صفحه نخست > ببينيد و بشنويد > در اين ويدئو سربازان حامد کرزی و رفقای طالبان نکتایی پوش نشان داده می شود که (…)

در اين ويدئو سربازان حامد کرزی و رفقای طالبان نکتایی پوش نشان داده می شود که با چاقو سر می برند!

اين سرباز کمتر از هجده سال سن دارد و هنگام سر بريدن الله اکبر می گويد. آيا او ملا عمر ثانی ست؟/ هشدار: اگر کمتر از هجده سال سن داشته و يا بيماری قلبی داريد، اين ويدئو را نبينيد
جمعه 20 فبروری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

در ويدئوی زير نشان داده می شود که آن هایی که عالی جناب حامد کرزی رییس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان آرزو می کند سربازان وی باشند، سر يک تن را با چاقو می برند. اين سرباز کمتر از هجده سال سن دارد و هنگام سر بريدن الله اکبر می گويد.

متاسفانه خشونت جنايتکارانی مانند طالبان و القاعده که با پشتیبانی حاميان معنوی آنان صورت می گيرد و برخی از آنان در ارگ رياست جمهوری و پارلمان افغانستان لم داده اند، کريه ترين چهره ی ممکن را از اسلام نشان می دهد و در اين ميان عده ای از فرصت استفاده کرده و دست به تبليغات ضد اسلامی می زنند و به عقيده ی ميليون ها مسلمان در نقاط مختلف جهان توهين می کنند.

بديهی ست بحث نقد و بررسی ديدگاه های دینی مقوله ی ديگری ست که با يکجانبه گری و نگاه توهين آميز تفاوت دارد.

ویدئوی سربریدن با کارد توسط طلبه کرام

کرزی و اطرافیان افغان ملتی اش در پنهان و آشکار عشق خویش به طلبه کرام را بی وقفه ابراز میدارند

پنج شنبه 29 مه 2008, نويسنده: مهدی نیک آیین


آرزو می‌کنم که طالبان سربازان من بودند

خانواده و اطرافيانش در قاچاق مواد مخدر دست ندارند و کشور را خوب اداره کرده است

چهار شنبه 4 ژوئن 2008


کرزی آرزو می کند اين ها سربازان وی باشند و ملاعمر ديگر تروريست نه بلکه برادر عزيز ملا عمر است

سه شنبه 6 ژانويه 2009

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • هو هو هو، نمیتوانم بنویسم، لطفا، لطفا این ویدیو را بلاک کنید، مطابق به قوانین بین اللملی شما اجازه ندارید این ګونه کلیپ ها را در معرض نمایش بګذارید، اګر اطفال ببینند چه؟؟please,please

  • حکم نکنید؛ شریعت و فیض
   حکم نکنید، مبادا بر شما حکم شود

   در نظر بیشتر ایمانداران کسانیکه مثلاً گناهان جنسی انجام می دهند "لغزش خورده" محسوب می شوند. حس کردم خدا با من در مورد بدترین گناه صحبت می کند: حکم کردن دربارۀ دیگران در مورد به اصطلاح گناهانشان. این در واقع در شریعت بودن است. انسان براحتی در دام قضاوت دیگران گرفتار می شود. معمولاً با صحبتهای بیهوده (سخن چینی) شروع می شود؛ بعد هر کس نظر خود را برای آن مسئله اعلام می کند و در نهایت صحبتها به حکم کردنهای بیرحمانه کشیده می شود. بیائید سراغ کلام رفته و ببینیم که خدا در این مورد چه نظری دارد:

   متی 7 : 1 ـ 5 :
   " حکم مکنید تا بر شما حکم نشود. زیرا بدان طریقی که حکم کنید بر شما نیز حکم خواهد شد و بدان پیمانه ای که پیمایید برای شما خواهند پیمود. و چون است که خس را در چشم برادر خود می بینی و چوبی را که در چشم خود داری نمی یابی؟ یا چگونه به برادر خود می گویی : « اجازت ده تا خس را از چشمت بیرون کنم.» اینک چوب در چشم تو است؟ ای ریاکار، اوّل چوب را از چشم خود بیرون کن، آنگاه نیکو خواهی دید تا خس را از چشم برادرت بیرون کنی! "

   حکم کردن در مورد دیگران مسئلۀ جدّی است.

   برطبق این آیات در انجیل متی، حکم در مورد دیگران امر جدّی است. کسی که این کار را می کند نه تنها ریاکار است؛ بلکه در این خطر است که زیر همین حکم قرار گیرد.
   لوقا 6 : 37 :
   " داوری مکنید تا بر شما داوری نشود و حکم مکنید تا بر شما حکم نشود و عفو کنید تا آمرزیده شوید. "
   این آسانترش می کند که ببخشیم و داوری نکنیم. وعدۀ بزرگی است: نه داوری، نه محکومیت، تنها عفو و بخشش.

   پلیس گناه

   بودن در شریعت یعنی چسبیدن به قوانین و مقررات؛ و از نظر الهیات بدست آوردن نجات از طریق انجام اعمال نیکو و اجرای شریعت. خیلی از کسانیکه در شریعت زندگی می کنند ادعا می کنند که بر اساس این تعلیم که نجات بر اساس اعمال نیکو، زندگی نمی کنند و می گویند که نجات در ریختن خون عیسی مسیح است؛ امّا اعمال و رفتارشان چیز دیگری را نشان می دهد. آنها آنقدر نگران گناه هستند که ممکن کسی فکر کند که اصلاً به فیض اعتقادی ندارند. یقیناً چیزی برای دادن به دیگران ندارند. من در مورد گروهی صحبت می کنم که فکر می کنند که «پلیس گناه» دیگران هستند. انگار وظیفۀ آنهاست که گناه دیگران را ذکر کنند و در اینکار سعی دارند همانطوریکه خود را عادل جلوه می دهند، کاری کنند که کسی که مرتکب گناه شده، تا آنجا که ممکن است احساس ناخوشایندی داشته باشد. آنها حتی بر بار گناه دیگران می افزایند؛ مثلاً گناه جنسی را تقریباً غیرقابل بخشش می کنند ( گناه همجنسبازی و زنا )؛ البته تا زمانیکه خودشان و یا یکی از دوستانشان درگیر این گناهان نباشند. همۀ اینکارها را درحالی انجام می هند که بر گناه داوری، سخن چینی و نبود محبت حقیقی خود، سرپوشی قرار داده اند. ببینیم کلام خدا در این مورد چه می فرماید:
   یعقوب 4 : 11 ـ 12 :
   " ای برادران یکدیگر را ناسزا مگویید زیرا هر که برادر خود را ناسزا گوید و بر او حکم کند، شریعت را ناسزا گفته و بر شریعت حکم کرده باشد. لکن اگر بر شریعت حکم کنی، عامل شریعت نیستی بلکه داور هستی. صاحب شریعت و داور یکی است که بر رهانیدن و هلاک کردن قادر می باشد. پس تو کیستی که بر همسایۀ خود داوری می کنی؟ "
   اول پطرس 4 : 8 :
   " اوّل همه با یکدیگر بشدّت محبت نمایید زیرا که محبت کثرت گناهان را می پوشاند. "

   آیا گناه کردن اشکالی ندارد؟

   همین الآن می شنوم که کسی از من این سؤال را می پرسد که برادر جیم، آیا گناه کردن اشکالی ندارد؟ نه، البته که اشکال دارد. چیزی که سعی دارم بگویم این است که این اشتباه ( گناه ) است که دیگران را داوری کنیم. اگر کسی مرتکب گناهی شده؛ این مسئله ای است بین او و خدا. برای او دعا کن! شاید بایستی با محبت نزد او رفته در خلوت به او نشان دهید که او ممکن است بابت آن گناه محکوم شود. ولی هرگز او را داوری نکنید!!

   آنچه که برای یکی گناه است، ممکن است برای دیگری گناه نباشد.

   فقط به این علت که کسی فکر می کند که برادرش گناه می کند، او را گناه کار نخواهد کرد. ضرورتاً چیزی که برای کسی گناه است، برای دیگری ممکن است گناه نباشد.
   رومیان 14 : 2 ـ 5 :
   " یکی ایمان دارد که همه چیز را باید خورد امّا آنکه ضعیف است بقول می خورد. پس خورنده ناخورنده را حقیر نشمارد و ناخورنده بر خورنده حکم نکند زیرا خدا او را پذیرفته است. تو کیستی که بر بندۀ کسی دیگر حکم می کنی؟ او نزد آقای خود ثابت یا ساقط می شود. لیکن استوار خواهد شد زیرا خدا قادر است که او را ثابت نماید. یکی یکروز را از دیگری بهتر می داند و دیگری هر روز را برابر می شمارد. پس هر کس در ذهن خود متیقن بشود. "
   رومیان 14 : 12 ـ 13 :
   " پس هر یکی از ما حساب خود را به خدا خواهد داد. بنابراین بر یکدیگر حکم نکنیم بلکه حکم کنید به اینکه کسی سنگی مصادم یا لغزشی در راه برادر خود ننهد. "

   لطفاً نگوئید که " من فقط ثمره (میوه) را بررسی می کنم! "

   لطفاً این جملۀ تکراری و مبتذل را دیگر نگوئید که « من قضاوت نمی کنم، بلکه تنها دارم میوه اش را بررسی می کنم ». این جمله دیگر برای خدا خریداری ندارد. علاوه براین، دعوت شما این نیست که میوه ها و ثمرات زندگی دیگران را چک کنید. من میدانم که می دانید که در متی 7 : 20 آمده که « لذا از میوه های ایشان، ایشان را خواهید شناخت. ».بر طبق کتابهای تفسیری قوی عبارت خواهید شناخت به معنی تشخیص دادن و دریافت کردن است؛ ( نه به معنی بازرسی کردن به قصد گفتن آنچه می دانید به دیگران. ).
   به یاد داشته باشید: محبت افشاء نمی کند، بلکه می پوشاند.

   جواب همه چیز محبت است.

   اول قرنتیان 13 : 1 ـ 8 :
   " اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم و محبّت نداشته باشم، مثل نحاس صدادهنده و سنج فغان کننده شده ام. و اگر نبوّت داشته باشم و جمیع اسرار و همۀ علم را بدانم و ایمان کامل داشته باشم بحدّی که کوهها را نقل کنم و محبّت نداشته باشم، هیچ هستم. و اگر جمیع اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته شود و محبّت نداشته باشم، هیچ سود نمی برم. محبّت حلیم و مهربان است؛ محبّت حسد نمی برد؛ محبّت کبر و غرور ندارد؛ اطوار ناپسندیده ندارد و نفع خود را طالب نمی شود؛ خشم نمی گیرد و سوءظن ندارد؛ از ناراستی خوشوقت نمی گردد، ولی با راستی شادی می کند؛ در همه چیز صبر می کند و همه را باور می نماید؛ در همه حال امیدوار می باشد و هرچیز را محتمل می باشد. محبّت هرگز ساقط نمی شود و..."

   ایمان با محبّت عمل می کند.

   عیسی این سؤال را مطرح می کند که وقتی برگردد آیا ایمانی بر زمین خواهد یافت؟
   لوقا 18 : 8 :
   "...لیکن چون پسر انسان آید؟ آیا ایمان را بر زمین خواهد یافت؟ "
   بنظر می آید که ایمان مهمترین جنبۀ یک زندگی مسیحی است. بدون آن جلب رضایت خدا ممکن نیست. در حقیقت کتاب مقدّس به ما می گوید که هر چیزی که از ایمان نباشد، گناه است.
   عبرانیان 11 : 6 :
   " لیکن بدون ایمان تحصیل رضامندی او محال است..."
   رومیان 14 : 23 :
   " ...هرچه از ایمان نیست گناه است. "
   از همه مهمتر کتاب مقدّس خود به ما می گوید که ایمان با محبّت عمل می کند.
   غلاطیان 5 : 6 :
   " در مسیح عیسی نه ختنه فایده دارد و نه نامختونی بلکه ایمانی که به محبّت عمل می کند. "
   محبّت جوابی است برای زندگی در شریعت! محبّت خدا برای ما و محبّت ما برای دیگران، ما را آزاد می سازد. ما وقتی این محبّت غیرقابل قیاس را تجربه می کنیم و آنرا با دیگران تقسیم می کنیم، ما از فیض آگاه شده و بعد با هوشیاری تمام، گناه را ترک می کنیم. و شروع می کنیم به زندگی ایکه مسیح تمایل دارد ما آنگونه زیست کنیم.

   مسئلۀ گناه برای همیشه حل شده است.

   عیسی آمد تا ما را از شریعت گناه و مرگ آزاد کند. زمانیکه روی صلیب مرد وخونش داد، به داستان گناه پایان داد؛ یکبار برای همیشه. بنابراین مورد گناه برای همیشه حل شده است. بقول یوحنا در اول یوحنا، ما نمی توانیم گناه کنیم چونکه تخم او ( عیسی مسیح ) در ماست. البته این موضوع مقالۀ دیگری برای روز دیگری است.

   محبّت ـ قانون ملوکانه

   ما الآن تنها با یک قانون زندگی می کنیم: قانون شاهانۀ محبّت ( یعقوب 2 : 8 ) و جایی که محبّت است، جایی دیگر برای داوری و شریعت نیست.

   دعا

   پدر ما خدا،
   ای خداوند، ما را ببخش وقتی به دروغهای شیطان گوش می دهیم زمانیکه می گوید ما گناه کار هستیم و دیگر شایستۀ محبّت تو نیسیم. ما را ببخش هرجا که اجازه می دهیم هوشیاری گناه بر هوشیاری فیض غلبه یابد. ما از طرزفکر داوری داشتن توبه می کنیم؛ از طرزفکرهای خود عدالتی و اینکه من از تو مقدّس ترم. ما را ببخش پدر بخاطر اینکه شبیه فریسی ها، ریاکار و خود عادل هستیم و سعی می کنیم که خس را از چشم دیگری بیرون کنیم درحالیکه تمام مدّت چوب در چشمان خودمان است. بخاطر محبتت، فیضت و رحمتت سپاسگذارم. به ما تعلیم بده که بیشتر شبیه تو شویم و همان محبّت، فیض و رحمت را به دیگران نشان دهیم. همۀ این چیزها را در اسم دوست داشتنی، پراز فیض و رحمان عیسی طلبیدیم. آمین.

   کشیش جیم لوپز
   ترجمه: آرش

   آنلاین : ali

  • اینها انسان نیستند.وای به حال اینها.البته با اطلاع موثق.به ذودی اذ شر طالبان به طور کل راحت میشویم.

 • با وجود نشان دادن این فیلم ها نفرت و انزجار انسان نه تنها بر علیه طالبان بر انگیخته میشود بلکه بر علیه امریکا و متحدین انها نیز ( امریکا و طالبان , علت و معلول یگ دگر هستند ) . توسط این عملیات این نوجوانان نه تنها از جمله قسی القلب ترین انسان های دنیا بار میایند , بلکه این تخریب کاران یک عده مریض و دیوانه تحویل جامعه میدهند . جنگ از خود اصولی دارد که در ان احترام به بسیاری اخلاقیات انسان تعهد شده , مراعات میگردد . ولی در میان یک عده طالب که جنگ را تحت قوانین بدوی زیاده تر برای انتقام گرفتن میجنگند . وحشت و بربریت ظاهر و هویدا است . تا جایی که از فرهنگ جامعه افغان معلوم است , هر قدر یک افغان مجبور شود , باز هم دست به چنین بربریتی نمیزند . به همین مقیاس این vdo ها ساخته شده اند برای بد نامی مزید دین اسلام و یا برای انگشت نما ساختن بهتر طالب ها . بهر حال جنگ صحنه های بد تر از این دارد . در دوران مرحوم دوکتور نجیب وقتی برای رهایی شهر جلال اباد چند تا میزایل اسکواد فیر شده بود تقریباء سه هزار پاکستانی آی اس ای و ملیشه پاکستانی با تعدادغفیر اشرار حکمتیار به حالت فجیع کشته شده بود . تا یک هفته کسی نبود که اجساد را بردارند . پاکستانی ها با اشرار حکمتیار شهر را تخلیه کرده فرار نموده بودند . زمانی بی نظیر بهتو این اتفاق افتاده بود , و مرحومه بعد از این شکست ملیشه پاکستانی که تصمیم داشتن جلال اباد را پایتخت اشرار حکمتیار بسازند . حمید گل که ان زمان DG آی اس آی بود از وضیفه متقاعد گرادانیده شد . و قوای مسلح با بلدوزر ها اجساد را به گودال های که برای دفن تجاوز کننده گان ساخته بودند انداخته شهر را تصفیه نمودند . در ان واقعه انسان بدون سر , بدون پای, بدون بالاتنه , شکم پاره شده , همه جا به نظر میخورد . ان واقعه نشان داد که عسکر افغانستان بدون قوای 40 روسیه قدرت دفاع از خود را دارد . بهر حال این vdo ها انقدر که نویسنده این مضمون فکر میکند وحشتناک نیست و جدی تلقی نمیشود . خاصتاء برای افغانها . مطمین باشید طالبان دوباره بر مسند حکومت نخواهند نشست و کرزی رفتنی است , حتی اگر همه 35 میلیون پشتون ما طالب شوند و برای نگه داشتن کرزی همه بمب به کمر خود ببندند . این تصمیم مردم افغانستان است , و بر علیه قدرت مردم همه قدرت ها زمین بوس است . چمکنی .

 • سلام آقای میر هزار، شما در این مورد مسوول هستید، زمانی سایت ایرانی افشا هم این ګونه کلیپ هارا در سایت شان میګذاشتند ولی فکر میکنم مشکل قانونی پیدا کردند، ولی نمایش این ګونه جنایت ،نه دهشت، نه طوفان وحشت در سایت کابل پرس? فکر نمی شد، آیا شما
  می خواهید که دیګران هم فردا چنین کنند، لطفا هرچه زود تر این
  کلیپ را بلاک کنید.
  خدا حافظ سایت کابل پرس و آنهم برای همیشه!!

 • Hazar lanat khudawandy ba in karzay ba in sarbazan jany ash wa sair taliban niktayee posh arKy ; wa parulmany ash.

  Karzay ham az haman qabila gara hay wahshi qurun wustaye ast wa shuma may danind ki un har jinayat kar talib ki ba kamar band entehary wa ya musalah ra dastgir may kunad ba naz wa namat az way muhafazat may kunad ba dadan ghizay khub mobil wa ertebat DELKHAH ASH dar mahabas nigah may darad wa hatta anha dar mahbas balay sair mahbuseen hukumat estebdady darand

  Hazar nafren bar in farhang faqeer qabila

  Hazaran taasuf baray hayat mardum ba farhang saair miliyat ha ka saalhast ba dunbal in janiyan, watan ferushan, wa dewanagan qabaily jabran kashanda may shawand

  Hazar lanat khudawandy ba Hama Taliban niktaye posh wa afghan miliyaty hay fashist ki hama Talib and , Bay farhang and, Fashist and, Zid democracy and , zid tamadun and wa khulasa wahshy hay qurun wustaye ba farhang faqeer wa aqab manday qurun wustayee shan

  Ahmad

 • nafrin baad ba tammam khaeinin hoqoq bashar wa ba ein jinayat karan wa khaeinin mlat rang dida

  آنلاین : sak behter ast az ein ha karda

 • Salam ba hamai dustan gerami, bekhosoos barai moderan e site kabulpress, Yak noqtaa ra mekhastaam benawesaam o ast ke, ensaan ke jurnalist erfaie nabud, az qawanin e jurnalism agahi nadasht chinin kaari e badi ra makonad ke kamran mir hazar kard ba en vidio, maa az kamran sawal daraam ke ba chi dalil tu chinin vidio ra guzashtiiiiiiiiiiiiiiii? bakhater e jalb e mardum ba website oshtokaana aad????????????????? daar donyaa e jurnalism qawanin hai wejood darad ke bayad tu bedaani, enteshaar kardaan chinin vidio hai wahshaat naak bedon e ekhtarya ya agahi surkh khelaaf e qanun e jurnalizm ast, tu ba en kaar ad chi qadar ba qalb e mardom aseep rasandi!!!!!!!!!!!! Tu ba en kareed saat ha nafaar ra mareez sakhti, waqeyan rasana yak shamsheer ast agaar ba daast oshtooka beyafta da pai khud mezana

  • آقای عباسی !
   افشای جنایات ضد بشری - به ژورنالیست حرفه ای و غیر حرفه ای ربطی ندارد.شما شاید از اینکه در اینجا ماهیت حیوانی طالبان کرام افشا شده است ، ناراحت باشید و خواسته اید تا با این ترفند و حیله از تاثیراین کار موثر ژورنالیستی که پرده از روی ماهیت خون آشامان اسلامی بر داشته است،بکاهید . این چنین حیله گری دیگر کسی را نمیفریبد.

  • اين است فرهنگ قبيله از زمان شاه شجاع تا کرزی وعمر وگلو چيز تازه نيست منتها وقت شنيده بوديم وخوانده بوديم در تاريخ اما حال جلادی وخونخواری را ميبينيم تاسف به حال ملتی که اسير اين چنين قصاب پيشه ها باشد ديگر نميتوانم چيزی بنويسم چون که سخت تاثير منفی به قلب وروح من کرده اين است بد نام کردن اسلام الله اکبر ده فرقش بزنه

 • سلام آقای آیینه!
  چه خوب ګفتند آقای توفیق!
  وگرنه با انتخاب اسم آیینه شما حالا باید یک آیینه ی به تمام معنی میبودید ولی من عرض دارم که شما به آیینه شکسته می مانید که هزاران چهره دارید در آنجا جواب خوب ګرفتید و آنهم از جناب محترم توفیق
  ولی آفای عباسی واقعیت را ګفته اند در کدام یک از سایت های معتبر دنیااین چنین ویدیو ګذاشته شده است معذرت میخواهم هدف ام سایت های معتبر BBC,CNN,Aljazira Fox,ABc,CBC نه بلکه سایت های که شما روز هره آنرا خدای نخواسته می بینید، ولی از کلمات مانند
  child protection,child advocacy هم آګاهی دارید، اګر این ګونه ویدیو ها به دست اطفال برسد( مانند آن واقعه که برادر کوچک شان را در خانه با کارد جراحی کردند)خبر دارید که جه بلای سر فامیل ها خواهد آمد ، ما که با این ویدیو نمی توانیم جنایت قبیله و یا کرزی و یا این و آن را باز تاب دهیم، همه می دانیم که در این بلاد جه می ګذرد ، ولی شما که ګاهی آنرا زیر نام اسلام و هم ګاهی کامران میر هزار را جراغ سبز میدهید که کاری خوبی کردند ، ولی در خلاصه ، منحیث هموطن تان ،نه بلا به پس هموطن ، منحیث یک انسان به شما می ګویم که اګر این ویدیو را فامیل های آن نګون بخت که در زیر کارد خوابیده است ګیریم از طریق همین سایت ببینند و یا اطفال اش ببینند ګناه شما که می ګوید خوب کردند و ګناه آن های که نشر کردند چه است؟

 • سلام دوستان عزیز: واقعا ازدیدن چنین صحنه های انسان از وحشت میلرزد. وازبانیان آن بیشمار متنفر!!!!؟ برخی مردم تمدن گریز اند واما سرانجام رام شدنی هرچه قدر هم که وحشی باشند !!! وبرخی از مردم نمدن پذیر اند خوب این ها مشکلی ندارند ! واما برخی مانند این وحشی های بدتر از حیوانات درنده نمدن ستیز اند !!!!؟ وبا این ها چه معامله ای باید کرد ؟ براستی این نوجوان چاقو بدست آخرش چه خواهد شد ؟ !!؟ لعنت بر این مسلمان نما های که از اسلام فقط به پوسته ای خود ساخته ای قبیله ای شان چسپیده اند !! و وهزاران افسوس از آن شعاری مقدسی که بر پیشانی این نوجوان فریب خورده نقش بسته است !!! خدایا خودت شر این ها را از مردم بیچاره ای ما برگردان !! یا حق

 • دیروز آقای گیتس وزیر دفاع امریکا گفت که اگر صلح و قراردادی راک که پاکستانی ها در دره صوات با طالبان نموده است در افغانستان عملی شود خیر مقدم خواهد گفت.

  حالا شما چرا از کرزی مینالید ، ببینید که این عالیجنابان که از حقوق بشر حرف میزنند به همین سادیست های طالبی خیر مقدم میگویند و میخواهند با آنها صلح کنند. به همان شکلی که بعد از سقوط طالبان با جنایتکاران و ویرانگران کابل شیطان الدین ربانی، مارشال دزدان فهیم ،سیاف ، خلیلی، محقق و دزدان، و قاتلان سادیست معروف جنایتکار ملی مسعود صلح و قرار داد ها امضا کردند و آنها را به اریکه قدرت رساندند.

 • Salam ba hama khanundagan geramy

  Sarnawesht afghan ha dar tool dawran HUKUMAT dary in farhang faqeer qabila anway az in jenayat ra pusht sar guzashta wa hala dar qarn 21 sar buridan ra simbul az islam waqye wa eftekharat pashtun walay may danand

  may tawan jinayat ki az mulay lang ta mulay koor alaih tamadum buda ra az haz buzurg soon pursed wa haqaniyat amal in wahshi ha ra alaih tamadun daryaft

  Nafreen bar in janiyan wa farhang sutizan wahshi qarn 21

  ASAD

 • با تشکر و اظهار سپاس از میرهزار عزیز که این کلیپ ویدو را از صفحۀ کابل پرس? بر داشته اند.
  امروز تمام مردم دنیا به این نتیجه رسیده اند که تولید، پخش و تبلیغات چنین جنایاتی کار سازمان های جهنمی جاسوسی اسرائیل و امریکا و خاندان جنایتکار آل سعود است. هدف از پخش این ویدو ها لطمه زدن به دین ومذهب یک نیم ملیارد مسلمان دنیاست. وحشت و بربریت در قرن بیست یک را تنهی از طریق سر بریدن انسان بدست طفل پانزده ساله ای یک مسلمان به نمایش میگذارند. در حالیکه نسل کشی را با بم های ذزه وی و ناپالم در جاپان، ویتنام،کوریا، عراق ، افغانستان، فلسطین، سومالیا و درهر نقطۀ از جهان که میل شان بود ادامه میدهند.طالب و القاعده کیست؟ خود شان جواب میدهند که نمک پرورده های امریکا وغرب اند.امریکا وغرب بر علاوه تاریک نگهداشتن مسلمان از آنان به حیث چوب سوخت در کوره های تولید ومصرف استفاده ای شایان میکند و در پی منفعت طلبی هیچ معیاری رانمیشناسد. ما باید هوشیار باشم. انداختن یک بم و کشتن نود انسان خیلی شنیعتر از کشتن یک انسان با کارد است. اما دردکشتن یک انسان با گفتن الله اکبر و گذاشتن سر آن بالای تنه اش وحشت انگیزتر از تخریب جهان است.

  آنلاین : در اين ويدئو سربازان حامد کرزی و رفقای طالبان نکتایی پوش نشان داده می شود که با چاقو سر می برند!

 • لطفا نظریات تان را صرف در یک کلمه برای آقای کامران میر هزار
  بفرستید. تشکر از دوستانی مانند ، عبدالله ، بلوط ، سهیل ، توفیق ،آیینه ،دوست دار شما ،علی ،عباسی ،نجیب کامل ،شیر ، آریایی و دوستانی که نخواستند اسم شان را بنویسند، از شما دوستان یک تقاضا
  کوچک دارم،دور از سیاست ،مانند کرزی،قبیله،طالبان،نکتایی پوش،باریش،بی ریش و امثالهم ،با در نظر داشت کرامت انسانی حق این انسان و احترام به فامیل این انسان (نه هموطن)، آیا سایت کابل پرس? با گذاشتن این ویدیو، رسالت روشنگری شان را خوب ادا کرده اند یا خیر ؟ از دوستان تازه وارد که میخواهند نظر بدهند نیز استقبال میگردد، ولی شرط که تمام نظریات دوستان را نخست مطالعه نماییند . در خاتمه شما را به خوانش شعری از شاعر عزیز شریف سعیدی که به زنده یاد پرویز کامبخش تقدیم گردیده دعوت می نماییم
  به : پرویز کامبخش

  چلیبا

  فصل شبنم رفت واینک فصل آتش باری است

  تشنگی در جویبار جان انسان جاری است

  آی ابراهیم در آتش! گلستان ساختی

  نسلت اینک در گلستان گرم آتش باری است

  یا مسیحا روی بر گردان وبنگر در پی ات

  زیر تیغ پیروانت خون مریم جاری است

  یا محمد ابر رحمت بود در پیشانی ات

  برجبین پیروانت مهر آتش کاری است

  شیشه عطر تو در جیب جزامی های ما

  بال رنگین براقت بسته زیر گاری است

  از کتاب الله تو تفسیر خونین می کنند

  بر فراز منبر سرها مسلسل قاری است

  دست وپا وگردن وگوش وزبانها شد قلم

  دین این ملاچگان دکانچه نجاری است!

  قیل وقار وقلقل خشک است در سرهای شان

  تا به جوش آیند می گویند قول باری است!

  یا محمد آی ابراهیم یا عیسی مسیح

  آتش وسنگ وچلیپا زخم های کاری است

  ۲۰۰۸/ ۰۲ / ۱۱

 • نه ،هرگز موافق نیستم .

 • در صورتی موافقم که در متن نوشته شده با اینگونه ویدیو ها، بشکل علمی این خشونت ها ریشه یابی گردد و علت بوجود آمدن تروریزم و وهابیزم برعلاوۀ سازمان های مزدوری چون الگاییده و طالبان بیان گردد.

  سعی شود مراکز حمایه و تغذیۀ تروریزم و وهابیزم و اهداف آنها بشکل روشن و مستدل شرح داده شود.

  در شرایط کنونی مصر، عربستان سعودی، پاکستان، امارات متحده، اردن و بحرین به صفت اصلی ترین مراکز تربیه و تولید تروریستان شناخته شده اند و بطور مستقیم آدمکشان الگاییده و طالبان را تقویه و حمایت میکنند.

  حال با توجه به سابقۀ این کشور ها و طرز تشکیل یافتن اهرام قدرت در این کشور ها، به این نتیجه میرسیم که قدرت های بزرگ در غرب و شرق همواره در تولید و تغذیۀ این گونه حکومت های مستبد و غیر اسلامی مستقیم ویا غیر مستقیم دست داشته اند.

  بطور خاص نقش اصلی و اساسئ استعمار کهنه در آفرینش همچو مسایل تقریباً به تمام بشریت ثابت گردیده است.

  دوستانیکه دین اسلام و مسلمین واقعی را در بروز همچو فعالیت های غیر انسانی و غیر اسلامی مقصر میدانند، کسانی اند که آگاهئ درست از اصول و احکام اسلامی نداشته ویاهم عمداً و بشکل شعوری بر علیه دین اسلام و پیروان واقعئ آن کمر به مبارزه و دشمنی بسته اند.

  این درحالیست که اسلام و فرزندان واقعئ آن خود از قربانیان اصلئ همچو خشونت ها و اعمال شیطانی نامسلمان ها و منافقین بوده اند و میباشند.

  بطور مثال، حسین ابن علی (ع) و 72 تن از یارانش شهیدانی بودند که توسط افراد یزید ابن معاویه ابن ابوسفیان (لعنت الله علیه) سر بریده شدند و سران آن بزرگواران از کربلا تا به شام بر سر نیزه ها و پیشاپیش زنان و کودکان اسیر، برده شد.

  امروزه نیز مسلمین مظلوم از پاراچنار پاکستان الی غزه و عراق تا به افغانستان همه گی قربانیان نقشه های استعمارگران غربی به همراهی وهابی های منافق و سران خود فروخته و فاسد کشور ها اسلامی گردیده اند.

  گزارش های تأیید شده حاکی از قتل عام و محاصرۀ اقتصادئ مردم پاراچنار پاکستان توسط گروهک شیطان پرست وهابی (الگاییده+طالبان) میباشد. در تصرف بعضی از مناطق توسط وهابی ها حتی اطفال و زنان را نیز سر بریده اند و درد آورتر از همه این است که این مزدوران بیگانه ها در جریان کشتار مردم بیگناه دو طرف خط دیورند، ندای الله اکبر را سر میدهند که بسیار شرم آور و وحشتناک است.

  در عراق هر روزه شاهد سربریدن ها و حملات انتحارئ وهابیون بی خدا و بی دین هستیم که باعث گردیده میلیون ها انسان شهید، معیوب ویا مهاجر گردد.

  در فلسطین نیز میبینیم که حماس را به دلیل قبول نکردن شروط وهابیون غربی به شیعه بودن متهم میسازند این در حالیست که تمامئ دنیا میداند مردم غزه و فلسطین اکثریت مطلق شافعی مذهب اند.

  در حقیقت و در طول تاریخ اسلام، مسلمانان واقعی خود قربانئ دسیسه های منافقین داخلی و کفار ددمنش بوده اند و هستند.

  در اخیر باید گفته های بی نظیر بوتو (مادر طالبان) را که طی مصاحبه اش با نشریه فرانسوئ لوموند در سال 2002 گفته بود، بیاد آوریم: ’’طالبان بر طبق مفکوره انگلیس و امریکا و با پول سعودی و در مکانی بنام پاکستان تولید گردیدند.’’

 • hi every body

  we were in invitation and all muslim, but there was discusition abou all relagions and applicability in this century , by chance we visited this site and saw this barbarious and torturistic video, and we all shocked and all got dicision which this din is not applicable any more in this century because this din acts baCK as 2400 YEARS back,AND NOW WE LIVE IN "21 CENTURY, WE FOUND THE THROUGHT AND WILL FOLLOW THE RIGHT WAYS TO KEEP US AS HUMANBEING:

  REGARDS

  BYE

  hASHMAT gERMAny

  • کابل پرس? بسيار خوب رسالت خود را در مورد حقيقت واگاهی دادن مردم خوب ايفا کرد من کاملا موافق هستم تا مردم اين چهره های پليد وخونخوار را زياد تر بشناسند چون نزد ان وحشی ها اسلام قانون انسانيت عدالت احترام به کرامت انسان ارزش ندارد وخواهشمندم اين ويديو را در صفحه نخست هميشه بگزاريد لعنت خدا سر اين وحشی ها

  • شما فعلاً این سوال را از آقای بشردوست بکنید که از طالبان دفاع میکند
   جناب رمضان بشر دوست کاندید ریاست جمهوری در مصاحبه خود با تلویزیون خانم سجیه گفت که طالبان امروز، طالبان دیروز نیست. آنها امروز خود شان وبسایت دارند و از تخنیک پیشرفته استفاده میکنند!!!

   جناب کاندید رئیس جمهور! طالبان وقتیکه سر میبرند، آنها موبایل ها هم در جیب خود دارند. استفاده طالبان از مزایای تخنیک پیشرفته، به مفهوم متمدن شدن طالبان نیست، طالبان همانطوریکه وحشی بودند و همان قسم باقی ماندند.
   جناب بشر دوست! مردم میخواهد بالای شما اعتماد نماید ولی همین دفاع شما از طالبان و ۹۹ فیصد طالبان را قابل قبول شمردن، اشتباه کمپین انتخاباتی شما بود، توجه کنید.

   زلمی

  • سلام من از شما تشکر میکنم بخاطری سایت تان
   ولی یک خواهش دارم سایت من را لینک خود بگذاری من نظرات وگفته های دارم که اگر لازم دانیستید انرا هن برای مردم توصیه کنید با احترام ادرس سایت من اینست www.tahlily.iranblog.com
   و عنوان ان هم مسایل افغانستان است

 • این ویدیو از یک سایت ضد اسلام و مسلمانان به اینجا گذاشته شده است. شما در آن وبسایت همه را مخالف مسلمانان مییابید. آن راسیست ها اگر ویدیو های خشونتباری را که حتی به مسلمانان ارتباطی نداشته باشد بیابند، در آنجا گذاشته و علیه مسلمانان تبلیغ میکنند. من از این ویدیو و از این وحشیان دفاع نمیکنم. من نتوانستم نگاه کنم. ناگفته نباید گذشت، که امریکایی ها هم به ما هیچ ارمغان دیگری نیاورده اند، بجز خشونت. به ویدیوی زیر در یوتیوب نگاه کنید:

  http://www.youtube.com/watch?v...

  آنلاین : http://http://www.youtube.com/...

  • داستان گنجشک
   روزها گذشت و گنجشک با خدا هیچ نگفت، فرشتگان سراغش را از خدا گرفتند و خدا هر بار به فرشتگان این گونه می‌گفت: می‌آید، من تنها گوشی هستم كه غصه‌هایش را می‌شنود و یگانه قلبی‌ام كه دردهایش را در خود نگه می‌دارد و سر انجام گنجشك روی شاخه‌ای از درخت دنیا نشست.

   فرشتگان چشم به لبهایش دوختند، گنجشك هیچ نگفت و خدا لب به سخن گشود:
   "با من بگو از آنچه سنگینی سینه توست". گنجشك گفت: لانه كوچكی داشتم، آرامگاه خستگی‌هایم بود و سرپناه بی كسی‌ام.
   تو همان را هم از من گرفتی. این توفان بی موقع چه بود؟ چه می‌خواستی از لانه محقرم كجای دنیا را گرفته بود؟ و سنگینی بغضی راه بر كلامش بست. سكوتی در عرش طنین انداز شد. فرشتگان همه سر به زیر انداختند.
   خدا گفت: ماری در راه لانه ات بود. خواب بودی. باد را گفتم تا لانه‌ات را واژگون كند. آنگاه تو از كمین مار پر گشودی. گنجشك خیره در خدایی خدا مانده بود. خدا گفت: و چه بسیار بلاها كه به واسطه محبتم از تو دور كردم و تو ندانسته به دشمنی‌ام بر خاستی.
   اشك در دیدگان گنجشك نشسته بود. ناگاه چیزی در درونش فرو ریخت. های های گریه‌هایش ملكوت خدا را پر كرد.

   آنلاین : http://www.farsicrc.com

  • بزرگترین محبّت
   " همۀ آنچیزی که نیاز داری، محبّت است." " بنام عشق و محبّت..." محبّت با این چکار می تواند بکند؟ " " محبّت و عشق است که باعث می شود دنیا بگردد! "
   همۀ اینها نام ترانه های معروفی هستند که در گوشه کنار می شنویم و شما هم حتماً قبلاً شنیده اید. وقتی امروز به این دنیا نگاه می کنیم، بسختی می شود باور کرد که جایی برای محبّت باقی مانده باشد. می توان خشونت و کشتار را به فراوانی دید که البته همه آنها زائدۀ ترس هستند. امّا محبّت می تواند بر همه غلبه یابد، حتی ترس. محبّت وجود دارد و بر نیروهای ظلمت ظفر می یابد. ولی واقعاً محبّت واقعی چیست؟

   مسئله ممکن است همیشه کمبود محبّت نباشد، بلکه تعبیر نادرست از اینکه محبّت واقعی چیست؟ کتاب مقذّس از محبّت کامل صحبت می کند. ما بیش از اینکه علایق، عواطف و خصوصاً جاذبه های رومانیک را درک کنیم، باید محبّت را بفهمیم. چون خیلی وقتها به اشتباه « احساسات » را به محبّت تعبیر می کنیم.

   گاهی اوقات خدا را به محبّت وصف می کنیم. بیائید با هم این واقعیت را بررسی کنیم. کتاب مقدّس در این مورد حرفهای زیادی برای گفتن دارد. مخصوصاً خود عیسی، فرایض اساسی در این زمینه دارد. " کسی محبّت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد." ( یوحنا 15 : 13 ). عیسی عمداً به شاگردانش یک تعلیمی می داد، مأموریتش: دادن جان خود بعنوان قربانی ای برای همۀ ما. پس زمینۀ آیات قبل و بعد را مطالعه کنید؛ درمی یابید که عیسی دراینجا به ما حکمی می دهد: همانطوریکه او ما را محبّت کرد، ما نیز باید محبّت کنیم. شما می توانید میزان محبّتی را که به دیگران دارید را بسنجید: وقتی مایلید و یا مایل نیستید که جان خود را به جهت دوستانتان بدهید.

   اگر صاحب فرزند باشید، حتماً با آن عشق عمیقی که با کلمات قابل وصف نیستند، آشنا هستید. والدین نیکو و با محبّت، برای نجات جان فرزندشان از قربانی کردن جان خود هم دریغ نمی کنند. اگر شما هم این احساس را دارید، شاید بتوانید، گوشه ای از قدرت محبّت خدا را که در عیسی مسیح آنرا ابراز کرد، درک کنید.

   رحمت برای من
   محبّت عظیم خدا برمی گردد به بخشش رحمت آمیز و شگرفش. همۀ ما بارها و بارها گناه کرده ایم. با این وجود خدا هرگز از ما ناامید نشد. او رفت سراغ نهایت آن طول عمودی (در صلیب): یعنی پسرش را برای ما قربانی کرد. او اینکار را کرد که بتوانیم قانوناً با او به صلح و آشتی برسیم. ما سقوط کرده بودیم و راه انسانی دیگری باقی نمادنده بود تا دوباره به جای اوّلمان برگردیم. بنابراین وقتی ما هنوز گناه کار بودیم، خدا از طریق عیسی مسیح، ما را به خانه برگرداندند.

   بدیهی است که خدا لجوج نیست. ما شایستۀ این رحمت نبوده و نیستیم. این فیضی است که به هرحال به ما داده شده است. خدا ما را بخشیده است. نه فقط بخشیده، بلکه گناه ها و خطاهای ما را نیز برداشته است.

   « زیرا آنقدر که آسمان از زمین بلندتر است، به همان قدر رحمت او بر ترسندگانش عظیم است. به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. » ( مزمور 103 : 11 ـ 12 ).

   همۀ شما شندیده اید که ما به شباهت خدا خلق شدیم. اگر اینطور باشد، به همان ظرفیتی که خدا محبّت می کند ( که ما هم با پذیرش عیسی و خداوندی او در زندگیمان دریافت می کنیم)، می توانیم، محبّت کنیم. شما را نمی دانم ولی گاهی اوقات درک این مسئله برای من خیلی دشوار است. ولی این باعث نمی شود که از درستی این حقیقت ذره ای کم شود. چه خدای عالیی!

   "پدر عزیز، ممنونم برای محبّتت. برای رحمت و بخششت، ممنونم. به ما یاد بده تا شبیه عیسی شویم. در ما ساکن شده و محبّت خود را از طریق ما آشکار کن. بگذار که تنها از تو و نه از امیالمان، اطاعت کنیم. در نام عیسی، دعا کردیم. آمین."

   تام گیلبرت

   مترجم: آرش

   آنلاین : http://www.farsicrc.com

  • علی جان ! در تمام ادیان آسمانی محبت ، عشق به همنوع , ایثار و فداکاری ، راستکاری ، تقوا و پرهیزگاری ، متانت و برده باری در سرخط وظایف پیروانش قرار دارد و حکم مستقیم شده است . اینکه پیروان این یا آن دین از دستور خدا و پیغمبر خویش سر پیچی میکنند وبیراهه میروند نه گناه دین است و نه هم از پیغمبرانش . موسویان در دنیا چنان بیداد کردندو میکنند که سر هتلر و مسولینی و ملا عمر را خاریده اند . عیسویان با شاهدان یهوه یکجا در فکر عظمت بخشیدن سیاست متولییان خود در هر کوچه و پس کوچه با گرفتن مزد هنگفت چنان تبلیغ و واویلا را سر داده اند که دجال انگشت حسرت گزدیده .

   رهبران بی دانش و فروخته شده مذهبی ما اعم از سنی و شعیه راه ارشادشده و مستقیم پرودگار خود را یک سو گذاشته ، چنان در باتلاق شریعت ساخته و پرداخته دست انسانهای خود غرض غرقند که سنت را فرض و فرض را سنت ساخته اند .

   عیسویان پیروان کتاب مقدس عصر قدیم کتاب (تورات موسی و زبور داود) را قبول ندارند . یهودان تورات موسی و زبور داود را یکطرف نهاده و پیرو تملود خود ساخته اند . مسلمانان هم با پیروی از برادران کتابی خود قرآن را یکسو نهاده از شریعت خود ساخته پیروی میکنند . کجاست آن محبتی که شما از کتاب عیسی مسیع نقل قول نموده اید ؟ محبت عیسی مسیع را در وجود آمریکاییان و اروپاییان میتوان یافت ؟ یا محبتی را که محمد با صحابۀ خود داشت میتوان در وجود سعودیان و مسلمانان امروزه سراغ کرد ؟ نخیر !

   امروز ادیان وسیله است ، اسباب است و استراتیژی است بهخاطر رسیدن به مقصود معین سیاسی . اسلامیت های تند رو و عیسویان عضمت طلب و یهویان قدرت مند هیچگاهی در فکر معنویت و بلند بردن سطح اگاهی دینی و زنده گی انسانهای این کرۀ خاکی نیستند . انسانها با خود آگاهی و کوشش بی پایان میتوانند سطح دانش دین و سیاسی خود را بلند ببرند و خود و خدای خویش را بشناسند . در غیر آن چنان در گرداب احساسات مذهبی غرق میشوند که نه خود را میشناسند و نه هم خدای خویش را .

   بدون فهم و دانش کامل از ادیان اگر ما مسلمان باشیم یا عیسوی یا موسوی به آهن سیاهی مانندیم که با احساسات میراثی رویه مالی شده ایم .

   رستگار ی به تقوا و پرهیزگاری است ، به رشادت و از خود گذری است ، به احترام و متانت متقابل است نه به ادیان . عیسی به صلیب کشیده شد و خون عیسی مشکل گشای عالمیان و دین وشریعت محمدی ناب است و پیروانش مستحق بهشت و یهودییان قوم دلدوست خدایند و جاگزین فردوس برین ، به فکر این حقیر جز خیالی بیش نیست .دانستن دقیق و فهم شایسته از ادیان رهنمودیست به منظور رسیدن به معنویت پیراسته ، رستگاری و نزدیک شدن به پروردگار . فقط همین !

 • سر بریدن وحشیانه یک انسان توسط یک نوجوان افراطی مسلمان طالبانی را محکوم می کنم.
  چه کسی می تواند شاهد این وحشگیری باشد و آن را محکوم نکند و سکوت کند ؟ چه کسی می تواند ویدئوی سربریدن با کارد توسط طلبه کرام را ببیند و وجودش به لرزه در نیاید.؟ آیا خشونت مذهبیون افراطی را پایانی خواهد بود؟ آیا تئورسین های مذهبی نباید پاسخگو باشند ؟ آیا مذهبیون غیر افراطی نباید چنین اعمالی را محکوم کنند ؟ آیا علمای دین اگر مخالفند نباید آن را محکوم کنند ؟ چه عوامل تربیتی و اعتقادی باعث می شود یک نوجوان این چنین قصی القلب باشد ؟ آیا این نوجوان و همکاران طالبانی اش بیمار روانی نیستند؟ آیا بین فرهنگ اسلامی سربریدن گوسفند بیچاره که وحشیانه سر آن بریده می شود با سر بریدن انسان توسط همان مسلمانان رابطه ای نیست؟ وقتی به ویدئو نگاه کنید متوجه می شوید که این نوجوان جنایتکار مانند گوسفند سر می برد و انگار نه انگار که دارد سر یک انسان را می برد. به هر حال از چند حال خارج نیست ، یا اینکه دفعه اولش نیست وفبلاً هم اینکار را انجام داده است یا اینکه در سر بریدن گوسفند تجربه دارد یا اینکه بار ها شاهد سر بریدن انسانها بوده است. آیا بین قوانین رجم ، صلب ، دست و پا بریدن و چشم درآوردن، سنگسار و پرتاب از کوه ، اعدام در ملا عام که توسط جمهوری اسلامی اجرا شده و می شود رابطه ای با سربریدن توسط طالبان نیست؟ آیا رابطه ای بین سر بریدن با شعار الله اکبر و پرتاب دانشجویان از طبقه بالای ساختمان به پائین در تیر 1378 توسط شمارى از لباس شخصی ها با ذكر "مولاى ما حسين، اين هديه را از ما بپذير" ، نیست؟ آیا رابطه ای بین تجاوز به دختران در زندان ، قبل از اعدام با این جنایت نیست ؟ چرا آغا محمد خان قاجار مناره‌ای از کله‌های ششصد تن از مخالفین خود در قلعه بم برافراشت؟ سرچشمه این تفکر سر بریدن از کجا است؟ آیا بین اسید پاشی با شعار یا روسری یا توسری و اسید پاشی بر روی دختران در افغانستان نیست ؟
  آیا بین قمه زدن و سر بریدن رابطه ای نیست ؟ آیا رابطه ای بین کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال 60 و 67 با اینگونه جنایات نیست؟ آیا رابطه ای بین تواب سازی توسط جمهوری اسلامی در زندانها با این جنایات نیست؟ آیا رابطه ای بین انگیزه های اعتقادی سربریدن توسط طالبان با قتل‌هاي زنجيره ای كرمان، که همه‌ عاملان پرونده قتل‌ها از اعضاء پايگاه بسيج مسجد آقا غلامعلي مسجد ارگ كرمان بوده و در زمان ارتكاب قتل‌ها كارت شناسايي بسيج داشته‌اند و متهمان انگيزه خود را از ارتكاب آدم‌ربايي و قتل، مبارزه با مفاسد اجتماعي و تحت تاثیرسخنراني آيت‌الله مصباح بوده اند و پيش از كشتن قربانيان استخاره مي‌كردند نیست ؟
  http://akhbar.gooya.com/politi...

 • دوستان احترام بشما، وبعد اینکه بی نهایت شرافتمندانه میبود اگردرکنار ویدیوی طالبان ، برای یکبار هم که شده ویدیوویاتصویری ازسربریدنها - اعدامها - سنگسارنمودن وبه گلوله بستنهای رژیم منحوس جمهوری اسلامی ایران نیزدراین سایت نمایش داده میشد ! ولی بدبختانه آقای میرهزار وشرکا را زمانی درازی نیازاست تابه پدیده جنایت ازدید گرایشهای کورقومی ومذهبی ننگرند. درجهان بی رحم وستم پرور کنونی ، افسوس وصدافسوس که تفسیرانسانی واحدی ازرویدادها ووقایع تاریخی صورت نمیگیردوبهمه ای ابعاد زنده گی ناباورانه باتعصب واغماض نگریسته میشود.درچنین شرایط ناهنجاراست که سربریدن انسان باچاقو توسط طالبان جنایت است ولی سربه نیست نمودن دیگراندیشان - وآزادیخواهان بدست جلادان رژیم اسلامی ایران نه!!

 • Gar Musulmani hamin ast ki man may binam

  Kufr sad martaba zim jahl murakab bahtar

  Wahid

 • همیشه از اینکه در کنار آفریده هایی از آفریدکان خدا زندگی می کنم که اینچنین میتواند وحشتناک باشد در هراسم به قول دوست عزیز آقای مزاری انسانهایی از جنس آهن سیاه که فقط صیقلی شده اند و همچنان میتوانند هر لحظه سیاهی خود را به رخ بکشند اف از این دین که تاریخش را فقط با خون نگاشته اند . اف از این امت بدوی آقای عزیزی که میگویی اسلام این نیست . اسلام چیزی غیر از این نیست خون وتعفن و نفرت و درد تاریخ اسلام همان علی است که کودکان بنی قریظه را گردن میزد تاریخ اسلام همان عمر است که شلاقی از آلت حیوان به دست میگرفت و زنان را میراند تاریخ اسلام همان محمد استکه چشم طمع به همسر پسر خوانده خویش دوخته بود . تاریخ اسلام تاریخ همان سردار عرب است که گردن مرزدار ایرانی را در مقابل چشم همسر و فرزند خویش به یک ضربت شمشیر زد تا زن وی را تصاحب نماید و اینکار چندان بر عمر گران آمد که اورا خانه نشین نمود . تاریخ اسلام همان قانون است که میگوید این شمشیر و این گردن تو مسلمان میشوی یا جزیه میدهی و یا ترک بلاد میگویی هان ! انتخاب باتوست. تاریخ اسلام همان تاریخ عرب است که ریختن خون برادر و تصاحب زن و مالش را مایه افتخارمیداند. همان تاریخ جنگ چهل ساله بر سر ملخ است . اف بر تو ای ...... در چه تاریخ و در چه ملتی از ملل دنیا هرچند بدوی سراغ دارید که چند ماه از سال را حرام و خونریزی در آن را گناه میدانند ببینید درجه توحش را که خود عرب نیز چنان از خون ریزی خسته میشد که مجبور بود چندین ماه را بخود مرخصی دهد و پس از آن روز از نو روزی از نو....
  اینان همان ملتند گه پس از مردن پیغمبرشان که هنوز بدنش سرد نشده بود جنگ قدرت به راه انداختند .خاک بر سر ما که از پی که میرویم؟

  • به پاسخ اقای اکبر که به دین مقدس اسلام توهین نموده اند :
   اقای اکبر ! اولا لطفا از منجلاب ارتداد بیرو ن شده و تاریخ واقعی اسلام را مطالعه نموده و بعدا در مورد ان با جرات تمام مقایسه نمایید وبا یدگفت که دین مقدس اسلام مربوط اعراب نیست اصلا دین اسلام دین خداوند (ج] است و باید گفت که امت اسلام صرف ده فیصد ان از جمله اعراب هستند و باقیمانده نود فیصد مسلمانان جهان مردمان غیر عرب هستند و این که شاید خودت در مقابل زندگی مرفع دینت را که من مطمین هستم قبلا مسلمان بوده ای اما اکنون مرتد شده ای فروخته و در مقابل نزد باداران زر خرید خویش پناه برده ای و زندگی دنیا را با نهایت بی عزتی و بی وقاری سپری مینمایی .
   به جزاز نفرین چیزی دیگری نثارت کرده نمیتوانم

 • یک دو سخن با دو هموطن
  اول یک سوال از آقای بهرام !
  آقای بهرام چرا هر زمانیکه جنایتی مشهود و غیر قابل توجیه مورد انتقاد قرار میگیرد امثال شما از جنایات ایران یاد مینمائید؟ آیا این همه جنایات صورت گرفته توسط قبیله به دستور پاکستان است تا غرض توجیه آن از ایران یاد مینمائید یا چیز دیگری است لطفا بیان دارید تا ما نیاز اطلاع یابیم. تشکر

  آقای اکبر !
  طوریکه از نوشته های شما بر می آید شما تا فرق در مرداب کینه و عقده علیه دین مقدس اسلام غرق هستید این همه قتل و غارت که توسط حیوانات انسان نما بنام دین میشود واضح است که دستور هیچ دین نبوده و نیست و توجیهات شما همه خارج از دایره ادب و انسانیت است اگر شما خود به دین اسلام عقیده ندارید حق ندارید به این دین مقدس توهین روا دارید بلی در صورتیکه به این دین عقیده ندارید حق دارید تا خود از آن پیروی ننمائید مثلا جسد پدر و مادرت را که با ارشادات این دین بخاک سپرده شده میتوانید از قبرشان کشیده و به سگ اندازید این حق شمااست و هیچکس هم این حق را ندارد تا به شما توهین کند . موفق باشید.

 • با عرض سلام.من یک ایرانی هستم.با عرض تاسف عرض کنم.با رویت این تصاویر. انسان در تعجب کامل بسر میبرد.که صد رحمت به گرگهای درنده.صد رحمت به سگهای وحشی.لعنت خدا ونفرین رسول خدا بر طالبان.به عرض حظار می رسانم.اگر روز محاکمه این شیاطین فرا برسد.باید تکه تکه شوند.و بزرگترین قطعه بدنشان انگشتهایشان باشد.الحق که لیا قت اینها زندگی در کوههاو همنشینشی با کفتارهاست.

 • با عرض سلام.خدمتتان عرض کنم.محبت کنید درباره ایران صحبت بیجا نکنید.من یک ایرانی هستم و کاملا در جریان مو ضوعات هستم.ایران اسلامی عزیز ما کاملا در امنیت کامل هست.البته در هر جای این کره خاکی گهگاهی عدم نظم حاکم میشود.و ما استثنا نیستیم.ولی شکر خدا تا به حال شاهد همچین وحشیگری ها نبودیم.و در ایران عزیز هیچگاه اتفاقات غیر اخلاقی و غیر انسانی نمی افتد.خوب امری مسلم است که منافقین و افرادی که مانع پیشرفت ایران عزیز بشوند.بطور حیرت انگیزی از روی زمین پاک میشوند.شخصی که مهر علی بن ابی طالب ع در دلش با شد.سر یک شخص بی گناه را نمی بر د. اگر گهگاهی که اتفاقاتی از قبیل دزدی.فحشا.قتل .یا هر گونه بی نظمی در ایران اتفاق می افتد. بعد از تحقیقات کلی سر منشع این موضوعات.همین وهابییون و طالبان هستند. مجددا عرض می کنم.لعنت خدا ونفرین رسول خدا بر طالبان.الحق که لیاقت شما.همنشینی با کفتارهاست.

 • رومیان باب ۳ آیه ۲۴ تا ۲۵
  ۲۴ اما اکنون اگر به عیسی مسیح ایمان آوریم ، خدا ما را کاملا “بی گناه “ به حساب می آورد، چون عیسی مسیح به لطف خـود بطور رایگان گناهان ما را برداشته است . ۲۵ خدا عیسی مسیح را فرستاد تا مجازات گناهان ما را متحمل شود و خشم و غضب خدا را از مابرگرداند. خدا خون مسیح و ایمان ما را وسیله ای ساخت برای نجات ما از غضب خود. به این ترتیب او عدالت خود را ظاهر نمود. اگر او کسانی را که در زمانهای گذشته گناه کرده بودند مجازات نکرد، این هم کاملا عادلانه بود، زیرا او منتظر زمانی بود که مسیح بیاید و گناهان آنان را نیز پاک سازد.
  جواب
  طبق آیه مذکور تمام مسیحیان خالی از گناه هستن و بهشتی هههههه
  یوحنا باب ۶ آیه ۵۳ تا ۵۶
  ۵۳ عیسی پاسخ داد:« یقین بدانید اگر بدن پسر انسانرا نخورید و خون او را نیاشامید در خودتان حیات ندارید. ۵۴ هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بیاشامد، حیات جاودان دارد و من در روز بازپسین او را زنده خواهم ساخت. ۵۵ زیرا جسم من خوراک حقیقی و خون من نوشیدنی حقیقی است. ۵۶ هر که جسم مرا می خورد و خون مرا میاشامد، در من ساکن است و من در او.
  جواب
  کی عمر جاودانه دارد که دومیش مسیحیان باشد کی زنده مانده اگر حرف من را قبول نداری خب یک سر بزن به قبرستان ها آنجا برایت روشن میشود

 • این جنایت ها از طرف وهابی ها انجام میشود که اکثریت شیعیان هدف اصلی شان هست
  اگر باور ندارید خب یک سرچ ساده در یوتوب بنام (فاجعه افشار) بزن برایت روشن میشود

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس