صفحه نخست > خبر و گزارش > کی، چگونه و با چی نام به کا گ ب در افغانستان خدمت کرد؟

کی، چگونه و با چی نام به کا گ ب در افغانستان خدمت کرد؟

بعد از کودتای 1978 میلادی اکثریت اجنت های دیروزی کا گ ب به " منابع معتبر" تبدیل شده اند و نهاد های استخباراتی افغانی تماماً تحت امر و کنترول کا گ ب در آمده است
حکيم نعيم | Hakeem Naim
چهار شنبه 31 دسامبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

"کا گ ب در افغانستان" نام یک رساله پژوهشی و اکادمیک است که تحت نظر هشت پروفیسور از پوهنتون های مختلف امریکا و توسط مرکز جهانی ویدرو ولسن، برای دانشمندان تهیه و به چاپ رسیده است. این رساله تحقیقی بر مبنای یاداشت ها، اسناد و مدارکی که توسط واسیلی میتروخین یک کارمند ارشد اسبق کا گ ب که مسوولیت آرشیف و نگهداری اسناد را در مرکز گا گ ب در مسکو به عهده داشته، تهیه شده است. واسیلی میتروخین در سال 1992 با شش بکس اسناد محرم کا گ ب به لندن پناهنده شد و در سال 1999 کتابی را هم تحت عنوان " شمشیر و سپر: آرشیف میتروخین و تاریخ محرمانه کا گ ب" به چاپ رساند. لازم به تذکر است که آقای میتروخین در زمان فعالیتش در کا گ ب نیز یک کاپی از اسناد و معلومات های محرم را به سازمان های استخباراتی غربی میفرستاده که این مطلب راخود در کتابش اعتراف کرده است.

راز های افشا نشده ی را میتوان در مورد عملکرد کا گ ب و اجنت های داخلی آن در افغانستان، از لابلای اوراق رساله "کا گ ب در افغانستان" بدست آورد. در این رساله آمده است که هر چند اتحاد شوروی سابق مدت ها قبل از وقوع کودتای سردار داود در سال 1973 و کودتای خونین خلق - پرچم در سال 1978، آگاهی داشته است ولی هیچگونه نقش فعال را در این کودتا ها نداشته است. همچنان به آغاز فعالیت کا گ ب در افغانستان از سالهای قبل اشاره شده و از تماس و همکاری وزیران محمد داود با کا گ ب پرده برداشته شده است. کا گ ب همانند سایر سازمان های استخباراتی کشور های قدرتمند دنیا از دو شیوهءِ فعالیت استخباراتی در افغانستان استفاده کرده است. اول اینکه تقریباً تمامی فعالیت های اش را از یک مرکز استخباراتی که در داخل سفارت شوروی سابق در کابل موجود بوده و "اقامتگاه" نامیده میشده است، انسجام و تحقق داده است. ثانیاً، استفاده از نماینده های کا گ ب، چه داخلی و چه هم شهروندان شوروی سابق که زیر نام مشاور تقریباً درهمه ارگان های مهم دولتی موجود بوده و در بسا موارد مستقیم با مسکو در ارتباط بوده اند، میاشد. بدون شک که اجنت های داخلی کا گ ب نقش مهم و اساسی را در افغانستان بازی کرده اند و کا گ ب هم از هیچگونه فداکاری در مقابل شان دریغ نکرده است. خوشبختانه اسناد آقای میتروخین تعدادی از این اجنت های افغانی کا گ ب را با نام های رمزی شان افشا کرده است.

یکی از نخستین کسانی که در خدمت کا گ ب در افغانستان استخدام شده است نور محمد تره کی است. تره کی با کود نام "نور" در سال 1951 در خدمت کا گ ب در آمده است و در جریان فعالیت هایش در کا گ ب با آقایان ساگادیف، کوزلوف، فیدوسیف، سپییریدونف، کوسترومین و پیتروف در ارتباط بوده است. تره کی در جریان فعالیتش توانسته است چندین اجنت تازه "افغانی" را به کا گ ب معرفی کند. کا گ ب هر چند گاه به تره کی به شکل بسیار مخفی آن که حتی دوستان نزدیک تره کی هم نمیتوانسته اند، آگاه شوند پول میپرداخته است. از سال 1951 تا وقوع کودتای خلق و پرچم، هر چند بار در یک سال، مبلغ پنجاه هزار افغانی، در داخل یک موتر که معمولاً ملاقات های تره کی با کا گ ب صورت میگرفته، به تره کی پرداخته شده است. بعد از کودتای 7 ثور 1357 نام رمزی تره کی به "دیدوف" تغیر یافته است.

ببرک کارمل با نام رمزی "مارید" با کا گ ب فعالیت میکرده است. کارمل که همیشه در رقابت حزبی با تره کی قرار داشته و همیشه فکر میکرده است که تره کی در نزد کا گ ب نسبت به او مهمتر و نزیکتر است. "مارید" به کرات از تره کی به کا گ ب شکایت کرده و خواهان برکناری تره کی از رهبری حزب خلق شده است. بطور مثال بار ها گفته است که او ( کارمل) یگانه کمونست واقعی در افغانستان است و تره کی را با قاطعیت به رشوت خوری و ارتباط با امریکایی ها متهم کرده است . همچنان ادعا کرده است که تره کی چار صد هزار افغانی در پشتنی بانک ذخیره کرده است. کا گ ب ذیرکانه اختلافات بین کارمل و تره کی و دیگر اجنت های هوادار شانرا دامن زده و با تمامی اجنت های که به خلق و یا پرچم وابسته بوده اند، ماهرانه و جداگانه تماس هایش را حفظ کرده است. طبعاً، یکی از شگرد های سازمان های استخباراتی بزرگ دنیا ایجاد تفرقه و معامله جداگانه با اجنت های بومی شان میباشد که امروز هم از سیا تا میت (سازمان استخباراتی ترکیه) همه از این روش معمول در افغانستان پیروی میکنند.

اسم های افشا شده ی تعداد دیگر از اجنت های کا گ ب که اکثر شان در رده های بلند حزب دموکراتیک خلق قرار داشتند، با نام های رمزی شان قرار ذیل است:

 • حفیظ الله امین با نام رمزی " کازم"
 • رفیع با کود نام "نیروز"
 • عبدالقادر با نام رمزی"عثمان"

پس از زندانی شدن قادر و سلطان علی کشتمند توسط امین، مسوول وقت کا گ ب در کابل به تره کی و امین اخطار داده است که مرگ قادر و کشتمند معادل با ختم زمامداری شان در افغانستان خواهد بود.

 • محمود بریالی با کود نام " شیر"

- عبدالصمد اظهر با نام رمزی " فاتخ" و یا "فتح"

 • شاه محمد دوست با نام رمزی "پیرس"
 • جیلانی باختری با نام رمزی "رکاس"
 • دستگیر پنجشیری با کود نام " ریچارد"

در رساله " کا گ ب در افغانستان" آمده است که در نخستین روز های بعد از اشغال افغانستان توسط قشون سرخ شوروی، دستگیر پنجشیری به حضور مشاور ارشد شوروی و ببرک کارمل فرا خوانده شد. کارمل با قهر به پنجشیری گفته است که " ماو رفقای کشور شوروی ترا بمثابه یک رفیق صادق و یک کمونست واقعی قبول کردیم و تو به منافع آنعده از رفقای که با تو در شوروی صحبت کردند، خیانت کردی." پنجشیری گفت که " من با امین همفکر نبودم و در مورد صحبتی که با رفقای شوروی در مسکو داشتم، من فکر کردم که آن تلاشی برای افشا ساختن احساسات ضد امینی من است که بعد رفقای شوروی به امین اطلاع خواهند داد. اگر نیت واقعی رفقای شوروی را میدانستم طور دیگری عمل میکردم." اظهارات آقای پنجشیری نشان میدهد که هر چند هستند کسانی که به باداران شان در درازای آن همه خدمت، بی باور اند. ولی متاسفانه که نوکر خارجی بودن جاده یک طرفه ای را ماند که در آن تنها و تنها صاحب اصلی جاده یعنی بادار تغیر میخورد.

در میان اجنت های داخلی کا گ ب در افغانستان مهمترین شان سید محمد گلابزوی بوده که با نام رمزی "مامد" به کا گ ب کار میکرده است. جریان انتقال گلابزوی، سروری و وطنجار به شوروی در زمان زمامداری امین که زیر نام عملیات " کمان رستم" صورت گر فت، در پنهانی و دقت کامل صورت گرفته است. کا گ ب از تمام امکاناتی که برای افراد بسیار مهم استفاده میکرد در این عملیات استفاده کرده است. کا گ ب از گلابزوی به مثابه یگانه کسی که در راه خدمت به شوروی پابندی به هیچ معیار داخلی ندارد، یاد کرده است. گلابزوی یا "مامد" سابق، تا هنوز توانسته است از اهمیت خاصی در نزد وارثین شوروی سابق برخوردار باشد.

همانطوریکه در اکثر سازمان های استخباراتی قدرتمند جهانی معمول است، زمانی که یک اجنت ولو که در هر درجه اهمیتی قرار داشته باشد، بعد از رسیدن به قدرت سیاسی، نظامی و یا دولتی، از اجنت بودن به "منبع معتبر" تبدیل میشود. دقبقاً بعد از کودتای 1978 میلادی اکثریت اجنت های دیروزی کا گ ب به " منابع معتبر" تبدیل شده اند و نهاد های استخباراتی افغانی تماماً تحت امر و کنترول کا گ ب در آمده است.

دررساله " کا گ ب در افغانستان" آمده است که کا گ ب با افراد و اشخاص معین از قشر های مختلف طرفدار خط شوروی در افغانستان تماس برقرارکرده است. از این جمله یکی هم آقای اعظم رهنورد زریاب بوده که چند باری زیر نام نویسنده و روشنفکر با کا گ ب تماس داشته است. در اوایل اشغال افغانستان از طرف قشون سرخ، آقای زریاب در یک ملاقات به یک عضو کا گ ب گفته است که " به نظر مردم افغانستان این بهتر خواهد بود که قشون شوروی بعد از انجام دادن وظیفه شان و قبل از اینکه موجودیت شان احساسات ضدیت با شوروی را در بین مردم بر انگیزد، افغانستان را ترک گویند. روس ها ببرک کارمل را به قدرت رساندند. با در نظر داشت اینکه او چگونه به قدرت رسید، مردم در کابل میگویند که این خوب است که کارمل دوباره به قدرت برگشت. هر چند مثال های در این چند سال اخیر وجود دارد و نشان میدهد که انسان های خوب هم بعضاً رذیلانه و سادیست وار جرم کردند، ولی پرچمی ها در مجموع انسان های نجیب و راستکار اند."

افشای حقایق تلخ و سیاه سه دهه جنگ و بدبختی در افغانستان که کودتای منحوس ثور آغاز گر آن بود، میتواند افشاگر چهره های پر طاووسی نسل خون و خیانت باشد که هنوز هم با بیشرمی دست از گریبان مردم عذاب دیده مان بر نمیدارند. رساله " کا گ ب در افغانستان" میتواند سند دیگری باشد در دل تاریخ خونین و تاریک سه دهه اخیر کشور مان.

یاداشت نگارنده: این مطلب به مناسبت بیست و نهمین سالروز تجاوز خونین قشون سرخ شوروی سابق به کشور مان نوشته شده بود که بنابر مصروفیت های دانشگاهی با کمی تاخیر خدمت تان تقدیم شد.

رویکرد ها:
Mitrokhin, Vasiliy. The KGB in Afghanistan: Cold War International History Project. Ed. Christian F. Ostermann and Odd Arne Westad. Washington D.C. 2002.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • در مورد شهید داکتر صاحب نجیب الله چطور؟ ایا ایشان جاسوس کا جی بی نبودند که به مقام رفیع ریاست خاد که معادل افغانی کاجی بی بودند رسیدند یا نه؟

  یا ایشان قسمکه بعضی از طرفداران سینه چاک شان ادعا میکنند یک شخصی وطنپرست بودند

  چند شب قبل در بعضی از تلویزیونها مصاحبه های فقیر محمدفقیر(وزیر داخله زمان امین) و حکم خان الماس (یکی از کادرهای خلق شاخه امین) به نشر رسید که ایشان امین را فرزند واقعی خلق زحمتکش افغانستان ودشمن روسها خواندند وگفتند که امین شهید بنابر عشق وعلاقه به وطن از طرف روسها مظلومانه به شهادت رسیدند. پس این ادعا ها دروغ است؟

  • نعيم خان اين چند خط را در ترجمه ات نياوردی که بادار ناراض نباشد؟

   The well-known Afghan writer and editor of the magazine Khonare Khalq, A.P. Zaryab,
   was arrested and imprisoned. When he was released he told of his time in prison and the torture.
   He claimed that the Soviet advisers also took part in the interrogations and tortures. The majority
   of Afghans were convinced that Afghan officials and Soviet advisers bore equal responsibility
   for the situation in Afghanistan. The Soviet side was involved in the punitive policies of the
   regime and co-operated in the repression on an equal basis with the Afghans. Zaryab expressed
   the opinion that Amin had destroyed the cream of the Afghan intelligentsia and that 17,000
   people had been killed. Hatred of Russians was increasing amongst the people. The Afghans
   called the rebels the people. “In fact,” he said, “the Afghan army is fighting against the people.
   Planes and tanks have destroyed and are destroying villages where simple workers live. Are the
   Russians guilty or not? The Afghans are convinced that, if the Soviet Union did not support
   Amin, then he would not be able to give orders to kill people, wipe villages from the earth and
   crush innocent peasants with the tracks of tanks.
   When the uprising against Amin takes place, as it is bound to do sooner or later, then
   simple people in Afghanistan will make short work of the Russians if, of course, Amin has not
   already driven them from the country. Things seem to be going this way. Socialism and the
   Soviet Union are concepts which have been seriously compromised in Afghanistan for a long
   time. Now it is common to hear in educated circles that the Russians massacred the Afghan
   intelligentsia in order to make it easier for them to keep the country under control. It is becoming
   increasingly difficult for the genuine and devoted friends of the Soviet Union to rebuff such
   arguments as the majority of Afghans can see that the official line of the USSR is to support the
   government of Amin.

 • آقای نعیم تشکر از شما که جواسیس ک گ ب را افشا نمودید اگر در باره افشای جواسیس بر سر قدرت امریکا در افغانستان بیشتر از مقاله "سیا به کی چقدر پول داد" معلومات دارید ازین دریچه برای هموطنان ما روشن سازید.
  با احترام بهرام

 • آقای حکیم نعیم ! نوکربودن و اجنت بودن ازجمله صفات و ویژه گی های رهبران دونیم سده اخیر تاریخ اوغانستان است . نبشتهء شما کدام گپ جدید و ناب نیست که مردم با شنیدن و خواندن آن کلک تعجب بگزند . همین حالا در اوغانستان از الف تا یای رهبران چی جهادی و چی تکنوکراتهای وارداتی همه و همه نوکران و اجنت های اداره های استخباراتی دولت های ذیدخل قضایای اوغانستان اند . چی فرقی دارد که نام های مستعار شان بعدأ افشا شود . به اصطلاح مردم ( کور هم میداند که دلده شور است .)

  دوست عزیز ! میشود وقت گرانبهای خود را در جستجو و پالیدن علت نوکر شدن رهبران ما را صرف نمائی ، شایدبه مطالب قابل نشر و قابل خواندن به خواننده گان دسترسی پیدا نمائید .

  • متن کامل انگلیسی این گزارش اینجا است:

   در همین سایت مطالب دیگری نیز در مورد افغانستان وجود دارد، از جمله اسناد سی آی ای در مورد افغانستان که قبلاً آقای حکیم آنها را در کابل پرس? منتشر نموده اند.

   http://www.wilsoncenter.org/to...

 • آقای نعيم با تشکر از معرفی جواسیس ک گ ب. آيا امکان تحقيق درباره جواسیس و مزدوران چين در افغانستان میسر است؟ شما میدانید که جواسیس و مزدوران چین در افغانستان تحت عناوین سازمان رهایی ساما و راوا فعالیت داشتند.

  • جناب نعيم ! بسيار مطلب مهمی را نگاشته ايد . افشای نوکری ، دريوزهگری و ميهن فروشی سر دمداران حزب ديموکراتيک خلق ر ا ؛ که برخی اينک در کمينگاه ها مخفی شده اند ؛ و مانند دستگير پنجشيری هنور ادا و اکت ، شخصيت های ملی وطن پرست ! را در می آورند و برای (بزرگ وطنفروشان ) مثل کارمل و .... سالکرد مرگ ميگيرند ؛ سند بسيار کوبنده و غير قابل انکار است . شخصيت اعظم رهنورد زرياب نيز زير سوال می رود ؛ ظاهرا رهنورد خود خواسته ، نقش يک حزبی غير علنی ( سری ) را بازی می کرده است . قلم تان تواناتر باد . احترام . هوشنگ فرزامپور

  • چرا برخی کامنت گذاران ؛ از روی بيماری با بيکاری صفحه را سياه ميکنند؟ جواسيس چينی يعنی چه ؟ مگر چين هم افغانستان را باری اشغال کرده است ؟
   مگر چين هم گاه به وطن ما قشون نظامی فرستاده ؟ شايد برخی اقارب و فک و فاميل های همين جواسيس کا . گی . بی باشند که بحث را منحرف می سازند ! با ادب . محمود رستگار

  • آقای رستگار يا خبر نداری يا خودت را به بیخبری زدی. چينی ها مثل بقیه نوکران خود را دارند. سازمان رهایی و اطفالشان ساما و راوا دمشان به چينی ها بسته بود. حالا اگر دم به استخبارات پاکستان و امریکا بسته و پيسه کلان تر میگيرند حرف ديگر است.

 • آقای نعیم! کور هم میفهمد که دلده شور است. کشور در آستانۀ انتخابات قرار دارد و باداران سی،آی،ای ات برایت دستور داده اند که بخاطر انحراف توجۀ مردم از مسیر جنایات غارتگران و ایادی داخلی شان؛باید مطالبی را علیۀ نهضت چپ بنویسی.لطفأ سر در گریبان فرو ببر.

  • به همه سلام !
   دوست گرامی و وطن دوست محترم نعیم خان!
   امید است در اینده این جنایت کاران خلق و پرچم را به مردم تان معرفی بدارید و همه مردم میدانند که جنایت کاران خلقی،پرچمی، و اخوانها در کشتار مردم ما مسوول و جوابگو بوده اند ، اگر در مورد جاسوس شناخته شده روسی احمدشاه مسعود و اتش بس وی با روسها و مذکرات ربانی با روسها بما معلومات ارایه بدارید بهتر خواهد بود .
   از سایت کابل پرس? و محترم میرهزار تشکر می کنم اینکه زمینه خوبی را ایجاد نموده اید تا مردم ما جنایتکاران را بشناسند با امید پیروزی تان .
   جلال ابادی

   آنلاین : تشکر از محترم نعیم خان

 • OSTADE GERAMI HAKIM NAIEM:Sarbelando sarferaz bashid ba chonin tahqiq va tarjoma khedmate bozorgi anjam dadaied.in kharab abad va mardome an bozorg tarin qorbani ra barai azadi khish nesar karda ast ama drigha ke ba mamela gari va tabani rahbari hai jafakare tanzimi qatelan va maihan feroshan vabasta ba ross az adalate tarikh va mardom nejat iafta and ke zaheran chonin ham ast .ama ghafel azin haqiqqat ke agar hazaran sal ham begzarad qorbanian va mardome balakashidai ma adalad ra bakorsi khahand neshand az hokme tarikh gorizi nist ba anke shaiad qatelan mardome ma in ra maskhara konand.benabarin zahamate shoma adai daine ast dar barabare anham qorbani ha.Kamgaro moafaq bashid. Ibrahimkhil

 • سلام آقای حکیم نعیم
  چه جالب است این آقای میتروخین شما
  شنیده بودیم که کارمندان سازمان های استخباراتی در تهلکه جان شان را نجات میدهند ولی قهرمان شما با شش بکس اسناد خود را آیا از طریق راه ابریشم به لندن رسانیده است؟؟!! چه مضحک و خنده آور ! دوم قرار ترجمه شما دوست دانشمند. آیا میتروخین شما که قبلا هم اطلاعات را برای باداران شما ریلی می کرد تا چه اندازه این اطلاعات را دقیق ریلی کرده است. سرهم بندی و طامات نوشتن در این کشور شیوه معمول ګردیده.
  لطفا از من بشنوید. در سرهم بندی این ګونه اراجیف!
  به تاریخ ۲۲ دسمبر اجمل خان پشاوری خودرا با سیزده بکس اسناد از اسلام آباد به دهلی جدید میرساند و در کنفرانس مطبوعاتی در هوتل
  ماریوت لست اجنت های استخباراتی آی اس آی را چنین افشا میکند
  استاد ګلبدین حکمتیار با کود نمبر(راکت)
  استاد برهان الدین ربانی با کود نمبر(کوه آسمایی)
  استاد عبد الرب رسول سیاف با کود نمبر(افشار)
  احمدشاه مسعود با کود نمبر (آتش بس)
  مارشال فهیم با کود نمبر(پالوان)
  صبغت الله مجددی با کود نمبر(خوش خوان)
  وهزاران دیګر مانند (دهشکه)(شیشه خور)(جندی)(بی خو)(سرشار)
  (راکتی)(هشت سلند) وغیره و غیره. ها ها ها ها

  • با عرض سلام و اظهار سپاس از تمام دوستانی که لطف نموده اند و پیام گذاشته اند.

   خدمت آقای امین باید بگویم که در نخستین سالهای بعد از سقوط شوروی سابق، اسناد، مدارک، و اشیای خیلی ها معتبر، با ارزش و مهم چه به شکل پراگنده توسط اشخاص و افراد معین و چه هم توسط سازمان های استخباراتی غربی و به کمک مافیای روسی، از شوروی سابق به کشور های غربی انتقال داده شد. نفوذ سازمان های استخباراتی غربی در کا گ ب، حتی در پر قدرت ترین زمان آن هم غیر قابل انکار است. و نه در مطلب نگارنده و نه هم در منبع اصلی، هیچگاه نیامده که جان آقای میتروخین در مهلکه بوده است. آقای میتروخین در سال 1992 در جمهوری استونیا به سفارت انگلیس مراجعه نمود و توسط ام ای 6 با فامیل و اسناد دست داشته اش به لندن انتقال داده شد.

   خوب است که شما به منبع اصلی مطلب نگارنده هم یکبار مراجعه کنید و لو که در تضاد با باور های قدسیت یافته ذهنی تان هم باشد. شاید بسیاری سوال ها برایتان حل شود.

   سر فراز و کامگار باشید. حکیم نعیم

 • Chura Der Murad Ahmad Sha Massoud buzargtarin Jasus KJB chaizi na naweshta aed.

 • سلام نعیم جان.
  فراموش کردم که بپرسم که چهره مبارک شما را در سایت نتوانسم ببینم. خلاف عرف صرف موهیتان را به دوستان نشان داده اید
  میشود یک کمی بالا نګاه کنید؟!!

 • سلام خدمت کارمندان کابل پرس? و خوانند گان ارجمند !
  به شما اقای نعیم سلام ؟
  واقعا نوشته تان بسیار غنی و و اقعیت های بسیار خوبی را افشا نموده اید . دراین شکی نیست که کا گ ب در افغانستان مهره های خویش را بقدرت می رساند . و همین حالا هم در صدد این هستند که چطور بتوانند بار دیگر امریکا را کنار زده و مهره های خودرا به نحوی در قدرت فعلی سهیم سازند . نو یسنده محترم بر علاوه کسانی که شما نام برده اید کسانی دیگری نیز هستند که از چهره های مشهور جهادی هستند و فعلا هم از کا گ ب پول می گیرند و اهداف نامشروع سیاسی خودرا بر اورده می سازند اگر در نوشته ات انها را هم افشا می کردی نوشته ات دیگر هم پر محتوا تر می شد . به امید مو فقیت های هر چه بیشترت .

  • به عملکرد هر دو جانب نگریسته قضاوت کنید کی خاین است :

   • جاسوس شوروی بودن جرم و خجالت آور بوده ولی جاسوس آی اس آی و سی آی ای بودن افتخار.
   • همکاری با ارتش سرخ جرم بوده ولی همکاری با ارتش ویرانگر طالبان و ناتو وطنپرستی.
   • یک مطلب دیگر هم بسیار چشمگیر است اینجا: اینکه پیروان ماوتسه دونگ هم خود را اخوانی قلمداد کرده و ازینکه به غلط چند روزی خواه غیر صادقانه با جنبش چپ در افغانستان کله شورانده اند اظهار بی اطلاعی میکنند.
    نتیجه :
    مردم به دستاورد اخوان- ناتو- و طالبان در افغانستان نگریسته و از صداقت و جانفشانی اعضای حزب وطن درین وطن به نیکی و سپاس یاد میکنند.
    بفرمایید شما دستاورد کار هفده ساله تانرا ارایه کنید تا در سنجش با دستاورد کاری حزب وطن قابل مقایسه باشد...؟
    با افتخار میتوانم از زمان حاکمیت رژیم دلخواه خویش یاد آوری کنم:
   • مردم نان شکم سیر میخوردند.
   • هیچ افغان بی آبرو نشده بود.
   • برای همه کار وجود داشت.
   • همه جوانان از حق تحصیل برخوردار بودند.
    اینها مثال های اندکی اند که در مقابله به ااجراات شما توضیح شد. و شما :
   • مردم دارند از گرسنگی جان میدهند.
   • افغانان را بی آبرو و بی ناموس ساختید.
   • مردم از بیکاری به فغان آمده اند.
   • جوانان به عناوین مختلف از موسسات تحصیلی عالی به بیرون رانده میشوند.
    اگر بخواهیم هزاران مثال دیگر به برتری حاکمیت حزب دموکراتیک خلق نسبت به حاکمیت شما آدمخواران ارایه نموده میتدانیم.
    اگر ذره یی شرم دارید مثل جهادی ها که مردانه وار قبول میکنند که ما فریب خوردیم و به نفع پاکستان با داکتر نجیب الله جنگیدیم حقیقت را بپذیرید. ورنه مردم به دهان شما پیاز هم پوست نمیکنند. زیرا آنها میدانند که حزبی ها یا به قول شما کمونیستان کسانی بودند که با دستان پاک به انها خدمت کردند.
    فقط بنگرید که کدام حزبی رژیم گذشته چه سرمایه - دارایی یا حتی یک سرپناه شخصی دارد. و این چیزی نیست که از نظر مردم دور بماند.
    اگر آنها را به کفر متهم میکنید شما کدام مسلمان هستید ؟ اگر نان شوروی حرام بود پس نان امریکایی در شکم تان ذکر میگوید ؟ شما ذبونانه تلاش کنید تا حقایق را کتمان کنید. ولی مردم چیزی را که به چشم دیده و از آن نفع برده فراموش نخواهند کرد.
    یک نکته دیگر هم قابل یاد آوری است : ما در مقابل پاکستان و بادارانش مردانه وار جنگیدیم و قربانی دادیم ولی شما ذبونانه کوشش کردید که ایشان را وارد خانه مشترک ما بسازید. موفق هم شدید. ولی نتیجه چی شد ؟ بربادی وطن و ناموس افغانها... اگر ذره یی شرم دارید به کسانیکه به این وطن مردانه وار جان دادند حرمت بگذارید.
    حالا شما بگویید که ما خاین بودیم یا شما ؟؟؟؟
 • سلام به همه دوستانیکه نظریات خود ارایه نمودنند
  من نمیدانم نویسنده مقاله ...........به دنبال چی و از کی چقدر پول برای برای هرزه گویی های بی اساس خویش در یافت نموده.اما این قدر میدانم که عقده های درونی خویش را که از مغز علیل وی منشی میگیرد برایم بیان می کند.
  آقای نویسنده(شما بدانید که ما میدانیم) سبک اندیشی مغز بیمار شما پشیزی نزد ملت من ارزش ندارد.
  اینکه اعضای حزب دموکراتیک خلق افغا نستان کی ها بودنند و چی ها میکردنند را می تواند در یک همه پرسی اجتما عی از ملت سوال کنید.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس