صفحه نخست > کارتون > ملا بی نظیر مادر طالبان

ملا بی نظیر مادر طالبان

پریکانی : (ملا) بی نظیر بهوتو مادر گروه وحشی و نامشروع طالبان است که سیاست های تند روانه را از ضیاالحق وهابی به ارث برده است.وی که آبستن سیاست های بظاهراسلام گرایانه پاکستان بود میخواست از آب گل آلود اوغونستان استفاده نموده این کشور رابه ایالت پنجم پاکستان تبدیل نماید.لاکن سیاست ها طور دیگر رقم خورد و فعلا هم طالبان دشمن اصلی این مادر ناپاک شان تبدیل شده است وفردا خواهیم دید که خانم بهوتو قربانی جنایات طالبان خواهند گردید.
بشیر بختیاری
پنج شنبه 23 سپتامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

تکه از مصاحبه من با (حبیب جالب پریکانی رهبر نشنل پارتی پاکستان)برای رادیو صدای امریکا20 -10-2003

پریکانی : (ملا) بی نظیر بهوتو مادر گروه وحشی و نامشروع طالبان است که سیاست های تند روانه را از ضیاالحق وهابی به ارث برده است.وی که آبستن سیاست های بظاهراسلام گرایانه پاکستان بود میخواست از آب گل آلود اوغونستان استفاده نموده این کشور رابه ایالت پنجم پاکستان تبدیل نماید.لاکن سیاست ها طور دیگر رقم خورد و فعلا هم طالبان دشمن اصلی این مادر ناپاک شان تبدیل شده است وفردا خواهیم دید که خانم بهوتو قربانی جنایات طالبان خواهند گردید.

براستی طالبان در باغی که قبلا نیز نخست وزیر دیگر پاکستان را قربانی گرفته بود، بهوتو را نیز بوسیله کسانی که برای نابودی سرزمین نفرین شده اوغونستان تعبیه نموده بودندقربانی نمود وبعد از چندیدن سال گفته های این شخصیت سیاسی پاکستان تحقق یافت

اما خودش(پریکانی) نیز سال قبل در همین مسیر قربانی گردید تا چرخ های ماشین آدمخواری طالبان از حرکت باز نماند

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • از یاد نبرید که در سال 1973 وقتی شهید داود خان جمهوری افغانستان را پایه گذاری کرد پدر ملا بوتو ، ذوالفقار علی بوتو که بعد از ختم دوره ریاست جمهوری به صفت صدراعظم چتلستان شروع به کار کرده بود دستور کمک و تربیه مسلمان نما های افغان از جمله شیطان الدین ربانی، جنایتکار حکمتیار و احمق شاه مسعود را صادر کرد که میجبر بابر که در پشتونخواه اشغالی نفر درجه اول پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان بود مسولیت این وظیفه را مستقیما ً به عهده گرفت.

  ملا بینظیر دختر بوتو از خانم دوم او نصرت بوتو است که یک کرد بود. بعضی ها میگویند که از کرد های ایران بود ولی بعضی هم میگویند که از جمله کردهای عراق.

  پدر ذوالفقار علی بوتو ، شاه نواز بوتو که بعداً لقبSir را از دربار بریتانیا برای غلامی به آنها در راه تجزیه شبه جزیره هند دریافت کرد از جمله بزرگترین اجنت های انگلستان در کنار علی زنا بود. هر دو زمیندار های بزرگی بودند که خانواده های شان بعداً بوسیله پنجابی های کثیف و بویناک بخصوص بعد از کودتای ضیا الحق از قدرت دور ساخته شدند و فقط در قدرت دولتی به حیث سمبولیک آن حق داده شدند.

  داکتر نجیب الله در زمان حیات خود گفته بود که هر چند بینظیر بوتو صدراعظم است ولی هیچ صلاحیت در امور آی اس آی و فوج چتلستان ندارد چون هردو اداره بوسیله فیودال های پنجابی کنترول میشوند.

 • بی نظر دی جی آی اس آی حمید گل را برای شکست در مقابل نجیب در جلال اباد از کار برطرف نموده بود .

 • مردار شده ی لعنتی بینظیر بوتو بدون اجازه جنرال حمید گل حتی نمیتوانست در زمان همان صدارتش به تشناب برود بگذار که او را بر طرف کند.

  جنرال حمیدی گل بعد از ناکام شدن پلان پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان در افغانستان بعد از خروج نیرو های روس توسط همان زمینداران بزرگ پنجاب که فوج و آی اس آی را اداره میکنند برطرف گردید که زمینه سقوط خود بوتو را هم فراهم کردند.

  قابل یادوری است که بر عکس ادعای خود حمید گل و یکعده دیگر او پشتون نه بلکه از قوم هندوکی است که جای زندگی آنها منطقه هزاره پشتونخوا میباشد که نسبت زندگی در مناطق پشتون نشین به زبان پشتو صحبت میکنند ولی پشتون نیستند. یکی دیگر از آنها قاضی کثیف و بویناک فضل الرحمن است که مستقیما ً با آی اس آی ارتباط دارد و هر چه به او گفته میشود آنرا رنگ اسلامی داده و راه پیدا کردنشان عمل میکند.

 • و حال حقيقت ، چشم ديد را از اين بنده ۵۷ ساله که بدبختانه در غربت به مريضی شديد قلبی دچار و با مشاهد مطالب ميخواهم دين وطنی خود را با قلم شکسته به رشته تحرير آورده ، تا اکنون با اظهار حقيقت ، واقعت و شفافيت که اکثرأ در اين سايت مينگارم از طرف عناصر وظيفه دار ، مبتلا به مريضی مليتگرای ، زبان ستيزی ، پشتون وتاجک ستيز هتک ديده تا سرحد توهين دشنام و بی حرمتی به خانواده بنده ، خوب صبر خدا نموده .
  درسال ۱۹۸۰ بينظر بوتو توسط بنگش از زندان لاهور پندی جايکه پدرش حلق آويز گرديد ، نامه ، تقاضانامه به رهبری افغانستان فرستاد .در نامه با طرز خاص تقاضا گرديده بود [ لطفأ به پاس انسانيت ، همسايه داری و اينکه من دختر و نصرت مادرم خانم ذالفقار علی بوتو فقيد ميباشيم و دوبرادرم مرتضی و شهنواز پسرانش را جنرال ضياالحق « پانسی » عدام نمايند ما را از مرگ حتمی نجات داده ، اگر زنده بوديم اين کمک شما را به ارزش خون خود خواهم پرداخت . و اگر ما آزاد به کابل برسيم ۲۰۰۰۰ لشکر [ الذالفقار ] که از
  فدايان پدرم تحت رهبری مصطفی کهر است نيز برای دفاع انقلاب افغانستان به کابل خواهد آمد . دولت کابل با مشکل مقابل و بنا عاطفه افغانی با پرداخت پول هنگفت و کمک چريک های عوامی نيشنل پارتی پنج نفر نصر بوتو خانم ، بينظير بوتو دختر ، فاطمه بوتو دختر کوچک ، شهنواز و مرتضی بوتو پسران طی « ۸ » سال ۱۹۸۰ به کابل رسيدند . با تشريفات خاص در قصر نمره دوم واقع وزير اکبر خان جابجا شدند . بنده در جمع کثير رفقأ نيز جز گروپ تشريفات ، حفاظت ، تماس با انها بوده که اکثر رهبران زنده حزب دموکراتيک از اين واقعه اگاهی دارند . به تعقيب انها به تعداد ۱۲ هزار « لشکر مسلح الذالفقار جوخه جوخه به کابل رسده در باغ سردار داوؤد جابجا گرديدند . بينظر بوتو روز مشغول نوشتن گزارش ، معلومات ، برای ارگان [ خاد ] بود . وهر شب با رهبران حزب ملاقات داشت که فوتو ها در ارشيف وزارت امنيت ، صدارت و وزارت خارجخ موجود است . جنرال ضياالحق با تدبير اختر عبدالرحمن ريس [I.S .I ] گروپ تروريست را تحت نام طرفداران ( ذالفقار علی بوتو و بينظير بوتو ) تحت عنوان اختطاف طياره مسافر بری را در سال ۱۹۸۲ به کابل فرود آمد که اسم سرگروپ [ عالمگير ] افسر « آی . اس .آی » بد ولی دولت کابل اجازه نداده بعد از ۲۴ ساعت به طرف طرابلس مرکز لبيا حرکت و در لبيا خود را تسليم و بنا با روابط نيک پاکستان و کرنيل قذافی تسليم شده ها به کابل آمده بعد از سه ما شبی ميخواست با شب خون « نصرت بوتو ، بينظير بوتو ، مرتضی بوتو ، شهنواز بوتو ، فاطمه بوتو کوچک را با مشاور شان مصطفی کهر ترور ونابود سازد » و اما با شجاعت ، اگاهی ، هوشياری افسران سربرکف [ خاد] همه نجات يافته [ عا لمگير ] با شش همرايش که همه افسران [ آی . اس . آی ] بودند کشته و زخمی دستگير که به جرم و وظيفه خود مانند بلبل اقرار نموده . بعد از سه ما دولت از فاميل بوتو تقاضانمود که برای مدت کوتا به اروپا رفته در صورت نابودی ضياالحق دوباره به پاکستان يا افغانستان برگردند . دو برادر بينظير بوتو بنام شهنواز ومرتضی با دو دختر که هر دو باهم خواهر بودند ازدواج نموده روانه فرانسه شدند . بينظير و فاميلش بدون شهنواز که يک افراطی و از طرف داران جنگ گوريلای بود توسط خود بينظير بوتو به شهادت رسيد که مرگش تا امروز مرموز است . بينظير بوتو به اشاره انگليس ها و تقاضای سراسری حزب [PPP ] به پاکستان شهر کراچی برگشت . و با قونسلگری افغانی که بنده جنرال قونسل بودم در تماس مستقيم بود، و از کمک های کابل استفاده ولی موصوفه بعد از مردار شدن جنرال ضياالحق روابط خود را با کابل سرد به سفر های پی در پی به امريکا و انگلستان پرداخت وعليه دولت کابل حرف های ضياالحق ، جنجو صدراعظم را تکرار ميکر د وموقف ضد افغانی گرفته با « باند » ترورستی مولانا فضل الرحمان همکار گرديد . بنده دو مرتبه همرايش ملاقات و پيام رهبری افغانستان را رساندم . او در جواب گفت [ به دوکتور نجيب الله برسانيد اگر تمام اسناد های وی را ، فوتو ، تسليم خط ، تعهد خط ] را برايش برگرداند از مخالفت دست گرفته در غير اگر در انتخابات برنده شدم خودم با قدرت نظامی داخل کابل گرديده اسناد ها را از نزدش تسليم ميشوم ] حقا که شهيد دوکتور نجيب الله به جوابش چنين نوشت [ با وجود که در سياست خام ، متزلزل هســــتی ، آينده دشواری با اين بدقولی در انتظارت است ، تو غلامی را ارث بردی از بادارانت معلومات طلب کن که افغانها در حفاظت از خاک خود چگونه مردمان است ، اگر آن روز فراه برسد مقابل من < افغان خودم نه > يک پاکستانی باشد برايش خوب درس خواهم داد که طرف افغانستان چپ نگاه نه کند ] از بدبختی مردم افغانستان بينظير در سال ۱۹۸۸ نخست وزير و اسلم بيک لوی درستيز .نصير شا بابر وزير داخله .جنرال حميد گل ريس استخبارت نظامی [ آی . اس .آی ]
  مقرر وبارديگر دولت انتقالی مجاهدين را بلند کشيده سروسان تبليغاتی داد . بند کراچی را به روی تجار افغانی بست . ديپلومات های افغانی تحت فشار ، تهديت وحتی اختطاف فاميل های انها قرار گرفت . ريس جمهور پاکستان غلام اسحاق خان ، بينظير بوتو، اسلم بيک لوی درستيز ، نير شاه بابر و جنرال حميد گل با سران افراطی تنظيم های افغانی هريک حکمتيار ، ربانی ، سياف وريس حکومت انتقالی ملاقات بوتو چنين گفت : قوای نظامی ما ، ۲۰۰۰۰ عرب و قوت های شما نخست جلال آباد را اشغال تسخير نموده ، دولت انتقالی شما در شهر جلال آباد مســـــــــــــــــــــــــــتقر اعلان موجوديت نموده ، و پاکستان اولين کشور خواهد بود شما را به رسميت شناخته و دولت شما بدون وقفه اعلام
  کندفدريش با پاکستان را نموده . و بوتو برای ارکان خود گفته بود [ تبديل ساختن افغانستان به ايالت يا صوبه پنجم يکی از آرزو های پدرم وخودم است که شما هريک وظيفه را داريد .
  و دريغا امپرياليزم روس توسط اگنت های داخل حزب وطن در سال ۱۹۹۲ حاکميت دوکتور نجيب الله فروپاشيده و در سال ۱۹۹۳ بار دوم بينظير بوتو صدراعظم پاکستان گرديد . گروپ وحشی وبربر ، تروريست بنام طالب که از زمان جنرال ضيالحق به کمک مولانا فضل الرحمان موجوديت نموده بود و از سال ۱۹۸۶ تحت نظر مشاورين استخبارت امريکا و انگليس به گونه قوای ريزفی يا الترناتيف نگهداری ، تمويل ميگرديد در دوره صدرات نوازشريف نسج يافت و در صدرات بوتو به کمک انگليس و امريکا به گونه ستون پنجم تبارز و در سمپتمر ۱۹۹۶ کابل را اشغال ملا بوری ، ملاربانی افسران برجسته طالب با همرای جنرال اسلم بيک وجنرال حميد گل و نشان دادن چراغ سبز امريکا ، انگليس ، ايران و هم چنان فدراتــيـف روســـــــــــــــــــــــــيه
  گروپ نخست بود که داخل کابل و در ارگ کوتی باغچه جابجا دوکتور نجيب الله که رفتن با احمد شاه مسعود به پنجشير را ننگ ميدانست و با وجود تقاضای احمد شاه مسعود و قســـــيم فـهيـم جواب رد داد [ هر گز آرزو ندارم تحت حمايه دشمن مردم خود و يا مديون انها باشم هرچه باداباد الله کريم است ] افسران
  ( آی .اس .آی ) تحت نام طالب با چند شناخته دوکتور نجيب الله نزد او آمده ا احترامانه تقاضا نمودند که : شــــما را لوی ملا خواســــته . قرار اظهارت يک سپاهی گارد نرال اسلم بيک نخست تقاضانموده که در پای سند قبلأ آماده شده « به رسميت شناختن خط تحميلی ديورند » امضا دو دو تمام [ اسناد مدارک خانم بوتو ] را تسليم و يا محل انرا اشکار سازد . دوکتور نجيب الله که راد مرد افغان بود به صورت اسلم بيک ازبک تبار پاکستانی که لوی درستيز پاکستان بود [ تف ] انداخته بعدأ لت کوب اغاز و بعدأ به شهادت اش رسانيده . افسوس تا حال هيچ نهاد رسمی حقوق بشر ، محاکم حاک ولاهه ، سازمان ملل ، دولت افغانستان با تنگنظری روحيه فاشيستی ، خاطرات جنگ سرد حتی در موردش تبصره نکرد و يا از وحشی های طالب تقاضاميگرديد در کجا حتی در ميان جنگل های افريقا چنين حيوانات درند که به حريم سازمان ملل داخل شوند وجود ندارد . روحش شاد جايش بهشت برين [ جلال بايانی

  • جناب جلال الدین حقانی !!

   پای تان به لب گور رسید ولی وجدان تان بیدار نشد !!

   فکر کنم کدام جلاد کام یا اگسا باشید تا خاد حرف های تان در رابطه به بینظیر بوتو و پناهنده شدنش بکابل و محل سکونت برادران وعروسی انان با دختران کابلی ....شصت هفتاد فیصد دورغ است ..

   هر کدام داستانی دارد ...که پرداختن بدان جایی و مکانی خود را خواهد داشت نه در اینجا ...

   بی نظیر و گروه همراهانش به گونه سمبولیک در پاکستان بعضی ترور ها وانفجاراتی را در بخاطر اثبات ادعایش برای کابل انجام داد.....

   جلال الدین بایانی شده فکر کنم بهترین کاردر این اخر های عمر دست پیشی در کار های خانه با کوکوگلم ثریا جان باشد تا سر شکستان در راه نجیب و قبیله و گروه ادمکش امین وتره کی !!!

   همچنان کسانی جناب تانرا دشنام گو و پاچه گیر خطاب داده بودند !! اگر باز هم به نصیحت این حقیر توجه نکرده دست پیشی با خانم تان را تحقیر به شخصیت علمی ... تان بحساب اوردید !! در انصورت علت مفتخر شدن تان به القاب متذکره را بیان فرمایید !!!

  • چنین معلوم میشود که آی اس آی بعد از افشا شدن چهره غلام شان در سایت کابل پرس? به این تخم حرام دستور داده است که حالا مستقیما ً از کشور مصنوعی چتلستان دفاع کنند.

   و این تخم حرام که تا کنون دعوا داشتند که غیر پشتون است حالا یکبار زیر نام روشن، بعداً مزاری مریضی و حالا خان به بزرگترین مدافعان پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان مبدل شده میگویند که چتلستان مرکز تروریزم بین المللی نیست بلکه این هند کبیر و افغانستان مراکز تروریزم اند

   چه بدبخت است کسی که غلام بچه کثیف ترین و بویناک ترین مردم جهان یعنی پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان باشد.

   مطمئن باشید که چند دقیقه بعد عطا خیل ، پیغام و سهراب آمده عین گندگی را استفراق میکنند.

  • چقدر طفلانه ست که فردی ادعا کند سیاستمدار و روشنفکر واگاه ست اما مثل افراد بیسواد کوچه بازاری امضا خط دیورند و کشته شدن داکتر نجیب را بوسیله ای اس ای و پیش مرگان خلقی وطالب اش اش ربط بدهد ..

   خاد !! میداند که چرا نجیب کشته شد !! تاحال هر چه گفته و نوشته و شنیده شده است تنها وتنها مرتکبین داخلی و خارجی قتل نجیب را برملا کرده است !!ولی دلیل قتل را کسی بیان نکرده است چونکه .......

   حلقه رهبری و متوسط رهبری و یک تعداد کارمندان اگاه و دخیل خاد در قضایا ... میدانند که چرا نجیب کشته شد !!! ما با ان که نجیب کشته شده است " دست بالایی نسبت به دشمن در فلان قضیه داشتیم "!!!!.

   چیزی که برای من ثابت شد عدم اگاهی و برداشت های درست تان از قضایا و فرازو نشیب اوغانستان است ...

  • آقای نهایت محترم بایانی صاحب

   متوجه هستید که این پنجابی بچه کثیف و بویناک چتلستان که در ظرف نیم ساعت عین استفراق را بیرون و داخل دهن کثیف خود کرده میخواهد با تغیر موضوع مسله را از بحث درمورد پاکستان چتلستان به مسایل چون داکتر نجیب و غیره سوق دهد.

   لطفاً این پنجابی بچه بویناک و کثیف را بگذارید برای من زیرا من پنجابی شناس چتلستان هستم.

   ویا برایش بگویید

   لعنت و نفرین خداوند تعالی بر پاکستان =چتلستان

   زنده باد هند کبیر

  • [ خان ــ Khan ؟؟؟؟؟؟!!!!! ]
   با دجود تجاهل احمقانه « تو خان » از طرز بدکنشی ، بد ذاتی وبدنهادی کاملأ قابل شناخت هســــــتی !!
   نه ميدانم چرا از افشا ساختن « بينظير بوتو مادر طالب ها » نا راحت ؛ به خروش آمده ؟؟؟
   و بار ديگر به [ پارس کردن ] آغاز نموده ، نه به دفاع از ( وال ) خيل ها يا ( کشميری ها ) بلکه به دفاع چهره بدنام يک زن [ ســــــــند ديشـــــــــــی ] !!!!
   و با تناقص شديد اقامت [ بوتو خيل ها هريک بينظير دختر ، نصرت خانم ، شهنواز ومرتضی پسران ذالفقار علی بوتو ] بانی ، موسس و ايجاد گر تروريزم ، بانديتيزم ، شصت و هفتاد فيصد « دروغ » خوانده !!!!
   چرا شصت و هفتاد فيصد ؟؟؟؟
   اين چهل و يا ســـــيی فيصد ديگر از نظر تو ( بوقلمون ) چه خواهد بود ؟؟؟؟؟؟؟
   افسوس شوهر نخست دخت « گل آغا » بنام « سلطان محمود جان کمری وال » چندين بار خاکستر شده . و عاشق دلباخته اين دخت [ گل آغا ] عجوبه قدرت ، دراکولا عصر کمپيوتر بنام [ وکيل خان ] شوربختانه زنده است ســـوال وپرسش نموده . برای تو
   [ پاچه گير قصاب کوچه ] صد فيصد روشن ، شفاف ميگردد که [ بوتو خيل ها شما دختر ، خانم ، پسران و نيرو < الذالفقار > مدت دوسال در کابل اقامت و شخص [ بينظير جان ]
   انزمان شوهر نداشت به استخدام [ شـــــــــــــــــــــــهيد اکبر ] در آمد . که بعد از عودت مجدد « بينظير » نامه با ذکر شفر از طرف [ شـــــــــــــــــــــهيد ملت ] توسط و واسطه
   [ ســـــليمان لايق ] برايش ارسال گرديد . و نامه قبل از انکه برای ( بينظير بوتو ) برسد
   به دست [I.S.I] افتاده بود . و با وجود آن « خانم بوتو » از طريق مجرای خاص روابط خود را با کابل حفظ نمود و اطمينان ميداد که اگر به قدرت برسد [ گليم مجاهد افغان ] را از پاکستان که در آينده به [ اژدها هفت سر ] تبديل ميگردد ، ودامنگير پاکستان نيز ميگردد از پاکستان جمع و پاکسازی ميگردد . که مسکو با ابراز خوشی [ ده مليون دالر]
   جعلی ولی قابل ( چلند ) را برای بينظير بوتو ارسال داشت .
   اما زمانی به قدرت رسيد [ حميد گل ] نامه ارسالی از کابل را در رخش کشيد و بينظير مجبور صد در صد به ساز [ I.S.I] رقصيد و جنگ جلال آ باد برای تبارز صداقت خود به ارتش پاکستان سازمان داد .
   ريس محافط بينظير بوتو در کابل جنرال [ عمر معلم ] فعلأ حيات در دنمارک حيات دارد .
   و تمام رهبران زنده جفأ کار و وفادار به وطن و حزب وطن از جريان اگاه بوده . و تو« خان » از دو روابط استخباراتی که توسط انها صاحب « زر » ميگرديد [K.G.B] و[I.S.I] معلومات حاصل نموده . اگر چه از طريق محمود جان محمودی شريفی مقيم المان
   و [ روزبه ] در مورد [ گل پری ] شما مفصل معلومات گرفتم . چون واقعأ افغان ميباشم نه[ وال ] از نام گرفتن ناموس ديگران خوداری . و انهايکه خود شرف ، عزت ، ناموس ندارند . چون سک اولين حمله انها با [ عاجزه ] ها بوده . اگر حرف ديگر نوشتی با تمام سوانح ، بيوگرافی جوانی ، نوجوانی تو . خانواده تو ، آدرس تو و دور نمودن برقه تو خواهم پرداخت . هر چه داری با من داشته باش خصوصيت و روش مردانه بياموز . ناموس ديگران برای افغانان محترم و مقدس است . جلال بايانی

  • مرغ مرغ را میشناسد وپنجابی پنجابی را. این که تو متولد پنجاب هستی باید پنجابی هارا بشناسی خان تنویر خان چاچا!

  • jalaludinbaiany خان بایانی !!

   سی فی صد بخاطریست که اهلبیت بی نظیر پناهنده کابل شده بودند , طیاره بوسیله اعمال برادرش بکابل اورده و یکی دو نفرمسافر را حین تیل گیری کشتن و به زمین کابل سقوط دادند , برادرش با یک دختر ... عروسی کرده است .

   ایشان چون همه مخالفین پاکستان در دشت طیاره سابقه کابل جوار شهر نو ...که نمی خواهم نام فعلی قبیلوی انرا یاد بکنم و کارته سه عقب شورا ملی در خانه های لوکس جابجا شده بودند تفنگ ... برای شان داده شده بود .

   عاشق شدنش هم یکطرفه بود پدر دختر حاضر نیود دختراش را به برادر بی نظیر به دالایل مختلف از جمله دشمن بودن , پاکستانی بودن , پنجابی بودن و شیعه بودن خانواده بوتو ..بدهند ولی اناهیتا , نالایق , کشتمند ,نجیب , بدستور کارمل مکرراء به خواستگاری رفتن و این ازدواج سیاسی پاکستان واوغانستان را سازمان دادند که نتیجه خوبی هم نداشت و به طلاق در امریکا انجامید ....

   من هیچگاه از پاکستان و پنجاب و اعمال تخریبی انان در وطنم دفاع نکرده و بلکه مدتی در بخش ضد پاکستان اجراء وظیفه نموده ام ..

   همچنان من از قبیله و ایل و گله بخصوصی دفاع نکرده از ادمکشان ترویستان قصاب بی گناهان شمالی و جنوبی شرقی و غربی کشور هرگز به دفاع بر نخواسته ام و تحت تاثیر قباله مکرویان و کدام کرسی و موقف ... نجیب خاین به هزاران حزبی , قوت های مسلح , متحدین ما , مردم تحت حاکمیت .... را چون قبیله گرایان فاشیست پراهن عثمان نساخته و استفاده سیاسی وتبلغاتی به نفع قوم فرکسیون مشخص...نمی کنم ..

   همچنان نام های را که ذکر کرده یی با من ربطی ندارند از فامیلم نیستند هر یاوه سرایی که میکنی بکن شاید انان هم مثل خودت از قماش تو باشند ویا شاید انسان های خوب و شریف !!من نمی دانم .

   از "روزبه" ذکر کرده بودید فکر کنم روزبه پغمانی که پدراش یکجا و مادر اش در جایی دیگر کابل زندگی میکردند و هزاران مشکل خانوادگی خود را داشتند و "غزال" و"مهین "اش را نیز همه با خصایل شان میشناسند من فکر میکنم تحت تاثیر و شرایط ناگوار فامیلی گاهی حالت غیر عادی پیدا میکنند و نا خوداگاه دنبال قبیله روان و زمانی هم به بوتل پناه میبرند ...

  • بایانی صاحب سلام ! اگر زحمت نمی شود یکبار دیگر به این صفحۀ کابل پرس? مراجعه بفرمائید و آنچی نوشته اید و نوشته ام را بخوانید :

   http://www.kabulpress.org/my/s...

   این شما بودید که آغاز گر فحش و ناسزا بودید نه دیگران . بخوانید که چی نوشته اید :

   ( بنده برخلاف عادت به [ تو ] آقا خطاب نموده، و ديگر بال پيدا به پرش که ناکجايت را پاره نموده پرداختی ، متوجه باشيد دنيا کوچک گرديده ، انس ، جنس در اندک زمان پيدا ميگردد . بخصوص گربه گستاخ که حد ومرز را ناديده به خيز جست بپردازد !!!
   ( تو مزاری بچه ) ! )

   بدوست عزیزم خان ، بعد گوی در گو نویسی های زیاد نوشتید :...وخاکستر شما نيز مکروبی است . لطفأ خاکستر کثيف خود را به ايران ، پاکستان ، روسيه و يا انگلستان ارسال کنيد . به اميد انروز که حتی دود شما اسمان کبود وطن را آلوده نسازد . ( خان جلال خان بايانی )

   خواننده گان عزیز خود قضاوت نمایند که کی آغازگر توهين ، دشنام و بی حرمتی بوده ، که حال ماجی ملا گونه بایانی صیب شکوه و شکایت سر داده اند .

  • مزاری صاحب سلام واحترام خدمت تان باد .

   مزاری صاحب شمال کندوی اوغانستان است , سخاوت , مهمانوازی , دسترخوان فراخ ...کاکه گی و مردی هم خصایل اکثر مردمش من عاشق وطنم از جمله مزار و مزاریان استم .

   سخاوت "حق" را بین که این کندو خراسان را پر از منابع زیر زمینی کرده است که اینده فدرالی انرا تظمین میکند تنها حاکمیت چند فرزند ناخلف بلخ بامی کم وتم مشکلات را بر بلخ بزرگ ایجاد کرده است که خداوند خودش حلال ان باشد .

   مدیون تان هستم چون که در پای مضمون وادرس که بایانی بر علیه من یاو سرایی کرده بود را گم کرده و جواب اماده شده را حیران بودم کجا بنویسم .. بازهم تشکر .

   جناب بایانی صاحب که ادعا بخاریی و سمرقندی و تاجک ... بودن را دارند هنوز نمیدانند که که پوست شانرا به چرمگیری میشناسند , یاداشت هایشان همه وهمه در دفاع از قبیله و قبیله گرایان است در مخالفت به مخالفین جهادی وغیر جهادی اوغان هاست .

   جملات والفاظ اوغانی را به دری نیز یکسان مینویسند , چون عاجزه, کده, زما کوچ , زما عیال داری زما کوچنیان ,اوری , تاته وایم !!این همه اسم همان عاجزه زر خرید یا "خانم بیچاره "اوغان است !! ایا کدام غیر اوغان چنین میگویند مگر این اصطلاح مروج اوغانی نیست !! یا خدا پاک , خدا تعالی .....
   فارسی ان میشود مادر جان, خاله جان, همشیره خواهر و سیاه سر ..

   ماهیت جناب شانرا وقتی خواهی فهمید که به یتوب اسم مبارک شانرا بفارسی تائیپ بکنی وبینی که چه گلهای نبوده که جناب شان اب نداده....

  • بایانی جان !!

   هر چه داری در رابطه بمن بگو من نه از قصاب کوچه و نه از شینه وکمری هستم و نه با فلان شخص در جرمنی ... اشنایی دارم تنها روزبه را فامیل اش را دقیق میشناسم و بس !!

   هر چه مینویسی بنویس حساب که پاک باشد از کی باک باشد

  • آقای جلال الدین بایانی!

   آن چه نوشته اید خیلی جالب است و در بسا موارد درست به نظر میرسد. ولی اگر خفه نشوید میخواهم بگویم که همین امضاء سند دیورند که داکتر صاحب نجیب نخواست آنرا امضاء کند شبیه فلم های هندی است و هیچ با منطق سازگار نیست به این دلیل که داکتر نجیب الله دیگر رئیس جمهور افغانستان نبود تا امضاء او مدار اعتبار میبود؛ اگر همین جملات آخر را نوشته نمیکردید میشد به گفته های تان باور کرد ولی همین جملات آخر تمام نوشته تان را زیر سوال میبرد. شما چگونه و با کدام منطق باور کرده اید که امضای یک شخص پناهنده و سلب صلاحیت شده بتواند اعتبار یک سند را تضمین کند؟

  • غول تنویره!

   در برابر سخنان غول مابآنه پاده گانی چو تو و امثال تو غیر از استفراغ نمیشود چیزی دیگری کرد. البته یک چیز دیگر نیز هست که اگر روزی به اصطلاح طالعت گل کرد و برو شدیم، در دهانت خواهیم کرد، هرچند حیف همان نیز که در دهان تو شود ولی چی باید کرد، میگویند صدفه رد بلا. هاهاهاها

 • محترم بایانی

  از نوشته و معلومات همه جانبه شما یک عالم تشکر و به درگاه خداواند متعال دعا میکنم که تکلیف قلبی شما رفع و کاملا ً صحت یاب شوید.

  اجازه دهید در باره اشخاص که به شما و افغانهای وطنپرست مانند شما توهین میکنند چیزی بنویسم.

  یک گروه از این افراد جوانهای هستند که در باره وطن و کشور معلومات خیلی اندک دارند و فقط چند مغرض و قوم پرست و یا پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان که زیر نام پشتون یا غیر پشتون پنهان هستند کافی است که از آنها استفاده کنند.

  طوریکه در بالا گفتم گروه دیگر چند قوم پرست و سمت پرست است که همه چیز را از دریچه فاشیستی دیده و نتبجتا ً چشمهای شانرا این مرض قوم پرستی کور کرده است.

  گروه اخیر که از همه برای ما خطرناک است دو یا سه پنجابی کثیف و بویناک چتلستان و یا نوکران پنجابی ها هستند که در سایت های مختلف افغانی ثبت نام کرده اند و اکثراً زیر نام غیر پشتونها با دامن زدن مسایل قومی و ملی تلاش دارند نفاق و شقاق به میان آورند.

  این یکی دو که در کابل پرس? زیر نام عطا خیل ، خان، مزاری ، روشن، سهراب سپهر .... راجستر اند همان پالیسی آی اس آی چتلستان را پیش میبرند که عبارت از دامن زدن به مسایل قومی و ملی و دشمنی بین پشتونها و غیر پشتونها است.

  پالیسی آی اس آی این است تا دشمنی بین غیر پشتون و پشتون را تا حدی دامن بزنند که پشتونها مجبور شوند به چتلستان خود را نزدیک سازند. تنها طالبان و رهبری فروخته شده آن برای پنجابی های کثیف و بویناک کافی نیست . آنها میخواهند دشمنی واقعی را بین افغانها تماشا کنند.

  اینکه مزاری = خان= عطا خیل= درویش دریادلی ..... تمام پشتونها را محکوم میکنند و اینکه مزاری زیر نام غیر پشتون میگوید تمام روشنفکران پشتون قتل عام شوند بخاطری این نیست که او احمق است یا قوم پرست. این به خاطر آن است که او پالیسی آی اس آی چتلستان را آرزو دارد در افغانستان تطبیق کند.

  مطابق این پالیسی افغانها بخصوص پشتونها باید از روشنفکر ، مشران قومی ، داکتر ، آثار و افتخارات تاریخی محروم شوند. این همان پالیسی است که این پنجابی های وحشی در بنگله دیش عملی کردند.

  قوای نظامی چتلستان همینکه دانستند که بنگالی ها مصمم به تعین حق سرنوشت خویش اند و میخواهند میهن مستقل خود را بنا نهند در ظرف فقط سه تا چهار ماه هزاران هزار داکتر، معلم، تاریخ دان، عالم دینی ناسیونالیست، شاعر ، نویسنده بنگالی را با آبادات و افتخارات آنها از بین بردن ولی این پنجابی های کثیف و بویناک نمیدانستند که آنها سیر تاریخ را نمیتوانند مانع شوند و بنگالی ها به کمک هند کبیر قوای پنجابی های کثیف و بویناک را با شکست شرم آور مواجه ساختند.

  جالب است که وقتی این یکی دو اولاد پنجاب چیزی بر ضد افغانستان میگویند یکی دو احمق چون بینا ، شیلان ، خراسان طوطی وار آنرا تکرار میکنند بدون که اینکه در نظر بگیرند که هیچ ازبک، تاجک و هزاره عاقل و روشنفکر اینقدر نفرت در وجود خویش در مقابل پشتون ندارد.

  افغانها باید آگاه باشند که انترنیت در عین حال که بزرگرترین دستاورد انسانی است از جانب یکعده برای مقاصد شوم هم میتواند استفاده شود. که پنجابی های کثیف از آن برای مقاصد حیوانی شان بر ضد کشور ما و هند کبیر استفاده میکنند. چهره های این اولاد کثیف پنجابی ها را باید بشناسیم و نباید فریب شانرا بخوریم.

  • سلام بدوستان ! بگفتۀ دوست کم پیدایم آقای خلیل الله انصاری که یاد شان بخیر باد ، واه خان تنویر خان واه ، ولا که بیشک ، این را گویند وطنپرستی !

   باید بر دهن مشرف کوفت و چشمش را کشید که چرا از قوم گویا مظلوم پشتون اوغانستان (بواقعیت که قوم مظلوم اند از دست روستاریان و کور ها و کر ها ) دفاع کرده و اشک تمساح ریختانده است . باید نخبه گان و کاندیدان اکادمی ، استادان و دوکتوران قوم پشتون را ستاید و ارج گذاشت که بر ما از اکثریت ها و اقلیت ها سخن ها دارند واز عدالت فراقومی و ملت سازی امیر کبیر سپهسالار غیرت و شهامت لوی امیرعبدالرحمن خان بابا با افتخار هر چی تمام یاددهانی میکنند . یا آستان نشیمنگاه ایشانرا بوسید وخاک پای این وطنپرستان خزانه دار را سرمۀ دیده ها کرد ، یا خاموش بود وزیر دهل دوسره اتن ملی کرد تا شویم اوغان راستین بچیه و چتل کش چتلستان ، درغیر آن میشویم چی ؟ بلی : اولاد کثیف پنجابی ها !

   اوغانها باید آگاه باشند که چی ؟ بلی : که انترنیت در عین حال که بزرگترین دستاورد انسانی است از جانب یکعده (یعنی کی ؟ بلی : مزاری ، خان ، گوربز ، سپهر و و و ) برای مقاصد شوم هم میتواند استفاده شود. که پنجابی های کثیف از آن برای مقاصد حیوانی شان بر ضد کشور ما و هند کبیر استفاده میکنند. نظر به درسفتن خان تنویر خان در انترنت باید و حتمی مباحث و همایش های علمی و پژوهشی پته خزانه را تعقیب کرد و رهنمون های ملی و دستور های ملت سازی سقاوی دوم را تبلیغ و ترویج کرد وبه آهنگهای ای زماوطنه دلعلونه خزانی زما و کابل ته زمه کابل شه حای ده بیا نه راحمه را شنید تا شویم چی ؟ بلی : اوغان ریشتین بچیه ! این را گویند چی ؟ بلی : منطق و وجدان اوغانی !! درغیر آن میشویم چی ؟ بلی : اولاد کثیف پنجابی ها !

   کور خواندید خان trader خان ، خان ولی خان و خان تنویر خان !هرزمانیکه دروغ بنویسید ، جعل کنید و دزدان آدمکش ورهزنان قبایلی را شاه عدالتخواه و سپهسالار کابل گیرک غازی خطاب نمائید ، چنان مشتی بر فرق تان حواله نمایم که مغز تان از دهان آید ! خاطر جمع باشید ! هنور شروع کار است وارخطایی شما خان های دوسره سودی ندارد .

   امروز از انترنت میترسید ، فردا به تریبون های شفافی که حقیقت ها را گوشزد عام و خاص نمایند ، چی خواهی گفت ؟ آنروز از وحشت و ترس به کجا پناه خواهی برد ؟

  • اگر یک پنجابی کثیف و بویناک چتلستان زیر بیست نام چه که صد نام هم خود را پنهان کند با بیرون شدن اولین حرف از دهن بویناکش شناسایی میشود.

   این شاید یکی از خوبی های بوی گند پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان و غلامان شان است که بوی شان خوشبختانه افشای شان میکند.

 • سیلاب اخیر در چتلستان یکبار دیگر نشان داد که پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان اقلیت ها قومی بخصوص بلوچها و پشتونها را اصلا انسان نمیشمارند.

  طوریکه شما میدانید تمام امور چتلستان را 100 فامیل زمیندار پنجابی بویناک رهبری میکند. تمام فوج و پولیس ، سیاستمداران و کارکنان آی اس آی از همین 100 فامیل کثیف پنجابی استند. اگر شما یگان پشتون و سندی را در فوج و یا کدام قوای دیگر امنیتی یا دولت میبینید یا به نام پشتون اند مانند حمید گل که اصلا از قوم هیندوکی است یا سمبول های استند که یک عسکر پنجابی آنها را میتواند سیلی زند.

  در سیلاب اخیر همین زمینداران جنایتکار و بویناک پنجاب مسیر آب های آمده از سیلاب را طوری تغیر دادند که فقط سندی ها و پشتونهای بیگناه آسیب ببینند و زمینهای خودشان در امان بماند.

  لینک ذیل سایت است که توسط یک سندی چتلستان رهبری میشود و او میگوید که یگانه راه مبارزه با تروریزم تجزیه چتلستان میباشد.

  http://dividepakistan.blogspot.com/

  • دوستان عزیر جرمنی امروز وحدت دو المان را جشن میگیرد. تجزیه المان و ایجاد دولتی به نام المان شرق یا جمهوری دموکراتیک المان جنایت شمرده شده و مسول آن شوری سابق را دانستند ولی متاسفانه به علت سیاست های دو پهلو و دورویه کشور های غربی در مورد ایجاد کشور مصنوعی چتلستان = پاکستان و تجزیه دو کشور هند و افغانستان هیچ هم نمیگویند.

   در حالیکه ایجاد چتلستان نسبت به ایجاد المان شرق میلیونها مراتبه غیر انسانی است.

   ایجاد این کشور مصنوعی در زمان جنگ سرد برادر و خواهر و فامیل ها را در هر دو کشور هند کبیر و افغانستان از هم جدا کردند.

   ایجاد کشور مصنوعی چتلستان بر اساس مذهبی صورت گرفت که خود اساس گذار تضاد های مذهبی گردیده و کشور هند کبیر را که مرکز تفاهم قومی و مذهبی بود بی ثبات کرده از همه بیشتر مسلمانهای بیگناه بیشتر صدمه دیدند و میبینند.

   ایجاد چتلستان در راستای خط مذهبی اسلام افراطی و تروریزم اسلامی را به اوج خویش رسانده و امروز این کشور بویناک به مرکز تروریزم بین المللی مبدل گردیده است.

   ایجاد چتلستان باید به حیث بزرگترین جنایت قرن بیست شناخته شود.

  • من دیشب راپورتاژ آغاز بازیهای کامنولت را در هند کبیر تماشا میکردم و به حال این پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان تاسف کردم که اگر جز هند میبودند امروز به نام بد بو ترین مردم دنیا و تروریستهای دنیا همه از آنها تنفر نمیکرد.

   جالب این است که نام این کشور مصنوعی و پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان ورد زبان هر اشتراک کننده این بازی ها است ولی نه به خوبی بلکه هر کس میگوید که باید متوجه بود که پاکی های( نام که اروپایی ها و امریکایی ها با آن پنجابی های کثیف وبویناک چتلستان را خطاب میکنند) تروریست حمله نکنند .

  • خان تنویر خان ! ببین ، تو داری تمام مردم و ملت پاکستان را بخاطر پنجابی های کثیف و بویناک ، توهین و تحقیر کردی ! آیا جهانیان را حق میدهی که بخاطر جنایات اوغان ریشتین بچیان همۀ اوغانستانیان توهین و تحقیر کنند ؟

  • پنجابی بچه به نظرم حالا دارد عذر و زاری میکند.

   مزاری جان مریضی غلام بچه پنجابی های بویناک و کثیف چتلستان

   چتلستان کشور مصنوعی است که ایجاد آن بزرگترین جنایت قرن بیست شمرده میشود. در این کشور مصنوعی به غیر از همان پنجابی های بویناک که آی اس آی آن ترا خریداری کرده اند، بلوچها ، پشتونها در بلوچستان و پشتونخواه اشغالی و در سند خود را اصلا چتلستانی خطاب نمیکنند و عار و ننگ دارند.

   29 سپتامبر 12:25, بوسيله ى تنویر-
   سیلاب اخیر در چتلستان یکبار دیگر نشان داد که پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان اقلیت ها قومی بخصوص بلوچها و پشتونها را اصلا انسان نمیشمارند.

   تمام امور چتلستان را 100 فامیل زمیندار پنجابی بویناک رهبری میکند. تمام فوج و پولیس ، سیاستمداران و کارکنان آی اس آی از همین 100 فامیل کثیف پنجابی استند. اگر یگان پشتون و سندی را در فوج و یا کدام قوای دیگر امنیتی یا دولت میبینید یا به نام پشتون اند مانند حمید گل که اصلا از قوم هیندوکی است یا سمبول های استند که یک عسکر پنجابی آنها را میتواند سیلی زند.

   در سیلاب اخیر همین زمینداران جنایتکار و بویناک پنجاب مسیر آب های آمده از سیلاب را طوری تغیر دادند که فقط سندی ها و پشتونهای بیگناه آسیب ببینند و زمینهای خودشان در امان بماند.

   لینک ذیل سایت است که توسط یک سندی چتلستان رهبری میشود و او میگوید که یگانه راه مبارزه با تروریزم تجزیه چتلستان میباشد.

   http://dividepakistan.blogspot.com/

  • خان تنویر خان ! نظر تو و عقل تو از آخور قبیله نشخوار کرده که ضرورت به جلاب اینگ خردارد . وقتی تو احمق را بدون قمچین زدن و خله کاری متوجه خطایت مینمایم ، تواحمق خیال میکنی عذر و زاری میکنم .

   باور داشته باش تنویر خان که دلم گاهی برایت منحیث یک هموطن میسوزد . بهترین مشوره را برایت ناموس دار؟ دیگر شینواری ، خان ولی خان داده . اگر آبرویی برایت مانده به تهمت زدنها ، خیال پردازی و پیامگذاری های کودکانه ات خاتمه ده ورنه مانند خان ولی خان شینوارخیل باجورزی با دم بلند و شمله پائین از میدان می گریزی ! پامیدی !

  • چوچه گک پنجابی

   تمام حرف هایت را شاید قبول کنم ولی در زندگی و تا زمانیکه دنیا وجود دارد مرا هموطن خود خطاب نکنی. چون تو یک بویناک و کثیف چتلستان استی و من افغان.

   در رابطه به گریز تا وقتی که کامران جان میر هزار نام مرا از سایت حذف نکرده است مطمئن باش که خار چشم برای پنجابی زاده ی مانند تو که زیر ده نام دیگر بر ضد افغان مینویسی خواهم بود.

   ولی متاسفانه مسولین کابل پرس? برای تو غلام بچه پنجابی کثیف و بویناک اجازه میدهد که به وطن افغانها ، به بزرگان افغان از جمله امپراطور بزرگ ما احمد شاه درانی به فامیل و پدر و مادر ما زیر چندین نام توهین کنی و ولی اگر من برخورد بالمثل کنم بدون تاخیر پیام من حذف میشود.

   این نشاندهنده آن است که میر هزار محترم هنوز هم به اینکه تو و نامهای دیگرت در خدمت اداره تروریست آی اس آی چتلستان است باور مند نشده است.

   زنده باد هند کبیر

  • تنویر !!

   ایا دورغ است که احمدخان ابدالی از اثر پستی وبلندی اوغانوالی به هرات و ایران پراری بود ؟؟

   ایا دورغ است که چلمچی نادر شاه افشار بود ایا دورغ است که نادر شاه افشار علاقه وافر به برهنه رویان داشت ؟

   ایا سنگ تهداب گذاشتن شهر قندهار و ....احمد خان درانی کذب و اتهام است ؟؟

   ایا کشتار مسلمانان هندی و عفو هندو ها بوسیله امپراتور تان حقیقت ندارد ؟

   ایا قواءنجات دهنده هند را به نفع انگریز ها تار و مار نکرد ؟؟

   ایا او به تقلید از محمود و غوری عزم هندوستان نکرد؟؟

   ایا ادامه ماجرا و دخالت و کشتار اش در هندوستان خراسان را پارچه پارچه و زمینه مداخله انگریز و روس را در امور ما مساعد نساخت ؟؟ حتا تا امروز روی آرامی را ندیدیم !!

   ایا قبل از ان خبث کسانی دیگری هند را فتح نکرده بودند ؟؟

   اگر دانش داری واز تعصب خالی ... جز وار جواب بگو اگر که مثل همیشه دوپا را به یک موزه یا پایت را بلند میکنی ... اختیار با خودت !!!

  • او برادر من که تنویر پنجابی را میشناسم مانند مرغ ماکیان انقدر چشم سفید است که خواهد گفت که تقاضای انزمان لواطت کاری وغارتگری ونسل کشی بود وهرچه را که احمدشاه ملتانی کرد باعث افتخار افغانها است ووی یک بابا است. اگر تنویر پنجابی این جواب را نداد باز شما یک بخاری را داغ کنید که من پتلون خود را کشیده بالای ان بشینم :-)

  • او برادر من که تنویر پنجابی را میشناسم مانند مرغ ماکیان انقدر چشم سفید است که خواهد گفت که تقاضای انزمان لواطت کاری وغارتگری ونسل کشی بود وهرچه را که احمدشاه ملتانی کرد باعث افتخار افغانها است ووی یک بابا است. اگر تنویر پنجابی این جواب را نداد باز شما یک بخاری را داغ کنید که من پتلون خود را کشیده بالای ان بشینم :-)

   اینه کون . . از سنگ ساخته شده . .lol. . .

 • بایانی !

  زیاد جیغ نزن که حمله قلبی سرت نیاید . من نمیدانم مشکل قلبی تو تا کجا پیش رفته است ولی نترس . احتیاط در غذا بسیار بسیار بسیار مهم است . روغن زیتون باید استعمال کنی و روز یک یک کاسه معمولی سبزی تازه و یک کاسه میوه تازه هر روز باید استفاده نمایی , دلت میشه یا نمیشه مهم نیست . در عذا ها یابد همیشه تعادل سبزی ها و گوشت را مراعات نمایی و یعنی در تقویه کلسترول خوب بکوشی و از کلسترول بد باید دوری نمایی . همچنان حتماء دوا های برای قلب داری و از جایکه من از تاریخ شفاخانهء قلب تو خبر ندارم به طور عمومی اگر از این دوا ها استفاده کنی هیچ وقت حمله قلبی به سراغت نمی اید .

  1/ ( CO - ATORVASTATIN 40MG ( ATORVASTATIN CALSIUM
  قبل از به بستر رفتن یک تابلیت .

  ASP 81 MG / 2
  روز یک تابلیت بعد از چای صبح .

  NITRO GLYCERIN - 04 MG - DOSE SPRAY /3 این را همیشه به جیب خود داشته باشید تا در صورت حمله قلبی فوراء به دهن خود اسپری نماید تا بتوانید خود را به اسانی به ایمرجنسی برسانید . ( یک سپری ء منتظر باشید تا 60 ثانیه , اگر کار نکرد اسپری دوم حتماء رگ های بند شده قلب شما را باز میکند تا خود را به شفاخانه برسانید .

  یکی از بهترین دوا های که خون را رقیق میسازد تا به اسانی شما برای مدت ها اسان به کار و بار خود بر سید ( 75 MG PLAVIX ) است که خیالی کار میکند .
  این در صورت که شما به تنگی نفس و درد شدید به ناحیه بین دو دسینه خود ( قفسه سینه ) مواجهه شدید یک تابلیت استفاده نماید . و ادامه بدهید برای سه چهار روز .. بعداء از سبزی جات استفاده نموده دیگر تابلیت نخورید .

  برای به حالت معمولی ضربان فلب شما را نگه داشتن از ( COVERSYL 4MG - PERINDOPRIL - ERBUMINR ) روز یک تابلیت بعد از صبحانه استفاده نماید .

  برای در حالت معمولی نگه داشتن فشار خون شما از BISOPROLOL 5 MG - BIROPROLOL FUMARATE روز یک تابلیت بعد از چای صبح استفاده نماید .

  البته هیچ کسی شما را تداوی نمیتواند بکند به جز شخص خود شما که باید به تمام معنی از تمام مسایل از قبیل فعالیت ها و روابط قلب با دیگر اعضای بدن خود را باخبر سازید . و بعد از اولین حمله فلبی فقط توسط غذا و ورزش و دوا های داکتر قلب خود را دوباره سر جای اول میتوانید بر گردانید . هیچ دعا و ثنا بدرد شما نمیخورد . اگر خواسته باشید من این دوا ها را برای شما میفرستم . سن شما زیاد نیست و در این سن باید شما خود را اماده رفتن به سن پیری بسازید . امروز شفاخانه ها بسیار پیشرفت نموده است و اگر یک یا دو تا ( ستن ) به قلب خود داشته باشید شما راحت میتوانید تا سالهای 85 الی 95 عمر خود را با بدن سپورتی برسانید . باید همه متوجه باشند که در سنین 45 ال 55 مشکل قلبی به خحاطر بی پروایی ها به انسان رجوع میکند . و باید بسیار هوشیارانه به بدن خود گوش بدهید . قبل از ایمیرجنسی خود را به شفاخانه برسانید . پروگرام دوبار ساختن بدن تان مانند دوران 20 تا 40 ساله گی بسیار جالب است و شما را بسیار سرگرم خواهد ساخت . باقی پاکستانی ها را برای تنویر خان بگذارید و همیشه خود را خوش نگه دارید . برای این مسله میتواند از JOY of OMEGA 3 روز یک تابلیت بعد از میوه و سبزی ساعت ده صبح هر روز استفاده نموده یک پیاله چای هیل دار را بعدا به پروگرام خود اضافه نماید . باقی جنگ ما و شما باشد برای بعد . نا گفته نماند که من در سال1990 با برادر خورد بی نظر در زندان سبزی مندوی کراچی ملاقات نمودم ( البته من هم زندانی بودم ) . همان برادرش که در قضیه دزدی طیاره پی آی ای به سنگاپور و . . . شریک جرم بود . نوشته های شما برای خیلی ها بسیار معلوماتی است . ادامه بدهید .

 • ســــــخنانم را بايد با سپاس از طبيب گرامی آقای « Dr.trader » آغاز کنم وفروتنانه
  از هر رهنمود شما اظهار ممنونيت نموده ، و ستايش هم وطن اصيل خود را با سخن
  « پروين اعتصامی » نموده.
  ای نهال آرزو ، خوش زی که بار آورده ای ـ غنچه ی بی باد صبا، گل بی بهار آورده ای
  باغبانان تورا ، امسال سال خرمی است ــ زين همايون ميوه ، کز هر شاخسارآورده ای
  شاخ وبرگ ات نيک نامی ، بيخ و بارت سعی علم ــ اين هنرها، جمله ازآموز گار آورده ای
  دنيا تشکر .
  و چون بنده در روز های داغ مناسبات افغانستان و پاکستان در قونسلگری افغانستان وظيفه سياسی داشتم ، در نظر بود ظهور پديده قرون وسطايی طالب ، روابط نزديک وتنگاتنگ « باند » جمعيت را با شخص ( اسامه بن لادن ) از جنايات جنرال ضيا، نواز شريف ، بينظير بوتو در حق وطنم و مردمش که تاهنوز پنداره و گمان است پرده برداشته ، با نخستين گزارش واقعی که اکثر رهبران ح.د.خ.ا و بعدأ حزب وطن ، کادر های بالای خدمات اطلاعات دولتی از پناه گزينی خانم بينظير بوتو و برادرانش ونصرت بوتو مادرش
  اگاه ميباشند . و بنده با موصوفه بعد از بازگشت به کراچی ارتباط مستقيم کاری داشتم بردارم ، که مورد حملات « شورای نظار » و « باند وحدت » قرار گرفته . و اقای [ خان ] که بيست دقيقه قبل برايم تيلفون گرديد ، که [ خان ] کيست ؟
  و [ خان ] از تو اين انتظار را نداشتم ، که يک باره به هتک خانواده پرداخته ، طرف شما
  جلال الدين کاوشگر بايانی ميباشد . مدت ۲۵ سال مقابل تروريستهای حزب اسلامی گل بدن ، سياف وهابی ، ربانی بادپکه مبارزه نموده . نه انها و نه ما به ناموس ها بی حرمتی نکرده ، هرگز رهبران ح.د.خ.ا و بعدأ حزب وطن نام از ناموس ، خانواده انها نه برده ، و سران تنظيم ها نيز .
  سال قبل اقای عظيم بابک گرداننده سايت < نگاه > بعد < همگرايی > و اکنون < پندار >
  که وابستگی خانواده گی با زنده ياد ببرک کارمل ، وکيل وزير خارجه نيز دارد . با برقه ها رنگا رنگ « زرنگار » « اخگر » اسلم » « دوست در غربت وووو تا سطح کوچه وبازار ، خلاف تمام موازين افغانی ، انسانی ، مطبوعاتی به تک تک افراد خانواده من ، پدر ومادر متوفا من تحقير ، دشنام ، توهين نموده . که مسبب دو مرتبه سکته قلبی بنده گرديده . چند ماه قبل به سويدن آمده بود . گروپ از جونان آماده تا اين هرزه را ادب داده ، شيوه مردانگی ، افغانی ، انسانی را برای خودش وميزبانش که ۲۱ سال قبل خودم دوسيه [ افغان مليتی ] موصوف را پاکستان ترتيب نموده .در حاليکه خودش منشی کميته شهری منسک بود به کابل فرستاده ولی از طرف رشيد وزيری که در جوانی با روابط ناجايز جنسی داشته حمايه گرديد . و امروز حرکات هم مانند از جانب [ خان ] نشخوار ميگردد ، اگر معلومات تيلفون کننده دقيق بود . دو رور بعد بنده دم دروازه تو خواهم بود . چون قرار اظهار دوکتور معالج با اندک فشار عصبی قلب من توقف نموده.
  و اقای محترم پرسش داشتند ، که شهيد نجيب الله قبلأ برکنار و چگونه با کدام حق قانونيت [ خط ديورند ] را به رسميت ميشناخت ؟
  پرسش جناب شما کاملأ منطقی است ؛ ولی از مداريگری پاکستانی ها اگاهی داريد . که تاريخ را از روز های اقتدارش قيد گرديده بود . اسلم بيک که لوی درستيز ارتش پاکستان و از دوستان دوستان ذالفقاعلی بوتو بود . در نظر داشت سند اگر مبدا ، خبر ، تاريخ نداشته باشد ، برای نيک نامی خانم بوتو و نيز از دوکتور نجيب الله کتاب خاطرات که بيشتر در مورد بينظير بود که در کابل اقامت داشت ، تحرير گرديده بود تقاضا داشت .که فعلأ کتابچه خاطرات نزد خانم محترمه شان بوده تا اخير امسال به کتاب [ خاطرات يک شهيد ] چاپ از تمام جريان استخدام بينظر بوتو ، مرتضی بوتو ، شهنواز بوتو ، علت کوده تای ۱۳۷۱ ، عاملين کوده تا ، انگيزه ناکامی پروژه صلح ملل متحد ، خيانت رهبران حزب وطن ، جفای روس ها به خصوص گرموف ، يلتسن ، شورادنازی ، گرباچوف پرده برداشته ، انگاه اقای [ خان ] زمستان تير شدنی است . ونيز از [ عمر معلم ] يا [ عمر .خ ] و خسربره خود در مورد دوسال اقامت فاميل بوتو معلومات نمايد .
  تشکر مجدد از داکتر دلسوز جناب trader . جلال بايانی بخارايی

  • جناب بایانی خانزاده !!
   فکر کنم در سن 28-30 در بخش استخبارات قنسلگری اوغانستان در پشاور یا کویته نصب شده بوداید!!
   در این سن کم ونداشتن تحصیلات عالی , تجربه وتخصص کاری در امور فلان کشور و فلان ناحیه بخصوص کاری سهل ی نبود راحت طلبان ما دهها دروازه را دق الباب میکرند تا از خط اول مبارزه فرار و در خط اول امتیاز خواهی .. قرار گیرند مثل بخش وزارت خارجه , سارنوالی , سیاسی و لوژستیک....وبدست اوردن خانه ونمره زمین رتبه و موقف و بورس تحصیلی برای فلان گل سر سبد شان !!!

   با انهم خودات با مصونیت دیپلماتیک و امکانات پولی ...فراوان در پاکستان مصروف فعالیت وتجارت و شاید هم اختلاس و حیف ومیل پول وامکانات ملت بودید و فامیل های تان در مکروریان ها و تهیه مسکن و فرزندان و برادران وخسربره های تان با همان شیوه نصب شدن خودتان مصروف تحصیل در شوروی .. . اما بودند کسانی که با مغز سرد قلب گرم و دست پاک در صفوف گرو های مجاهدین در داخل و همچنان درپاکستان با شعار وطن یا کفن بدون مصوونیت مصروف کار بودند که سفارت و قنسلگری اسما مستعار و کود نمبر سر گروپان انرا میدانستند .....انانیکه از داخل زندان پاکستان و مجاهدین نیز به نفع وطن اقدام میکردند از خط و احوال زندانی هاو اسیران همسنگرخویش در انجانیز غافل نبودند ....

   بینید !!با سقوط دکتاتوری نجیب و خاتمه موقف تان ترو خشک را گویا کودتا چی ها ی اخیر راهمان هایکه تبار اوغانی ندارندرا و دوستم نظار وحدت را هزاران نفرین و ناسزاء میگوید در حالیکه گروه مسعود و حکمتیار وحدت سیاف دار و دسته نجیب .....مشترکا؛ متوازن سزا وار محکمه اند !!

   همچنان انانیکه دیروز سنگ زیرین اسیاب و در خط مقدم جبهه خون میدانند جان میدانند با پایان حاکمیت بنا بر برداشت خودت " شهید اکبر" وبرادشت ما خائین به حزب ودولت وملت ونجات دهند خود وخانواده اش " گرباجف اوغان "و فراری نیمه شب که از قبل حتا خانواده اش را مقیم هندوستان نموده بود !!باز هم خانه و کاشانه شان چور چپاول شد چندین تن اعضا فامیل شان بی گناه شهید و مهاجر بیکار .... شدند انان چه بگویند قیاس کنید شما که بخاطر دشنام گفتن کسی به خانواده تان تا سرحدسکته قلبی پیش رفته اید اما انانیکه زیر سکر بیست و خوشه یی و بلوپایب هاوان توتو ......وحین حاکمیت احزاب مجاهدین زیر توپخانه ثقیل قرار داشتند چه ؟؟؟!!! دیگران شما را پاچه گیر و دشنام گو خطاب داده بودمن فکر میکنم بخاطر همین یاوه سرایی ها و دفاع یکجانبه تان از قبیله ظالم غاصب یکه تاز وخارجی پرور بوده است ...نمونه های انرا در دوپیام اخیر تان دیدم تاجکان غلام اجنبی اوغان مدافع سرحدات نجات دهند وطن ,کلمه اوغان هم مقدس .....

   جناب تان مثل تمام افراد قبیله و وابستگان وپیروان فکری شان تهی از منطق و برهان هستید خود اعتراف به خشونت نموده اید گویا باند تان فلان شخص را میخواست در فلان کشور اروپایی "ادب " بکند ومرا اخطار داده اید که دوروز بعد عقب دروازه ام با باند یا جرگه و گله تان سبز خواهی شد !!در این اروپا در این گرم بودن بازار حقوق مدنی وازادی بیان !!! میخواهد مرا در دهن دروازه ام ادب و یا قالب تهی نماید اینجا را نیز هوتخیل و تپه قوالها فکر کرده اید !! منم با اینکه مقیم لندن هستم باید نادانی قبیله را دست کم نگیرم دو وسیله یکی برای دفاع ودومی تابوتی برا جناب تان اماده بکنم چونکه جاهلیت قبیله برای همهگان معلوم است !!! جناب بایانی من فامیل کسی را ناسزآء نگفته ام فقد خواستم با گفتن کوکو گلم ثریا جان برایت گوش زد بکنم که امکان افتابی کردن تان در این ساسیت نیز وجود دارد اگر که دست از دشنام وناسزا در این اخر عمر بر باد رفته تان بر ندارید !!چونکه در پاورقیهای تان خشونت لفظی فراوان به ادرس من , مزاری صاحب و چند فرد دیگرچونکه اعمال زشت قبیله را نقد کرده ایم !! دیده میشود ...!! و اغاز گر هم شما بودید نه ما ..ازاین که با ریش سفید چون شما جر و بحث میکنم کمی در وسوسه هستم ولی چه کنم که پای دفاع از مظلومین ووارثین حقیقی وطن ما در میان است !!!

   من با عمر دیوانه و هوشیار شناخت ندارم از کسانیکه با استفاده از موقف وصلاحیت وظیفوی رفیق و همسنگر و مادوون خود را تحقیر و توهین میکنند متنفرم ,تنها نبست خونی نیم بند با اوغان دارم نه خیشی و قرابت فامیلی ....من باشندکابل هستم با تاسف فراوان فکر کنم در حاکیت ربانی در کابل تصادفی بواسطه زنده یاد ...کارمند اسبق بلخ ملاقات و جر وبحث کوتا با شما داشتیم که در ان زمان نظریاتم را تائید نمودید و شما هم این گرگ گله قبیله نشده بودید !!

   =اولین بار در این پیام اخری تان زنده یاد کارمل گفته اید !!!همچنان باند را در پهلوی اوغانملت گروه سیاف حکمتیار ملاعمر ...نیز بنویس تا توازن درست شود !!!بوله را نیز داکتر صاحب خطاب داده اید کاری خوبی است اما میترسم که از امروز به بعد داکتر معاینه خانه باز نکنند !!!

   حرف اخر که از کارمندان اگاه واکتیف خاد نبوده اید به ناحق رسم راه رفتن کبک نکنید یا شمشیر صاف و پاک تان را به خون کشته ها اغشته نفرماید یا بهتر بتر بگویم غولک تان را با خون کنجشک دیگران سرخ نسازید !!

 • [ خجســــــــــــته نه باشـــــــــد هرزه را < خــان > خطاب کرد ] !!
  خواســــــتم بدون حذر از « تهديت طفلانه » تو که [ امکان آفتابی شدن بنده را در اين سايت نيز داريد ؟؟؟؟!!! ] به گونه اخص با آدم که هنوز که هنوز است انسان نگرديده
  وبا روش های پوسيده ، فرومايه وعلت تراشی چون جوخداران ( خمينی ) بر هر خشک و تر تازيده ، چرند نوشته ، اتهام بسته و سر خود را زير برف پنهان نموده است " با نگرش روشن از ماضی و حال تو باب گفتمان را گشوده ، و بر اين تياتر مضحک تو خاتمه داده .
  ( خان ) مجبورم نساز که تمام ساز وبرگ حال وگذشته تورا ، هم طبق های تورا ، هم شهری های تورا رسوا و آفتابی ساخته با مطالب درشت وزشت چهره در نقاب کشيده تورا در ساير سايتها نشر کنم .
  فعلأ برای اينکه اگاه شده چند مطلب را که قابل نگرش است برايت مينگارم .
  اول در لندن اقامت نداری . دوم خوب ميدانی به گفته تو در قونسلگريهای کويته و پشاور
  [ نصب ] نه بلکه حسب نظر ( زنده ياد ) ببرک در قونسلگری افغانستان مقرر شدم.
  سوم کاملأ اگاه هستی که بنده تحصيلات عالی خود را در پوهنتون دولتی شهر انقره کشور ترکيه در رشته [ حقوق سياسی و ميثاق های بين المللی ] با اخذ دپيلوم ماستری به پايان رسانيده ، در داغ ترين رور های کابل ۱۹۸۰ که همه در حالت فرار بودند به وطن برگشتم .
  چهارم بنده مدت شش ماه در کنرها وظيفه انجام داده . بعد از ختم ماموريت مدت شش ماه خدمتی در کندهار ، ولسوالی اسپين بولدک انجام وظيفه نموده ،
  پنجم نه زور داشتم ، نه دروازه کسی را دق الباب نموده ، بر اساس استعداد ، ايمانداری ، تجربه کاری و اگاهی به سه لسان خارجی تعين مقرر ، چون وابسته خانواده « سلطنتی »
  « کمری وال ها » نبودم . از تجارت ، اختلاس ، سوی استفاده جدأ خوداری . به جرم اينکه با فرستاده سلطان کشتمند بنام کريم عظيمی برادر بزرگ نبی عظيمی و عمر نادی در دو نماينده گی پشتنی بانک و بانک ملی مقيم بندر تجارتی کراچی و جلوگيری چور ، غارت و دزدی اين دو فرستاده سرخيل [ اوغانستانی ] و موسس [ غرجستان ] اقای سلطان علی کشتمند غلام عبدالعلی مزاری جلاد از وظيفه سبک دوش به کابل خواسته و مورد خطاب وسرزنش اخوند کشتمند قرار گرفتم .
  هر گز در مکروريان مکان نداشتم ، بلکه در کارته مامورين در منزل پدرم اقامت داشتم
  و ای کاش شما که خوب ميدانم کی ، از کجا هستيد ، از کجا آبمخوريد عوض زخم زبان ، يا قلم اين مردانگی را ميداشتيد با توپ ، تفنگ ، ماشيندار مقابل بنده که ديگر سر و ريشم کاملأ سفيد است مقابل ميگرديديد . شما اين غيرت ، مردانگی و شجاعت را نداريد و با روحيه ددمنشی بزرگ شديد که چون يک زن از کلکين چه انترنيت همه را يرزنش ، تهديت ، تحقير نموده و غيابی تابوت بسازيد . اگر عمر باقی بود در اين اروپا روزی در عقب دروازه تو خواهم قرار گرفت و به کشميری افغانيت را اشکار خواهم ساخت .
  بيا برای ادب تو چند گفتار بزرگان را حکايت کنم اگر شفابخش افتاده انسان شويد .
  ( روزی الله بزرگ تمام فرشته ها حضور طلبيد ، از انها پرسيد برای پنهان کردن راز زندگی پيشنهاد دهند . فرشتگان عرض نموده ، يا پرور دگار زير زمين مدفون کن .الله نه پذيرفت ، فرشتگان گفتن در زير دريا ها ، الله پاک گفت نه . فرشتگان گفتن اين راز را در قله کوها . الله بزرگ ومهربان فرمود : اگر به پيشنهاد های شما عمل کنم فقط تعداد کمی از بندگانم قادر خواهد بود آن را بيابند ، در حاليکه من خواهم از زندگی در دسترس همه بنده گانم باشد . يک فرشته گفت يا الله پاک اين راز زندگی ، انسانی را در قلب بنده گانت قرار بده. زيرا هيچ کسی به اين فکر نه می افتد که برای پيداکردن راز زندگی ، راز حقيقت ، راز انسانيت به « قلب » و « درون » خودش نگاه کند . انگاست که دنيای ظاهری اگر افغانستان است يا « اوغانستان » تاجک وپشتون برايش مخلق الله و سرزمين است که الله پيدانموده است . انسانهای اولين که آلوده نبودند سرحد ، مرز نداشتند )
  [ خان ] !
  اگر خود را هزار پاره کنيد ، به زمين زمان ناسزا بگويد ، مخالف طبعيت رفتار کنيد ، زمين را با اسمان بدوزيد ! به آرمان شوم بيگانه که زرش روح ، شرف ، عزت ، وجدان شما مسخ نموده ، جای را نگرفته اين سرزمين مساوی افغانها بود واست . کشوريکه بيش از هشتاد طايفه ، قوم ، مليت دارد هرگز تقسيمات اداری سرشماری عادلانه نبوده است . با اين روش که شما هر روز خصم وطن را شاد ميسازيد خاتمه بخشيده نخست برای نجات وطن کوشيد . پيش کله خر ياسين خواندن [ جلال افغان بايانی دشمن سوز ، دست هر اوباش ، هرزه ، کودن آزاد . جلال نيز قلم دارد و اکنون امکانات بيشتر اگر از سرحد آدمگری قدم فراه بگذاريد واه به جان شــــــما [ جلال بايانی ]
  راستی معذرت طلب ميکنم انکه قبر ندارد . جسدش را دريا آمو نيز نه پذيرفت « زنده ياد » نوشتم . بايد نوشت [ کشميری وطن فروش ]

  • جلال الدین ثانی !!

   کسی از سرزمین هند جادویی بزبان ما چنین شرین گفتار داشته است !!
   گل مزن کاگل مزن دیوار بی بنیاد را - خدمت سگ را بکن نه از ادم کمزاد را

   سعدی بزرگ هم نغمه سر داده اند !!
   سعدیا شیرازیا پند مه دی کمزاد را - کمزاد اگر عاقل شود گردن زدند استاد را

   کارمل بزرگ ان مرد صبور , اگاه ,خرمند , بی تعصب و مدافع مظلومین سده های اخیر وطن که از اوغان تا هزاره و ازبک بلوچ اهل هنود ...... را بدور خود جمع کرده بود دنبال قبیله و گله نبود حتا خلقی های امینی وبقایا نابغه شرق را به قدرت شریک ساخت!! بودند کسانیکه خون قبیله در رگ های شان جریان داشت بخاطر جاه و جلال به ظاهر تظاهر به پرچمی بودن میکردند اما دیده شد که از انور الحق احدی دواتشه تر اوغانملتی از اب در امدند یکی از ان پاپی ها ی پاچه گیر و دشنام گو جناب جلال الدین بخارایی یست که بجز از دورغ, دشنام , تهمت و متوصل شدن به چوب چماق چزی بلد نیست .

   کسی که خنثی است نباید از مردی و مردانگی حرف بمیان اورد اگر مرد بودی وقدر نمک را شناخته بودی امروز در باره کارمل بزرگ چنین نگفته بودی یا شاید از بادیگارد کارمل صاحب تقلید میکنی که بخانه کارمل صاحب رفته و خانم و اولاد هایش را اخطار داده بود (منظورم شهید اکبر است)!!!

   این دوره کارمل بود که خبث چون تو غلام قبیله رادر مربوط وزارت خارجه مقرر کردند .

   من برایت گفتم که من از کمری و شینه نیستم - گفتم که نمی خواهم با اوغان غلام در یک قبرستان دفن شوم اما باز هم احمقانه عمر معلم دیوانه را خسر بره ام قرار داده به لغمان وجلال اباد مرتبط ام کرده یی . از این یاوه گویی هایت برایم روشن شد که با دها و صدها همخونی و همرزم دیروزیت جار وجنجال داشته یی در حالیکه خود را مسلط به سه زبان و تحصیل کرده ......میپنداریو پایتان نیز بلب گور رسیده است بجایی کار های خیر و درست بدبختانه باز هم هوس خشونت , ضرب و شتم چون لچک های کوچه گرد را ارزو دارید خدا حق میداند که اولاد ها وفامیل چه تربیه و اخلاق دارند ... مردم میگویند ...ازاین پدر همینطور پسر .

   انقدر احمق تشریف دارید که گاهی مرا از شینه وکمری گاهی از لغمان و جلال اباد دانسته و اینک به برادران هزاره و طرفداران ایران منصوبم نموده اید ..جناب من که هر گز ایران نرفته ام چه ربطی به جوخه داران خمینی دارم بحث بحث خودماست یا بمثل گروه امین و تره کی بدون موجب به سرک ها مرگ بر خمینی مرگ برخمینی گفته دشمن تراشی میکنید ...

   از دیدگاه خیمه نشینان بدوی غلام اجانب !! تنها و تنها کارمل مسعود دوستم مزاری کشتمند وکیل مزدک کاویانی عظیمی ......در قضایا وحوادث وطن مسوول وخائین اند از اول تا اخیر چرندیات تان فقد وفقد همین مسایل دامن زده میشوند .. در رابطه به کشتمند !!!او انقدر انسان صادق ووظیفه شناس بود که یک خانه مکرویان یک نمره زمین را به کدام هزاره و خانواده خود توزیع نکرده است در چار دو برش هم هزاره نه کاشته بود اما برعکس وزرات ساختمانی ,شهرداری ,وزارت داخله, دفاع , خانه های مکروریان , سره مینه بلاک های هوایی ,شاروالی تهیه مسکن , قرغه .....نشان از سوه استفاده ازموقف و مقام وایجاد گدر گله و قبیله داشت .این درست است که تعداد فرصت طلبان اوغانی خود را انقدر پست میساختن کهبخاطر امریک باب خانه ترفیع ...نزد او میرفتند او هم بدون حروف وسخن برای شان امضا میکرد پس چگونه انان دزد و اختلاس گر اند . داکتر غلام محمد کنری ریس گویا مرکز کاری اوغان ها در مسکو ورهبریک حزب وجانشین نجیب !! ظابط وزارات داخله انزمان که امروز از سر سپردگان نجیب تره کی امین کرزی ... میباشند نزد کشتمند رفته گفته بود در وزارت داخله تنها یک پرچمی وجود دارد انهم منم خلقی ها یگانه پرچمی را تحمل کرده نمی تواند کشتمند به خنده برایش گفته بود رفیق غلام محمد پرچمی ها زیاد اند خود ات نو از اتحاد شوروی امده یی از این رو شناخت واگاهی کامل نداری حالا بگو با شما چه کرده اند !!گفته بود مرا قوماندان سارندودی یا والی کدام ولایت نمیسازند کشتمند او را والی کنر ساخت ...این هم چاپلوسی و دق الباب کردن دروازه ها...

   اگر کارمل از کشمیر یست یا کابلی یا وطن فروش تو هم جز از ارکان حاکمیت اش بودی و بگفته خودت شخص کارمل ترا در فلان موقف مقرر کرده است !!! اگر کارمل بخاطر حضور قوای روس وطن فروش است پس کرزی چه امین و تره کی و خلقی های امینی و تره کی چه خودت چه انانیکه به تابوت ها به اتحادشوروی انتقال شده بودن چه انانیکه هفده مراتبه تقاضا امدن روس ها را نموده بودند چه انانیکه اولین بار نام قوای دوست را به روس ها خطاب داد چه اگر پرچمی ها وطن فروش بود تو که خریدار وطن بو.دی چه کردی میترسم ادعا کنی در خفا با گلبدین جان همکیش و هممسلک تان ارتباط داشتی !!!

   اگر قبر اش را غلامان پاکستان تخریب کردند یا بگفته قبیله گریان فاشیست استخوان های او ومزاری را به دریا امو غرق کردند اینهمه وحشی گری ,خشونت , بربریت قبیله را نشان میدهد همان داستان کاسه چینی ست !!

   در مقابل رهبر فراری خودتان را ببینید چون مرغ از مرغانچه ملل متحد با هزاران بی حرمتی .... سر چوب میرود و مراسم جنازه اش بدون خانواده و هممسنگر.... به اشتراک چند نفر انهم در بدل یک مقدار پول انجام میشود .

   مگر تو از کلکینچه انترنت با دیگران جر و بحث نمیکنی یا بازهم چون خشونت طلبان قبیله کور خود بینا مردم شده اید .دیروز از لینن لینن تر بودید!! اینک چون رهبر کبیر یا شهید اکبر تان "ملا " شده واز الله ج و پریا ن برای ما داستان میگوید !!!

   (((خان ) مجبورم نساز که تمام ساز وبرگ حال وگذشته تورا ، هم طبق های تورا ، هم شهری های تورا رسوا و آفتابی ساخته با مطالب درشت وزشت چهره در نقاب کشيده تورا در ساير سايتها نشر کنم .))))

   سیاهی لشکر سیدقطب ملا بایانی!!! من گفته بودم که حساب من پاک است از کسی از چیزی باک ندارم من اصلا با احمقی چون تو شناخت ندارم گذشته و حالم چون روز روشن است نه راهگیر بودم نه دزد و نه هم پاچه گیر ودشنامگو .... هر چه داری بگو شف شف نه شفتالو.. اگر من خوبم یا بد با هممشری های من کار نداشته باش چونکه انان انسان اند و مسلمان جنگ ایل و گله را خوش ندارند و اگر من ناحق باشم انان دنبال من بخاطر ادب کردن تو نخواهند امد این رسم کابلستان است هممشری ها مرا باند و گروه شما چور چپاول کرده اند چیزی باقی نمانده است تا پیش تو بیندازند !!!

  • آقای محترم بایانی

   باز هم خدمت شما تکرار میکنم که شما با یک اجنت آی اس آی پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان مواجه استید

   این کارمل و مسعود ، مزدک و کشتمند گفتن ها فقط بر اساس همان پالیسی آی اس آی چتلستان است که اجنت های شان باید چنین نشان دهند که غیر پشتون ها دشمن پشتونها اند و آنها هیچگاه در یک کشور نمیتوانند متحدانه زندگی کنند و یگانه راه این است تا نیروی مانند طالبان افغانستان را بگیرد.
   مگر شما مصاحبه پنجابی کثیف و بویناک چتلستان را نشنیده اید؟
   او تمام حرفهای را میزند که این تخم حرام زیز نام خان، روشن، پیغام، گوربز، مزاری ، سهراب و در سایت های دیگر زیر نام دریادلی و غیره میزنند.

   منطق شما برای این اجنت کثیف هیج است او فقط آنچه را که برایش دستور داده شده است مانند گرامافون کهنه یک پنجابی کثیف تکرار میکند.

  • بایانی صاحب

   برای اینکه شما این غلام بچه پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان را بشناسید لطف کرده کلمات ، جملات و محتوای نوشته های او را با عطا خیل ، روشن، پیغام، مزاری، سهراب و در دیگر سایت با درویش دریادلی مقایسه کنید و شما خواهید دید که همه یک پیام دارند

   خود را زیر نام شخصیت های تاجیک و یا هزاره پنهان کردن

   توهین به تمام پشتونها و هر چه مربوط به پشتونها است

   پنهان کردن شان زیر نام هزاره یا تاجیک و یا اینکه خود را غیر پشتون جاه زدن.

   اشخاصی را که برای شما در بالا ذکر کردم به اضافه هاشمی که تا هنوز زیاد نوشته نیمکند نامهای است که این اجنت پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان( پاکستان) تا حالا در کابل پرس? ثبت است. ولی مطمئین باشید که چون چهره این کثیف افشا شده است در روز های آینده زیر نامهای دیگر ظاهر خواهد شد.

  • آقای محترم ولی جان

   لطف نموده دو پیام فوق مرا به آقای محترم بایانی مطالعه کنید. این تخم حرام که شما از آن ذکر کرده اید چوچه سگ پنجابی های کثیف و بویناک چتلستان است که زیر نامهای عطا خیل ، روشن، پیغام، مزاری، سهراب و در دیگر سایت با درویش دریادلی ثبت اند اجنت آی اس آی چتلستان است.

  • خان تنویر خان ! به این ویدیو ببین پاسخت همین است !

   http://www.youtube.com/watch?v...

  • میا تنویر اگر پنجابی نیستی این شعار هارا بده تا ما یقین کنیم که طرفدار هند کبیر هستی وپنجابی نیستی تا ما با تو اتش بس کنیم:

   • هوم نمو ناراین
   • هوم نمو شیوا
   • رام رام سچی هی. سچی بولو سچی هی
   • بهارت زنده باد
   • تولسی زنده باد
   • پرینا او مستر بجاج زنده باد
   • بهارت کا دشمنان 18 سنچری می مرده باد

   شعار بده اگر گجرنوالی نیستی ودر پنجاب متولد نشدی (مانند اعلیحضرت لوی احمدشاه بابای قبیله که ملتان الوطن بود ولی جعلکاران تاریخ مانند حبیبی وی را متولد هرات میخوانند)

 • زنده باد هند کبیر

  ژوندی دی وی لوی افغانستان

  مرگ و نفرین بر پاکستان( چتلستان) این مرکز تروریزم و بوی بد و کثافت.

  نابود باد چتلستان( پاکستان)

  نابود باد لعنت آباد( اسلام آباد)

  بر اساس راپور ملل متحد هند کبیر یگانه کشور است که به مردم افغانستان واقعاً کمک کرده است. در حالیکه کمک های امریکا ( به غیر از نظامی) اکثراً دوباره به جیب شرکت های خارجی رفته است.

 • ( خان جان ) !
  با شناخت که بنده با ( خان ۰۰۰۰ !!! ) داشتم و دارم ، موصوف با رسالت و اصالت بود واست . برايش انسان مطرح بود ، اگر سياه بود ، زرد بود ، سرخ بود و يا سفيد . او برای انسان تحت ستم ، استعمار ، ظلم پکتيا ، پکتيکا ، غزنی ، باميان ، يکاولنگ ، جاغوری ، واخان ، بدخشان ، جوزجان ، فرياب ، هرات ، کابل ، پروان ، لغمان ، شينوار ، کنر ها ، لوگر روزگان ، بادغيس چخچران ، فراه ، نيمروز وهلمند کندهار يکسان تصور ، علاقه داشت و برای نجاتش می انديشــــد ، می رزميد و در مقابل ســـــــتمگران ، جنايتکاران ، بهربرداران تاجک ، پشتون ، هزاره ، ازبک وترکمن وووو سنگر گرفته بود .
  و دايمأ مشت های آهنين ( آن خان ) بر دهن بيگانه تفرقه انداز ، شقاق افگند کوبيده ميشد . مظلوم پکتيا با مظلوم باميان ، مظلوم فارياب با مظلوم پروان برايش يکسان بود .
  ( آن خان جان ما ) !!
  از تاريخ اتنيکی ، پيدايش افغانستان خوب اگاه برای او حد ، مرز ، رنگ ، جنس فرق نداشت . او از همه شاهان ، اميران ، امپراطوران ، شاههنشاه ها نفرت داشت . او غلام انسان زحمت کش ومظلوم بود .
  برای او سپين غر و توغر وجود نداشت او به عظمت هندوکش ، بابا افتخار ميکرد .
  اگر تو ( آن خان ) باشيد خوب نور الله نور عمرت طويل باد . اگر با پوشش ( برقه )
  « خانک » ميباشيد با پوشش « برقه » در کابل پرس? قوم پرست ، تنگ نظر ، بيگانه پرست ، مخالف با حق وحقانيت تاريخ و زيست بشريت قرار داريد . در سايت ديگر پيرو خط امام و با ديگر انديشان دوآتشه انترناسيونالست ميشويد برای هر محقق و پژوهشگر مشکل است که برای عناصر استخدام شده ، زر شناس بيگانه تفهيم کند که [مرغت دو پا]
  دارد . و اينکه بنده را ناسپاس خطاب نموده . از حاتم بخشی رهبر اظهار سپاس نکردم !!!
  در رياست جمهوری محمد داؤود « ۴ » بورس تحصيلی از طرف دولت ترکيه سپرده شد تا در رشته های مختلف حقوق « ۴ » محصل صنف اول فاکولته حقوق پوهنتون کابل با سپری نمودن امتهان کانکور برنده اول تا چهار ميتوانست از بورس استفاده نمايند . ۱۳۵ نفر شرکت اولين برنده اقای رنگين دادفر اسپنتا قبلأ وزير خارجه کرزی . دوم نگارنده ، سوم سيد محمد خيرخوا فعلأ سفير افغانستان در تاجکستان ، چهارم فعلأ در اين
  تشريف ندارند . بنأ تا اخر عمر ممنون سردار ديوانه ميبوديم و يا استعداد و توانمندی ذهنی خود . رهبر شما نيز حاتم بخشی نکرده بلکه نسبت ضرورت شديد کاری که با استعداد خود آماده ساخته بودم و در شکم [ دشمن ] نفوذ نموده بودم با وجود مخالفت خودم که 100% رسک ترور ، اختطاف خودم ، فرزندام وجود داشت طبق دستور به کشتارگاه فرستاده شدم . چرا منتگزار رهبر باشم . در زمان حاکميت [ پرچمی+ شورای نظاری ] يا [ بريالی + مسعود ] بار بار از من دعوت گرديد که در وزارت خارجه داخل وظيفه و با اقای سلمان گيلانی وزير خارجه در يک مسافرت رسمی به ترکيه اشتراک نموده . ولی همکاری با دزدان زمرد . لاجورد . افغانستان بانک و غارت افغانستان توسط شورای نظار ، باند وحدت ، باند وحشی جنبش شمال ، برايم ننگ و شرم بود .
  بنأ اقايان تجزيه طلب ، الحاق پسند با ايران وظيفداران [ ساواک ج .ا .ايران ] لطفأ با دريافت سيم وزر بيگانه حساب مظلوم تاجک ، مظلوم پشتون ، مظلوم ازبک ، هزاره ، ترکمن وووو را از ســـــــــــــــــــــــتمگران ، جنايتکاران پــشـــــــتــون ، تاجک ، هزاره ، ازبک وووو جدا بسازيد . دشمنی با خلق الله دشمنی با الله ميباشد . اگر روزگار
  مسله حساب ، تصفيه ، مقياس ، نسبت به ميدان آمد . آرشيف های کشور ، منطقه وجهان در مورد اتنيک گرافی ، فوسيل شناسی ، انسان شناسی با مبدا آن وجود دارد . ولی پژوهش عادی نشان داده است که [ تاجک ، پشتون , بلوچ ] بومی های اصيل که دهزار سال سوابق تاريخی دارد و زبان [ دری ] کهن ترين زبان است که کتاب مقدس زردشت « آوستا » و ساير منابع اسناد دارد . مورد اقليت و اکثريت اقوام و مليت ها نسبت زيست عشيروی ماقبل تاريخ در ميان تمام مليت ها افغان دشوار بوده . اگر شما
  تکامل يک مليت افغانستان را از شهر کابل مقياس قرار داده لطفأ به دره خاور پنچشير .شتل ، واخان ، پامير ، سرپل ، تخار ، غور ، نورستان ، باميان ، ورگون ، روزگان مسافرت کنيد .که هنوز در مغاره زيست در قرن ۲۱ وعصر کمپيوتر پوست بز را ميپوشند . که همه وهمه از دست سرخيلان و ستمگران اين مليت ها بوده که با سلاطين خاين هم دست بودند . جلال بايانی

 • د عبدالودود په نوم کوم طالب په ټول افغان ویب پاڼه کې په شلو برخو کې د طالبانو په باب لیکنې وکړې. ددې افغان ورور لیکنې ډیرې اوږدې دي، خو عقلانیت او ثبوت پکې کم دی یا هیڅ نشته. طالبان ددې وطن خلک دي، خو ټول خلک طالبان نه دي. دا سمه چې موږ د امریکا ظلم ته ښه نه وایو که هغه په طالب وي او که په بل افغان، خو په دې خبره سوچ کوو چې هغه طالبان چې د ماین پاکي د پروژې په شان امریکا او انګریز د نورو مجاهدینو د خلع سلاح لپاره راپاڅولي وو، ولې یې ورسره دومره ظلم وکړ؟ په دې به په یوه بله لیکنه کې تفصیلي وغږیږو خو اوس به راشو د عبدالودود خبرو ته: دا ښاغلي په شلو مقالو کې چې ممکن تر سلو پورې مخونه ترې جوړ شي، څو نتیجه ګیریو ته رسیدلی دی؛ چې یوه یې هم سمه نه ده. عبدالودود ورور هغه د چا په وینا هسې بسیار ګویي کوي. راځۍ دده لویې لس دعوې په شلو مقالو کې وګورو:
  1) طالبان د ولس او هیواد په نوم کوم شی نه پیژني. هغوی دومره شعور نه لري، د پاکستان او عربو ګټې ورته تر افغاني ګټو زیاتې دي، که نه وای نو د یوه عرب لپاره به یې ټول افغانان له نړیوال جنګ سره نه مخامخول؛ خو دا ښاغلی ادعا کوي چې طالبان ملي ګټو ته ژمن او د همدې لپاره جنګیږي.
  2) طالبانو کار اهل کار ته نه سپاره. بېسواده کسان یې وزیران وو. د روغتیا، زراعت، تخنیکي او ټولو مسلکي چارو مسولین یې داسې ملایان ټاکلي وو؛ چې سواد یې نه درلود او تکبر یې تر فرعونانو زیات و. د برښنا وزیر ملا عیسی به مو نه یادیږي؟ دا خو لا څه هغه تر ټولو باسواده وزیر یې متقي و چې ښکلی سړی و خو پخپله یو ویل چې املا یې ناسمه وه. یو شی کیدای شي که د عبدالودود په نظر اهلیت په بې اهلیتۍ کې وي نو بیا دوی ډیر اهل خلک وو.
  3) کبر او لویې یې دومره وه چې د ځدرانو د کوم ملا ورور چې ملا او طالب نه و په کابل کې د دره وهونکو مشر و؛ او چې پوه به شو چې مخې ته یې کوم تحصیلیافته کس ولاړ دی؛ نو د ۶ په ځای به يې شل درې واهه او ویل به یې چې د دې تحصیلکړو سره تر دې زیاته سختي پکار ده. د عادي ملا دفتر ته چې به ننوتې نو اول به دې پر ځان آیت کرسي ویله. ملا کبیر یې دویم یا دریم سړی و. د ننګرهار د طب محصلین یې شهیدان کړل بیا یې محصلینو ته وویل که زور لرئ او راسره جنګیدای شئ دا ګز او دا میدان او که نه وي؛ ځئ بیا د یو دوه بوتلانو د مرداریدو په باره کې له عالم نه شکایت ته را نه شئ. داسې کبر تاسو له بل چا نه لیدلی دی؟ همدغه وجه وه چې ملا کبیر په ملا متکبر مشهور شو. ما د یو افغان او مسلمان په توګه هغه وخت الله ته دعا وکړه چې د دوی د کبر له امله په مظلوم افغان ملت کوم بل افت رانه ولې، خو الهي قانون دی چې فرعونان او نمرودان الله تباه کوي او دوی یې هم له دغه ستر شرم سره مخ کړل. عبدالودود صیب ته دوی ډير بې کبره ښکاری.
  ۴. عملا په هيڅ کار بوخت نه وو، د دوی په وخت کې خو کوم کار نه و. د دوی وزیرانو به یو بل د هندوانو په پوستکو سره ویشتل او نور ولس له ولږې مړ کیده. دفتر او دیوان او فورم او جدول ته خو دوی چټیات ویل. بانک او حساب یې نه پیژنده، د پیسو یوه بوجۍ به ورسره وه او خپلو کسانو ته به یې ترې پېسې ورکولې، کوک کار یې نه و چې معلوم شي چې د عمل خلک و که نه، دوی اصلا کوم نظر هم نه درلود او چې په مغزو کې نظر نه وي څه شی به عملي کړي؟ عبدالودود وایي چې دوی د عمل خلک وو.
  4) یوازې د قدرت په فکر کې و: په لومړي سر کې یې ویل چې کله کابل ونیسي نو کار په اهل کار ته وسپاري. خو چې کابل یې ونیو نو ملا عمر ورته وویل چې د تعلیمیافته و ماینه ............. کړم، قرباني به طالب ورکوي او مشري به بل کوي. د سترې محکمې رییس یې ویل چې دا ۱۳۰۰ کاله ډیر ستر ظلم سوی دی چې له ملا پرته بل څوک په واک کې وو. عادي ملایانو به ویل: امارت کبری د پیغمبر حق دی او امارت صغری د ملا، ډاکتر، انجینر او نور خو کسبګر دي؛ د عالمانو نوکري دې کوي؛ خو کوم ډول عالمان؟ د روغتیا وزارت ادري ریس مو نه دی دریاد؟ ملا اخترمحمد یې نوم و؛ د ملا عباس ډریور و او تر ملا عباس یې صلاحیت کم نه و؛ یو ډاکتر ورسره د بامیانو جنګ ته تللی و، ده ته دا یو ثواب ښکاریده، چې د شیعه ګانو سره وجنګیږي. دی هلته ټپي شو، تر ښه کیدو وروسته ملایانو ته وړاندیز شو چې کوم ښه پوست ورکړي، ملایانو وویل، دې خو دموژ له ډلې نه دي، موژوال راګورئ، ډاکتر ماکتر نه تیریژئ. عبدالودود فکر کوي چې قدرت غوښتنه کوم بل شی دی.
  5) د مشر خبره یې ځکه منه چې د تمویل چینه یې یوه وه. که آی اس آی پرې د تمویل چینې زیاتې کړي بیا به یې وګورې چې د دوه روپو لپاره خپل ورور وژني که نه؟
  6) جزا یې دا وه، چې له یو غریب یې لاس پدې پریکړ چې یو نټ یې میندلی و، خو هغه ملا چې د پنجشیري تجار په بدل کې یو بیګناه سړی اعدام کړ او له پنجشیری یې روپۍ واخستې ته ترې نه یې خبر. یو ډریور چې د ملا په نوم یو ډیر با صلاحیته ځای کې مشر و، په په زنا بالفعل ونیول شو، خو مشرانو یې ویل چې عالم بدنامیږي سزا مه ورکوئ. د ننګزهار د طب پوهنځي محصلین چې ملا ایوب وویشتل ملا کبیر ورته څه وویل؟ ویې ویل چې د بوتل په سر عالم نه شي قصاص کیدای. دوی ته ډاکتران بوتلان وو، او ملایان او ددوی بیسواده ورونه ورته تر انسانانو لوړ. عبدالودودخان به کوم مثالونه کتلي وي چې وایې طالبانو د جزا په ورکړه کې فرق نه کاوه؟؟؟
  7) دوی ته ولس یوازې د حقانیې مدرسې ملایان، طالبان او ددوی ورونه او خپلوان وو. نور ولس دوی ته بوتلان وو. نو دوی له ولس دومره لیرې وو چې بله بیلګه یې نشته؛ عبدالودود نو لې وایي چې طالبان ولس ته نژدې وو؟؟؟
  8) کومې دپلوماتیکې او ښې خبرې یې نه وې زده. ټوله ورځ به یې ویل (د مور دې ......) نور یې څه سپین ګویي کړې ده؟ عبدالودود ورور وایي چې طالبان سپين ګویه خلک وو.
  9) کار یې نه درلوده. یوازې پښتانه یې بې پلانه ډول په مسعود، دوستم او هزاره ګانو وژل. که چا به مشوره ورکړه چې د یو منظم پلان له مخې وجنګیږئ، مسلکي خلک درسره ونیسئ او د مسعود له کمینونو ځانونه وساتئ دوی نه منله. د مزار پښتنو مجاهدینو ورته وویل زموږ مرسته واخلئ، دا خلک درسره چل کوي. دوی به ویل اسلام کې دا ناروا ده چې د قوم او ژبې په بنسټ د چا حمایت راخپل کړو، مسلکي خلک خو ټول پردي خلک وو ځکه طالبان نه وو، خو چې بیا مالک د ونو د پاڼو غوندې ورژول نو هماغو پښتنو مجاهدینو پنا ورکړه، عبدالودود وایي چې ډیر دکار خلک وو؟؟؟
  10) د یوویشتمې پيړۍ په درشل کې یې هغه کارونه کول چې تر جاهلیت هم څو سوه کاله مخکې رواج وو. له اسلام، تدین او تمدن نه په میلیونونو کیلومتره لیرې وو؛ الله دې ورته هدایت وکړي.

  ددی ټولو سره سره هم :

  1) طالبان د افغانستان خلک دی او دلته د ژوند او سیاست کولو حق لري؛
  2) دسیاسي انحصار په صورت کې یې دې هیواد ته خیر نه رسیږي او د پاکستان د پټو پلانونو وسیله کیږي او له دې ملکه علاقه غیر جوړوي چې د تمدن ټولې نښې ترې ورکې او د وحشت یوه جزیره شي.
  3) طالبان دې لومړي له ټولو افغانانو سره جوړ شي او بیا دې له نړۍ سره. په یوه ابرومنده جوړه دې فکر وکړي او د نورو د اوږدو ګټو لپاره دې دا هیواد د جګړې ډګر نه ګرزوي،
  4) طالبان د نورو افغانانو په شان حق لري خو دا وطن یوازې د دوی نه دی، چې دوی پکې څوک نه پریښودل او اوس هم ورسره هماغه فکر دی، د عوامو په وینا تر اوسه لا پخپل خره سپاره دي.

  په پای کې ټولو افغانانو ته د یووالي او تعقل په رڼاکې د یو ښه نظام دجوړیدو غوښتنه کوم.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس