صفحه نخست > کارتون > فساد در دفتر کرزی!

فساد در دفتر کرزی!

کارتونی از عتيق شاهد
شنبه 3 جنوری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

loading...
loading...

پيام‌ها

  • درود برگردانندگان موفق کابل پرس.درباره یک تعداد طراحی کارتون های که از هموطن خود بنام شاهد را درین جا دیدم گفتم اگر اجازه دهید نظر کوتاهی درین باره داشته باشم.اولا جای تشکررا دارد زحماتی که این هموطنم درین راستا متقبل میگردد.اما باید بگویم که تماشای کارهای برادر عتیق جان درکل یک بی خاصیتی محض را به همراه دارد یعنی انگیزه ایجاد نمیکندوبیننده میتواندبدون تعمق ازان به آسانی بگذرد.در ابتدا من فکر میکرد م که شما برای تشویق این برادر کارهای شان را انتشار میدهید.اما وقتی دیدم که این عزیز وطن مرد سالکرده است خیلی تاسف خوردم.شاید برای جامعه ما خوب باشد اما خارجی هایکه این هنررا خوب میشناسند بعقیده من کارهای این برادرم جز زنندگی ارمغانی برای ما نخواهند داشت.اما چند کلمه در مورد این اثر هنری برادرم آقای شاهد:طراحی شان نسبت به قبلی ها خیلی خوبتر شده است،مایک و چوکی نسبت به اکتور (کرزی)خیلی کلان است این نشان دهنده اینست که چوکی ومایک برای کرزی کلان است و این یک قوت کاری آقای شاهد است زیرا وی میفهماند که کرزی نسبت به ریاست یک مملکت خیلی کوچک ناتوان وناکار است.اما خوشه کوکنار این اثر شان را سبک کرده است.این عریان کاری آقای شاهد همه اثرش را از ارزش انداخته است.ایشان باید بگونه یی منبع فساد(خوشه کوکناررا) بیان میکرد که برای بیننده تفکر ایجاد میکرد.بعد شرح کوتاهی که بالا نوشته است .این دیگر همه کاررا بی ارزش کرده است.آقای شاهد باید آن کلمه را بجای نوشتن در خود طراحی خود حل مینمود نه این که یک سطررا بنویسد تا کارتون شان مانا شود.میدانید درین صورت فقط فارسی زبانان میداند که آقای شاهد ازین اثر شان چه میخواهد.اما اگر این جمله را درخود طرح شان حل مینمود همه مردم دنیا میدانست که وی چه میخواهد.امروزه در جهان کارتون مشرح از بی معنا ترین کارتونهایست که قابل توجه قرار نمیگیرند.درکاریکاتور سبک یافتن مهم است اما نه بدین معنا که این هموطن ما درکش کرده است.این سرفروبردن در برف است بخیال اینکه عیوبش را بپوشاند.ووزنیاک یک کارتونیست غربی است.وقتی کارش را ببینی فکر میکنید که این کار کودکیست که تازه بورس را بدست گرفته است اما وقتی عمیق شوید میبینید که دنیای از حرف را او با چند خط بیان داشته است.یعنی در حقیقت ظریفه کاری در کارتون هیچ چیزی را به زیبایی آن نمیافزاید.کارتون یعنی متنی که بیسواد وبا سواد وتابع هرزبان آنرا درک کند.نظرم را این جا بدین منظور نوشتم تا در آینده شاهد کار های خوبتر برادرم شاهد جان باشم

  • او بیچاره ( تیل کش ) یا ( هوتلی ) همقه موافامه که حکومت مونه . امیرکا کسی را که موفامه که مقرر نمونه .

جستجو در کابل پرس