صفحه نخست > عکس > زنان در ارتش افغانستان

زنان در ارتش افغانستان

مراسم پایان یافتن آموزش 29 زن در ارتش افغانستان. این زنان زیر نظر ارتش آمریکا آموزش یافته اند. در رژيم جنایتکاران طالب، زنان به شدت سرکوب شده و از تمام حقوق سیاسی و اجتماعی خود محروم شدند. با برچیده شدن رژيم طالبان، وضعیت تا حدودی تغییر کرد اما هنوز بسیاری از زنان در جامعه افغانستان با محدودِت های زیادی روبرو هستند و حقوق آنان نقض می شود.
پنج شنبه 23 سپتامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

عکس ها از رویترز، اسوشیتد پرس و گتی ایمیج

واژه های کلیدی

حقوق کودکان و زنان
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • اگر دوســـــــتان اگاه باشــــــند نخســـــتين تشـــــــکيلات « ارتش » اردو سازی در عهد امير شــــــــير علی يکی از شاهان دود مان « محمد زای » صورت گرفته که نقش اساسی در اين ساختدار را فرستاده های انگليس از هند برتانيا شامل مشاورين انگليسی هندی تشکيل ميداد و هداف جيوپلتيکی از اين ساختدار ديگر روشن است که از تشکيل يک گارد سلطنتی بلند نه رفت ، و در عهد غازی امان الله عدم موجوديت ارتش قوی ، منظم باغث سقوط دوريه طلای شاه امان الله گرديد .
  ساختدار دوم در عهد صدارت سردار محمد داود پسر کاکای ظاهر شاه به کمک هشتاد فيصده روســــــــها و اندک ترکيه ، امريکا صورت گرفت که بعد از سال ۱۳۴۵ کاملأ روس ها با فروش وسايل کهنه ، زنگ زده خود که از جنگ دوم باقی مانده بود ، در يک سخدار نيم بند مدرن ، منظم سهم گرفت که نتايج آن کودتای سردار داود عليه ظاهر شاه وکودتای ۱۳۷۸ ثور حزب های خلق وپرچم ديگر روشن ساخت هرگاه ارتشی را بيگانه ها بسازند آن ارتش « ملی » « مستقل » « کارآمد » « مطمين » و« خودی » نبوده !
  بعد از سال ۱۳۷۸ رژيم حاکم با مصارف گزاف قوای مســــلح هم از اردو ، پوليس ، امنيت را به وجود آورد که باسلاح مدرن ، افسران تعلم يافته ، متعهد ، باتجربه و يک قوای مسلح جنگ ديده ، با استقرار که از گزند نفوذ بيگانه کاملأ حفظ گرديده ، و يک قوای مسلح منظم ، با روحيه در منطقه گرديده که با اندک احظارات قوای مسلح افغانستان ارتش ، استخبارات پاکستان و ايران به لرزه افتاده و افسوس طرف مقابل مبارزه با قوای مسح افغانستان نيز افغان بود ، و اگر جنگ اعلام شده عليه افغانستان ميبود ماننده تجاوز دوفرقه «۱۱» و ۱۸ » پاکستان با اشتراک « ۲۰۰۰۰ عرب وحشی تروريست » و فروخته شده های افغانی به شهر هميشه بهار جلال آباد طی يک هفته جسد های گنديده پاکستانی از فارم « هده» و« غازی آباد » تا کمکی خيبر افتاده و در پاکشتان وقت برای دفن کردن نداشتند ، بنده انزمان در پشاور بودم که اردو پاکستان از وحشت و از ترس قيام مردم خود شبانه به صدها کاميون تنها اجساد نظاميان و مليشه خود را انتقال ميدادند.
  قبرستان « نوی شهر » نزديک اتک ، پشاور مور اسلام آباد ، ورسک پشاور ديگر جای برای دفن نداشته و صبغت الله مجددی ، ربانی ، مولوی نبی ، گيلانی توسط نماينده های خود که در کنفرانس ژنيو با هيات افغانی تحت سرپرستی ملل متحد نشسته بود با تقلأ و خواهش از دوکتور نجيب الله که محلات استقرار افراد باند های نجات ، محاذ ، حرکت ، جمعيت را در اطراف ولايت ننگر هار را مورد حمله هوای ، راکت اسکات قرار نداده که در جواب برای انها گفته شد ما به دفاع از ميهن يک گوش مالی کوچک بود به پاکستان که بعد از ۱۵ سال به گنونه علنی و اعلام جنگ ، و با پوشش يونيفورم با ما حاضر به مقابله شده بودند . اما افسوس کشور روسيه ، ايران ، پاکستان ، انگليس و امريکا تحمل و پذيرش چنين قوای مسلح را در منطقه نداشته با خريد چند افسر کليدی قوای مسلح چون نبی عظيمی ، آصف دلاور ، نورالحق علومی ، عبدالحق علومی ،سيد اعظم سيد . وهاب نورستانی ، بابه جان بيسواد ، يارمحمد . باقر فرين فعلأ محسنيان اگنت [K.G.Bو
  تعداد رهبران حزبی قبلأ وابسته ، فروخته شده ، به پاکستان ، ايران و روسيه چون محمود بريالی ، فريذ مزدک ، وکيل ، نجم الدين ماويست کاويانی ، سلطانی علی کشتمد . سيد محمد گلاب زوی ، مير صاحب کاروان و باديه نشينان شما مسير . پيکارگر . استوار . طغيان . مومن . رشيد گليم جمع دست خود را با بيگانه ها بخصوص جنرال حميد گل ريس استخبار ات نظامی پاکستان [I.S.I] يکی در مقابل مليون ها دالر و کلدار به ريس جمهور افغانستان . به نظام افغانستان به مردم افغانستان ، به شرف ، عزت ، افتخار مردم افغانستان خيانت از عقب بر نظام ، سيستم ، ريس جمهور خنجر زده و حاکميت از هم توسط خائنين نظام از هم پاشيد . و پاکستان انتقام سربازان ، افسران خود را از دوکتــــــور نـجيـــب ا لـــلــــه ريس جمهور قومندان اعلی قوای مسلح که در چوک
  « چهارهی آريانای » کابل همه را به قيام ، دفاع ، حفاظت وطن عليه پاکستان فراه خواند و بعد از انکه به خواست جنرال اسلم بيک لوی درســــــتيز پاکستان بخاطر امضا در پای سند به رسميت شناختن خط تحميلی ديورند « تف » انداخت و به خاطر انکه اين جنرال ازبک تبار پاکستانی مردم افغانستان توهين نمود شــــــــهيد اکبر دوکتور نجيب الله سيلی محکم ه صورت او کوبيد وصوف را يعنی دوکتوذ نجيبالله را در همان آدرس ، محل فراه خوان [ چهاراهی آريانا ] حلق آويز و او ديگر به اسطوره افغانستان تبديل گرديد .
  بعد از يورش غلامان پاکستان [ مجاهدين ] تجاران دين ، مذهب ، وطن به دستور اکيدی و متواتر اسخبارات پاکستان و تلاش مذبوحانه نواز شريف صدراعظم پاکستان قوای مسلح افغانستان از ريشه و با تمام سازبرگ از هم پاشيد ، نيست گرديد . از سال ۱۳۷۱ [ ۱۹۹۲ ] عيسوی الی ۲۰۰۱ پاکستان مسقيم بر افغانستان نظاره ، کنترول و قيموميت داشت و نه گذاشت قوای مسلح ايجاد گردد . اگنون غربی ها بخصوص امريکا و انگليس به گونه ظاهر سازی ، اغفال ، اغوأ و افطرأ تلاش به اردوی وپوليس ملی دارند که با نيت نيک نبوده و هر گز انگليس نظر به درخواست پاکستان نخواهم گذاشت که بار ديگر اردو مانند قبل از سال ۱۹۹۲ ايجاد گردد . نخست اگنت فعال ، شناخته شده و افسر [I .S ,I]
  رحيم وردک را در راس اردو گماشته تا مانع ساختار اردو منظم ، مرتب ، قوی گرديده و ايران اگنت خود را بنام عظيمی سخن گو وهمه کاره گماشته و اينکه به تلاش به يک
  ( اردو ماده ، ضيف ) زده که اگر به اين يونيفورم نگاه گردد دگر توهين به اختار يک نظام مقدس است . نه در پاکستان ، نه عربستان ، نه مصر ، نه کويت ، نه ترکيه به اين شکل يک زن را تمسخر نه نموده و از او يک [ مانکن ] [ سمبول ] ساخته اگر زن نزد شما مستور و محکوم است که به يقين است چگونه اورا مجبور به اشتراک در ميدان ميسازيد که رعايت حجاب غير ممکن است . و از يک زن در مقابل طالب وحشی ، قرون وسطای چگونه استحصال وظيغه نمود . و يا جعه عقب نگه داشته ما چگونه قومندانيت يک زن را بپذيرد . و سوال برانگيز است چرا همه اين خانم های عزيز از يک مليت و تبار انتخاب گرديده . ايا زير کاسه به صد ها نيم کاسه ديگر نيست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  ايا طالب وحشـــــــــــــــــــی بيشــــــتر به بربريت ، ونريزی تحريک نه ميکنند ؟؟؟؟؟؟/
  يا دست ســــــــپاه پاســــــداران ايران ، بســـيجی های ايران ، آخوند های ترياکی ايران ،
  وزارات اطلاعات ا يران « ســـــــــــــــــاواک اســـــــلامی » در عقب اين همه خيمه شب
  بازيها نيســــــــــــــــــــــــــت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  ملت بايد اگاه بود !!!!!!!!
  هوشــــــــــــــــــيار بود !!!!!!!!!!
  خبــــــــــــبدار بود که بازی با تـو ، ســــــــــــــرنوشت تو ، مردم تو ، وطن تو ، هست ونيســـــــــــــــــــــــت تو در جريان اســــــــــــــــــــــــت !!!!!!!! ( جــلال بـايــانی )

  • آقای بایانی ! حال که انا ها و ادی های پته خزانه دیگر ملالی های واهی و خیالی نمی زایند مادران هزاره تصمیم گرفته اند تا زینب ها و فاطمه ها حقیقی را به دفاع از حریم مقدس ناموس خویش و یورش زن سیزان تازی پرست بگمارند که جای افتخار است . زنان در همۀ زمانه ها قهرمانانه از امتحان انسان پرستی و انسان سازی ، موفقانه بدر آمده اند و فقط شما رومال بربریت تازی پسندی را از چشمان باز نمائید و با دیدۀ بسیرت به حقیقت ها بنگرید .

   شما اگر تعغیر عقیده بدهید و به زنان حقی قایل شوید ، ایشان غیر از کشتزار ، بسیار برازنده گی های دیگری هم است که ما مردان را نشاید . در وجود لطیف زن و یا این یار و همکار زنده گی مردان چنان نیروی نهفته است که با دیدن و احساسش چشم زن ستیزان طالبی و خلیجی کور و لال خواهد شد .

   به پیش زنان تاریخ ساز سرزمین رابعه ها و تهمینه ها ! راه تان سبز بادا !! میدانم شما ها پیروز خواهی شد ! یاهو

  • نويسنده محترم همان داکتر نجيب را که شما ميگوييد نيز يک اجنت بود. او هم باعث کشته شدن تعداد کمی نشده بود. او بخاطر خط ديو رند کشته نشد بلکه بخاطری کشته شد که نتوانست قدرت را بدست پشتون ها نگهدارد. در اخير خود را در معرض سقوط ديد فورا تمام ارگ و نقاط ديگر را به اجنت درجه اول پاکستان (گلبدين) سپرد. اگر واقعا وطن پرست بود بايد به شکلی قدرت را تسليم ميداد که بعد از او نيز نظام متزلزل نميشد.

 • آقای بایانی

  این دختر های شجاع افغان از یک ملیت انتخاب نشده بلکه مانند مردان از هر ملیت با هم برادر و برابر افغانستان انتخاب شده اند شاید کابل پرس? عکس های را انتخاب کرده باشد که نشاندهنده فقط چند دخت زیبای هزاره است ولی مسله تعادل قومی در وزارت دفاع افغان خیلی جدی در نظر گرفته میشود. لطفا ً به پنجابی بچه کثیف و بویناک چتلستان موقع ندهید که چهره کثیف و سیاه خود را در عقب دفاع از هزاره های با شهامت و پرکار افغان پنهان کند .

  • اما اگر اينقدر جدی باشد پس چيگونه ميتوند نتايج انتخابات دور اول ميتواند نشان دهنده فيصدی ترکيب اقوام باشد.در دور اول نيز عين تقلب که در دور دوم صورت گرفت موجود بود آيا به کرزی بجز از پشتون ها ديگر رای نداده بودند؟ تمام ترکيب های اردو از نتايج همان انتخابات است از همين سبب هم با گذشت 10 سال هنوز هم احصائئه صورت نمی گيرد. تا راز افشا نشود.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس