صفحه نخست > حقوق بشر > خشونت و شورش امکانات می آورد؟

خشونت و شورش امکانات می آورد؟

مساله اين نيست که چرا در ولايات جنوب و شرق کمک ها و پروژه های دولتی و نهادهای بين المللی اختصاص داده می شود، مساله اين است که چرا عدالت رعايت نمی شود و چرا وقتی پروژه ای به بهره برداری می رسد، تخريب شده و يا به آتش کشیده می شود؟
کابل پرس
چهار شنبه 18 فبروری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس?: در چند سال اخير ميليارها دالر پول جامعه ی جهانی به افغانستان سرازير شد که بخش قابل توجهی از آن توسط مقامات بلندپایه ی افغانستان، واليان و وکلا و نيز سازمان های داخلی و بين المللی اختلاس، سوء استفاده و چپاول شد. اختلاس، سوء استفاده و چپاول يک سوی ماجراست و سوی ديگر آن تبعيض آشکار در نحوه ی اختصاص کمک های جامعه ی جهانی و دولت افغانستان به ولايات مختلف کشور است. با مروری بر اخبار رسانه های مختلف داخلی و نيز اعلاميه های سازمان هایی مانند ناتو/ آيساف، يو ان دی پی و... يک نکته بسيار واضح به چشم می خورد و آن اينکه بيشتر کمک های دولتی و کمک های جامعه ی جهانی به مناطق به اصطلاح نا آرام در جنوب و شرق کشور اختصاص داده می شود، مناطقی که مواضع اصلی گروه تروريستی طالبان می باشد و بخش مهمی از پايگاه های آموزش تروريزم بوده و جايی ست که افغانستان به واسطه ی آن بزرگترين توليد کننده ی مواد مخدر جهان شده است.

دايکندی، عکس از اسماعيل نگارش

معمولا در خبرها هيچوقت شنیده نمی شود که يک مکتب يا کلنيک و شفاخانه و يا پروژه ی برق و يا آب در دايکندی افتتاح شد؛ يا يک مکتب، يک شفاخانه يا پروژه ی آب و برق در بدخشان. به ندرت شنیده می شود که يک پروژه بازسازی در تخار، در جوزجان، فارياب، سرپل يا باميان راه اندازی شده است. گاهی نيز خبری منتشر می شود که مثلا پروژه ی راه کابل باميان آغاز می شود اما هرچه منتظر باشی، باز خبری از پروژه نيست و ممکن پروژه تا همان جای نا آرام، ميدان وردک برود اما باقی آن را تا باميان، دولت مردان فاسد و متعصب فراموش می کنند.

بدخشان، عکس از پيمان

خبرهایی که از اين ولايات منتشر می شود چيست؟ برف و طالبان دايکندی را محاصره کرده است. دايکندی با يک فاجعه ی انسانی روبروست، تمام راه ها به دايکندی برای شش ماه مسدود است و در تابستان هم چند روز راه است تا با موتر به دايکندی برسی، آمار مرگ و مير زنان در بدخشان افزايش چشمگير يافته است.

راه در سمنگان، عکس از احمدی

پروژه های بازسازی در تخار نيمه تمام رها شده است، بيشتر شاگردان مکتب در بدخشان بدليل نبود امکانات روی زمين و در فضای بيرون درس می خوانند و زمستان عملا مکتب تعطيل است، و

راه در ولسوالی گيزاب، عکس از محمد محسن ایوبی

و اما از ولايات به اصطلاح نا آرام چه می شنويم:

هفت پروژه عام المنفعه در ولایت میدان وردگ تکمیل گردید/ آژانس وابسته باختر

سنگ تهداب تعمیرجدید لیسه احمد کوت ولسوالی خیوه ولایت ننگرهارگذاشته شد/ آژانس وابسته باختر

پروژه برای هر کودک يک کمپيوتر از ولايت ننگرهار آغاز می شود/ يو ان دی پی

عکس از ناتو- آيساف

قوای ائتلاف و تیم پی آر تی کشور چک در سال 1388 مبلغ دو صد و ده ملیون دالر را در هشتاد و یک پروژه رفاهی درولایت لوگر به مصرف میرساند/ ناتو- آيساف

شصت نفراز افراد وابسته به گروه طالبان ازطریق کمیسیون مستقل تحکیم صلح ملی به جانب دولت پیوستند./ آژانس وابسته باختر (مانند بيش از پنج هزار تن ديگر با مدد واپسگرای معروف و يار و همفکر القاعده و طالبان، صبغت االه مجددی، برای کدام پول و زمين توزيع می شود)

شفاخانه در قوماندانى زون جنوب توسعه يافته تا نيازمنديهاى آينده را برآورده کرده بتواند. ناتو-آيساف

پوليس ملى به قريه رهبر سابق طالبان کمک رساند./ ناتو- آيساف

با هزينه صد و شانزده هزار دالر آمريکايی يک مکتب در جلال آباد ساخته می شود. / ناتو- آيساف

پروژه آبرسانی در پنج ولسوالی ولايت قندهار با مصرف دو ميليون و پنجصد هزار دالر افتتاح شد. ناتو- آيساف

يک مکتب در فراه با هزينه يک ميليون و دو صد هزار دالر آمريکايی ساخته می شود. /ناتو- آيساف

تیم بازسازی ولایتی بازار را (زابل )با برق آفتابی روشن نمود. / ناتو- آيساف

آموزش عالی رايگان برای جوانان: اولويت مناطق نا آرام، هزار تن به دانشگاه های خصوصی معرفی می شوند/ بی بی سی

تقريبا در هفته چند بار از اين دست اخبار در رسانه های مختلف به نشر می رسد و اين جدای از مواردی مانند اختصاص وزاتخانه ی مجزا فقط برای جنوب و شرق با عنوان وزارت سرحدات و قبایل، کميسيون تحکيم صلح برای شورشیان طالب و رفقای صبغت الله مجددی و سایر طالب و القاعده پسند ها، اشغال رده های بالا و پست های کليدی مانند وزارت ماليه، داشتن نمايندگان خاص در پارلمان بدون رای گيری با عنوان نماینده کوچی ها، اختصاص پول های هنگفت تحت عناوينی مانند پول اپراتيفی و...می باشد.

عکس از ناتو- آيساف

متاسفانه از سویی يکی از خبرهای معمول در رسانه ها اين است که مثلا يک کلنيک در کنر به دليل بمب گذاری تخريب شد، يک مکتب در کنر به آتش کشیده شد، يک مکتب در هلمند تخريب شد، چهار معلم در پکتيا کشته شدند، دو مکتب در خوست به آتش کشیده شد، چند مهندس راه و ساختمان در قندهار ربوده شدند، دو مکتب ديگر در خوست بمب گذاری و تخريب شد، يک مکتب ديگر در غزنی به آتش کشیده شد، يک مکتب در پکتيکا به آتش کشیده شد، در طی پنج روز پنج مکتب به آتش کشیده شد، موتر های حامل کتاب درسی مکاتب به آتش کشیده شد، باز هم مهندس راه و ساختمان ربوده شد، هزاران کودک به دليل تهديد طالبان نمی توانند به مکتب بروند و...


به نظر می رسد که دولت افغانستان فقط دولت مناطق خاص است نه دولتی برای دايکندی، سمنگان، بدخشان، باميان، پنجشیر، فارياب، جوزجان، تخار و..

مساله اين نيست که چرا در ولايات جنوب و شرق کمک ها و پروژه های دولتی و نهادهای بين المللی اختصاص داده می شود، مساله اين است که چرا عدالت رعايت نمی شود و چرا وقتی پروژه ای به بهره برداری می رسد، تخريب شده و يا به آتش کشیده می شود؟

مردم در ولايات مختلف افغانستان اين سوال را می کنند که اگر شورش و خشونت باعث آوردن امکانات و توجه دولت و جامعه ی جهانی می شود، چرا آنان دست به شورش و خشونت نمی زنند و چرا با آمدن دولت حامد کرزی آنان اولين کسانی بودند که به برنامه های مختلف مانند غير نظامی شدن پيوستند و اکنون آنان که همچنان اسلحه بدست دارند، بيشتر مورد توجه دولت و جامعه ی جهانی می باشند.

نبود کلنیک و کارمندان صحی در مناطق دوردست

بیشتر زنان باردار را مردم به نسبت نبود سرک توسط مرکب، اسب و یا هم با پای پیاده...

پنج شنبه 20 نوامبر 2008, نويسنده: محمد محسن ایوبی


چرا بدخشان دانشگاه ندارد؟

در کشوری که 12 پاس وزیر، رییس و والی ست

شنبه 23 اوت 2008, نويسنده: shahin


اين کشور وزير معارف ندارد!

يک مکتب ابتدایی در منطقه کشم ولايت بدخشان

پنج شنبه 31 ژوئيه 2008


کمک های اندک بعد از سروی به ولسوالی گیزاب

محرومیت و مظلومیت مردم کاملاً نادیده گرفته می شود!

پنج شنبه 25 سپتامبر 2008, نويسنده: محمد محسن ایوبی


دوکان معارف: ان جی اوی تمام عيار

از اصلاحات خبری نيست، فقط پول بالا و پايين می شود!

سه شنبه 29 آوريل 2008, نويسنده: کامران میرهزار


در ولایت سمنگان ولسوالی رویی دوآب چی می گذرد!

سه شنبه 26 اوت 2008, نويسنده: احمدی


آيا دردناک تر از این؟

دست به دست هم داده اند تا دانش آموز، آموزگار، کتاب و مکتب نباشد!

شنبه 30 اوت 2008, نويسنده: کامران میرهزار


آدمکشان بازگشتند، اين بار جدی تر از پيش!

د خلکو قاتلان (طالبان) د ډیر جدی په ټوګه بیرته راغل

شنبه 17 مه 2008

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • نمیشود بیش از این توقع داشت... غرب، اسرائیل و فاشیست های قبایل پرست دست به دست هم داده تا ریشۀ دیگران را بکنند... بزرگترین دلیل کمک غربی ها و اسرائیل به افراد قبایل اینست که آنها قبایل را همنژاد و همخون یهودیان یافته اند و مهمتر از آن اینکه حد اکثر استفاده را میتوانند از این گروه بکنند... در کشور های حاشیۀ خلیج فارس نیز کُرد ها را اینچنین یافته اند...

  • salam dostan! two weeks ego the Canadian embassy in Copenhagen university held an exhibation and showed a movie from Afghanistan called (Áfghanistan between hope and fear).

   there were many other Europian embassadors in this ducomentry show and in the end we asked some questions about this movie and the western sterategy in Afghanistan.
   we had so many arguments and comments on the western wrong policy .
   and the movie under the title of Afghanistan was made in kabul,Qandhar and Hilmand.
   i asked Mr. Dominic the movie director and the embassador Afghanistan has 34 provinces. how about others and so on....??

   the Embassedor said one thing." imagine that we are the mother and you are the children. we feed those of you who cry and force us to pay attention to them and ofcourse we help them,"
   i asked if we start fighitng agaisnt you as they do in the South. then you pay attention to us,? he said. yes- "we are in war,and there is no place to be polite,you have to rise your voice..."
   actually i apreaciate that he said the truth directly.
   if we keep silent. no one will count on us, that is it.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

جستجو در کابل پرس