صفحه نخست > دیدگاه > کمیسیون شکایات انتخاباتی یک تشکل سمبولیک در دست زورمندان قدرتمند است

کمیسیون شکایات انتخاباتی یک تشکل سمبولیک در دست زورمندان قدرتمند است

احمد ولید سخی زاده
چهار شنبه 29 سپتامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

تقدیم به نمایندگان واقعی ملت که در این روزها از سوی کمیسیون های شکایات و انتخابات قربانی توطئه می شوند و به پارلمان کشور راه نمی یابند.

ملت رنجدیده افغانستان که در طول دوره های جهاد و مقاومت همواره قربانی توطئه های اشخاص و سازمانهای مغرض و منفعت جوی داخلی و خارجی شده است، به تاریخ بیست وهفتم سنبله سال جاری با قلبی ناخواسته و بی باور به دموکراسی و مایوس از تیم حاکم، به پای صندوق های رای رفتند تا به مصلحت اندیشی های ناکام حکومت، نقطه پایان نهاده و با اراده ملی شان پارلمان نیرومندی به خاطر انکشاف و ترقی وسربلندی افغانستان عزیز بسازند اما با تأسف که یکبار دیگر از سوی کمیسیون های انتخابات و شکایات، به احساس پاک ملت بازی شد و اراده ملی مردم، قربانی سلیقه های زورمندان و زر اندوزانی شد که طور مستقیم یا غیر مستقیم در قدرت حضور دارند.

این مطلب را در حالی می نگارم که چند بار است آقای احمد ضیا رفعت را در صفحه تلویزیون مشاهده می کنم (با دهنی لجام شده با دالر) از وارسی به شکایات انتخاباتی سخن می گوید؛ چهره ی وی خیلی زشت به نظرم می آید و در پرده حق و عدالت داد و ستد موصوف را با همکارانش می نگرم که با صاحبان قدرت وپول، پیرامون سفره ننگین معامله نشسته است و سرنوشت سیاسی ملت مظلوم و مستضعف افغانستان را با چند دالر قمار می کند.

به منظور اثبات این مدعا، داستان تقلبی از آقایان رفعت، تجلی و شریفی کمیشنران دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی را نقل می کنم که پیش از برگذاری انتخابات، بالای آن پرده انداخته شد.

راقم این سطور در حالی که با یکتن از نامزدان انتخابات پارلمانی در ولایت پنجشیر فعالیت می کردم، در رابطه به یکی از نامزدان رقیب به نام انجینیر محمد واصل بازغ اطلاع یافتم که جنرال برحال وزارت امور داخله کشور بوده و از سمت دولتی اش به تاریخ پنجم اسد سال جاری (یک و نیم ماه بعد از تاریخ معینی که از سوی کمیسیون انتخابات برای استعفای نامزدان انتخابات پارلمانی تعیین گردیده بود) استعفا کرده است.

این قضیه از سوی برخی کارمندان وزارت امور داخله به طور دقیق برای چند نفر از کاندیدان انتخابات پارلمانی ولایت پنجشیر خبر داده شد که در بخش احتیاط ریاست پیژنتون وزارت امور داخله وظیفه دارد و علاوه از استفاده یک عراده رینجر سفید مربوط به وزارت امور داخله، از بابت ماه های ثور و سرطان، معاش اخذ نموده است.

در رابطه به این امر بیشتر از 20 فورمه شکایت در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی درج گردید که از آنجا به دفتر ولایتی این کمیسیون جهت تحقیق ارسال شد. دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی که کارمندان آن با هریک از کاندیدان ولایت پنجشیر ارتباط داشت و هرروز از این دوسیه کاندیدان را در جریان می گذاشتند، عنوانی دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات، در مورد استعلام کرد و آقای سلطان محمد نیازی آمر دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات ولایت پنجشیر که مانند گنجشکک بی پر و بالی در دست قوماندان خواجه نبی ( باشنده شهر چاریکار و دوست نزدیک آقای واصل در دوره های جهاد و مقاومت که از اشخاص زورمند ولایت پروان است) دست و پا می زند، شب هنگام نشست خاصی را در شهر چاریکار با آقای واصل و دوستان پروانی اش انجام داد که در نتیجه ی آن جناب انجینیر محمد واصل در مورد استعفای تقلبی اش با وی موافقت کرد.

به اساس اطلاعات دقیقی که از د فتر ولایتی کمیسیون انتخابات به دست آمد، آقای واصل استعفای خود را دزدانه به آن کمیسیون تسلیم نمود؛ وقتی جناب سلطان محمد نیازی آمر این دفتر مطلع شد که ورقه استعفای تقلبی وی به دفتر رسیده عاجل آنرا خواست و نزد خود پنهان کرد تا آنکه دوسیه موصوف بسته شده و همانطور دزدانه به کمیسیون شکایات انتخاباتی ارسال شد. دفتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی بدون تحقیقی که سبب افتضاح آن گردد دوسیه موصوف را به دفتر مرکزی گسیل کرد تا فیصله ای روی آن صورت گیرد. وقتی دوسیه به دفتر مرکزی رسید انجینیر محمد واصل به خاطر تحقیق از سوی کمیشنران این کمیسیون خواسته شد تا به طور شفاهی از وی تحقیق نمایند.

موصوف در تحقیق خویش اعتراف کرد که در وزارت امور داخله وظیفه دارد اما استدلال و پافشاری می کرد که در بخش احتیاط است (وی معتقد بوده است که بخش احتیاط، ماموریت رسمی در آن وزارت به حساب نمی رود)؛ هنگامی که از سوی آقای شریفی کمیشنر این کمیسیون برایش گفته شد، وظیفه ی شما رسمی است و از نامزدی محروم خواهید شد، سر و صدا را انداخت که در نتیجه ی آن فضای مجلس برهم خورد و جناب تجلی که از طرف مادر به پنجشیر نسبت دارد، موصوف را بیرون نمود و برایش گفت که با جعل یک استعلام دیگر از وزارت امور داخله ممکن است بالای این تقلب آفتابی از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی پرده انداخته شود.

این امر به مشوره آقای تجلی انجام یافت و به تاریخ بیستم سنبله سال جاری، درست هفت روز پیش از انتخابات و یک و نیم ماه بعد از تحقیق دروغین این کمیسیون، دوباره برای آقای واصل خبر داده شد که کمپاین خود را آغاز کند.

کسانی که در این تقلب دست داشتند قرار ذیل اند:

آقای فضل احمد معنوی رییس کمیسیون مستقل انتخابات که روز جمعه مؤرخ اول اسد سال جاری در قریه چمال ورده از توابع ولسوالی رخه پنجشیر، نشست خاصی با وی داشت و به گفته شاهدان عینی محل، برایش وعده سپرد که ترا وکیل خواهم ساخت. مهره دیگری که در این میان فعالیت داشت، آقای داکتر کاظم پسر کاکای انجینیر محمد واصل می باشد که دوست نزدیک و برادر خوانده فضل احمد معنوی است؛ داکتر کاظم چندین نشست پنهانی را میان آقای واصل و معنوی سازمان داد.

بسم الله محمدی وزیر امور داخله کشور، شخص شماره دومی است که به خاطر ارتباط نزدیک و دیرینه اش با آقای واصل، گذشته از اینکه محلات مسکونی و زمین های زراعتی ایشان بهم پیوسته است و در طول دوره های جهاد و مقاومت با هم یکجا بودند، نمی توانست درخواست جناب واصل را مبنی بر تقلب، پاسخ منفی دهد.

آقایان احمد ضیا رفعت، تجلی و شریفی کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی در مرکز از جمله مهره های دیگری به حساب می آیند که نقش محوری را در این تقلب ایفا کردند.

آقای عبدالبصیر سارنوال مؤظف کمیسیون شکایات انتخاباتی که دوسیه موصوف را تحقیق می کرد و در روزهای اخیر خیلی نگران و مشوش به نظر می رسید، هم از جمله آنانی است که بالای دوسیه موصوف پرده انداختند.

سلطان محمد نیازی آمر ولایتی کمیسیون انتخابات ولایت پنجشیر، آقایان نورمحمد نوری رییس ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت پنجشیر و داکتر حامد روشن مدیر دارالانشای آن کمیسیون، هم به تفصیل در مورد این دوسیه آگاهی داشتند که خاموشی اختیار کردند.

شاید در ذهن خواننده این سؤال پیدا شود که چرا دوسیه آقای واصل بر وقت افشاء نشد؟ پاسخ واضح است که در آن وقت یک نوع دو دستگی میان مردم پنجشیر به وجود می آمد و رقابت سالم انتخاباتی به غیر سالم مبدل می شد. اما اکنون به خاطر اینکه ملت در روشنی کار و معامله های ننگین پنهانی این چهره های تقلب کار و زشت قرار بگیرد که زیر نام انتخابات و شکایات به سرنوشت مردم مظلوم افغانستان تجارت می کنند، خواستم به عنوان داستانی عبرت انگیز آنرا افشا کنم.

انجینیر محمد واصل بازغ در ولایت پنجشیر از جمله فرماندهان معروف جهادی است که سالهای دوره جهاد و مقاومت را در کنار قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود بوده و فرماندهی جبهات مجاهدین را در ولایات پروان، کاپیسا، پنجشیر و تخار بر عهده داشته است؛ وی برندگی خویش را از قبل برای مردم پنجشیر اطمینان می داد اما با انجام مبارزات انتخاباتی با تفاوت دوهزار رای در مقابل داکتر ظهیر سعادت شکست خورد.

واژه های کلیدی

انتخابات در افغانستان
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس