صفحه نخست > دیدگاه > تجلیل از خروج شوروی، نگرانی از حضور آمریکا و ناتو

تجلیل از خروج شوروی، نگرانی از حضور آمریکا و ناتو

جواد ناصری
دوشنبه 23 فبروری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

دولت افغانستان در حالی خروج سربازان شوروی را در یاد مردم این کشور زنده می کند که حدود ۷۰ هزار سربازهای خارجی تحت عنوان نیروهای بین المللی در این کشور مستقر هستند. که بیشتر ازچهل کشورخارجی بصورت مستقیم وغیرمستقیم ذیدخل میباشد برخی ها می کوشند حضور نیروهای شوروی را با حضور نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان مقایسه کنند. وکوشش دارند اشغال افغانستان راتوسط امریکا ومتحدینش صبغه قانونی بخشد. درحالیکه نیروهای شوروی اسبق را حکومت کمونستی شوروی به درخواست حکومت افغانستان درآن زمان فرستاد و دست به اشغال زد وهمچنان نیروهای اشغال گر فعلی مانند( اتحادمقدس) همرا با توطۀ بزرگ امپریالستی بخاطر تحقق اهدافش به نمایش گذاشتند. میخواهد که برای توجیه اشغالش در افغانستان مشروعیتش را از سازمان ملل متحد میگرد مانند اینکه برای( روباه زیرک) دم اش شاهد خوب است. هموطنان عزیزم فرق بین این اشغال وآن اشغال=اشغال است.آیا تاهنوزشنیده ایدکه فلان طرح یا فلان موسوبه پیشنهادی امریکا درسازمان ملل ردشده باشد؟

دولت افغانستان روز ۲۶ دلو سالروز خروج ارتش شوروی پیشین از این کشور را "روز نجات ملی" و تعطیل عمومی در این کشور اعلام کرده است. حدود بیست سال پیش آخرین افسر ارتش شوروی پیشین با عبور از پل "دوستی" بر فراز رودخانه آمو به کشورش بازگشت و به اشغال ۹ ساله افغانستان پایان داد.
ژنرال بوریس گروموف، فرمانده فرقه (لشکر) چهلم ارتش شوروی با عبور از این پل در ۲۶ دلو ۱۳۶۷ پایان روند خروج نیروهای کشورش از افغانستان را رسماً اعلام کرد. نخستین سربازان شوروی به گونه رسمی در ششم جدی۱۳۵۸ سوار بر تانک های غول پیکر هم از همین پل گذشته و افغانستان را اشغال کرده بودند.

عکس از نجیب الله مسافر

برخی از پژوهشگران می گویند صدها سرباز شوروی ماهها پیش از اعلام رسمی ورود آنها به افغانستان، در پایتخت این کشور مستقر شده بودند. شمار سربازان شوروی در افغانستان تا بیش از ۱۱۰ هزار تن رسید و جنگ های سختی را با گروه های مجاهدین این کشور تجربه کردند. در کل ۶۰۰ هزار سرباز شوروی در جریان 9 سال جنگ افغانستان - شوروی، سهم گرفتند و حدود ۱۵ هزار تن آنان در افغانستان کشته شدند.
دولت افغانستان در حالی خروج سربازان شوروی را در یاد مردم این کشور زنده می کند که حدود ۷۰ هزار سرباز نیروهای بین المللی در این کشور مستقر هستند. برخی ها می کوشند حضور نیروهای شوروی را با حضور نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان مقایسه کنند. وکوشش دارند اشغال افغانستان راتوسط امریکا ومتحد ینش صبغه قانونی بخشد. درحالیکه نیروهای شوروی اسبق را حکومت کمونستی شوروی به درخواست حکومت افغانستان درآن زمان فرستاد و دست به اشغال زد وهمچنان نیروهای اشغال گر فعلی مانند( اتحادمقدس) همرا با توطۀ بزرگ امپریالستی بخاطر تحقق اهدافش به نمایش گذاشتند. میخواهد که برای توجیه اشغالش در افغانستان مشروعیتش را از سازمان ملل متحد بگیرد مانند اینکه برای( روباه زیرک) دمب اش شاهد خوب است. هموطنان عزیزم فرق بین این اشغال وآن اشغال= اشغال عدم خود ارادهگی وعدم استقلالیت این حالت ایست که برای هردو رژیم گذشته وفعلی نقاط مشترک ونمایان میباشد. درموردمشروعیت اشغال افغانستان آیا تاهنوزشنیده اید که فلان طرح یا فلان موسوبه پیشنهادی امریکا درسازمان ملل ردشده باشد؟

.
ولی اکنون که در سالروز فرار ارتش سرخ از کشور قرار داریم خاطرات تجاوز وحشیانه این ارتش به خاک افغانستان زنده می شود وحالا هم که نیروهای نظامی وسیاسی نزدیک به چهل کشور درافغانستان حضوردارد این سوال همواره در اذهان خطور می کند که چه تفاوت است میان آن اشغال و این حضور؟ واگرچه برخی معتقداند که نیروهای شوروی برخلاف نورم های بین المللی و بدون اطلاع سازمان ملل متحد وارد افغانستان شد تا جایی که در قطع نامه ی اجلاس اضطراری 4 جنوری 1978 مجمع عمومی سازمان ملل با 104 رای موافق، 18 رای مخالف و 18 رای ممتنع، با اشغال افغانستان توسط شوروی مخالفت صورت گرفته و این اشغال در قطعنامه محکوم گردید.

اما آمریکا و برخی کشور های دیگر با موافقت شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظورمبارزه با تروریزم، بازسازی و محو کشت و تولید کوکنار در ختم سال 2002 در افغانستان حضور یافتند.
ولی عده ای دیگر این نظریه را رد نموده می گویند به هرحال همانگونه که افغانستان درگذشته توسط شوروی اشغال شده بود حالا هم به وسیله دیگر کشورها تحت اشغال است.
بنابراین درحال واحوال کنونی امروز هم افغانستان یک کشور آزاد نیست و اگر این کشور اشغال شده نیست و مردم آن آزاد هستند چرا زمانی که حامدکرزی رۀیس جمهور خودش درانزوا وسراسیمه گی میابد فریاد میزند وخطاب به کشورهای غربی که ( یا مرا بگذارید که خود موارد سلامتی ملاعمر را تضمین کنم ویا مرا ازقدرت کنار زنید) وازسوی دیگربا نیروهای مسلح خارجی ذرافغانستن همیشه درحالت سراسیمه گی التماس میکند ومی خواهد افراد ملکی را نکشند این نیروها بیشتر از گذشته دست به کشتار افراد ملکی می زنند وسعی دارند بصورت آنی به اهدافشان دست یابند.
بنظرمن تنها فرق در حضور نیروهای شوروی و آمریکا در افغانستان در آن است که شورای امنیت سازمان ملل حضور شوروی در افغانستان را رد کرده بود، اما در حال حاضر این شورا که تحت کنترول آمریکا مي باشد حمله این کشور به افغانستان را مجاز دانسته است."

باید قبول نمودکه دول بزرگ استعماری درممالک کوچک مستقل ومد نظرخود ابدآ خواستار موجودیت یکدولت صادق وقوی ودانشمند ملی نیستند زیرا چنین دولتی بنفع خویش کار میکند نه بنفع دولت خارجی درحالیکه از وجود یک دولت ضعیف وجاهل ویاخاین به نهو سهل تر میتواند سوۀ استفاده کند. پس به دولت های استعماری وآنهم غربی چگونه میتواند بیک (دولت دوست) اعتماد ابدی نماید مگر آنکه اورا همیشه ناتوان ومشغول درداخل خودش نگهدارد وازضعف وترس او بنفع خویش استفاده بیشتری نماید بهمین سبب است که استعمار قدیم وجدید درکشورهای شرق قوت های ملی را میکوبند مگر درمواقع استسنای وآنهم دربرابر رقیب استعماری دیگر.

با این همه، ادامه جنگ با تروریسم بیش از آن چه که مردم افغانستان انتظار آن را داشتند، تلفات غیرنظامیان را در پی داشت، و انتظارات مردم افغانستان را برآورده نکرد و این مساله در نهایت سبب نارضایی مردم این کشور شده است. حالا در افغانستان فکرمیکنم که ادامه نا امنی و جنگ، کندی باز سازی وعدم توضیع ناعادلانه کمکهای جامعه جهانی وبرخورد سلیقه ای وقبیلوی مملوبا " آپارتاید" باعث کمرنگ شدن امید مردم نسبت به آینده، ممکن است مشابهت هایی را در نوع نگاه مردم این کشور نسبت به نیروهای خارجی موجود در افغانستان و سربازان شوروی پیشین به وجود آورد. چیزی که می تواند روابط کنونی افغانستان و جامعه جهانی را به چالش بکشد و ادامه آن را با دشواری هایی مواجه کند.

به امید استقلال واقعی درافغانستان وبه امید روزیکه همه شهروندان افغانستان غزیزدرفضای صمیمیت وبرادری همدیگر به آغوش بکشد.
.

رویکردها :

BBC بخش فارسی

یاد داشت های صاحب این قلم

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • تجلیل از تهاجم شوروی وخروج انها مسله ایست که مربوط می شود به جنگ سرد دران زمان بین دو ابر قدرت روس وامریکا ، کسانیکه تاریخ را ورق زده باشند معاهدات گونه گون در بین شان بنام های سالت یک وسالت دو وسالت سوم قریب امضا شده بود که شوروی بنا به تقاضای امین دجال ودرخواست نورمحمد ترکی در قدم اول در حدود سه هزار مشاور به افغانستان در تمام عرصه های زندگی افغانستان اعزام کردن وبعدا این کومک ها جنبه نظامی بخود گرفت وبه تعداد مجموعی در حدود 110 هزار عسکر شوروی وارد افغانستان شد که در نقاط کلیدی ومناطق مرکزی افغانستان جا بجا شدن .
  دران زمان در جهان جنبشهای ازادی بخش ملی از یوغ امپریالیزم انگلیس خودرا نجات می دادن و بطرف شوروی روی می اوردن زیرا یگانه کشوریکه از مردمان تحت ستم دفاع می کرد کشور شوراها بود .
  وعساکر این کشور بنا به در خواست امین به افغانستان وارد شدن که هدف اساسی ان زمینه مداخلات مستقیم پاکستان وایران وهم چنان امریکا ودر کل ازغرب را مساعد نمود.
  وشوروی که در ان زمان قدرت مسابقات را با غرب ازلحاظ اقتصادی نداشت گرباچوف خودرا ازین
  کشمار به وعده دادن خروج عساکرش از برلین ( جرمنی ) برای ناتو وازناتو درعوض خواست که بیدون قید وشرط زمینه خروج مطمن را برای سربازان شوروی از افغانستان مساعد سازند وعده دادن .
  وفرمان غرب را مسعود -ربانی وگلبدین ودیگر سرکردگان دربدل مبالغ هنگفتی امریکا در تبانی با پاکستان وایران مساعد کرد .
  سربازان شوروی بنا به ماهیت ویا مفهوم انتر ناسیونالیستی به افغانستان داخل شدن .
  اما غرب در راس امریکا وانگلیس بنا به درخواست احمدشاه مسعود - عبدالله عبدالله - ولی مسعود — فهیم -قانونی -دوستم - وفرزندان کیان - محقق هزاره - خلیلی هزاره -وغیره افغانستان را اشغال کرد زیرا طالبان 99% کشور را در اختیار داشت ودر ان زمان طیارات جت مربوط مسعود وربانی ازمیدانهای کولاب تاجکستان برای بمبارد طالبان استفاده می کرد ودرمقابل ربانی ومسعود 30 کلیومتر اراضی اشکاشم را که زمانی بازار مشترک بین دوکشور بود در بدل این استفاده از میدان کولاب به تاجکستان بخشیده است وتا امروز پارلمان مزدور در راس قانونی که در قرارداد دخیل بود خاموش اند و طالبانکه از حمایت مستقیم پنجابی ها برخوردار بودن علیه ازبک ها وتاجکها ازروش غیر انسانی کار میگرفت اتحادشمال ، عرب در راس امریکا وانگلیس را به اشغال افغانستان دعوت کردن بعدا سناریوی ملل متحد وبهانه برای ازبین بردن تروریزم که گویا ما
  غربیها بنا به فیصله ملل متحد به افغانستان امدیم گویا افغانستان را اشغال نه کردیم .
  غرب برای ازبین بردن طالبان شروع کرد زیرا اتحاد شمال غرب را برای محو ونابودی پشتونها این
  دشمنان تاریخی انگلیس ها تحت نام اینکه طالب ها القاعده است برای اشغال افغانستان دعوت کردن .
  پاکستان برای طالبان فرمان صادر کرد که هر کدام عوض لنگی پکول بر سرکنند وعوض چپلی بوت ویا کلوش به پای کنند وبه دری گپ بزنند ، ازهمین خاطر بود که در کابل هزاره ها وتاجکها برای دستگیری پشتونها وپیدا کردن طالبها از قروت استفاده می کرد وهر نفر پکول والا را قروت نشان می داد کی این چی است اگر می گفت( قرت یا کرت ) انها می بردن کشتار گاه که این پشتون است ویا طالب است ، واگر می گفت (قروت ) فهمیده می شد که دری زبان ویا فارسی زبان است ورها می کرد .
  بنا ا غربی ها افغانستان را اشغال کرده زیرا در طول مدت 7 سال یک فابریکه - یک کارخانه - یک بند برق ویا یک چیزی که به درد مردم بخورد نه ساخته در حالیکه شوروی در زمان کارمل بسیار فابریکان وکاخانه ها ساختن که در سایت کابل پرس? در بسیاری نقدها دیده می توانید .

  • خوبترین عنوان

   تقبع شوروی وتجلیل امریکایی ها ودها کافر دیگر ....

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس