در همین بخش

صفحه نخست > عکس > عکس روز > په تخار کښی زده کوونکی

په تخار کښی زده کوونکی

شاگردان مکتب در ولايت تخار/ عکس از جواد جلالی
يكشنبه 28 دسامبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

درسال ٢٠٠٨ صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان کار اعمار ١٧٩ مکتب را تکميل کرده و ١۴٣ مکتب ديگر در
حال اعمار اند.

دملګرو ملتونو پانګه د ماشومانو لپاره په ٢٠٠٨ کال کښی د ١٧٩ ښوونځيو د ودانولو کار پوره کړی او ١۴٣ نور
ښوونځی د ودانو په حال کښی دی.

Photo by Jawad Jalali

School boys in Takhar province

In 2008, the United Nations Children’s Fund (UNICEF) completed the construction of 179 schools and another 143 schools are being built.


این عکس با اجازه دفتر سازمان ملل در افغانستان در کابل پرس نشر شده است

واژه های کلیدی
آموزش، مکاتب و دانشگاه

جستجو در کابل پرس