صفحه نخست > دیدگاه > افغان ملت و کرزی؛ متحد یا رقیب؟

افغان ملت و کرزی؛ متحد یا رقیب؟

رهبرافغان ملت دراین میدان توافق وپشتیبانی طالبان درون وبیرون حاکمیت چون ملااحمدمتوکل، ملاسلام ضعیف، عبدالحکیم مجاهد و عناصر دیگری ازطالبان را که میانه رو خوانده می شوند باخود دارد
محمد اکرام اندیشمند
پنج شنبه 5 فبروری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

استعفای انورالحق احدی رهبرحزب افغان ملت ازوزارت مالیه جهت مشارکت دررقابت انتخابات ریاست جمهوری که امروز هفدهم دلو1387خورشیدی (5فبروری2009)مورد پذیرش رئیس جمهورکرزی قرارگرفت از تحولات مهم در انتخابات آینده ی ریاست جمهوری افغانستان است. حزب افغان ملت و هواداران نزدیک وهمسو با خط فکری این حزب عمده ترین نیروی محوری دولت کرزی را تشکیل میدهند که تاکنون بخش بزرگ سیاست این دولت را درعرصه های مختلف بدست داشتند. درحالیکه رئیس جمهورکرزی وحیدالله شهرانی معین وزارت مالیه را درماه گذشته ازسرراه انورالحق احدی دورکرد، تارهبرافغان ملت را دراین وزارت نگهدارد، اما استعفای امروز نامبرده ظاهراً نشان از عدم رضایت او درهمراهی با کرزی ورقابت با اودر انتخابات آینده داشت. آیاواقعاً رهبرافغان ملت وحامدکرزی درانتخابات آینده ریاست جمهوری باهم به رقابت می پردازند؟ درحالیکه کرزی درسالهای زمام داری خود به ویژه پس ازپیروزی درانتخابات سال2004ریاست جمهوری تدریجاً سیاست حاکمیت خویش رادرمسیراهداف واندیشه های افغان ملت قرارداد ورهبر افغان ملت رابه جای اشرف غنی احمدزی به وزارت مالیه گماشت،آیا او بارهبر افغان ملت برسرانتخابات آینده به رقابت خواهد پرداخت؟

کارتون از عتیق شاهد


بسیاری ازتحلیلگران وناظران اوضاع سیاسی درافغانستان ودر درون حلقه های حاکمیت که شاهد زدوبندها وهمسویی های کرزی وحزب افغان ملت هستند رئیس جمهورکرزی ورهبرافغان ملت را نه ازرقیبان آینده ی انتخابات بلکه ازمتحدان هم می پندارند. گفته می شود که کرزی واحدی درتفاهم وبرنامه ی مشترک تیم ها وحلقه های متحدخود ازقبل توافق کردند تا درصورت ناسازگاری شرایط داخلی وخارجی درجهت نامزدی وپیروزی کرزی درانتخابات، رهبرحزب افغان ملت به عنوان نامزدِ مورد حمایت کرزی وارد میدان انتخابات شود. دراین حالت کرزی ارنامزدی خود درانتخابات به نفع احدی صرف نظر خواهد کرد. همچنان رهبرافغان ملت دراین میدان توافق وپشتیبانی طالبان درون وبیرون حاکمیت چون ملااحمدمتوکل، ملاسلام ضعیف، عبدالحکیم مجاهد و عناصر دیگری ازطالبان را که میانه رو خوانده می شوند باخود دارد. نکته ی شگفت آور این است که رهبرافغان ملت در مبارزات انتخاباتی آینده حمایت وهمسویی برخی ازرهبران وچهره های مختلف جهادی وتنظیمی را مدنظر قرارداده است. یک عضو ارشد جمعیت اسلامی اخیراً از احتمال مذاکره با رهبرافغان ملت سخن گفت تا به قول او به عنوان دوحزب با نفوذ ومقتدر برسر انتخابات آینده ومشارکت درقدرت به تفاهم وتوافق برسند. صرف نظر ازاینکه اظهارنظر عضو ارشدجمعیت اسلامی تا چه حدی درست است یا نه، نکته ی قابل تأمل این است که جمعیت اسلامی با توجه به ضعف وتفرقه ی درونی قادرنیست تا ابتکاری رادرعرصه ی سیاسی افغانستان به نمایش بگذارد. ازاین رو این احتمال بعید نیست که هریک از عناصر مدعی رهبری وزعامت درجمعیت با حزب افغان ملت ورهبر آن ویا با رئیس جمهورکرزی به عنوان متحد وحامی افغان ملت وارد معامله وتوافق شوند ودرخدمت برنامه ها واهداف آنها قراربگیرند.

علی رغم این همه حدس وگمانها درتحولات آتیه ی سیاسی افغانستان هنوز روزهای زیادی برای تدویرانتخابات آینده باقی مانده است. روزهای که مسیراین تحولات را روشن خواهد ساخت. اما فراموش نبایدکرد که بسیاری ازخطوط این مسیر با نقش ونفوذکشورهای بیرونی ترسیم وتعیین می شود. نحوه ی سیاست وعملکرد دولت هاوحلقه های خارجی در ترسیم وجهت دهی مسیر سیاست افغانستان تأثیرات مهمی بجا میگذارد. همسویی ویا ناهمسویی این دولت ها وحلقه ها، میزان نفوذ وقدرت آنهادرسمت وسوی تحولات سیاسی افغانستان وظهورصاحبان اقتدار آینده تأثیرات عمده ای خواهد داشت. به همان حد این همسویی وناهمسویی بروی صلح وثبات درافغانستان اثرگزار وتعیین کننده است.

ان. جی. او سالار استعفا داد

اما گمان نمی رود معاشات گزاف انورالحق احدی از منابع مختلف قطع شود!/ از انورالحق احدی و اشرف غنی احمدزی به عنوان طالبان نکتایی پوش یاد می شود.

پنج شنبه 5 فوريه 2009


تفسیری از فرمان حامد کرزی در مورد کوچی ها

فرمان "افغان ملت" با امضای رییس جمهور

چهار شنبه 30 ژوئيه 2008, نويسنده: ثنا متین نیکپی

واژه های کلیدی

انتخابات در افغانستان
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • Karzai with the coalition of dirty gang of Afghan Melat, almost lost most of international body donation and make up a corrupted government, so now if Afghan Melat gang take over the power of Afghanistan, before dieing , you have to dig the grave of Afghanistan. Afghan Melat gang is not represent all people of Afghanistan, it’s represents just a minority of Laghman and Jalalabad monkey players, it’s better to drop monkey players in the garbage, not give them opportunity to run Afghanistan power Ahadi and Ashraf Ghani Ahmadzai are the director of monkey players in Afghanistan field

  • اگر ملت و مردم شریف، بادرک مسوولیت و شعور دانش سیاسی و علمی آگاهانه به مسایل نجات جامعه از گزند اژده های زهردار که خطرات بس بزرگ را به تعالی و رفاه اقشار جامعه وارد میکند رسالت هوشیاری شانرا در مقابله با این جنایت کاران فاسد جامعه حفظ و مانع هرگونه فعالیت آنها شوند. هرگز شانس موفقیت را به گرفتن پست های کلیدی و اساس در دولت ندارند. ملت شریف و نجیب شما در طی سه دهه و قبل از آن در رژیم های گذشته خوب با چشم باز مشاهده نمودید که این اژده های گزنده وسفاک بجز جنایت و غداری هیچ کار مثمر و سودمندی را که اقشار جامعه ما را از فلاکت و بدبختی نجات داده باشند کوچک ترین خدماتی را انجام ندادند. این طالبان نکتائی پوش ها غلامان استعمار هستند که حلقه مزدوری و کثافت را در گردن و گوش های شان آویخته اند. این ها هیجگاه خدمتگار جامعه افغانی شده نمیتوانند. این خائنین و جاسوسان انگلیس و پاکستان هستند که میخواهند سرمایه های ملی ما را در تصرف پاکستان مزدور لعنتی و متعفن قرار دهند. انور الحق احدی یک انسان خائن و دزد است که به میلیونها دالر را اختلاس کرد . اما از طرف هیچ ارگان های دولتی و قضائی و حتی از طرف ولیسی جرگه افغانستان به استیضاح گرفته نشد. هموطن عزیز این ادعاء من یک واقعیت عینی و حقیقی است که همه شما از آن آگاهی ومعلومات دقیق دارید.حزب افغان ملت " حزب قوم گرای متعصب و فروخته شده است" این حزب بدنام به جز گروه خائنین خود را به دیگر اقوام ساکن در افغانستان متحد و سر سازش و سازگاری ندارد . این ناسیونالیست های تنگ نظر و متعصب از ایده و دامن فاشیزیم که بنیان گذار آن غلام محمد فرهاد بود سر بلند کردند. غلام محمد فرهاد یکی از طرفداران اندیشه های ایتلری فاشیزم بود که روابط آن در آن زمان با نازی های المان در یکسان و نو ساز قرار داشت. بعد از جنگ دومی جهانی و سقوط نازی ها در المان توسط متحدین ضربه شدید به پیکر آنها وارد و از فعالیت شان تا امروز جلوگیر بعمل آمد. ناسیونالیست های متعصب فاشیزم مخالف به همه معتقدات و ارزش های سنت و اداب رسوم عنعنوی به مسایل مذهبی میباشند. این فشرده معلوماتی بود که در جهت معرفی حزب افغان ملت خدمت شما خواننده گان ارجمند بعرض رسانیده شد. وظیفه ملی و انسانی همه اقشار جامعه است که در ازاء هر گروه و ناسیو نالیست های متعصب از هر قماش و قومی که باشند با شحاعت و راد مردی مبارزه و مانع پیشرفت آنها شوید .

 • فرزندان محرومین از سهمگیری در سرنوشت شان کنون به آن درجۀ از آکاهی رسیده اند که هر دسیسه رادر نطفۀ ناپاک ان نا کار آ بسازند .نوشتۀ اندیشمندعزیز از همان قبیل نوشته هاست .برداشتت از قضایا رسا تر وزبانت در اقشای راز ها ی خاینانۀ تیم تمامیت خواه گویا تر .

 • در مورد ایتلاف جمعیت اسلامی با رهبری گروه فاشیست افغان ملت ؟ از احتمال بعید نیست . ایتلاف محقق با سیاف « دشمن هزاره ها » یادمان است . سیاست پدر و مادر ندارد . برای آدم های هوشیار، حاصل دو جمع دو میشود ، پنج . برای همچو من ، گیچ و منگ و ساده ، میشود ، سه .
  اگر سنگ « وحدت شکنی » بر سرم حواله نگردد ، یواشکی برایت قصه کنم :
  « مهاجر بودم در ماسکو . یک نفر روس – یهودی « رافایل » سه عمارت شانزده منزله ، مهمان خانه ی حزب کمونیست سابق را ، از دولت کرایه کرد . نود فیصد اطاق ها را افغان ها و بقیه را ایرانی ، هندو ، روس ، مغازه ساختند . در انتخابات برای رییس اتحادیه ، هزاره و پشتون در مصاف هم آمدند . یک کوتوله ، با یک عدد بروت ، مربوط باند « حفیظ الله امین » به گفتۀ خودش دگروال « غلام محمد » بعداً « جنرال صاحب » از جمع دکانداران آمد به میان . تره کی های باند گلاب زوی ، که چون سگ و گربه بودند باهم ، ظرف یک شب ، به حساب قومی به هم پیوستند . بر بخت بد لعنت ، یک صندوق دیگر « کارملیستان » به همت « یاسین صادقی » ایجاد شد .
  پشتون ها 34 فیصد رأی آوردند . بقیه اقوام ، بر دو قسمت تقسیم شدند . وختی « غلام محمد » رییس اتحادیۀ افغان ها شد برای یکسال ، به قوت مافیای ماسکو، باقی ماند .
  تخت و بخت شان به همت اتفاق شان باقیست ، از آن روز و فردا و فردا های دگر .
  بر منکرش لعنت ، راهی به دهی نمیبری ، با این بحث های بی ثمر ....

 • salam man yak bad bakht tajikam ..

  ba tasoof goyam ki ein khaber ba wojod ein ki shayad qareeb ba waqeat nabashad ama ein besyar momkin hast ..

  bebined ma tajik ha dayeem dar frokhtan arman hai milat mazloom afghanistan az hama pesh bodem ..

  masoud ba sayaf bad az o brother hai panjshir

  wa filan nobat yak tedad degar ki ba ein hezbe afghan milat tamam arman hai milat mazloom ra mefroshem ..

  dar hali ki man az hezbe jamyat wa tamam juryan hai tajik qodrat khawh badam me ayad elan mekonam ki ein ha baray khamoosh kardan sadai haq jor shudan wa bare hamish davam khawha kard..

  har ki tajik hast hazara hast uzbek hast bedanid ein hezeb hai ki ba name ma wa shuma jor ast wa mekhoran wa chaq meshavan ein ha khod sakhta hai baray khamoosh sazi sadai hamai ein mazloom hai tareekh and.

  lutfan hoshyar shaved ein lutfan lutfan lutfan..

  hamin masoud nabod ki dar negah kardan yak parchagi afghanistan ba hama jangeed? babakhti ra bebin emroz ma tajik ha shab roz wa pool khod ra masraf ein mekonem ki ein yak qahraman ast dar hale ki joz kheyanat ba ma haq khaw ha chizi nakarda ..

  wa ein afghan zilat ha ra bebined ki chi ha ba sare ein milat hai ba khawb raftai shakhs parasat khawhad avard..

  dar ein qarne 21 ma hanoz dar qahraman sazi wa shakhs parasati wa shir jangi masroof hasteem...

  hamai ki ma mekonem hanoz az bidel shinasi wa mawlana shinasi kharej nist ar hale ki degaran new york times wa washintown post mekhanan wa minawisan ..
  ay milat ba khawb rafta ya bidar shav ya ham ta abad ein budda hai ba roh ra parastesh konid..

 • سلام خدمت کارمندان کابل پرس? و خواننده گان عزیز!!!!
  افغانستان کشوری است که در طول دونیم دهه انقدر دستخوش حوادث گردیده است که در طول تاریخ افغانستان نگردیده بود 8 میلون نفر مهاجر و به هزارهای دیگر توسط جنگ های درون حزبی برای اقتدار قدرت خویش نمودند !!!
  در زمامداری مزدوران پاکستانی که برایشان احزاب اسلامی را ایجاد و انها را تقویت می کردند !!!
  ملت افغانستان با بوجود امدن حکومت مو قت ،انتقالی و بعدا انتخابی این زمینه برای شان ایجاد گردید !!!!
  و در فکر این بودند که بعد از این کشور بسوی ابادی و عمران حرکت خواهند اما تمام ارزوهای ملت درد دیده افغان نقش براب شد !!!!

  چون انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است بنا طیف های مختلف سیاسی در صدد این هستند تا بتوانند در مسند قدرت تکیه بزنند !!!

  در تمام کشور ها قبل از انتخابات ایتلاف های صورت می گیرد بین گرده های مختلف جامعه اما اتفاق نظر شان در یک نقطه است که چگونه بتوانند برای ملت خویش خدمت بکنند !!!!

  و ایدیولوژی های که دارندتمام ان به اساس برنامه های بسیار سنجیده شده رقم خورده اند !!!

  اما متاسفانه در افغانستان رقابت ها و اتحاد ها در جهت منفی حرکت می کنند در یک کشوری که بیش از 25 ملیون نفوس دارد به ده ها احزاب سیاسی که صرف بنام احزاب سیاسی هستند و نه کدام برنامه ای دارند و نه کدام ایدیولوژی مورد پذیرش برای همه این ملت !!!!

  در کشورهای دیگر و اقعا احزاب سیاسی با ولسمشران ان کشور سر سازش می کنند اما این سازش های پنهانی نبوده بلکه تمام این سازش ها را در محضر افراد حزب خویش ،و هواداران خویش بیان می کنند نه معاملات پشت پرده !!!!
  بنا دور از احتمال نیست که شاغلی احدی و ولسمشر کرزی با هم تفاهم داشته باشند اما این تفاهم به کدام اساس و ایا این تفاهم به نفع ملت افغان بوده و یا نه و یا صرف بخاطر کسب قدرت صورت گرفته است !!!!

  اگر به کاندیدان که تا الحال بطور رسمی اعلان نگردیده اند دیده شود بنا کاندیدان مطرحی هستند اما باز هم سوال دراین است که باو جود تعدد کاندیدان تنها برای مطرح کردن خویش ضرورت بود و یا خیر !!!

  بنا احزاب قوی که در افغانستان فعالیت دارند حق دارند که دیگران را دور خود جمع بکنند و صرف یک فرد را بعنوان کاندید انتخاب نماید که این خود به نفع مردم تمام خواهد شد !!!!

  اما طرف دیگر قضیه اینست که کشور های دیگر بخصوص ایالات متحده امریکا و کشور های دیگر که برای احزاب سیاسی کمک می کنند چه کسی را مورد حمایت قرار خواهند داد !!!!

  در جوامع بین اللملی تا جایکه شنیده می شود شاغلی اشرف غنی احمدزی ،شاغلی جلالی و شاغلی داکتر عبدالله بیشتر از همه مورد حمایت قرار دارند !!!!

  بنا ایتلاف شاغلی کرزی و شاغلی احدی با طالبان میانه رو اگر به نفع ملت تمام می شود بنا ما تاید می کنیم !!!

  چون نظر به و ضعیت فعلی کرزی هم انقدر از امریکا و دیگر کشورهای دل خوشی ندارد و کشورهای جهان هم از او !!!
  کرزی فعلا دست به دامن ملت افغانستان زده است و بار دیگر می خواهد که مسند قدرت را تصاحب کند که فکر می کنم به تنهای ناممکن خواهد بود !!!

  نظر به گذارش های تاید ناشده گفته می شود که ولسمشر کرزی و جبهه ملی نیز باهم ایتلاف های را داشته اند تا بسر یک دولت بنام دیموکراسی باهم توافق بکنند !!!

  ولسمشر کرزی فعلا هم از قدرت و مسند دولتی به کمپاین خود اغاز نموده است و ما شاهد پیشرفت های هستیم که در طول 5 سال کم اتفاق می افتید !!
  بطور مثال ،حکومت ولسمشر کرزی امسال از طریق وزارت احیا و انکشاف دهات نظر به گذارش های تایدناشده در حدود 370 میلون دالر را از طریق برنامه های همبستگی ملی برای مردم توزیع نموده است و هم چنان ایجاد برق برای شهریان کابل و به همین طور از طریق وزارت زراعت به ارزش دو میلون دالر تخم های اصلاح شده بذری برای دهاقین ایا با اینقدر کمپاین که از طریق دولت برای ولسمشر کرزی صورت می گیرد چانس شاغلی کرزی به تناسب دیگران چگونه خواهد بود !!!!

  ایا نظر به گفته شاغلی اندیشمند که اگر ایتلاف افغان ملت با جمیعت اسلامی و شاغلی کرزی حقیقت داشته باشد بنا به تناسب دیگر کاندیدان و اگر کرزی کاندید جمهوری ریاست باشد رول کرزی برای مو فق شدن در انتخابات زیاد نخواهد بود !!!!
  طبعا از دستگاه حکومت برای کمپاین شاغلی کرزی و و انمود ساختن اینکه حکومت کرزی مو فق است استفاده زیادی را حکومت فعلی خواهند نمود!!!!
  بنا اگر ایتلافات برای خدمت برای مردمو به نفع ملت افغان باشد ودوری از اشتباهات حکومت های قبلی صورت بگیرد بنا کاری بدی نیست !!!!

  اما اگر ایتلاف ها صرف برای تصاحب قدرت و در نظر نگرفتن خواست های برحق ملت نباشد بنا مورد پذیرش نبوده و کدام نتیجه ای راهم به بار نخواهد اورد و همانطوری که حکومت بنام دیموکراسی چندسال کدام کاری مثبت را نتوانسته اند این حکومت را هم می توان سر از حال یک حکومت ناکام شمرد !!!!
  به امید اینکه انتخابات مشروع و سهم گیری تمام اقشار جامعه بدون در نظر داشت قوم ،زبان منطقه و مذهب شاهد باشیم !!!
  "و من الله توفیق"
  ادامه دارد

 • سلام به همه ملت افغان و رهبر پرافتخار افغان ملت احدی قهرمان .
  و اقعا یگانه حزبی که می توانند حماسه های مهمند بابا را زنده کند همانا داکتر احدی است
  هیچ کسی توان مقابله با حزب افغان ملت را ندارد اگر امروز ریس جمهور نشود فردا برد از ان است برای فاشیستان یکبار دیگر مهمند بابا امدنی است تا به این سخنان تان جواب بدهد به امید همین روز
  ما فعالیت های خودرا برای پیروزی اقای احدی در پوهنتون کابل اغاز خواهیم کرد
  یا الهی یکبار دیگر مهمند دیگری را در این سرزمین زنده بساز و رنه مایان از دست این و طن فروشان به تنگ هستیم
  به امید همین روز و دعا برای اقای احدی
  زنده باد افغان ملت
  مرگ بر تجزیه طلبان
  سوسن کو هدامنی

  • به ارتباط عنوان مقاله سک زرد برادر شغال

  • AFGHAN MELLAT BARENDA AST AST AST AST AFGHAN MELLAT DER FIKREE FASHISTEE NEST WA NA KHWAHED BUD AHADI SAHIB YAK MILEE WA BAINULMILALEE SHAKS AST SHARAM KUNIND DEGAR EEN MUZUAT FAKHSH NA KUNININD MRG BER MURDUM KI DER AFGHANISTAN DEGARA MEKHWAKHWED AHADI SAHIB WA USTAD MUHTARAM RABANI ZANDABAD

  • سوسن عزيز احساساتي وارد شدي تا حدي كه همه از شعارت دانست كه تو نوكر اين گروه متعصب و قوم گرا هستي. تبعيض وتعصب وي را ميتوان در استخدام نيروي بشري در وزارت ماليه به وضاحت ديداگر ميخواهي حقيقت را بي فهمي پس يك سري به وزارت ماليه بزن.اگر اين طور نيست نمي فهمم كه شما به اساس كدام معيار كلمه قهرمان را براي اين فرد كه ماهيچ گونه فعاليت وكاركردوي را در عرصه هويت سازي ملي ووحدت ويكپارچگي ملت افغانستان نديده ايم . پس توكه جزاين حزب هستي لطفآ منحيث يك دانشجو عقلاي بر خوردكن بگذار ديگران در مورد شما قضاوت كنند نه خودشماخودتانرا توصيف كنيد چون هيچ كس نمي گويد دوغ گاو ما ترش است ودرمورداينكه فعاليت هاي حزبي خود رادرداخل پوهنتون آغازميكني آيا واقعآ شرم اور نيست وايااين عمل خود نشان دهنده بي منطقي نيست و ايا پوهنتون واقعآجاي براي رقابت هاي سياسي است يا علم ودانش ايا فكرنمي كني با اين عملت مقررات و لوايح وزارت تحصيلات عالي رانقص ميكني وايااين عمل خلاف يك وژدان اگاه امروزي نيست و هزاران اما و اگر ديگر. هزاران مرگ و نفرين ازطرف ملت افغانستان به تجزيه طلبان متعصبان و قوم گرايان باد

 • سوسن جان ! ترا با کوهدامن چه کار! فکر می کنم خودت هم یکی ازسلاله های، همان جاگیر داران طفیلی، مفت خوار و غاصبی باشی که دارایی ها وجایداد های مردم مظلوم این سر زمین را،اسلاف غاصب تان برای تان حاتم بخشی نموده باشد. به امید اینکه در دانشگاه از برکت دانش مستفید شوید تا نظریه وطرز دید فاشیستی تان به نظریه وطرز دید انسانی ومدنی تغییر نماید.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس