در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > آقای کرزی چه می کند؟

آقای کرزی چه می کند؟

کارتونی از عتیق شاهد
يكشنبه 15 فبروری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

پيام‌ها

 • آقای کرزی کاری می کنه که باید بکنه ! فقط که نمی دانی ! خانۀ ویران من و شما ره به ... خود میزنه ، دیگه چی می کنه ! از کارتونت نی ، بلکه از سوالت بسیار خندیدم ! موفق باشی .

 • من به کرزی به شهامت او به رک و راست گویی های او افتخار میکنم. او نشان داد که درد مردم را درک میکند و در هشت سال گذشته حوصله مندی او در مقابل دزدان و اهریمنان سفاک چون مارشال دزدان فهیم، شیطان الدین ربانی، سیاف وهابی ، برادران جنایتکار ملی مسعود و اژدها های خونخوار شورای دزدان واقعا ً قابل قدر است.

  اگر به جای او کسی دیگری میبود چند سال قبل یا کشته میشد یا در کوچه های کابل هر روز کشتن کشتن بر اساس قومیت، مذهب و سمت میبود.

  مقابله اخیر او با امریکا در زمینه بمباری مردم ملکی و دفاع او از حق نیرو های مسلح افغانستان در زمینه تصمیم گیری ها که دیروز هم در قصر گلخانه به هولبروک گفته شد و نامبرده از توافقی در زمینه یادآور شد همه نشان میدهد که اگر او مانند کارملوف میبود حتی خواب ضد شوری دیدن را گناه و جرم میدانست.

  مصاحبه اخیر او به زبان انگلیسی در صفحه انترنیتی الجزیره قابل تماشا است که به نظر من مصاحبه تاریخی است.

  او مانند یک سیاست مدار توانا از امریکا خواست که جان اولاد افغانستان را مانند خودشان بدانند و او به حیث یک رهبر انتخاب شده باید از حقوق مردم خویش دفاع کند.

  متاسفانه امریکای جنایتکار و عده ای فروخته شده واقعی که کابل را ویران کردند و قلب هایشان پر از عقده، بدبینی و نفرت است هرگز قدر کرزی را نخواهند دانست.

  وسلام

 • واقاً که برادر محترمم،این هر قدر که ما کوشیدیم که به هویت قنداری بودن آقای کرزی، احترام بگذاریم،بد بختانه که ندانست. امروز که او نیز می داند که مطبوعات یکی از کلیدیترین راز یک کشور است اما چه کند که چاره ندارد اگر نه پوست بد بین فاشیست ها را از کاه پر می کرد. این قندهاری که حکومت را از ملاعمر گرفت به این فکر بود که من نیز با فرهنگ فاشیستی خواهد که همیشه از بدویت سخن می زند پیش خواهم برد. اکنون که در ها را بسته دیده دست و پاچه شده است.
  نوید تلاش غوربندی.

  آنلاين بنگريد : http://naveedtalash.blogfa.com

  • سلامتي هموطنان دست و پا بسته و نشسته به تنگناي کشتي ويران شده از ترس غرش وهشت طوفان هاي زمان را,از بارگاه رب العزت خواهانم! آقاي مزاري مردمي قلم دست از ميان توده ها سخن ميگويد گويي دهقان بچه اي تحليل سياسي ميکند و همچنان در مقابل , قلم دان نوشته خوان بي نام و نشان نمي داند که کرزي خان چه ميکند . نمي بيني که دارد همه را غرق ميکند . اما!!!

  • انصاری صاحب در پناه خداوند جان و خرد باشید !

   این حقیر فقیر واقعأ دهقان زاده ام و زادگاه من وادی بی پایان لاله های سرکش صحرایی است ، که داغی از زجر و ستم روزگار در دل هر یک آشکار و هویداست . دیار دوست داشتنی ما در گرداب افکار قبیولوی دژ نشینان و سیاستمداری ناسیاسییان خود اندیش و بدریای بیدادگری دژخیمان بی آزرم چنان در حال فرو رفتن است که صرف میتواند زبان و کلام دهقانی ، ادای بیان برخواسته ازتار و پود آتشگاه وجود نماید ! فقط همین . پیروز و کامگار باشید !

  • محترم آقای مزاری! شما نیز در پناه عصمت حق باشید . امروز بعد از مدتی خواستم کشتی نیم غرقم را مشاهده کنم که تاکجا فرو رفته نظرم را اسم زیبای شما جلب کرد بتاریخ نظر افگندم و چهره احساس شما را چون از خود بیشتر مآیوسانه میدیدم گمان بدان میبرم که شما کشتی را غرق پنداشته چشمان را بسته باشید . اما به امید اینکه شاید حین دست و پا زدن در آعماق بحر بیرحم تسآلیتی دل پر درد شما باشم و گویم
   دژ و دژبان ها مگر واژگون ندیدی ؟ دستان دژآلود پرخون را سینه پر خون ندیدی , زوق پرشور و شرر را مگر یکسر جگر خون ندیدی ؟ به ژرفای جامه ی ژولیده ی یتیم , مگر تاج سر فرعون ندیدی ؟ این چرخش دیر و زمان است بازیچه ی اطفال , فلک را چرخیده بدام فتنه دورون ندیدی ؟ کو سلیمان و کو آن تخت عالیشان , مگر جفای دولت قارون ندیدی ؟ ... من را شاید درین نزدیکی ها از گوشه چشم در گوشه این کشتی ویران دیده باشید . من هم مثل شما و کامران میر هزار و هزاران میر هزاران دیگر , از دیو دد ملول گشته به امید انسان در جهان سرگردانم . اما او فقط انسانش آرزوست و من انسان دیوانه و نادانم آرزوست من نتنها از دیو دد ملولم , بلکه , از پیر و جوان ملولم کودک نادانم آرزوست . به کامران جان بگو اگر انسان میخواهی دیوانه و نادان بخواه , پاکیزه تر از آن همان طفلک بی زبان بخواه , وگر انسان چشم بسته و گوش بسته از گناه میخواهی جنین شکل یافته را در بطن مادران بخواه , ور نه , می یافت نشود . به امید سلامتی شما و اصلاح هموطنان از دهقان بچه سر پلوان تا پهلوانان پارلمان . خلیل الله انصاری ........................................................ .

  • بخشیش باشه باز من در میدان در امدم و نظر کل تانه رد میکنم مثلیکه این کارتونی ره خوب نگا نکردین از کرزی بیچاره چه گله دارین یک دفه باز سیل کنین کشتی خودش غرق شده رایست موج طوفان او ره محاصره کرده خواهی نه خواهی کشتی غرق میشه کرزی بیچار فامید که مردم بسیار عذاب کش میشه شما نمیفامین او کلان ماست خوب میفامه که عذاب غرق شدن سخت است ازی خاطر بم میمانه که رایتش عذاب کش نشوه چرا همرای بم ادم اسان تر میمره . اینالی شما بگوین که کرزی ده خیر ماست یا ده شر ما ؟؟؟؟؟

جستجو در کابل پرس