بگوید چرا چون خاطره بر دار خشک شدن خلق را کسی نمیتوانست از یاد ببرد.
   من نمیخواهم از رهبران که همه تبدیل شده اند به تجاران دفاع کنم اما دوست من این سواد نیمه من و تو حاصل از زحمات آ پیر مردی است که امروز خانه که هیچ بلکه قبرش خم معلوم نیست . او تنها رهبری از رهبران به اصطلاح جهادی است که امروز نه بلند منزل داره و نه هم کدام شرکت و جیزی دیگر.
   از شما میپرسم دوست روشن فکرم که مزاری چه خیانت کرده که این همه دشنامش مثدهی؟ اولین قربانیان جنگی در غرب کابل هفت مزدور جوالی بود که در کوته سنگی کشته شدند آنوقت مزاری در کابل نبود و اگر خانه ای تو از چهار طرف مورد تجاوز قرار گیرد و تو دفاع نکنی بی غیرت نیستی؟
   درست است که از ایران اسلحه گرفت اما اگر نمیگرفت زیر پا نمیشد؟ یادت نره که یکی از همان رهبران همدوره مزاری گفته بود که هزاره ها چند خانه مهاجر است که از افغانستان نمیباشند ، حالا تو هموطن اگر هزاره هستی نمک نشناس هستی که در دنیای تاریکت تنها خود را میبیدی و خود را دشنام داده اذیت میکنی ولی اگر از دگر اقوام برادر ما هستی در آتش کور کورانه تعصبت میسوزی .
   خداوند هدایتت کند

  • مگر اسم پرویز نام کثیف ایرانی نیست و

   ایا گذاشتن اسم پرویز ان را نمی رساند که والدین شما ارادت خاصی به ایران کثافت داشته و در غیر ان اسم ایرانی را بالایت نمی گذاشت...

   دوم عبدالعلی مزاری رهبر مردم هزاره است و خواهد ماند و هیچکسی نمی تواند جایش را بگیرد و اگر کسی چشم دیدش را ندارد بخاطریست که تحقر عقلی دارد...

   اقای پرویز شما چرا کودن استید—

   زیرا درک اینرا ندارید که بابه مزاری از نژاد مغول است و نه نژاد کثیف ارین که امروز چیزی قتل و ادم کشی را در جهان باعث استند...

   و مهاجرت مزاری به ایران صرف به خاطر ازادگی اش بوده است نه به خاطر اظهار بردگی و نوکری و گر نه در پاکستان میتوانست به پول و پله بیشتر دست یابد و اگر ایران پرست می بود او هرگز به چهره---- بروجردی نماینده ایران در کابل سیلی نمی زد...

   و جنگ های که در کابل صورت گرفت همش دفاعی بوده و عقل سالم باید کسی را ملامت کند که دست به انحصار قدرت میخواست بزند..
   مگر پیامبر خدا که شما به او عقیده دارید جنگ ننموده مگر میشود با ظلم و ظالم که میخواهد اشیانه و کاشانه ات را نابود سازد از جان و قربان حرف زد

   مگر این مزاری صلح جو و خدا پرست نبود که با دست خالی به دیدار طالبان ارین نژاد بخاطر تامین صلح و امنیت در کابل رفت مگر این ارین نژاد کثیف با او چه کرد پس چرا مسعود و گل بدن ارین نژاد کثیف همچو عمل را بخاطر امدن صلح در کابل انجام ندادند...

   قاتلین بابه مزاری بدون مجازات نخواهد ماند و این حقانیت را تاریخ بزودی به اثبات خواهد رساند ایا تا حال متوجه شکست و کشتن شدن صد ها طالب در حال و اینده و ریش ریش شدن جسد مردار مسعود نشده ایی شما کی عقل دارید که همچو مسایل را درک کنید پس کودن بودن شاخ و دم ندارد....

   مگر ایران در بامیان و مناطق هزاره نشین تا امروز چه گلی را به اب داده ولی در عوض همه جاده های هرات توسط ایران اسفالت شده و کمک هایش به مناطق زلزله زده پکتیا و ننگرهار که ارین نژاد استند به سر وقت می رسد...

   شهیدمزاری و مردم هزاره در مجموع مغول نژاد استند ارین و ایرانی نیستند و تشیع معنی تقبل خلافت علی را که عربی و خلیفه خدا بوده میدهد نه مفهوم ارین و ایرانی را دارد و پنجاه و پنج فیصد مردم عراق و نود فیصد بحرین تشیع استند و هذاالقیاس سایر ممالک جهان...

   اقای کرزی مگر در پاکستان نبوده ایا اورا میتوان متهم به مزدورنمودن به دولت پاکستان نمود...

   اقای پرویز شما بسیار کودن استید امید است در اینده سنجیده حرف بزنید...

   مرگ بر ایران و هرچه نام ایرانی...

 • سلام خدمت کارکنان عزیز کابل پرس? و خواننده گان عزیز !
  دراین شکی نیست که رهبران افغانستان ان رهبران دیروزی که صدای عدالت و ازدی را سر می دادندنیستند و در عیش و عشرت و قدرت طلبی های بیشتر خویش غرق هستند .و ان باورهای دیروزی را که نام می گرفتند حالانمی گیرند و در فکر این هستند که چگونه می توانند قدرت نامشروع خویش را دیگر هم گسترش داده تا بتوانند دیگر هم در چور و چپاول از تکنوکراتان پس نمانند .
  یکی از رهبران مشهور جهادی که نمی خواهم نامش را بگیرم در سر گذشت خویش گفته بود که ما وقتی نهضت جوانان مسلمان رادر پوهنتون کابل براه انداختیم حتی توان پرداخت کرایه یک اطاق را در سرای غزنی هم نداشتیم که در انجا جلسات خویش را به پیش ببریم . بیا حالا تماشا کن که این رهبر به اندازه پول و دارایی را چور و چپاول کرده که چهار پشت دیگرش را هم کفایت می کند . و همین حالا هم در صدد این هستند که چطور بتوانند دیگر هم چور و چپاول کنند .
  اگر دیروز رهبران جهادی که بنام دفاع در مقابل روس و اوردن یک نظام اسلامی و جهاد فی سبیل را شعار می دادند امروز در عیش و عشرت خود زنده گی می کنند . و اگر سهم شان در قدرت کمتر شوند می گویند که ما و ارثین یکنیم میلیون شهیدان افغانستان هستیم و ما جهاد و مقاومت کردیم .
  و از سوی دیگر مافیایی تکنوکراتان که از خارج بنام متخصصین امده اند انها هم کم از رهبران و قومندانان جهادی نیستند و به میلیون ها دالر را برای فرزندان و فامیل خویش در کشور های غربی و اروپای می فرستند .
  ای نویسنده عزیز اقایی جعفری ! این تنها اقای خلیلی نیست که در این گرداب به اندوختن سرمایه خویش می پردازد بسیار رهبران دیگر هم هستند که باید نام انها نیز تذکر می دادی تا نوشته تو دیگر هم پرمحتوا تر می شد. وهم چنان در نوشته ات یک سطر ان قابل مکث است که می گویی اقای خلیلی برای برادران هزاره هیچ چیزی نکردند . دراین شکی نیست که در نظام دیموکراسی اکثریت و اقلیت هیچ مفهومی را افاده نمی کند و جامعه براساس عدالت اجتماعی استوار است . مگر سهم برادران هزاره ما در قدرت فعلی و نظام فعلی هم بد نیست من نمی خواهیم که احصایه جدید اقوام افغانستان را که " اشیا فوندیشن " ان را به نشر سپرده این جا بازگو کنم خو بهر صورت سهم برادران هزاره در حکومت فعلی خوب هست و اگر تو این سهم را کم و خواهان سهم بیشتر برادران هزاره هستی می شود که تورا نیز به نویسنده گان که در خارج زیست می نمایند
  و صرف به فکر کو تاه خود تنهاخود را می خواهند نه دیگران را ومانند " خانم عزیز" که بخاطر خود و هم تباران خود دزد را بر خواسته از جنبش دهقانی و به گفته خانم لمبه " اندیشه " را قهرمان خطاب می کنند . ربط داد.

 • سلام اقای جعفر رضایی و به سلامت باشند..

  واقعا اینبار حقیقت را اوردی اگر میخواهیم به یک چیزی برسیم بایست اول انتقاد از خود را شروع نماییم و بعد از اصلاح به انتقاد دیگران بپردازیم..

  و محترم اقای کرزی که بطور دموکرات از طرف مردم افغانستان و جامعه جهانی بحیث ریس جمهور انتخاب شدند نیز اگر میخواهند از طرف مردم هزاره مورد انتقاد قرار نگیرند انسان های معامله گر که حتی با خون مردم هزاره معامله میکنند از چار اطراف خود قطع و منع کنند در غیر ان حرف زدن و اوردن دموکراسی-ازادی ژورنالیزم را که شامل انتقاد نیز است را خواهی نخواهی بدنبال خواهد داشت
  این امکان ندارد که پول و لذت قدرت از برکت نام دموکراسی و برابری نوش جان کرد ولی به صدای و ضرورت مردم وقعی نگذاشت یک منافقت محض است و در شرایط امروزی هرگز از چشمان تیز بین منتقدین دولت و حکومت دور نخواهند ماند و الحق هم که باید نماند

  اقای کریم خلیلی نماینده مردم هزاره نیست و نمی باشد و استفاده ناجایزانه که از بودجه و نام و موقف دولتی خود بنام مردم هزاره تا حال نموده و به تصاحب دارایی ها و شهرک باداورده برای او خانواده اش گردیده برای نه پشت اش کفایت میکند که بیشتر ازین قابل تحمل نیست..

  برای تعین نماینده مردم هزاره در دولت وبا روشنفکران مردم هزاره بایست مشوره کرد که بی توجهی در ین مسله موج نارضایتی را در جامعه درد دیده هزاره هرچه بیشتر دامن خواهد زد و نتایج ناگوار غیر انسانی ان غیر مستقیم متو جه اقای کرزی و یا هر ریس جمهوری احتمالی دولت اینده افغانستان خواهد بود..

 • سیاستمداران بزرگ که در فکر کارهای بزرگ هستند همواره سنجش خود را دارند و به یاوه گویی یاوه گویانی که فقط بلدند حرفهای مفت و پوچ و تهمتهای بی بنیاد بزنند هیچ توجهی نمیکنند بر همگان معلوم است که خلیلی برای خدمت به ملت مظلومش در بد ترین شرایط کشور مردانه و قهرمانانه ایستاده و با درایت و دلسوزی که نسبت به محرومان این جامعه دارد بالاترین دستاوردها را به بهترین نحو در شرایط حاظر با مشکلاتی که پیش رو داشته حاصل کرده است و امروز تمام مردم رنج دیده افغانی که در فکر امنیت ثبات و ترقی کشور هستند قضاوتشان در باره خلیلی این است که وی را مصلحت اندیش و خیرخواه و ثابت قدم در سیاست میدانند

  • شمس که به احتمال زیاد همان جناب خود کریم خلیلی هستید، لطف کرده بگویید دستاورد بزرگ کریم خلیلی برای هزراه چیست؟ در هفتسال که ایشان معاون ریس جمهور بوده اند چه گل بر سرهزاره ها زده است؟ راه های ناآباد، فقر مزمن، تجاوز پی درپی کوچی ها، کشیدن خط سرخ بالای نقشه هزاره جات در هر پلان انکشافی ...از کدام یکی از این دستاورد های استاد خلیلی سخن می گویید؟ جناب این آغاز کار است مردم به آسانی از خیانت شما نخواهد گذشت.

 • اقای شمس ساختگی..

  اقای خلیلی یک سخنگو بود وحالا نیز است ولی به یک شکل و مرحله زمانی دیگر و بر او نمی توان خطاب سیاستمدار "بزرگ" کرد و بدتر اینکه فعلا پا دو ی اقای کرزی را نیز میکند و برای ماندن در پست اش هرروز به این ان رشوه میدهد..

  الفبای سیاست حرف زدن و یاوه گویی نیست بلکه از عمل نمودن به وجیبه انسانی خود, احساس مسولیت نمودن در قبال وطن و مردم خود که عمران وابادانی معنوی و مادی را در قبال دارد گرفته شده است..حالا اقای شمس ساختگی برای ما در اینده بنگارند که کدام سرک یا شفاخانه یا مکتبی شخصا اقای خلیلی از هنر خود سنگ تهدابش را گذاشته تا ما متیقن شویم که جناب شان شمه از سیاست روز بوی برده اند و برای پست نمایندگی مردم هزاره مناسب استند در غیر ان ما در شرایط حساس امروزی به پا دو و معا مله گر ضرورت نداریم و برعکس در افشاو اصلاح همچو اشخاص احساس مسولیت نیز میکنیم.

  ما مخا لف شهرک ساختن و یا اشغال پست ریاست جمهوری اقای خلیلی نیستیم و چشم بخیل کور باشد و این که هزاران پشتون و ازبک و تاجک در طول تاریخ از موقف شان به دارایی ملت به چور و تهاجم و چپاول پرداختند بگذار از مردم هزاره یکی نیز ثابت کند که ما دست کم از انها نداریم..ولی حرف اصلی اینست که اقای خلیلی به چشم کرزی خاک نزند که جناب شان نماینده هزاره است و یا به خاطر قوم هزاره دارند شمشیر میزنند..

  چنانکه شخص خود شان در یک مرحله اقرار نموده بودند که هیچ هزاره وی را درین مقام و منصب نرسانیده و بنابران و او هیچ مسولیت در قبال بهبودی وضع مردم هزاره احساس نمی کنند و ندارند..بدین منظور باستناد این گفته و طرز عقیده اش لازم دیده میشود که بیشتر ازین بالای گرده ملیت زجر دیده هزاره بنام و بهانه نماینده و یا رهبر هزاره سنگینی ننماییند و اگر اقای کرزی چوکی معاونت ریاست جمهوری بطور رفاقت شخصی برایش حفظ میکنند یک مسله جدا است و پاسخگو نتایج مناسب ان نیز در اینده باشند.

  ارزو ما اینست که اقای کرزی بدانند که دوران جهاد اصغر و سخنگویان و برنامه ریزان ان نیز به پایان رسیده و دوران دوران جهاد اکبر و رهبران مناسب و درخور ان که از پاکی نفس نسبی برخوردار باشندو علاقمند به خدمت صادقانه استند رسیده..

  لذا در مورد تعین نماینده مردم هزاره از روشنفکران مردم هزاره مشوره بگیرند و این به خیر و صلاح دولت ایشان است و برکت خداوندی را نیز در بر خواهد داشت در غیر ان منتظر روز های بدتر ازین باید باشیم..

  در اخیر از برادر ما اقای رضایی ارزو مندیم که در اینده روی اصلاح و انتقاد خودی بیشتر تکیه نموده تا حل معضله اجتماعی و سیاسی مردم هزاره بیشتر امکان پذیر به نظر برسد..بطور مثال از اشتباهات مردم هزاره و رهبران شان در طول تاریخ به خورد خوانندگان خودی داده تا موجب پند و عبرت باشد و در اینده محکوم به تکرار ان نگردند..تشکر

  والسلام

 • آقای میرهزار سلام، واقعاً جای خجالت و تأسف است که نظراتی را سانسور می کنی که به قبیله گرایی "قوما" بر می خورد. وقتی همین جعفرخان رضایی (قهرمانت) بر ضد پشتون ها می نویسد و کامنت گذاران دیگر با بی چشمی و وقاحت تمام با دشنام های کوچه ای بر پشتون ها می تازند، خم به ابرو نمی آوری و با حقارت نظرات شان را به نشر می سپاری، اما نظری خلاف وحدتی جنایتکار را سانسور می کنی و باز ادعای مبارزه با سانسور داری و کریم خرم را شما و امثال تان به شلاق قبیله گرایی می بندید. نه به این خاطر که ضدفرهنگ است، بل به این خاطر که پشتون است، ورنه مردم چیزی از آن تاجیک تبار (رهین) هم ندیدند. در آن زمان هم "مبارز" بود که به دفاع از آزادی بیان بر می خاست، نه رهین خانقاه نشین. شاید نظرات عده ای از دوستانی که برایت نوشته بودند که به جای کابل پرس? بهتر است، هزاره پرس بنویسی،مناسب حال باشد. وقتی کابل پرس را در ابتدا می دیدم، مالامال از خوشی و امید می شدم، می دیدم که تعصبی ندارد و بی هراس از تهدید به جنگ پلشتی می رود، اما از آن کابل پرس چیزی نماند و همه اش بر ضد پشتون ها. و این راهی که شما می روید، به ترکستان است. نه نسل کشی کرده می توانید (زیرا هتلر هم نتوانست با کوره های آدمسوزی اش تمام یهودیان را نابود سازد و نه عبدالرحمان خان با هزاره کشی اش). این راه معقول نیست و راه به جایی نمی برد.

  • سلام خدمت کارمندان کابل پرس? و خصوصا به اقای میر هزار عزیز!
   دراین هیچ شکی نیست که هر کس عشق به قوم و زبان خویش دارد و هیچ کسی نمی تواند این اندیشه را نادیده بگیرد .
   خالد جان عزیز ! اگر تهمت به اقوام برادر هزاره مان هم باشد من شاهد چنین سانسوری را از طرف سایت کابل پرس نمی بینم و اگر نو یسنده ای بیجا و به تهمت بندی به اقوام پشتون تاخته باشد . باید این را در نظر داشته باشد اقای جعفر رضایی که هیچ چیزی را نمی تواند ثابت کند . جز دامن زدن به نفاق و کینه توزی بنا مسولیت هر نوشته را نویسنده ان بدوش درارد نه کابل پرس و نه اقای میرهزار بنا بیجا تهمت نبدید .
   سایت کابل پرس یگانه سایت است که و قعیت های عینی جامعه مارا بر ملا می سازد .
   اگرکدام نوشته جعفر رضایی بر ضد پشتون ها باشد باید ما و شما ان را بطور علمی و دقیق به بررسی گرفته و انرا تحت عفت کلام نقد کنیم . من فکر نمی کنم که تهمت را که بالای کابل پرس عزیز و ارد نموده ای حقیقت ندارد . و باید به عوض کابل پرس نو یسنده رابا دلایل منطقی ات نقد میکردی . با عرض حرمت به اقای خالد .

  • حنیف خان رستم لطف کرده بگویید کدام مطلب جعفررضایی نفاق افگنانه است؟ به تصویر کشیدن کله منارهای هزاره جات، رسم نمودن قاچاق بری خانواده کرزی، تصویرنمودن فاشیزم منظم دولتی..؟ این گپ ها چیز نوی و پنهان که نیست.

 • به نظرمن چیزی به نام حزب وحدت وجود ندارد. به این خاطرکه در وبسایت که به نام حزب وحدت جور شده غیر از درج عکس و خبر و بازدید و سیاحت آقای خلیلی از دومین فرد هم نامبرده نمی شود. کدام حزب که جلسه و انتخابات و تشکیلات نداشته باشد...

 • خلیلی احمق جنایتش را دو باره تکرار کرد معامله دیگر را سری مهاجرین افغانی انجام داد ای مردکه احمق الدنگ معامله گر به تو خر احمق که اجازه چنین کار داده است که خودرا صاحب اختیار مهاجرین مظلوم ستم دیده مقیم ایران میکنی آخی ای گاب اولاغ این مردوم با تو چه کرده است سری شان معامله میکنی یک دفعه از افغانستان بیرون میاندازی یک دفعه دیگر به افغانستان میخواهی ای اولاغ جیبت پر نه شده هنوز یا جیب برادر نبی پر نه شده ای ولاغ خلیلی دست از جنایت برادار این مردوم مضلوم مهاجر را مثل توب فوتبال شوت نه کن ای گاب تورا که نماینده تام اختیار خود قرار داده است ؟کمتر خون این مظلومان را بخور برو گم شو جای که حرف بزنی راه رفتی تورا چه کار به سیاست برو مثل پدرانت پالون خر بدوز

  خلیلی وقتکه تو و هم کاران تو و اکثر جنایت کاران مثل تو که بنام مجاهید جنیات انجام دادید پیرو خط امام خمینی بودی ای مردم مظلوم را مارکهای وتهمت های مختلیف کشتید وچور چپاول کردید اواره دیار وطن شان کردید .

  وبعد پیروی خط جورج بوش شده سری این مردوم مظلوم معامله پر سود انجام دادی جیبت را پر ز پول وخودت وزیر دست چپ کاسه لیس آمریکا قرار دادی جنایت دیگری انجامدادی و برای این مردم مکر وحیله میکنی و اشک تمساح میریزی و معامله انجام میدهی شماها جنیات زیاد کردید شما باید محاکمه شوی نه باید برای مردوم مظلوم ستمدیده به این آن بفروشید بیاید در صدد جبران باشید که تا شاید از گناهانت کم شود .

  آنلاین : hamoo

 • شما مردم شریف هزاره باید هوشیار باشید
  دستان کثیف و آلوده میخواهد در میان شما کار کنند و همانند برادران ازبک ما، ما را هم پارچه پارچه کنند . چون که از همستگی ما احساس خطر میکنند . موضوع موضوع نفاق بیانداز حکومت کن است بس .
  درست است هیچ رهبری در افغانستان ، خدمت آنچنانی که مردم از آنهاانتضار داشتن نکردند . درست است همه خوردند و بردند شـــــاید خلیلی یکی از آنها . ولی چرا فقط از خلیلی نقد میشود که در مقایسه دیگران هیچ نخورده است .
  شهرک امید سبز حق هزاره ها است هزاران بیخانه درین شهرک صاحب خانه شد . ما هزاره ها حق نداریم یک بالا شهر با تمام امکانات مدرن شهری داشته باشیم؟
  چشـــــــــــــــــــــــم تان کور

  • سلام خواننده گان عزيز من از نو كران ايران انتقاد دارم چراه ؟ كه اين ها در اوايل كه پيروي خط خميني بود مهدي هاشمي براي اينها اصلحه دادند و اين ها به دستور مهدي هاشمي همه خوبان و بهترين هزاره را كشتن و اواره كردند و يك مارك بزرگ هم براي شان چسپاندن از آن روز خليلي و امثال خليلي سري قدرت سوار است و اين ملت را يك روز به امريكا معامله ميكند و يك روز ديگر با ايران اينها براي پر كردند جيب شان ازادي را را از تمام مردوم هزاره گرفته برادر كه از دانمارك نوشته ايد اين اقاي خليلي و امثال خليلي هيج وقت براي مردم هزاره رحم نه كرد با شمشير كه از مهدي هاشمي گرفت سري همه را بريد كافي است شما تاريخ گذشته حزب نصر و سپاه رادر مناطق هزاره جات را بررسي كنيد ماه هزاره ها بسيار ادم هاي مهم وخوب داريم كه توسط اينها نا بود شده است و يا در كشور هاي مختليف زندگي ميكند تنها خليلي نيست كه حكومت بنامش سند خورده است وشماه مارا به هوشياري دعوت كرديد اين ملت اگر ازير يوغ اين تاجر ها رها شود
   با بقيه اقوام افغانستان مشكل حل مي شود

   آنلاین : http://www.hamoo.blogfa.com

 • آقای پرویزبرایت دعا میکنم که خداوند برایت دوچشم بینا برای درک مسایل وتحولات های افغانستان عطا نماید بعدا اگرخواستی نظریات خودرا بیان کنی دچاراین گونه مغالطه نشوی که هرکس به میزان حماقت فکری ات آفرین گوید نمی دانم که تورا چه خطاب نمایم بااین حماقت ات که باهیج موجودی حتی بی شعوراین دنیا سازگاری نداری ، ببینید مزاری (رح) شخصیت است که تاهنوزنه تنها درافغانستان بلکه درهمه رسانه های جهان کسی نتوانسته اندکی ازابعاد منفی شخصیتی که دیگررهبران جهادی مالامال آن است ثابت نماید حتی کسان که تادیروزدشمن سرسخت مزاری کبیربود امروزدراکثرمحافل درستایش شخصیت اومی پردازند اما توچه میدانی ازتحولات این کشوروکسان که دخیل بودند دراین تحولات عزیزم برودنبال کارت میگویندمرد میزان حماقت اش درسخن وی است که تومعلومی

 • salam ay azizan omid waram ki khob bashid banazari man maha baid az fikr khob astifada konim ma baid diga dombali khalily ia ham salsh na bashim wa ia khod ra dar pishi dosh manan khord nakonim ma wa shoma baid dar mawzoy intekhabat fikar konim baid ba gardani kuloft ba attihadi khob az austat daktar bashar dost por aftekhar himaid konim kochiki sho ma ali baba akhlaq az milano

 • من هزارهواقعی هستم به هزاره بودنم افتخار کرده در عقایدم پایبن ونجانم را ریشه تمام دار وندارم می دانم .مرگ بر تمام هزاره هایی که هویت خود وخون خالق را فراموش کرده اند.امروزه والی نجس زن از ماست که با خون ما خیانت مکند ودر چوکی منشیند زنان پلیس هزاره را بدنام ساخته دختران بی بند وبار سگ صفت در کابل و مزار و هرات نام وکلمه مقدس هزاره را یدک می کشند جوانان در ایران و وطن معتاد شده و مرگ بر ملایان خیانت کار هزاره که برای لقمه نانی سگ ایرانیان شده درود خدا بر شهید خالق و خالق صفتان درود بر کشتمند ها و زنده باد هزاره واقعی درود بر کسانی که منافع قوم و نجاتشان اصل زندگیشان است ونامس پرست هستند

  آنلاین : http://خون

 • salam aks qahraman bayad bogzarid

 • arab khar ra bebin

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس