در همین بخش

صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > اين اسناد مهم می رساند كه رفقای كرزی به چه كارهايی مشغول اند

اين اسناد مهم می رساند كه رفقای كرزی به چه كارهايی مشغول اند

حکیم گوندی نوروزی، از عضویت در باندهای KGB تا ارگ نشینی، بازداشت غير قانونی و ساخت و ساز غیر مجاز
سه شنبه 27 جنوری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

کابل پرس: اين اسناد مهم می رساند که دوستان و حلقه ی اطراف کرزی مانند گل آغا شیرزی، نورزی، اسدالله خالد و ...تنها در قاچاق مواد مخدر، فساد و اختلاس دست ندارند و بلکه مانند "حکیم گوندی نورزی" و جنایتکار معروف عبدالرب رسول سیاف در کابل اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز کرده و به بازداشت غیر قانونی افراد دست می زنند. حکومت کرزی که ترکيبی از متهمان نقض حقوق بشر از زمان ديکتاتور محمد ظاهر تاکنون، توليد کنند گان و قاچاقچيان مواد مخدر و رهزنان می باشد، هيچ اقدامی را برای متوقف کردن اقدامات غير قانونی اين افراد انجام نداده بلکه هر روز قدر و منزلت آنان بيشتر می شود.

جالب اين است که افرادی مانند اشرف غنی احمدزی که از عناصر اصلی تشکیل حکومت فاسد کرزی بودند و سال ها پست های کليدی دولتی را در دست داشتند، اکنون طبق معمول دروغ های انتخاباتی سر می دهند و طرفدار مبارزه با فساد شده اند.

اسناد زير شامل نامه های "محمد نادر شاه احمدزی" رییس انجمن حقوقی مدنی افغانستان به حامد کرزی، نامه به ریاست ناحیه دهم شهر کابل و نامه ی ریاست ناحیه ی دهم، مدیریت عمومی انجینری (مهندسی) درباره ی اقدامات و عملکرد غیرقانونی "حکیم گوندی نورزی" می باشد.

حکیم گوندی نوروزی، از عضویت در باندهای کی جی بی تا ارگ نشینی، بازداشت غير قانونی افراد و ساخت و ساز غیر مجاز
حکیم گوندی نوروزی، از عضویت در باندهای کی جی بی تا ارگ نشینی، بازداشت غير قانونی افراد و ساخت و ساز غیر مجاز

اسناد، اخبار و گزارش ها درباره ی سوء استفاده، اختلاس و فساد مقامات بلندپایه ی افغانستان را در بخش " کابل پرس افشا می کند" بخوانيد

حکیم گوندی نوروزی، از عضویت در باندهای کی جی بی تا ارگ نشینی، بازداشت غير قانونی افراد و ساخت و ساز غیر مجاز
حکیم گوندی نوروزی، از عضویت در باندهای کی جی بی تا ارگ نشینی، بازداشت غير قانونی افراد و ساخت و ساز غیر مجاز

اسناد، اخبار و گزارش ها درباره ی سوء استفاده، اختلاس و فساد مقامات بلندپایه ی افغانستان را در بخش " کابل پرس افشا می کند" بخوانيد

حکیم گوندی نوروزی، از عضویت در باندهای کی جی بی تا ارگ نشینی، بازداشت غير قانونی افراد و ساخت و ساز غیر مجاز
حکیم گوندی نوروزی، از عضویت در باندهای کی جی بی تا ارگ نشینی، بازداشت غير قانونی افراد و ساخت و ساز غیر مجاز

اسناد، اخبار و گزارش ها درباره ی سوء استفاده، اختلاس و فساد مقامات بلندپایه ی افغانستان را در بخش " کابل پرس افشا می کند" بخوانيد

حکیم گوندی نوروزی، از عضویت در باندهای کی جی بی تا ارگ نشینی، بازداشت غير قانونی افراد و ساخت و ساز غیر مجاز
حکیم گوندی نوروزی، از عضویت در باندهای کی جی بی تا ارگ نشینی، بازداشت غير قانونی افراد و ساخت و ساز غیر مجاز
حکیم گوندی نوروزی، از عضویت در باندهای کی جی بی تا ارگ نشینی، بازداشت غير قانونی افراد و ساخت و ساز غیر مجاز
حکیم گوندی نوروزی، از عضویت در باندهای کی جی بی تا ارگ نشینی، بازداشت غير قانونی افراد و ساخت و ساز غیر مجاز

اسناد، اخبار و گزارش ها درباره ی سوء استفاده، اختلاس و فساد مقامات بلندپایه ی افغانستان را در بخش " کابل پرس افشا می کند" بخوانيد

سیاف از جنایت تا غصب زمین!

استقامت اول: کوتل خيرخانه، چمتله، پغمان الی ارغندی. استقامت دوم: وزير اکبرخان، باغ بالا، خوشحال مینه، بازار کمپنی، قلعه حيدر خان الی ارغندی

يكشنبه 8 ژوئن 2008, نويسنده: کامران میرهزارفساد گسترده ی خانواده و اطرافيان حامد کرزی!

گل آغا شيرزوی و درآمد يک ميليون دالری در هفته/ قاچاق مواد مخدر و دزدی از عوايد گمرکی

سه شنبه 6 مه 2008

سالانه 800 ميليون دالر، کميشن واليان جنوب برای اجازه ی عبور کاروان مواد مخدر/ اسدالله خالد پولی که بايد برای محو کشت خشخاش به افرادی مشخص داده می شد را به ديگران داده است/ قندهار: 150 هزار دالر بده تا قوماندان امنيه ولسوالی شوی/ در سند افشا شده ی مقامات آمريکايی از احمد ولی کرزی به عنوان محوری ترين قاچاقچی مواد مخدر ياد شده است/ معاش 2200 سرباز در يکی از ولايات شرقی به جيب زورمندان رفته است/ هزاران تن از نظاميان دولتی که از دولت معاش دريافت می کنند به خدمت شخصی قاچاقچيان بين المللی شناخته شده ی هرويين درآمده اند/ اسدالله وفا از از تدارک و قاچاق محموله ی بزرگ مواد مخدر سود سرشاری برده است/ و حامد کرزی همچنان دروغ می گويد!


کابل پرس افشا می کند:

افشای اسناد کامل تری از معاش گزاف اديب فرهادی!

معاش ادیب فرهادی 484 برابر معاش کارمند عادی در افغانستان، دو تا چهار برابر معاش بهترين متخصصان اقتصادی در اروپا و آمريکا

شنبه 21 ژوئن 2008, نويسنده: کامران میرهزار

پيام‌ها

 • مه ده بعضی نوشته هایم از عبدالحکیم گوندی قبلی یا نورزی کنونی سکرتر امین که به بلجیم با یک مشت پول بیت المال پناهنده شده بود

  وقبله سیاسی خود را از مسکو به روم به طرف بابای ملت دورداده بود چیز های نوشته کرده بودم

  او وهمرزمانش صدها هموطن مارا بنام سرمایه دار زمین دار ونوکر امپریالیزم بدون محکمه اعدام کردند وخوداش اینک در بلجیم صاحب سرمایه بزرگ ودر کابل به اعمار کاخ های بزرگ مصروف........

  سرمی خلاص نه شو

  اینان درهیچ راه ثابت قدم نیستند هدف شان قدرت پول ظلم........

  به امضا او در کندهار وچند ولایت شمال اسنادی وجود دارد که گویا تعدادی زیادی از مردم ما را به پاکستان روان کرده اند

  ورفیق نزدیک دیگراش نضیف اله نهضت والی غزنی والی سمنگان والی هرات و سفیر امین در کوبا که حالا در بلجیم زندگی دارد واز نزیکان امین بود

  امین واواز ناقلین کندوز این باندیستان جنایتکار چقدر مردم زمیندار را به کشتار گاه ها سوق وزمین های شان را به دیگران توزیع کردند ولی هیچگاهی زمین های خودشان را شامل فرمان های تره کی نساختدند برداران وفرزند همین نهضت زمانی مجاهد گروه حکمتیار وزمانی سربازان ملاعمر بودند وبالای زمین های غصپ شده خود تا حالا زندگی دارند

  او مسوول کشتار در چندین ولایت واز جمله فاجعه هرات است که در تبانی با وطنفروش دیگراشان جنرال تنی که در ان زمان ریس ارکان قطعه کوماندو در کابل بود وبه غرض کشتار به هرات و بادغیس فرستاده شده بود است

  او هنوز هم در گفتار وکردار وکتابهایش از قتل عام مردم دفاع میکند وبرابر سر سوزن افکاراو انورالحق احدی ومحمد گل مومند فرق ندارد دشمن تاجک دشمن هزاره وازبک دشمن شیعه.....

  در روز روشن در مجالس عام مردم را تحقیر میکند وایران را باعث تمام بدبختی های وطن ما میداند تا پاکستان

  مردم را در بلجیم اخطار میدهد که گویا دست تان خلاص ......

  او از اکرایین به هنگری واز هنگری به اتریش و از راه جرمنی وارد بلجیم شد او در لاگر های هنگری واتریش پوده شده بود از هنگری توسط رسول قاچبر هزاره به قرض تا بلجیم فرستاده شد وپول قاچبر را هم قروت کوچی واری خورد در اوکرایین پول چد هموطن ما را فرار داد با دشمنی که با هزاره ها دارد باید کمی از جوانمردی قاچاقبر هزاره شر منده باشد واز فارسیوان های اوکرایین خجالت زده ......

جستجو در کابل پرس