در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > تا‎ملی براعلامیهء بی شرمانه شورای علمای افغانستان

تا‎ملی براعلامیهء بی شرمانه شورای علمای افغانستان

هرچند اعلامیه شورای علما و کرزی به دلیل فقدان استقلال و اجیر بودن آنها لزوم به هیچ پاسخی ندارد ، اما به دلیل اهمیت صلح درسرنوشت ، بیمار مردم افغانستان، لازم است حقیقتی که در خفا ی الفاظ فریبنده ی ...
لیزا سروش
شنبه 4 آپریل 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

اخیرا شورای علمای افغانستان ، تصمیم بی شرمانه ی را در پهلوی سایر خلاف کاری ها ی شا ن طی اعلامیه ی که ۳ شنبه ۲۴مارس در سایت خبری آریایی به نقل از ایرنا نشر شد اعلام کردند .

هدف عمده این علامیه ،حذف نام تعدادی از طالبان به اصطلاح معتدل از لست سیاه سازمان ملل متحد و تامین امنیت انها از سوی این سازمان میباشد .

انها گفته اند ؛ براي استقرار صلح و ثبات و پايان دادن به ناآرامي ها در کشور، لويه جرگه(نشست رييش سفيدان) اضطراري تشکيل شودودر قسمت دیگر این اعلامیه ازملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی خواسته شده تا ریاست این جرگه را عهده دارد شود .

متن این اعلامیه ،در نشستی از جانب ریس جمهور افغانستان نیز تأید شده ،ضمن اشراک نماینده ها و سران بنیاد گرای " جهادی و طالب" ، از سازمان ها ی اسلامی وسازمان ملل متحد نیز درخواست شر کت شده است .

به گذارش ایرنا ، دولت کرزي تلاش دارد تا با استفاده از نفوس پشتون ها ، براي پيرزوي در انتخابات رياست جمهوري در ۲۹ مرداد امسال، با طالبان به توافق هايي دست يابد.

انچه برا ی من ا زاین ا علامیه ننگ است که هیچ وقت زمام دارن افغانستان مجال این را نیافتند ، تا در سرنوشت تامین صلح و ثبات در کشور ، خودشان تصمیم بګیرند، بلکه هر بار از اجیر بودن شان خجالت شان نمیآید .

اینجا سوالتی مطرح میگردد. اول؛ اینکه آ یا در افغانستان هیچ مردی نیست که بتواند برای آوردن صلح و ثبات کار نماید ؟

دوم : این سعوی ها ، خود کوزه گرو خود گل کوزه شده اند ، از زمان حکومت طالبان الی اکنون هیچگاه دست مداخله و غرض الود شان از دامان کشور ما به دور نبوده و کوشیده اند تا یوغ استسمار شان در هر زمانی به شیوه ها ورنگ های مختلف تسلط بر جامعه ما داشته باشد .

سوم ؛می خواهم از شورای علمای و ریس جمهور افغانستان بپرسم ،آیا شما، (امارت اسلامی) یا ګروه که بنیادش جز ظلم کشتار و به قهقرا رفتن بیش نیست ، اساس و پایه اش توسط آی آس آی و سعودی ها گذاشته شده است چشمانتان اینهمه جنایات نمیبیند؟

و نمیشود به جای این حرفها " جرگه ، اوردن صلح و ثبات و راه یابی به امنیت انرا معامله گری و بازی های سیاسی نام میگذاشتید؟

این شاید معجزه است ، که شورای علما ی افغانستان صلح و آرامی را توسط کسانی می خواهد بیاورد که بوی خون دستان شان شهر را آ لوده کرده است ، هنوز زندان ها ی شان پر از مردم بی گناه است ، هنوز سر بریدن و شلاق زندن شان باقی است ، هنوز به انسانیت باور ندارند. ایا از مر ګ کودکان ، پیرو جوان که هر روز در انتحار میمیرند ګوش های تان خبر نمیشنود ؟

مردم عزیز! این بازی گران اسلامیست خوب میدانید چی گونه با یک دست شمشیر و با دست دیگر با اسلام بازی نمایند ؛ولی باوردارم شما گاهی ،نه ( تاریخ سیاه طالبان جنایت کار و نه سیاه کاری های حکومت مافیایی کرزای ) را فراموش نخواهید کرد .

انچه در این روز ها سر زبان مقامات امریکا و افغانی است ، فرق بین طالبان معتدل و غیر معتدل است ، ولی اگر این اصطلاح جدید به دقت تحلیل شود ، میشود ګفت ، طالبان گران قیمت و ارزن قیمت . معلوم است ، طالبان یک گروه فروخته شده ، عربزده ، دست پرورده امریکا و نوکر ان آی آس آی پاکستان هستند ، نه اسلام را میشناشند و نه راه اسلام را تعقیب دارند ، این گروه تعبیه شده خارجی صرف پیرو جهالت بودندو هستند که با صد ها فریب انسانها را وادار به کشتار مردم میسازند .

مردم افغانستان به خوبي مي دانند ، تمام قدر ت مندان و مقامات افغانی در پی دنبال منافع خود هستند و هیچ دردی از ملت برایشا ن ارزش ندارد.

هدف شورای علمای افغانستان، پيگيري اهداف فوق نيست ،بلکه بار دیگر معلوم میشود سعودی ها به شکل ماهرانه دیگر چشم به افغانستان دوخته اند و توسط علمای انرا طور دیگر به نمایش می ګذارند .

این شک ا ست که شاه سعودی به ثبات افغانستان تمایل دارد، بلکه به شدت، درباره دوباره به قدرت رسیدن طالبان می اندیشد و تلاش دارد تا این سیاهګران تا ریخ را بر مسنت قدرت بنشاند .

افغانها به خوبي به خاطر دارند سعودی ها در سالهای های (۱۹۹۵-۲۰۰۱) از طالبان به شکل رسمی حمایت میگردند و هیچ جنایتی را بر ای بی ثباتی افغانستان دریغ نکردند .

نکته جالب و قابل توجه اینست که ، نتها ديگر به هیچ مساله ی در افغانستان به صورت مجرد و جدا نگريسته نمي شود بل همواره در هر موردی به شکل ماهرانه و دبلوماتیک آن تلاش میګردد تا مساله اوردن طا لبان را برای احیاء وتا مین صلح و ثبات مورد توجه قرار دهند .

اقدام شورای علما افغانستان به نظر من‎« نشانی از سر درگرمی این کشور و ناتوانی ، در کنترول اوضاع است » در عقبت این سیاست جدید کرزای و شورای علما که می خواهند انرا مخفی نگاه کنند،
در حالي که دائما، در عقب نشيني ها ی از جانب افغانی باسران هر کشور دیگر اهداف دیگری در پی قضیه میباشد . دست و پاچه شدن دولت و قبول کردن هر پلان بار ها تجربه شده، میرساند، که شکست مفتضحانه دولت افغانستان طی هفت سال با موجودیت نیرو های امریکایی و غربی و نظر به اخبا ر ها که ، پنجاه در صد افغانستان تحت سطیره طالبان قرار دارد و کرزای برای اسقرار نفوس و کسب قدرت مجبور به مذاکره با طالبان و اورد ن انها به قدر ت شده است .

هرچند اعلامیه شورای علما و کرزی به دلیل فقدان استقلال و اجیر بودن آنها لزوم به هیچ پاسخی ندارد ، اما به دلیل اهمیت صلح درسرنوشت ، بیمار مردم افغانستان، لازم است حقیقتی که در خفا ی الفاظ فریبنده ی معامله ګرایان پنهان است افشا ء شود ، تا مردم بدانند برای به قدرت رسیدن با دشمنان صلح امنیت ، انسانیت و توسعه جامعه بشری و اجیران شبکه های استخباراتی چگونه معامله صورت میگیرد.

کرزای که خود از طالبان مدرن امریکایی است و همه میدانند مدتی در سمت معاون وزارت خارجه طالبان کارکرده ، اکنون این روی دوم سکه بود که امریکا ها انرا به قدر ت رساندند ولی نه امریکا یی ها و نه غربی ها میتوانند ، جنگ ، و بنیادگرایی که تمام هستی وآروزها مردم افغانستان را درکام سیاه بدختی فرور برده باری دیګر به تمثیل بګذارند و خود از آ ن متضرر نشوند.

جنگ ،در ذات خود مصیبت است ، که هر روز مردم درد دیده افغانستان انرا لمس میکنند ، اما صلح وامنیت با طالبان " دشمنان صلح و امنیت " مصیبت درد آورتر ازجنگ است که بر مردم در پی معا مله های سیاسی تحمیل شده و سر نوشت مردم ما ن به قمار گذاشته میشود . ما تلخی ها زیادی را از امارت اسلامی یا حکومت طالبان تجربه کرده ایم که ،حتی هنوز هم مصایب ان بر زندگی مان سایه سیاه خود را دارد، کافی نیست ؟

باتوجه به جنایات طالبان که هر روز ما شاید ان هستم‌، اگر سازمان ملل متحد بر این خواست چراغ سبز نشان دهد ، این در حقیقت جفای دیگر خواهد بود که جامعه جهانی آنرا به مردم ما به جبر اعمال خواهند کرد.

روش وجنایت طالبان اشکار است . هر نوع مذاکره وصلح باآنها اولین ګامی خواهد بود برای مشروعیت بخشیدن یک نظام سیاه که زمانی به نام )‎«امارت » و اکنون «طالب» یاد میګردد . شورای علما و کرزای شاید اګاهانه دنبال این قضیه اند.‎، که باید بار دیګر مردم بر ماتم نشینند و زجر بکشند .

آنلاين بنگريد :

جستجو در کابل پرس