در همین بخش

صفحه نخست > عکس > عکس روز > قالی فروشان مزار شريف

قالی فروشان مزار شريف

قالی دست باف افغانستانی با رنگ طبیعی
پنج شنبه 26 فبروری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

قالی های افغانستانی شهرت جهانی دارد. توليد قالی در افغانستان يک صنعت روستايی مي باشد. زيبايی اين قالی
ها در اين است که با ظرافت زياد پشم بصورت محکم بافته می شود و در آن از رنگ های طبيعی استفاده بعمل
مي آيد و حقيقت ديگر اينست که قالی افغانستانی با دست بافته مي شود.

Photo by Nazifullah Salarzai

Carpet-sellers of Mazar-e-Sharif

Afghani carpets are world famous. Carpet production in Afghanistan is a cottage industry. The beauty of Afghan carpets is in their very fine and very tightly knotted wool, natural dyes and the fact that they are made from handspun wool.


این عکس با اجازه رسمی دفتر سازمان ملل در افغانستان در کابل پرس نشر شده و تمام حقوق آن متعلق به اين نهاد می باشد.

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس